De rechtszaak die de wereldwijde samenzwering onderuit kan halen en Neil Keenan’s strijd tegen de wereldwijde samenzwering van bankiers.

Eind 2011 diende de Iers-Amerikaanse zakenman Neil Keenan (vertegenwoordiger en gemachtigde van de Aziatische Dragonfamilie) een claim in bij de federale rechtbank in New York. De rechtszaak van Neil Keenan gaat niet alleen over de gestolen obligaties, twee partijen ter waarde van 134.500 miljard en 145.500 miljard dollar. Het gaat om de grootste fraudezaak in de financiële wereld. Het verhaal erachter legt de corruptie binnen de bancaire wereld bloot. Het ontmaskert de betrokkenheid van wereldleiders bij deze corrupte praktijken en de sinistere agenda van de Cabal (heersende schaduw-elite, ook wel illuminati genoemd). En onthult tevens de ware motivatie achter de Tweede Wereldoorlog en 9/11.

English version

 

En als het geclaimde bedrag van ruim een triljoen dollar al niet spectaculair genoeg is, de lijst van aangeklaagden liegt er ook niet om: Dal Bosco (financieel adviseur van het Vaticaan), de Italiaanse regering, Premier Berlosconi, de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon (VN), World Economic Forum en de Federal Reserve Bank in New York. [1]

Men zou bijna denken dat dit geen serieuze zaak is, maar niets is minder waar. Deze zaak is bloedserieus en alles wijst erop dat dit verhaal de waarheid is. Een huiveringwekkende waarheid, en voor de Cabal hangt deze rechtszaak als een zwaard van Damocles boven hun hoofd.

De claim

In juni 2009 werden twee Japanners in het Italiaanse Chiasso aan de Zwitserse grens gearresteerd. De twee Japanners, Yamaguchi en Watanabe, hadden in de dubbele bodem van hun aktekoffer Federal Reserve obligaties bij zich, met een waarde van 134.500 miljard dollar. [2] De twee werden ervan beschuldigd valse waardepapieren op zak te hebben en deze obligaties werden na hun arrestatie geconfisqueerd door de Italiaanse politie. Nadat ze voorgeleid waren werden ze echter vrij snel daarna vrijgelaten en van hun arrestatie is geen enkel proces verbaal of notitie terug te vinden, noch bij de Italiaanse politie of justitie, noch bij Interpol. De obligaties bleven echter in handen van de Italianen en er is bewijs dat de Italiaanse regering en de Federal Reserve Bank in New York deze obligaties hebben verzilverd en ondergebracht in een financieel programma van de Verenigde Naties.

De geschiedenis van de Dragon obligaties

Om de oorsprong van deze obligaties en hun astronomische waarde te begrijpen moet men terug in de tijd van de zijderoute. Al duizenden jaren drijft het Westen handel met het Oosten en vooral vanaf de VOC-tijd intensiveerde deze handel, waarbij zijde, keramiek, kruiden en andere kostbare goederen uit Azië geïmporteerd werden. De Aziaten accepteerden alleen goud als betalingsmiddel en zo kwam 85% van de wereldwijde goudvoorraad in het Oosten terecht. Dit goud kwam in handen van de Dragon families en ligt inmiddels verspreid over verschillende Aziatische landen: Indonesië, Thailand, Zuid-Korea, Japan, de Filipijnen, Maleisië en Taiwan. [3]

Om dit goud weer in handen te krijgen, werd in 1776 – het jaar dat de Illuminati werd opgericht – een plan gesmeed om door middel van drie wereldoorlogen het goud in Azië terug te stelen. Later is er in 1921 tevens een geheime overeenkomst getekend tussen de toekomstige Japanse Keizer Hirohito, de Chinese communistische leiders, de Amerikaanse, Britse en Franse regering, om 18 jaar later de Tweede Wereldoorlog te beginnen en het goud van de Dragonfamilie te ontfutselen. Een kopie van deze overeenkomst wordt als bewijsmateriaal in Keenan’s rechtszaak ingebracht.

bonds-100k

Voorbeeld van Federal Reserve obligatie met bedrag van $ 100.000. Er bestaan ook obligaties van een half miljoen tot 100 miljoen dollar per obligatie.

