Stichting corona-onderzoek heeft in samenwerking met Open Legal Advocaten de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek verricht naar het Pfizer-vaccin, de handelwijze van de overheid en dit dossier samengevat in een onderzoeksrapport. Open Legal stelt dat de Nederlandse overheid en voormalig minister van VWS Hugo de Jonge, met name ten aanzien van de kinderen, onrechtmatig hebben gehandeld.

Advocaat Niels Vanaken

Vooral kinderen lopen gevaar na de inenting met het Covid-19 vaccin van Pfizer/BioNTech. Zo bestaat een verhoogd risico op hartspierontsteking (myocarditis) en ontsteking van het hartzakje (pericarditis). Ook de risico’s op hersenaandoeningen en andere ernstige bijwerkingen nemen toe. Wereldwijd stijgt het aantal slachtoffers. Namens een aantal ingeënte kinderen start Open Legal Advocaten om die reden een gerechtelijke procedure tegen de Nederlandse overheid en voormalig minister van VWS Hugo De Jonge.

Hieronder de belangrijkste punten uit dit onderzoeksrapport, te downloaden via deze link. De bijlagen van het rapport omvatten de bijsluiters van het Pfizer-vaccin, wetenschappelijke onderzoeken waarbij grafeen in de sera is geconstateerd en persberichten over belastingontduiking, winstprognoses en eerdere schadeclaims en gezondheidsfraudezaken.

Open Legal Advocaten | Pfizergate: Wat ons niet is verteld

Gezondheidsfraude

Allereerst kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de samenwerking tussen de overheid en Pfizer. De overheid houdt de inhoud van de contractueel gemaakte afspraken strikt geheim. Als farmaceutisch bedrijf kent Pfizer een beruchte historie.

“Pfizer is in het verleden vaak betrokken geweest bij grootschalige gezondheidsfraude. Hierbij kun je denken aan het op de markt brengen van niet-goedgekeurde geneesmiddelen, het manipuleren van klinische onderzoeksdata, het omkopen van ambtenaren en artsen en het experimenteren op kinderen met zelfs de dood tot gevolg.”

Door de jaren heen heeft Pfizer miljardenschikkingen getroffen met onder meer de Amerikaanse autoriteiten en slachtoffers. Op deze manier wist het bedrijf te ontkomen aan strafrechtelijke en civielrechtelijke vervolging.

Deze feiten zijn geen geheim. Bovendien zijn deze eenvoudig terug te vinden voor wie online even zoekt. Opvallend is dat onze media zich met geen kritisch woord hierover hebben uitgelaten. Een kleine waarschuwing zou niet hebben misstaan.

Pfizer maakt miljardenwinsten met Covid-19-vaccins maar weet middels een Nederlandse brievenbusfirma de belasting te ontduiken.

Klinische fraude

Om hun vaccin versneld goedgekeurd te krijgen voor gebruik, heeft Pfizer binnen enkele maanden tijd slechts een beperkt klinisch onderzoek verricht. De onderzoeksdata heeft Pfizer aangeleverd bij het Europees Medicijn Agentschap (EMA), waarna het vaccin voorwaardelijk is toegelaten tot de markt. Het EMA heeft haar goedkeuring uitsluitend gebaseerd op deze klinische onderzoeksdata van Pfizer. Zelf heeft het EMA géén onafhankelijk onderzoek verricht naar de veiligheid en effectiviteit van het vaccin. Hetzelfde geldt op nationaal niveau voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Gezondheidsraad. Alles duidt erop dat deze instanties niet als waakhond hebben opgetreden, maar Pfizer daarentegen vrij spel hebben gegeven. De instanties worden grotendeels gefinancierd door farmaceutische bedrijven als Pfizer. Hierdoor kon het vaccin vrij eenvoudig in rap tempo worden geïnjecteerd bij de kinderen.

Niet veilig en effectief

Een collectief van 500 onafhankelijke artsen en wetenschappers heeft de klinische onderzoeksdata van Pfizer geanalyseerd en bestudeerd. De deskundigen zijn tot de conclusie gekomen dat Pfizer zijn onderzoeksdata op meerdere wijzen heeft gemanipuleerd. Volgens hen zijn de data volstrekt onbetrouwbaar. Dit laatste is bevestigd door interne klokkenluiders. Door de onderzoeksdata ‘op te poetsen’ heeft Pfizer het beeld willen scheppen dat hun vaccin veilig en effectief is. Maar zelfs dan blijkt uit hun eigen data dat het vaccin helemaal niet veilig is voor gebruik. Ook is het vaccin niet effectief tegen Covid-19. Een gedetailleerde analyse van de klinische onderzoeksdata kun je terugvinden in het onderzoeksrapport.

