Occulte symbolen zijn overal aanwezig en slim vermomd. Op televisie, in tijdschriften, in bedrijfslogo’s, op overheidsgebouwen, in kerken en zelfs op onze bankbiljetten. Soms subtiel en onderbewust, andere keren provocerend, schreeuwerig en recht voor je neus. Vreemde symbolen en handgebaren die niets betekenen voor de symbool-analfabeet. Maar voor de ingewijden, de illuminati zijn symbolen een belangrijk communicatiemiddel.

Symbolen worden al eeuwen door de mensheid gebruikt om ideeën te communiceren, ideeën samengevat in een uiterst compact beeld. Een beeld vertelt namelijk een duizend woorden. Bovendien is symboliek internationaal en niet afhankelijk van gesproken of geschreven taal. Een symbool betekent wereldwijd (voor mensen met dezelfde culturele achtergrond) hetzelfde. Wat veel mensen zich echter niet realiseren, is dat veel symbolen die door de elite worden gebruikt, vaak een diepere betekenis hebben.

Wie de achtergrond van de illuminati bestudeert betreed daarmee tevens de wereld van de symbolen. Deze symbolen en handgebaren worden enerzijds gebruikt om binnen de eigen groep kenbaar te maken dat ze ‘part of the club’ zijn. Anderzijds worden ze toegepast om geheime codes over te dragen. Vaak vertegenwoordigen deze symbolen niet-fysieke, spirituele ideeën, die onderdeel zijn van een verborgen wereld waarvan niet-ingewijden geen weet hebben. Het is de wereld van het satanisme, de occult, waar de illuminati zich achter de schermen in het grootste geheim mee bezig houden.

Als je deze symbolen echter leert herkennen en hun betekenis weet, zie je ze overal. Je kunt ze niet mislopen, want de wereld om ons heen is ervan doordrenkt. Je kunt zo de leden van de illuminati herkennen en identificeren. Je ziet in een oogopslag welke artiesten of politici onder hun controle staan. Zelfs degene die nog twijfelen over dat er überhaupt zoiets bestaat als de illuminati, zullen niet kunnen ontkennen dat het wel heel toevallig is dat leden van deze groep allemaal dezelfde symbolen en handgebaren delen.

Symbolen hebben naast een communicatieve waarde bovendien een bepaalde energetische kracht, net zoals woorden en mantra’s een specifieke energetische waarde in zich hebben. Symbolen worden daarom ook gebruikt om de doelen van de illuminati te bekrachtigen. Vaak zijn dat kwaadaardige doelen die het eigenbelang van deze elitaire groep dienen en die ten koste gaan van de mensheid.

Dat betekent overigens niet dat een symbool dat door de illuminatie wordt gebruikt in zichzelf kwaadaardig is. Een vijfpuntige ster is bijvoorbeeld een krachtig symbool dat voor het goede of het kwade kan worden ingezet. Je kunt het vergelijken met een mes. Een mes is noch goed noch slecht. Je kunt een mes gebruiken om iemand te verwonden of te vermoorden, maar ook om iemand die gevangen zit te bevrijden, of om er eten mee te bereiden. De betekenis van het mes is neutraal, alleen de toepassing kan goed of slecht zijn.

Wat we echter wel vaak zien is dat een symbool door satanisten vaak worden omgedraaid, waaruit je wel de kwaadaardige intentie kunt afleiden. Om het voorbeeld van de vijfpuntige ster te nemen, bij een positieve toepassing wijst de punt naar boven, bij een negatieve, satanische toepassing wijst de punt meestal (maar niet altijd) naar beneden. En daar waar de Boeddhisten de swastika gebruikten om de zon te symboliseren, gebruikten de Nazi’s datzelfde symbool in gespiegelde vorm.

De taal van de symboliek leren lezen vergt echter een hele studie. De onderstaande lijst met symbolen zijn een begin, een aanzet tot het leren van deze taal en de verborgen betekenis die erachter verscholen zit. Deze lijst is verre van compleet, maar bevatten de ‘belangrijkste’ en meest bekende symbolen van de illuminati.

  • 666
  • Baphomet of de geit
  • Oog van Osiris
  • Pentagram of vijfpuntige ster
  • Piramide met alziende oog
  • Moloch
  • Schedel en botten (Skull and Bones)
  • Uil van Minerva
  • Vrijmetselaarssymbool

Hieronder volgt een korte beschrijving van de betekenis van deze symbolen. In aanvullende artikelen zal ik dieper op deze betekenis en achtergrond ingaan.

666

illuminati-symbols-666Zeshonderdzesenzestig, ofwel 3 x 6, wordt in de Bijbel het getal van het Beest genoemd en toegekend aan Satan, Lucifer of the Antichrist, zoals beschreven in Openbaring 13. Omdat de illuminati satanisten zijn maken ze regelmatig gebruik van deze nummerreeks, als eerbetoon aan hun meester, Satan. De geometrische vorm van dit nummer is de hexagram ofwel de Davidster.

Baphomet

Baphomet_pentagram_2Baphomet is een androgyn wezen, een geit-god die door satanisten aanbeden wordt. Baphomet wordt meestal afgebeeld als een tweeslachtig wezen met borsten en fallus. Soms wordt de fallus verborgen en vervangen met een afbeelding van een esculaap. Zijn rechterhand wijst naar boven naar het licht en zijn linkerhand wijst naar beneden naar het duistere gebied. Deze tegenstellingen symboliseren de dualiteit.

Baphomet standbeeld in

Baphomet standbeeld in satanische tempel die recentelijk in Detroit geopend is.