Onderdeel van het plan was een valse-vlag aanval vanuit Japan waarbij in de jaren ’20 een deel van het goud in China gestolen werd. [5] Dit overtuigde de Dragonfamilie om een deel van hun goudvoorraad veilig onder te brengen in de Federal Reserve Bank in de VS. Het eerste deel werd in 1934 verscheept en in 1938 vertrokken zeven militaire tankers volgeladen met goudstaven naar de VS. De Dragonfamilie kreeg in ruil daarvoor Federal Reserve obligaties met gigantische waardes variërend van een miljoen tot 100 miljoen dollar per obligatie. Voorwaarde van deze deal was dat het goud gebruikt zou worden voor het financieren van humanitaire doeleinden om met name Azië en Afrika verder te ontwikkelen.

Bretton Woods-akkoord

In 1944 werden het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank opgericht als onderdeel van het Bretton Woods-akkoord. [6] Dit was het begin van het huidige wereldwijde financiële systeem. De VS eisten dat vanaf dat moment de US dollar en de goudvoorraad die zij via de Federal Reserve in handen hadden de basis werden van dit monetaire systeem. Door deze list werd het goud dat de Dragonfamilie wel in bezit had, maar niet was ondergebracht bij de Federal Reserve, onhandelbaar. De goudvoorraad die wél was ondergebracht in de Federal Reserve Bank werd uitgeleend voor een periode van 60 jaar. Toen deze termijn voor de 1934 obligaties in 1994 afliep eisten zij hun goudvoorraad terug. De beloftes van het Westen om via humanitaire projecten de derde wereld te moderniseren waren niet nagekomen en bovendien werd het kapitaal gebruikt om allerlei oorlogen te financieren.

keenan_bonds_new

Kist en dozen waarin de Federal Reserve Bank obligaties werden bewaard.

9/11 ging over 200.000 ton goud

Omdat de Federal Reserve Bank het goud niet wilden teruggeven spande de Dragonfamilie een proces aan bij het International Gerechtshof in Den Haag. Het proces vindt achter gesloten deuren plaats en als de Dragonfamilie het proces wint wordt de Federal Reserve Bank verplicht om 200.000 ton goud terug te sturen. De deadline was 12 september 2001 een dag na 9/11. Het goud lag opgeslagen in de kluis onder het WTC-gebouw en is sinds de aanslagen spoorloos verdwenen. Cantor Fitzgerald Securities het verschepingsbedrijf die de verzekerings- en transportpapieren regelde zat in het WTC. Tijdens de aanslag op het WTC zijn alle 658 werknemers omgekomen en alle documenten verdwenen. [12] De Treasory Police bevond zich in WTC 7 en toen ook dit gebouw instortte is ook hun archief vernietigd. De boodschap naar de Dragonfamilie was duidelijk, men was niet van plan om het goud terug te geven. [3]

September_17_2001_crater

Het goud lag in de kluis onder het WTC en zou 12 september 2001 teruggestuurd worden, 1 dag na 9/11. De documenten voor de verzending en verzekering lagen in WTC 1 en WTC 7 die beiden tijdens de 9/11 aanslagen zijn vernietigd.

Het Chiasso-incident

De Dragonfamilie neemt vanaf 2009 de Iers-Amerikaanse zakenman Neil Keenan in de arm om hen te helpen met de obligaties. Deze succesvolle internationale zakenman had ervaring met onderhandelingen met topdiplomaten en staatshoofden en stond bekend vanwege zijn integriteit. Keenan kreeg tevens de volmacht over de DFFI (Dragon Family Financial Instruments).

Volgens Neil Keenan, tevens woordvoerder van de Dragonfamilie, volgde na 9/11 een tweede rechtszaak. Opnieuw werd de Federal Reserve Bank verplicht om het goud terug te sturen. De VS stuurde daarop valse goudstaven naar China, gemaakt van een waardeloos metaal bedekt met een laagje goud. [7]

Ondertussen verzuimde de Federal Reserve Bank sinds de jaren ’60 om de (volledige) rente over de obligaties uit te betalen. De jaarlijkse rente was echter aanmerkelijk hoger dan de waarde bij het verzilveren van de obligaties, waarbij slechts een klein deel zou worden uitbetaald. Desondanks besluiten Keenan en de Dragonfamilie bij wijze van proef een deel van hun obligaties in te wisselen.
Bij de eerste partij obligaties, slechts een klein deel, werden alle vereiste autorisaties verleend, een procedure die enkele weken in beslag nam. Vervolgens reisden twee afgevaardigde van de Dragon- familie, de Japanners Yamaguchi en Watanabe naar Italië met 134.500 miljard dollar aan obligaties op zak. [4]