Bijlage 24: Uit een brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat de Nederlandse overheid voor 2022 en 2023 35 miljoen doses BionTech/Pfizer vaccins heeft aangekocht. Daarnaast zijn er voor 2022 nog ruim 11 miljoen doses vaccins van andere farmaceuten gekocht. Hiervoor is de overheidsbegroting eind 2021 verhoogd met 120 miljoen euro.

Schadelijke werking

Een Israëlische nieuwssite publiceerde op basis van FIFA-data een analyse van plotselinge overlijdens van voetballers over een periode van 20 jaar. Daar waar tussen 2000 en 2020 jaarlijks gemiddeld 4 voetballers kwamen te overlijden tijdens het sporten, waren dit er in 2021 alleen al 21.

Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen aan hoe schadelijk de werking van het spike-eiwit is in het lichaam. Dit spike-eiwit wordt aangemaakt in het lichaam van het kind na de inenting met het vaccin van Pfizer. Het spike-eiwit vormt zich een weg doorheen het lichaam en veroorzaakt onder meer bloedstollingen en bloedklonteringen. Dit verklaart het toenemend aantal gevallen van hart- en hersenaandoeningen bij kinderen en jong adolescenten.

De schadelijke werking van het vaccin uit zich in de praktijk bijvoorbeeld bij gevaccineerde jonge sporters, die opeens ‘neervallen’ tijdens het sporten. In het ergste geval komen zij te overlijden. Medisch deskundigen wijten dit aan de wijze waarop het vaccin is ontworpen.

“Bekijken wij meer specifiek de klinische onderzoeksdata van Pfizer ten aanzien van de 12- tot 15-jarige kinderen die hebben deelgenomen aan het onderzoek, dan volgt hieruit maar één conclusie: voor deze leeftijdscategorie brengt het vaccin uitsluitend risico’s en geen voordeel met zich mee.”

Grafeenoxide

Ook komt steeds meer microscopisch bewijs boven tafel waaruit blijkt dat het vaccin van Pfizer toxische stoffen bevat, waaronder grafeenoxide. Meerdere onderzoeksteams hebben dit onafhankelijk van elkaar aangetoond. Ook dit is bevestigd door klokkenluiders. Het gebruik van deze schadelijke stof is niet toegestaan in mensen. Binnen het Europees Parlement zijn dan ook vragen hierover gesteld.

Microscopisch beeld van een microbuis en clusterbom van grafeenoxide in gedroogde en gestolde bloedcellen of bloedpropje, naast de parasitaire uitstulpingen in de kruislings verbonden fibrine-monomeren, wat wijst op een systematische parasitaire infectie. [Dr. Robert O Young]

Medisch-wetenschappelijk experiment

Tijdens haar klinisch onderzoek heeft Pfizer enkel onderzocht hoeveel ingeënte deelnemers in verhouding tot de placebogroep minder PCR-positief testten op Covid-19. Hierbij heeft Pfizer zich gericht op een relatief jonge en gezonde testgroep. Bovendien was het onderzoek ten aanzien van de kinderen erg kleinschalig opgezet. Pfizer heeft nooit onderzocht hoe lang hun vaccin bescherming biedt tegen Covid-19, of het vaccin effectief is bij ernstige Covid-19 klachten en of het vaccin überhaupt in staat is om de virusoverdracht tegen te gaan. Ook heeft Pfizer nooit onderzocht hoe het vaccin zich precies gedraagt in het lichaam (farmacokinetiek). Ze hebben hun vaccin klinisch niet getest op zwangere vrouwen, op personen met een verzwakt immuunsysteem, op personen die reeds Covid-19 hadden doorgemaakt en op ouderen met onderliggend lijden. Voor deze laatste doelgroep was het vaccin aanvankelijk juist bedoeld.

Kortom, op het moment waarop het vaccin van Pfizer versneld is toegelaten tot de markt, was nog helemaal niets bekend over de werking daarvan. De gecombineerde fase 2/3 van het klinisch onderzoek loopt nu nog steeds. De antwoorden op alle belangrijke onderzoeksvragen zullen moeten volgen uit de praktijk. Pfizer dient deze praktijkgegevens te delen met het EMA. In lijn hiermee maken de kinderen deel uit van een medisch-wetenschappelijk experiment. Het enkele feit dat het EMA haar voorwaardelijke goedkeuring heeft verstrekt aan het vaccin, verandert daar niets aan.

Markttoelating niet toegestaan

Deze versnelde markttoelating (‘emergency use authorization’) had sowieso nooit mogen plaatsvinden. Er was immers werkzame medicatie beschikbaar voor de (vroeg)behandeling van Covid-19. Het bewijs hiervan volgt uit tal van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s), het succesvol gebruik ervan in vele andere landen en authentieke persoonlijke verklaringen van ex-Covid-19 patiënten, behandelend artsen en apothekers. Het gebruik van deze medicatie heeft reeds talloze mensenlevens gered.

