Tijdens de recente demonstratie van 2 januari 2022 op het Museumplein in Amsterdam, dwong de ME de ongewapende demonstranten in een fuik op de Van Baerlestraat te lopen. Beelden op social media tonen een opzettelijke escalatie en disproportioneel politiegeweld, inclusief de inzet van politiehonden. Oud-militairen van de organisatie ‘In het gelid voor vrijheid’ hebben de missie om te de-escaleren, om hiermee de geweldsspiraal te doorbreken, zo schrijven ze in hun persbericht. 


Persbericht 5 Januari 2022 |  ORGANISATIE OUD-MILITAIREN REAGEERT OP DE ONTSTANE COMMOTIE EN TOEGEPAST GEWELD TIJDENS DE BIJEENKOMST OP HET MUSEUMPLEIN, AMSTERDAM, ZONDAG 2 JANUARI JL.

Aanleiding voor dit persbericht

In de landelijke pers en andere media worden de deelnemende oud-militairen in een onware en negatieve hoedanigheid zonder wederhoor weergegeven in kranten en praatprogramma’s. Ten behoeve van de reputatie van deze oud-militairen, maar ook ten behoeve van het journalistieke principe van wederhoor ontvangt u dit persbericht. Er hebben vele misleidende en voor oud-militairen en veteranen pijnlijke berichten de ronde gedaan, ook (of vooral) bij de landelijke dagbladen. Geen van deze kranten heeft contact met ons gezocht. De term ‘veteranen’ hebben wij nooit zo genoemd (oud-militairen en veteranen), maar zo is deze naam door anderen naar buiten gebracht. We hebben ook altijd getracht dit 1 op1 te corrigeren, maar in de volksmond is deze omschrijving van veteranen blijven rondzingen en de pers en andere instanties hebben deze omschrijving iedere keer zo gebruikt zonder ooit met ons daarover in gesprek te gaan.

De-escalerende rol tijdens demonstraties

Afgelopen zondag 2 januari 2022 zijn er, ondanks een last-minute verbod van de burgemeester van Amsterdam, een zeer groot aantal mensen naar het Museumplein in Amsterdam gekomen. De burgemeester had de door SVN georganiseerde manifestatie, om haar moverende redenen afgelast. De groep oud-militairen met in haar gelederen ook vele veteranen, begeleidt doorgaans demonstraties op verzoek van de organisatie(s) met het doel mensen bij elkaar te houden en naar partijen in het uiterste geval, een de-escalerende rol te vervullen. Hoewel dit feitelijk een politietaak is, is het duidelijk geworden de afgelopen twee jaar, dat demonstranten nog maar weinig vertrouwen hebben in dat taakaspect van de politie, iets dat vreemd genoeg minder het geval is wanneer de politie zich gewoon onder de mensen begeeft en geen aanzet geeft tot een geweldsspiraal, die meestal bij de inzet van de Mobiele Eenheid wel tot uiting komt.

Vanuit een andere hoek gefilmd:

https://twitter.com/peetenas/status/1477702458646409227

Situatie

De politie stuurde bij de demonstratie op 2 januari bewust aan op geweld. Dat blijkt ook uit bovenstaande videobeelden (Tweet) waarop te zien is dat agenten provocateurs gekleed in spijkerbroek met zwart politiejack en helm naar voren bewegen om met wapenstok op de demonstranten in te slaan. Een uitgebreid artikel hierover is te lezen in het 1e nummer van 2022 van De Andere Krant, die o.a. via deanderekrant.nl te bestellen is.

Afgelopen zondag ging het helaas weer mis. Zoals iedereen heeft kunnen waarnemen was er een doelgerichte actie opgezet om leden van deze hechte groep oud-militairen, ondanks hun de-escalerende optreden, te arresteren. Dit gebeurde via de inzet van de Arrestatie Eenheden (AE) en de inzet van Mobiele Eenheden (ME). De aanwezige mensen, inmiddels duizenden, werden opgeroepen om het Museumplein te verlaten, de oprukkende ME, met paarden en waterkannonnen bewogen zich vanaf het Rijksmuseum gezien, richting concertgebouw/Van Baerlestraat, hiermee de mensenmassa dwingend zich in diezelfde richting te begeven, waar zij vervolgens in een fuik terecht kwamen en waar een blokkade van ME, politie en AE stond opgesteld met honden-begeleiders die onmogelijk de stroom van mensen zou kunnen tegenhouden. Daarbij sloegen de ME en AE in paniek wild om zich heen waarbij rake klappen vielen die resulteerden in diverse hoofdwonden, zware kneuzingen en botbreuken. De heftig naar alles slaande ME en AE, waaronder ook de BE van KMAR, hebben zich niet van hun beste kant laten zien.