Na de arrestatie van de Japanners en confiscatie van hun obligaties verscheen een krantenbericht dat ze valse waardepapieren op zak hadden. Formeel zijn deze obligaties echter nooit vals verklaard en Neil Keenan heeft bovendien bewijs in handen dat Premier Berlosconi deze obligaties heeft ingewisseld waarbij de helft is gedeeld met de Federal Reserve Bank in New York. De verzilverde obligaties zijn in een programma gestopt van de Verenigde Naties. Dit programma levert 20-30% rente op en die opbrengst ging rechtstreeks naar de betrokken personen.

Italian_police_confiscated_bonds

Italiaanse politie met geconfisqueerde obligaties. Na de arrestatie van Yamaguchi en Watanabe verschenen berichten in de Italiaanse pers dat de twee waren opgepakt met valse obligaties.

List en bedrog op het hoogste niveau

Dat de obligaties achter hun rug om en onrechtmatig verzilverd waren zou Neil Keenan pas veel later ontdekken.[8] Na de arrestatie van Yamaguchi en Watanabe reisde Keenan naar Italië om gesprekken te voeren met afgevaardigden van de Italiaanse regering. Hij ontmoette ook ene Dal Bosco die beloofde hem te helpen om de obligaties via de Italiaanse Treasury Police te verzilveren. Dal Bosco was een financieel adviseur van het Vaticaan en penningmeester van de P2 vrijmetselaars loge in Rome. [9] Als onderdeel van de onderhandelingen reisde Keenan in die periode regelmatig heen en weer met een eigen partij obligaties op zak, vergelijkbaar met de geconfisqueerde partij van Yamaguchi en ter waarde van 145.500 miljard dollar. Om te voorkomen dat deze onderweg ook gestolen zouden worden gaf hij deze obligaties in beheer van Dal Bosco, die hij destijds vertrouwde en wetende dat ze zonder de vereiste handtekening niet verzilverd konden worden. Ten minste, dat dacht hij…

Er werd echter een smerig spel gespeeld waarbij Dal Bosco Neil Keenan 100 miljoen dollar smeergeld bood in ruil voor het overhevelen van de volmacht over de DFFI (Dragon Family Financial Instruments). De actuele waarde van de DFFI loopt volgens Keenan in de triljoenen. Dal Bosco impliceerde dat de Italiaanse regering, het Vaticaan en de P2 loge hiermee akkoord waren. Dal Bosco: “dus je ziet dat we op geen enkele manier in de problemen komen. We verhullen ons achter het scherm van immuniteit en iedereen zal ons met rust laten. Gewoon een alledaagse dag bij de VN!” Ook Ban Ki-moon van de VN had blijkbaar gezegd “We worden beschermd door de absolute top. Er is geen reden voor wie dan ook, inclusief Keenan, om zich zorgen te maken over enige repercussies.” De Federal Reserve Bank in New York had ook geen moeite met het voorstel van Dal Bosco, “zolang zij maar een deel van het snoepgoed kregen.” [10]

Implicaties van Neil Keenan’s rechtszaak

Dit werd vervolgens de basis van Neil Keenan’s claim tegen o.a. de Federal Reserve Bank in New York, en zal zonder twijfel een van de meest spraakmakende rechtszaken aller tijden worden. De implicaties van deze rechtszaak zijn enorm. Het zal onherroepelijk tot het faillissement van de Federal Reserve Bank leiden. Tal van klokkenluiders bevestigen namelijk dat de Federal Reserve het benodigde goud niet meer heeft en onmogelijk kan terugbetalen.

Bovendien wordt door het ingediende bewijsmateriaal een netwerk van grootschalige financiële fraude blootgelegd, een crimineel kartel op het hoogste niveau. Het team van experts rond Keenan, wat zichzelf Group-K noemt, bereidt zich voor op de finale genadeklap. Group-K beweert vrachtwagenladingen aan bewijsmateriaal te hebben die de beschuldigingen in bovenstaande aanklacht hard kunnen maken. Er zijn documenten, geluidsopnames, bankafschriften, etc.

