Terwijl er een publiek debat plaatsvindt over het terecht of onterecht invoeren van QR-codes om toegang te verschaffen tot horeca, theaters en evenementen, wordt de toepassing van een digitaal paspoort verder ingevoerd. Door de QR-code te koppelen aan onze identiteitspapieren, kunnen we indirect gedwongen worden om aan de door de overheid opgelegde voorwaarden te voldoen.

De rijksoverheid schrijf op 30 september 2019:

QR-code gaat burgerservicenummer vervangen op paspoort en id-kaart

Met ingang van augustus 2021 wordt het BSN van paspoorten en identiteitskaarten verwijderd en verplaatst naar een QR-code op de achterzijde van identiteitskaarten en de houderpagina van paspoorten. Dat schrijft staatssecretaris Knops (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer.

Nu is het nummer nog zichtbaar als mensen een kopie van hun identiteitsdocumenten maken. Het BSN blijft wel zichtbaar op de achterkant van het identiteitskaarten en op de achterzijde van de houderpagina van paspoorten, zodat mensen het nog makkelijk kunnen vinden. ‘Hiermee borg ik dat minder digitaal vaardigen nog steeds het BSN kunnen raadplegen en controleren zonder daarbij tegen een drempel aan te lopen’ aldus Knops in de brief.

De verplaatsing van het BSN naar de QR-code betekent ook dat het BSN niet meer voorkomt in de chip op paspoorten en identiteitskaarten. Veel instanties scannen de chip en lezen het BSN uit zonder dat de burger dit weet. Knops wil dit tegengaan met de nieuwe maatregel.

Door de QR-code wordt het makkelijker om identiteitsfraude te voorkomen. Het verwijderen van het BSN is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens “een goede maatregel om risico’s te verkleinen, en een verbetering ten opzichte van de huidige situatie”.

Bron: Digitaleoverheid.nl

Vervolgens verschijnt er dit bericht:

EU komt met Orwelliaans voorstel voor ‘Europese digitale identiteit’

De Europese Commissie stelt een kader voor een Europese digitale identiteit (digitale portemonnee) voor waarin de nationale digitale identiteit van een burger wordt gekoppeld aan documenten als een paspoort, rijbewijs, diploma’s, huwelijksakte, bankrekening of andere documenten.

Het doel is dat EU-landen elkaars nationale digitale identiteiten wederzijds erkennen. Het systeem kan ‘vrijwillig’ worden gebruikt door burgers. Ook houden burgers ‘zelf zeggenschap’ over welke aspecten van hun identiteit, data en certificaten zij met derden delen.

Online platforms

De Europese Commissie geeft aan dat het voordeel van de Europese digitale identiteit is dat ‘er minder informatie wordt prijsgegeven dan bij een papieren identificatie’.

Het voorstel is gericht op het delen van identiteitsgegevens en verplicht onder andere zeer grote online platforms het gebruik van Europese portemonnees voor digitale identiteit op verzoek van gebruikers te accepteren.

Handig natuurlijk voor een Europees vaccinatiepaspoort

Zo’n digitale identiteit sluit naadloos aan bij de plannen van het World Economic Forum. Eerder zei Klaus Schwab dat de vierde industriële revolutie met ‘adembenemende snelheid’ op ons afkomt. Hij sprak zelfs van een ‘tsunami’. Er zal niet alleen sprake zijn van een digitale, maar ook een fysieke (nanotechnologie) en biologische revolutie, aldus Schwab.

Kamerlid Pepijn van Houwelingen wijst erop dat EU-landen de Europese digitale identiteit verplicht moeten erkennen. “Handig natuurlijk voor een Europees vaccinatiepaspoort,” zegt hij.

Bron: Ninefornews

Artsen kritisch over coronapas:

Op 25 september 2021 wordt de coronapas in Nederland verplicht. Daarmee wil het demissionaire kabinet de vaccinatiegraad omhoog krijgen. De pas moet worden getoond in onder meer de horeca, bioscoop en het theater. Er is veel kritiek op de aangekondigde maatregel, ook vanuit medische hoek.

De Roadmap van de Europese Commissie maakt duidelijk dat men al lange tijd plannen heeft om in 2022 een vaccinatipaspoort voor alle EU burgers wil invoeren. Wanneer dit vaccinatiepaspoort gekoppeld wordt aan een digitale identiteit zal het onmogelijk worden nog te kunnen reizen zonder deze voorwaarden.