De overheid heeft helaas de keuze gemaakt, haar bevolking deze werkzame medicatie te onthouden. De medicatie staat immers het vaccinatiebeleid in de weg. Bestaat er een aanvaardbare betere behandelmethode ten aanzien van Covid-19, dan mag de versnelde goedkeuringsprocedure niet gevolgd worden. De overheid heeft de bestaande, werkzame medicatie dan ook structureel afgedaan als kwakzalverij. Ze heeft zelfs huisartsen laten beboeten door de Gezondheidsinspectie, wanneer die de medicatie voorschreven aan Covid-19-patiënten die er om vroegen. Anders dan het vaccin, is deze medicatie veilig voor gebruik.

Een tweede reden waarom deze versnelde goedkeuringsprocedure niet gevolgd had mogen worden, is dat op het moment waarop het vaccin tot de markt is toegelaten geen sprake meer was van een urgente levensbedreigende situatie. Op basis van de gemiddelde wereldwijde mortaliteitsgraad waren de risico’s van Covid-19 op dat moment vergelijkbaar met die van de jaarlijkse seizoensgriep. Dit gold al helemaal voor gezonde kinderen, voor wie Covid-19 nooit een reëel gevaar heeft gevormd. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie heeft dit erkend. Het inenten van kinderen levert geen gezondheidsvoordeel op.

Kinderen – uitsluitend risico’s en geen voordeel

De overheid heeft de kinderen en hun ouders steeds willen doen geloven dat het vaccin van Pfizer volkomen veilig en effectief is. Dit terwijl zij bekend was met de ernstige risico’s die hieraan kleven. Doordat de overheid onjuiste informatie heeft verstrekt over het vaccin, konden de kinderen en hun ouders geen weloverwogen vaccinatiekeuze maken. Met slogans als ‘je doet het voor een ander’ en ‘je krijgt hierdoor je vrijheid terug’ heeft de overheid de kinderen zelfs aangespoord om zich in te laten enten. Onder meer prikbussen bij scholen en psychologische campagnes moesten het vaccinatieproces versnellen.

“Bekijken wij meer specifiek de klinische onderzoeksdata van Pfizer ten aanzien van de 12- tot 15-jarige kinderen die hebben deelgenomen aan het onderzoek, dan volgt hieruit maar één conclusie: voor deze leeftijdscategorie brengt het vaccin uitsluitend risico’s met zich mee en geen voordeel.”

Anders dan Pfizer zelf beweert, bedraagt de overlijdensgraad bij kinderen tot 6,5 jaar als gevolg van myocarditis 20%.31 Oftewel, in de praktijk overlijdt 1 op de 5 kinderen tot 6,5 jaar aan de gevolgen van myocarditis. Met deze wetenschap werpt zich de vraag op waarom de overheid kinderen inent met dit vaccin. Temeer nu zij nauwelijks vatbaar zijn voor Covid-19, laat staan dat zij hieraan komen te overlijden.

Onafhankelijk onderzoek

Op 4 november 2021 heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met een Parlementair onderzoek naar het gevoerde coronabeleid. Dit onderzoek vindt naar verwachting medio 2022 plaats. In dat kader hebben wij een brief gestuurd naar alle Tweede Kamerleden, om deze feiten onder de aandacht te brengen. Wij hebben hen verzocht een objectief en onafhankelijk deskundigenonderzoek te laten plaatsvinden naar de werkelijke ingrediënten van het vaccin. Zo ook dient nader onderzoek te worden verricht naar het verband tussen de inenting en het toenemend aantal ernstige bijwerkingen bij de kinderen.

Het Parlement in Luxemburg heeft reeds een onderzoek ingesteld naar de kindervaccinatie. Wij hopen dan ook dat de Kamerleden onze oproep serieus nemen. In ieder geval zijn zij nu bekend met deze feiten.

Steun het onderzoek van Open Legal Advocaten

Samen met medisch-wetenschappelijk deskundigen wil Open Legal Advocaten zelf onafhankelijk onderzoek verrichten naar de inhoud en de schadelijke gevolgen van het vaccin. In lijn hiermee ondernemen ze juridische acties en brengen ze de risico’s verder onder de aandacht. Met jouw donatie kunnen zij de onderste steen boven krijgen en helpen dit schadelijke vaccinatiebeleid te stoppen.

Meer informatie over Open Legal: stichtingcoronaonderzoek.nl/pfizergate

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: stichtingcoronaonderzoek.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
Share.

About Author