Over een aantal jaren zullen we terugkijken op de tijd waarin we nu leven als de tijd van de transitie. Het is de transitie van de machtsstructuur en samenleving zoals we deze nu kennen, naar een organische en harmonieuze nieuwe wereld. In een serie artikelen beschrijven we die transitie vanuit deze nieuwe wereld. Daarbij kijken we terug vanuit de toekomst naar het heden, waarbij we een beeld schetsen welke grote veranderingen hebben plaatsgevonden.

In het komende jaar zullen we getuigen zijn van de ontmanteling van de huidige machtsstructuur en de samenleving zoals we die nu kennen. In een wanhopige poging om de waarheid die boven komt drijven weg te moffelen, voert de Cabal nog een laatste vergeefse strijd tegen de alternatieve media, door deze berichten als fake news te labelen. Door middel van gecontroleerde berichten in de mainstream media zal men de huidige status quo proberen te handhaven en de indruk wekken alsof het business as usual is. Maar men zal er uiteindelijk niet in slagen om de ineenstorting van de huidige machtsstructuur nog langer te verbloemen of tegen te houden. Er zullen steeds meer berichten verschijnen die de criminele daden van de Cabal blootleggen. Ook zullen er steeds meer tekenen zijn dat de gehele structuur waarop de huidige samenleving is gebaseerd, gaat uiteenvallen.

De huidige machtsstructuur is gebaseerd op satanische en duistere motieven. Nu de mensheid zich er collectief van bewust wordt dat deze manier van leven niet houdbaar is, kan het niet anders dan desintegreren. De grote vraag is daarbij: wat komt er dan voor in de plaats? Waar gaan we collectief naartoe?

Om mensen bewust te maken van een positief toekomstbeeld en de focus te verschuiven van dat wat we niet willen naar dat wat we wél willen, zullen we in een aantal inspirerende artikelen onze ideeën voor de gouden toekomst uiteenzetten. Dit zijn soms voorspellingen, maar vaker een visualisatie van dit nieuwe toekomstbeeld. Het zijn als het ware visualisatie-oefeningen die helpen om de aandacht te richten op hetgeen wij wensen om daarmee de nieuwe toekomst in het bewustzijn te creëren. We creëren namelijk met onze individuele gedachten, collectief onze toekomst.

Als we ons onze gedachten uitsluitend blijven richten op de misdaden van de Cabal, hoe belangrijk het ook is om deze misdaden aan het licht te brengen, creëren we daarmee niet tegelijkertijd een betere toekomst voor onszelf. In deze tijd van transitie is het belangrijk om een balans te vinden tussen het richten van onze aandacht op datgene wat we willen beëindigen enerzijds en anderzijds op datgene wat we willen creëren.

Door duistere zaken aan het licht te brengen en onder ogen te durven zien, worden we ons bewust van wat we niet willen. Door met onze gedachten naar de gouden toekomst te gaan, moeten we nadenken over hoe we onze wereld willen inrichten en welke grote veranderingen we willen realiseren. Dan benutten we onze creatieve vermogens en creëren onze toekomst, door onze gedachten te richten op hetgeen we wel willen creëren.

Deze serie heet “Terugblik vanuit de gouden toekomst,” waarbij elk artikel één of meerdere thema’s heeft. De inhoud van deze artikelen is gebaseerd op een combinatie van: voorspellingen gedaan door mensen die weten wat er achter de schermen plaatsvindt, informatie over geavanceerde technologieën die nu nog voor de mensheid verborgen worden gehouden, verlangens voor de toekomst van de mensheid en droombeelden. Er wordt geen specifieke tijdslijn vermeld. Sommige verhalen spelen zich ver in de toekomst af, andere beschrijvingen hebben betrekking op de periode vlak na de transitie.

Deze verhalen zullen mensen inspireren om hun eigen verbeeldingskracht te gebruiken en hun eigen droombeeld over de gouden toekomst te creëren. Verbeeldingskracht is het vermogen om dingen te verzinnen en te creëren. In het samengestelde woord liggen twee andere woorden verscholen. Het verbeelden is het bedenken en vorm geven aan een creatie. En elke creatie begint met het bedenken wát je gaat creëren. Elke creatie begint daarom in het bewustzijn en daar ligt de kracht.

> Lees ook: Terugblik vanuit de gouden toekomst  |  deel 1

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Share.

About Author

Comments are closed.