Volgens huisarts Bart ten Hove zal het ‘tijdelijke’ coronapaspoort nooit meer afgeschaft worden. De criteria schuiven steeds op en zijn onhaalbaar. “Voor zover mij bekend is er geen enkel bewijs dat de invoering van deze pas effect heeft op de ziekenhuisbezetting.” Bart ten Hove stelt dat gevaccineerden nog steeds besmettelijk zijn, dat natuurlijke immuniteit superieur is en zero covid niet haalbaar is. “Dus als we het in de ziekenhuizen nog steeds niet aankunnen, zit de oplossing niet in het uitsluiten van een deel van de samenleving, maar in structurele verbetering in de zorg. Een probleem dat al voor de coronacrisis speelde,” zegt hij.

Bron Ninefornews

Mensen verplichten tot vaccinatie is verboden

De invoering van een digitale identiteitskaart met QR-code, kan een slinkse methode zijn om burgers onder druk te zetten zich verder te onderwerpen aan onredelijke eisen van de overheid. Wanneer je alleen een QR-code kunt bemachtigen als je de vereiste vaccinaties hebt gehaald, zullen mensen die dit weigeren uitgesloten worden voor alle diensten waarbij je een burgerservicenummer moet overleggen. Ondanks dat de regering nu zegt dat men vaccinatie niet zal verplichten schuift men met de invoering van de QR-code voor horeca, theater en evenementen wel op naar een indirecte verplichting. Veel mensen voelen zich onder druk gezet. Daarom is het belangrijk om te weten dat er wetten zijn die verplichte vaccinatie verbieden.

De raad van Europa: resolutie 2361/2021

De Europese Parlementaire Vergadering heeft zich uitgesproken over het verbod op verplichte vaccinatie.

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, ook Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (afgekort PACE in het Engels), is een orgaan van de Raad van Europa. Ze werd opgericht in 1949.

De Parlementaire Vergadering komt vijf keer per jaar bijeen: vier keer op de zetel in Straatsburg en één keer in een van de lidstaten. Ze adviseert het Comité van Ministers.

Alhoewel het louter advies is en nog geen kracht van wet, is het toch een stap in de goede richting.

Elke vaccinatieverplichting is nu volgens het Parlement standaard onwettig. Niemand kan onder druk en tegen zijn wil worden ingeënt.

7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so;

Vert. (Google translates): ervoor te zorgen dat de burgers ervan op de hoogte worden gebracht dat de vaccinatie niet verplicht is en dat niemand onder politieke, sociale of andere druk staat om te worden ingeënt als zij dat niet willen;

VN rechten van de mensheid

Art. 30 – Geen enkel land en geen enkel mens mag proberen om de rechten te vernietigen die in deze verklaring staan

Artikel 13 – Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Code van Neurenberg

De Code van Neurenberg is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd.

In de Code is een reeks bepalingen opgenomen die de rechten van personen die aan medisch onderzoek deelnemen moet garanderen. Zo schrijft ze onder andere voor dat deelnemen altijd op vrijwillige basis moet gebeuren, een duidelijk maatschappelijk nut moet hebben en geen onnodige lichamelijke of mentale schade mag toebrengen. Ook moet onderzoek volgens de code vooraf worden gegaan door in vitroproeven en moeten deelnemers voldoende geïnformeerd worden over het verloop en eventuele gevolgen van het onderzoek. Zij moeten bovendien schriftelijk verklaren dat zij op basis van die informatie aan het onderzoek willen deelnemen. De Code schrijft bovendien voor dat onderzoeken altijd stop moeten worden gezet wanneer een proefpersoon daarom vraagt. [2]

> De tien punten van de Code van Neurenberg

Eed van Hippocrates

 • Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten;
 • Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen;
 • Ik zal aan de patiënt geen schade doen;
 • Ik luister en zal hem goed inlichten;
 • Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd;
 • Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen;
 • Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden;
 • Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving;
 • Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen;
 • Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk;
 • Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

 

Bron: Artsen voor vrijheid

Ella Ster* | ellaster.nl

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle dialoog worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden. Het doel is om elkaar te informeren, niet om te ondermijnen. Wanneer er sprake is van (vermoedelijk) misbruik, kunnen we de toegang blokkeren.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

Comments are closed.