Onze contactpersoon naar de politie en naar de organisatoren toe is UNPROFOR Support Command Dutchbat II en Dutchbat III veteraan Raf Jansen. Hij was afgelopen zondag kennelijk het doelwit die in ieder geval aangehouden scheen te moeten worden. Er is op het ruim aanwezige beeldmateriaal te zien dat dit niet lukte, tot twee keer toe, bij de derde poging was de overmacht aan AE en ME dusdanig groot, dat hij alsnog werd opgepakt en afgevoerd naar een cellencomplex in de Bijlmer. De aanklacht, welke schijnbaar niet in persoon tot hem gericht was en hem werd medegedeeld luidde: Obstructie.

Raf Jansen is echter na 6 uur weer vrijgelaten. Twee andere oud-militairen zijn afgelopen zondag ook aangehouden, waarbij vermeld kan worden dat afgelopen maandag 1 van deze 2 ook weer is vrijgelaten. Onze 3e oud-militair zit helaas op dit moment van schrijven nog vast.

> Persbericht van de politie over de demonstratie en arrestaties op 2 januari 2022 

https://twitter.com/DezeweekEu/status/1478174867321237509

Oud-militairen en veteranen zetten zich in voor vrijheid en naleving grondwet 

In de media reageren diverse mensen die ‘iets’ van onze vreedzame aanwezigheid vinden. Waaronder politici, burgemeesters en hoofdcommissarissen van politie. Deze lieden hebben al eerdere pogingen ondernomen om ons weg te zetten als nep-veteranen en nep-militairen. Ten onrechte wordt er vaak gesuggereerd dat wij (alle) veteranen vertegenwoordigen. Wij zijn een relatief kleine actieve groep met een stille(re) achterban van vele oud-militairen. Wij zijn op verzoek aanwezig op demonstraties ten behoeve van de vrede en veiligheid van de deelnemers die hoofdzakelijk bestaan uit bezorgde burgers uit alle lagen en leeftijden van onze bevolking en die opkomen voor onze grondrechten. Wij voelen ons geroepen dit te moeten doen, om diezelfde redenen die ons hebben bewogen namens Nederland in oorlogsgebieden op vredesmissies te gaan, de afgelopen vijftig jaar. Met de voorzitter van het Veteranen Platform (VP), Lgen bd Hans van Griensven, hebben wij een dialoog gevoerd en uitgelegd wie we zijn, waarom wij er zijn en wat ons heeft bewogen om de vrijheid voor eenieder te moeten waarborgen. Hoewel hij het niet met alles eens is, geeft hij wel aan dat hij er is voor alle veteranen, ook de veteranen die zich in onze groep bevinden. Ook wij zijn veteranen volgens de Veteranen Wet en ook daar heeft het Veteranen Instituut, waaronder het VP valt, een zorgplicht. Wij zijn eerder geïnformeerd dat er druk was uitgeoefend door hoge ambtenaren op het Veteranen Platform om zich van ons te distantiëren. Wij verbazen ons over het feit dat de politiek zich wederom publiekelijk uitspreekt over oud-militairen en veteranen die zich inzetten voor de vrijheid en de naleving van de grondwet.

Missie

Militairen die handelen vanuit dienstbaarheid naar het volk, zullen begrijpen dat wij ons ook, wanneer wij niet langer werkzaam zijn voor de overheid, nog steeds verbonden voelen met die missie. En zeker als het de veiligheid van onze kinderen, ouders, broers en zussen in ons eigen land betreft.

Militair verleden communiceren middels tenue

Iedereen bij ons is oud-militair en is herkenbaar aan de IHGVV Patch. Wij dragen geen volledig uniform, maar hebben er vanwege onze neutrale rol voor gekozen zowel ons burgerschap als ons militaire verleden zichtbaar te profileren. Het maakt aan politie en demonstranten duidelijk dat wij niet mee demonstreren en het maakt de manier waarop wij verenigd optreden duidelijk. Het tenue wat we daarbij dragen is een donkere broek, (verwijzend naar het burger zijn), een GVT-jas (verwijzend naar ons militair verleden) en de baret (behorende bij het onderdeel waarbij we gediend en verdiend hebben). Ook onze leden zijn een afspiegeling van de maatschappij.

Wilt u meer weten over onze missie bezoek dan onze website: inhetgelidvoorvrijheid.nl

Tot zover het persbericht

E*: Nederland is niet het enige land waar (oud-)militairen en veteranen zich inzetten om burgers te beschermen tegen politiegeweld. Lees ook het artikel: Duitse Speciale Strijdkrachten willen met onmiddellijke ingang vreedzame demonstranten met 700 veteranen beschermen tegen door de staat opgelegde politieterreur.

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
Share.

About Author

14 reacties