Al meer dan 60 jaar weet de National Aeronautics and Space Administration (NASA) dat de veranderingen die optreden in de planetaire weerpatronen volledig natuurlijk en normaal zijn. Maar NASA heeft, om wat voor reden dan ook, ervoor gekozen om het narratief van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde te laten voortbestaan. Ze laten dit verhaal gebruiken voor politieke doeleinden, ten koste van de menselijke vrijheid.

Bron: NaturalNews.com | Ethan Huff | 30 augustus 2019

Het was 1958 om precies te zijn, toen de NASA voor het eerst waarnam dat veranderingen in de baan van de zon om de aarde, samen met veranderingen in de hellingshoek van de aardas, beide verantwoordelijk zijn voor wat klimaatwetenschappers tegenwoordig “opwarming” (of “afkoeling”, afhankelijk van hun agenda) hebben genoemd. Met andere woorden op geen enkele manier, in geen enkele vorm, warmen mensen de planeet op of koelen zij de planeet af door in SUV’s te rijden, of door rundvlees te eten.

Maar de NASA heeft tot nu toe nagelaten om dit recht te zetten, en heeft in plaats daarvan ervoor gekozen om stilletjes achterover te leunen en toe te kijken hoe liberalen uit hun dak gaan over het feit dat de wereld over 12 jaar zou vergaan door te veel vee, of te veel plastic rietjes.

Cyclische variaties in zonnestraling bepalen klimaatpatronen

In 2000 publiceerde de NASA* op haar website van het Aarde Observatorium wel informatie over de Milankovitch-klimaattheorie, waaruit bleek dat de planeet in feite verandert door externe factoren die absoluut niets te maken hebben met menselijke activiteit. Maar nogmaals, deze informatie is zo’n 19 jaar later nog steeds niet mainstream. Daarom zijn gestoorde, door het klimaat geobsedeerde ‘linkse wokies’ nu begonnen om te beweren dat we echt nog maar 18 maanden hebben voordat de planeet vergaat door een teveel aan koolstofdioxide (CO2).

*) Inmiddels heeft NASA het betreffende artikel verwijderd en vervangen door het artikel “Waarom Milankovitch (orbitale) cycli de huidige opwarming van de aarde niet kunnen verklaren” (link)

De waarheid ligt echter veel meer in de lijn van de Milankovitch-klimaattheorie vernoemd naar de Servische astrofysicus Milutin Milankovitch. Hij heeft verondersteld dat de seizoens- en breedtevariaties van de zonnestraling die de aarde op verschillende manieren en op verschillende tijdstippen treffen, de grootste invloed hebben op de veranderende klimaatpatronen van de aarde.

Variaties en schematische diagrammen van Milankovitch cycli.

Aarde draait in ovale beweging rond de zon

De onderstaande twee afbeeldingen (van Robert Simmon, NASA GSFC) helpen dit te illustreren, met de eerste die de aarde toont in een bijna nulbaan, en de tweede die de aarde toont in een 0,07 baan. Deze baanverandering wordt afgebeeld door de excentrische, ovale vorm in de tweede afbeelding, die opzettelijk is overdreven om de enorme verandering in afstand te laten zien die optreedt tussen de aarde en de zon, afhankelijk van of zij zich op perihelium (het punt het dichtst bij de zon) of aphelium (het punt het verste bij de zon) bevindt.

5 miljoen kilometer dichter bij de zon

“Zelfs de maximale excentriciteit van de aardbaan – 0,07 – zou onmogelijk te tonen zijn met de resolutie van een webpagina,” merkt de Hal Turner Radio Show op. “Bij de huidige excentriciteit van 0,017 is de aarde bij perihelium 5 miljoen kilometer dichter bij de zon dan bij aphelium.

[Voor meer gerelateerd nieuws over klimaatverandering en opwarming van de aarde vanuit een onafhankelijk, niet-gevestigd perspectief, zie ClimateScienceNews.com.]

De zon is de grootste factor die het klimaat van de aarde beïnvloedt

Wat de schuine as (obliquiteit) van de aarde betreft, of de verandering in axiale schuinte, tonen de twee onderstaande beelden (Robert Simmon, NASA GSFC) de mate waarin de aarde kan schuiven op zowel haar as als haar rotatie-oriëntatie. Bij hogere hellingshoeken worden de seizoenen op aarde veel extremer, terwijl ze bij lagere hellingshoeken veel milder worden. Een soortgelijke situatie bestaat voor de rotatieas van de aarde die, afhankelijk van welk halfrond tijdens het perihelium op de zon gericht is, een grote invloed kan hebben op de seizoenextremen tussen de twee halfronden.

Klimaat op aarde verandert voortdurend

Op basis van deze verschillende variabelen heeft Milankovitch een uitgebreid wiskundig model opgesteld waarmee de temperatuur van het aardoppervlak tot ver terug in de tijd kan worden berekend. Zijn conclusie is eenvoudig: Het klimaat op aarde is altijd aan verandering onderhevig geweest en is voortdurend in beweging, buiten onze schuld als mens.

Toen Milankovitch zijn model voor het eerst naar voren bracht, werd het bijna een halve eeuw genegeerd. In 1976 werd in een studie in het tijdschrift Science bevestigd dat de theorie van Milankovitch inderdaad juist is en dat zij overeenstemt met verschillende perioden van klimaatverandering die zich in de loop van de geschiedenis hebben voorgedaan.

Positie van de aarde ten opzichte van de zon bepaalt klimaat

In 1982, zes jaar na de publicatie van deze studie, nam de National Research Council van de U.S. National Academy of Sciences de theorie van Milankovitch als waarheid aan en verklaarde dat: “… orbitale variaties blijven het meest grondig onderzochte mechanisme van klimaatsverandering op tijdschalen van tienduizenden jaren en zijn verreweg het duidelijkste geval van een rechtstreeks effect van veranderende insolatie op de lagere atmosfeer van de aarde.”

Als we de hele zaak in één simpele zin zouden moeten samenvatten, zou het dit zijn: De grootste factor die weer- en klimaatpatronen op aarde beïnvloedt is de zon, punt uit. Afhankelijk van de positie van de aarde ten opzichte van de zon op een bepaald moment, zullen de klimaatomstandigheden dramatisch variëren, en zelfs drastische afwijkingen veroorzaken die alles tarten wat de mens dacht te weten over hoe de aarde werkte.

Klimaatbelasting als ‘oplossing’

Maar in plaats van deze waarheid te omarmen, houden de klimaatwetenschappers van vandaag, samen met linkse politici en de medeplichtige mainstream media vol dat het niet gebruiken van herbruikbare boodschappentassen in de supermarkt en het niet hebben van een elektrische auto de planeet zo snel vernietigen, dat we absoluut wereldwijde klimaatbelastingen moeten invoeren als de oplossing.

“Het debat over klimaatverandering gaat niet over wetenschap. Het is een poging van de elite om de bevolking politieke en economische controle op te leggen,” schreef een commentator op de Hal Turner Radio Show. “Het is bovendien een andere manier om de bevolking tegen zichzelf te verdelen, met sommigen die geloven in de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde en sommigen die dat niet doen. Dat wil zeggen ‘verdeel en heers’.”

Oorspronkelijke artikel op NaturalNews

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster | Bron: NaturalNews.com

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
Share.

About Author