Op zijn hoofd staat een pentagram. De hoorns van de geit zijn het meest kenmerkende element waarnaar door veel satanisten met het duivelse handgebaar wordt verwezen. Baphomet is ook het beeld dat in een satanische tempel vereerd wordt en in wezen een afbeelding is van Satan.

Hieronder: Politici en pausen die het duivelse handgebaar maken, waarbij de pink en wijsvinger die naar boven wijzen de hoorns symboliseren. De middelste twee vingers wijzen naar beneden. De duim kan ofwel naar buiten wijzen ofwel over de twee middelste vingers gevouwen zijn.

Moloch

Moloch was een godheid die afgeleid was van de Egyptische god Set, aan wie mensen werden geofferd. De god Set was een homoseksuele god van het kwaad. Hij werd aanbeden tijdens ceremonies die mensenoffers, kannibalisme en homoseksuele orgieën inhielden. Ook bij dit wezen zijn de hoorns weer een karakteristiek element.

Pentagram of vijfpuntige-ster

Church_of_Satan_Baphomet-pentagram

De vijfpuntige ster is een van de belangrijkste symbolen in hekserij en occultisme. Het wordt gebruikt in de rituele magie, zoals: waarzeggerij, het oproepen van geesten en het ontbieden van demonische krachten. Satanisten, zoals de illuminati, gebruiken het symbool echter vaak omgekeerd, waarbij de twee punten naar boven wijzen. Het is een verwijzing naar de geit, Baphomet. De vijfpuntige ster wordt tevens gezien als de voetafdruk van Satan.

Lees meer over de Pentagram en vijfpuntige ster >

Piramide met alziende oog

all-seeing-eyeHet alziende oog die in een driehoekige deksteen boven een piramide van 13 lagen zweeft, is het meest bekende illuminati-symbool. De piramide zelf symboliseert onder andere de machtsstructuur van de illuminati, waarbij er slechts weinig aan de top staan en velen zich onderaan de piramide bevinden.

De piramide is daarbij een symbool van de New World Order (NWO) waarbij de illuminati (zij die verlicht en superieur zijn) een nieuwe wereld bouwen onder het toeziend oog van de grote architect van het universum. Het alziende oog zelf is een symbool van verlichting en verwijst naar occulte, spirituele krachten.

De piramide symboliseert ook de opleving van kennis die ooit als heilig werd beschouwd in het Egyptische tijdperk. Het is een tevens een verwijzing naar de faraonische bloedlijnen, de families die al millennia aan de macht zijn. Het alziende oog is tevens een verwijzing naar de Egyptische dynastieën en het embleem van Osiris, de Egyptische zonnegod, de schepper, de zon die zich manifesteert als licht. Deze zon, de God van het licht is niet onze zon, maar een entiteit die ze aanbidden en wordt door hen ook wel de Zwarte Zon genoemd.

Schedel en botten (Skulls and Bones)

illuminati-symbol-Bones-LogoSchedels worden door de illuminati en satanisten gebruikt als een reminder aan de dood. Jonge ingewijden worden eraan herinnerd dat ze slechts een kort leven hebben om naar de doelstellingen van de illuminati toe te werken. De schedel verwijst ook naar de menselijke offers die nodig zijn om deze doelstellingen te behalen.

Uil van Minerva

De uil symboliseert wijsheid. De illuminati zien zichzelf als de enigen die wijs genoeg zijn om de planeet te besturen. De uil vertegenwoordigt Athena, de Griekse Godin van wijsheid en oorlog. De Romeinse benaming van Athena was Minerva. De uil wordt gebruikt door allerlei geheime genootschappen zoals de Beierse Illuminati, maar is het meest bekend als mascotte van de Bohemian Club.

owl_coinOp het terrein van de Bohemian Grove staat een enorm stenen beeld van een uil, daar waar elke zomer het Cremation of Care-ritueel wordt uitgevoerd. Tijdens dit satanisch offerritueel wordt zogenaamd een menselijke figuur geofferd. De Bohemian Grove wordt jaarlijks bezocht door allerlei hooggeplaatste politici vanuit de hele wereld, maar met name uit de Verenigde Staten. Klokkenluiders zoals overlevenden getuigen van perverse excessen die tijdens de Bohemian Grove-conferentie plaatsvinden, zoals pedofiele feesten, homoseksuele orgiën en moordpartijen.

cremation_of_care

Offerritueel Cremation of Care aan de voet van een gigantisch standbeeld van een uil.

Vrijmetselarij

blue_and_gold_square_and_compassHet embleem van de Vrijmetselaars is de passer en de winkelhaak. Er worden binnen de Vrijmetselarij echter tal van symbolen gebruikt die hun oorsprong hebben in de klassieke oudheid, de natuur, het oude Egypte, het Christen- en Jodendom, de middeleeuwse gilden of het bouwvakkersberoep.

De symbolen afkomstig uit de bouwwereld hebben betrekking op het feit dat Vrijmetselaars zichzelf als de architecten van onze wereld zien. De winkelhaak symboliseert het vrouwelijke en passieve grondbeginsel, de aarde en lagere, sensuele natuur. De passer symboliseert het mannelijke, actieve grondbeginsel, de zon, de hemel en de hogere, spirituele natuur. De G staat voor (Heilige) Geometrie of God.

Vrijmetselarij is overigens niet een synoniem voor de illuminati. De organisatie is echter wel geïnfiltreerd door de illuminati, omdat ze destijds een respectabel forum zochten. Vervolgens werd de Vrijmetselarij als dekmantel gebruikt om zo hun clandestiene activiteiten te verbergen. Vanaf de 33e graad behoort men tot de illuminati. Hoe hoog men binnen de organisatie opklimt is afhankelijk van afkomst en bereidheid om aan perverse en immorele rituelen deel te nemen.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.