De oorsprongrijke mens is een nieuw platform vol inspirerende documentaires en teksten. De inspiratie “de strijd om de persoonlijkheid – de taal van deze kunstmatige werkelijkheid ontleed,” bevat meer dan 7 uur video en 130 pagina’s tekst, allen nieuw. Het geheel beoogt een bron-bezinning op het leven in deze ”moderne” tijd, met daarin praktische aanwijzingen hoe je in het dagelijkse leven wezenrijk leiding kunt nemen in het zelf. Het is een initiatief van Arjan Bos (Earth Matters) en Monique van Pelt. Hiermee geven ze een stevige aanzet in hoe we middels het waarnemen van de toegestane taal, de feitelijkheid van een in onze ogen artificieel soort werkelijkheid kunnen ontleden.

De strijd om de persoonlijkheid

Veel mensen denken in deze wereld te willen leven. Er zijn ook genoeg mensen die verwarrende gevoelens hebben bij hun leven hier op aarde: Wat doe ik hier? Wie ben ik? Waarom doen we wat we doen met dieren, met de natuur, met de kinderen, met elkaar? Waarom ga ik dood? En dan zijn er mensen die zich niet langer aan willen passen aan het denken in deze wereld. Zij zien zichzelf als kosmisch wezen en meer dan de aardse persoonlijkheid die geacht wordt niet dieper te voelen dan deze toegestane werkelijkheid.

In deze inspiratie komt onder andere aan bod waarom en hoe we in een bewustzijnsvernauwende werkelijkheid leven, bezien langs taalsturingen vol heimelijkheid die ons spiegelen van onmenselijke digitale strijdtonelen, verborgen boodschappen en omkeringen, singulariteit, bedrieglijke verbeeldingskracht, valse kundalini, kunstmatige ogende wetmatigheden, vervormingen in menselijke uitlijning en meer. Want waar is in dit doolhof ook alweer precies onze eigenheid in denken en voelen te vinden? De bron zijn van je eigen informatie is eigenlijk de sleutel van zelf waarachtig zijn; aanwezig en alert.

… vrijuit sprekend in een taal die niet beïnvloed wordt door de huidige begrensde wereld van buiten. Het is deze zin die ons de zin geeft ons gevoel voor zelf dagelijks uit te drukken, als portaal naar echte emoties en om onze wezensvolle waarheid te leren begrijpen. Wij zijn zelf dagelijks lerende en voelen ons rijk met zoveel mensen om ons heen om mee te delen en te ontdekken. We proberen zoveel mogelijk de taal te gebruiken die raakt aan bronwereld om zo de taal van de digitale werkelijkheid te ontleden… en diens in ons geprogrammeerde sturing te ontmantelen.

Waar staan we voor?

Volledig mens zijn in de oorsprongrijke waarneming die de eigen authentieke gedachte ons geeft en die de wereld ziet zoals hij in werkelijkheid is, niet zoals hij voorgespiegeld wordt. Het maakt ons in openheid de pure duiders in weten van echte vrijheid, het ware leven dat we diep vanbinnen zo intens voelen. Hier willen we wezenrijk voor staan en het bepaalt ons handelen in de dag.

“De oorsprongrijke mens,” de eerste minidocumentaire (22 minuten)

De inspiratie “de strijd om de persoonlijkheid – de taal van deze kunstmatige werkelijkheid ontleedt”, bevat meer dan 7 uur video en 130 pagina’s tekst, allen nieuw. Het geheel beoogt een bron-bezinning op het leven in deze ”moderne” tijd, met daarin praktische aanwijzingen hoe je in het dagelijkse leven wezenrijk leiding kunt nemen in het zelf. Hiermee geven we een stevige aanzet in hoe we middels het waarnemen van de toegestane taal, de feitelijkheid van een in onze ogen artificieel soort werkelijkheid kunnen ontleden.

De eerste inspiratie op de oorsprongrijke mens: De strijd om de persoonlijkheid ging eind vorig jaar online. Bekijk de eerste minidocumentaire “De oorsprongrijke mens”. Wil je meer zien of lezen? Kijk dan op: www.deoorsprongrijkemens.nl . Maak gebruik van € 20,- korting met de code: naamplatform20 en betaal € 49,- ipv € 69,-.

Monique van Pelt en Arjan Bos

Share.

About Author

2 reacties

  1. Prachtig dat de informatie over de Oorspronkelijke Mens nu een plek krijgt in jouw blog Ella. Sinds Mei 2017 ben ik ook bezig met “Human Innovator, Eerherstel van de Oorspronkelijke mens”. Ik zie het zelf meer als de strijd om ons Oorspronkelijk Autonome Bewustzijn. De Persoonlijkheid is een speeltje van deze gecontroleerde werkelijkheid. Hoe kunnen wij als Mens ons weer Her-Inneren in deze realiteit wie wij Oorspronkelijk Zijn. Dat praktisch hanteerbaar maken is mijn werk binnen Human innovator.

  2. Het leven is zeker verwarrend. Zolang je het monetaire systeem waarin we zitten niet begrepen hebt zal je ook nooit te weten komen waarom je dit leven hebt.