Begin 2012 trok Neil Keenan zich terug uit de zaak, nadat bleek dat de eerdere rechter vervangen werd door een corrupte rechter met nauwe connecties in Washington DC. Bovendien was er een probleem wat betreft de jurisdictie, omdat een deel van de aanklacht gericht is aan Italiaanse partijen en de internationale Verenigde Naties, maar ingediend was in de VS. Inmiddels heeft Keenan echter voldoende bewijsmateriaal om onomstotelijk de betrokkenheid van de Federal Reserve Bank in New York hard te maken. De verwachting is dat hij dit jaar de zaak opnieuw gaat indienen, eerst in New York, daarna in Europa. Het zal dan hopelijk snel leiden tot vele arrestaties en het einde betekenen van de financiële tirannie, het financiële systeem zoals we dat nu kennen. [11]

Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl

> Deel 2: Het einde van de financiële tirannie is het begin van de Gouden Eeuw.

Voetnoten en externe linkjes
1 Deze rechtszaak is op 23 november 2011 ingediend bij advocatenkantoor Bleakley, Platt & Schmidt in White Plains, N.Y., met de verantwoordelijke advocaat William H. Mulligan Jr.
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny
1 Kopie van juridische aanklacht:
http://divinecosmos.com/media/Keenan_complaint_11-23-2011_SDNY.pdf
2 Japan Probes Report Two Seized With Undeclared Bonds (Update2)
https://emsnews.wordpress.com/2009/06/12/italy-and-japan-confirm-bond-bonanza-story-is-real/
3 In China was het goud in handen van de Kuomintang, die nadat de Communisten in China aan de macht kwamen, naar Taiwan vluchten en een groot deel van hun goudvoorraad meenam.
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny
3 David Wilcock & Benjamin Fulford FULL INTERVIEW 12-02-2011
https://www.youtube.com/watch?v=hKKoL67hzAE
4 Glenn Beck | FOX News 134 Billion Dollar in US Bond seized at Italian border
https://www.youtube.com/watch?t=32&v=ttSmZknU9mI
5 Japan was gelieerd aan de Britten & Rothschilds. The Rothschilds hebben Japan opgebouwd als een militaire industriële kolonie ter bestrijding van China en met name de Kuomintang (Dragon familie).
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny
6 Bretton Woods overeenkomst
https://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system
7 Vervalste goudstaven naar China gestuurd
http://beforeitsnews.com/banksters/2012/09/chinese-discovered-fake-gold-bars-of-tungsten-in-2009-2431960.html
http://www.whiteoutpress.com/articles/2015/q1/germany-tests-us-stored-gold-says-no-tungsten/
8 Yamaguchi had de rechtmatige volmacht van de geconfisqueerde obligaties. Formeel hadden de obligaties zonder zijn handtekening dus nooit verzilverd mogen worden.
http://divinecosmos.com/media/Keenan_complaint_11-23-2011_SDNY.pdf
9 P2 Vrijmetselaars-loge
https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_Due
10 Citaten van desbetreffende personen zoals ze in de juridische aanklacht van Neil Keenan staan vermeld.
Pagina 91 uit de juridische aanklacht: http://divinecosmos.com/media/Keenan_complaint_11-23-2011_SDNY.pdf

• BAN KI-moon stating: (i) “from the very top we were protected”; (ii) “there is no reason for anyone, including KEENAN, to worry about any sort of repercussions”

• Powers that be in New York had no problems with the actions about to be taken so long as some candy was tossed to them.”

11 Interview van Neil Keenan en Group-K door Pete Santilli
Pete Santilli Episode #960 – Neil Keenan – The Interview The Global Elite Never Want You To Hear
https://www.youtube.com/watch?v=7CF6LZlL5Pg
Neil Keenan case vanaf 0:33 min. Sla lange commercial breaks over: deel 2 vanaf 1:06:30 min.,
deel 3 vanaf 1:20:20, deel 4 vanaf 1:32:50

Pete Santilli Episode #1039 – Neil Keenan: Jesuit Pope Will Shock The World In September
https://www.youtube.com/watch?v=hr9WdciiWdg
Neil Keenan case vanaf 1:06:00. Sla lange commercial breaks over: deel 2 vanaf 1:23:00,
deel 3 vanaf 1:43:00, deel 4 vanaf 2:06:00

12 De link tussen 9/11 John F Kennedy en de Global Collateral Accounts
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-the-connection-between-911-jfk-and-the-global-collateral-accounts/

 

Share.

About Author

Comments are closed.