De vijfpuntige ster is een van de belangrijkste symbolen in hekserij en occultisme. Het wordt gebruikt in de rituele magie, zoals: waarzeggerij, het oproepen van geesten en het ontbieden van demonische krachten. Het symbool zelf is noch goed noch slecht, maar is een krachtig symbool dat voor het goede of het kwade kan worden gebruikt. Wanneer de enkele punt naar boven wijst is het in zichzelf een positief symbool en kan gebruikt worden om goedaardige geesten op te roepen. Satanisten, zoals de illuminati, gebruiken het symbool echter vaak omgekeerd, waarbij de twee punten naar boven wijzen. Het is een verwijzing naar de hoorns van de geit, Baphomet. In zijn algemeenheid is het omkeren van een symbool altijd een teken van perverse macht.

De positieve betekenis van de ster

17-De-SterDe Ster is een stralend licht in de duisternis. Een leidraad. De ster is het symbool van navigatie en mensen richting geven, zoals sterren aan de sterrenhemel, die al duizenden jaren reizigers, pelgrims en zeelui de weg wezen. In de Tarot duidt de tarotkaart De Ster op kwetsbaarheid als kracht. Deze kaart duidt op geloof, hoop en bezieling en op vernieuwing, verjonging en vervulling. Hier wordt niet de vijfpuntige, maar achtpuntige ster gebruikt. De Ster wordt vaak gezien als een van de gunstigste kaarten uit het tarotspel.

 

E*: “Intuïtief was de ster voor mij een mooie symboliek om te gebruiken voor mijn pseudoniem, avatar en logo. Ik wil mensen namelijk ook de weg wijzen tijdens hun eigen ontdekkingstocht naar de waarheid. Daarbij wil ik hoop en perspectief bieden.”

De vijfpuntige ster en de Fibonacci-reeks

Vitruvian_Man_Da_Vinci

Vitruvian Man

Van alle stervormen is de vijfpuntige ster daarbij bijzonder krachtig. Het is een soort geometrische weergave van het lichaam van de mens, waarbij de vijf punten representatief zijn voor de uitstekende delen: hoofd, armen en benen. Elke hand heeft vervolgens vijf vingers, elke voet vijf tenen, daarnaast hebben we vijf zintuigen. De projectie van het menselijk lichaam op de vijfpuntige ster is de essentie van de Vitruvian Man van Leonardo da Vinci; de verhouding van de Mens in de microkosmos ten opzichte van de macrokosmos, ook bekend als Zoals Boven, Zo Beneden.

De geometrische verhoudingen in het pentagram verhouden zich volgens de Gulden Snede (= 1:Phi (1,618…). Deze verhouding vormt de basis van de Fibonacci-reeks: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, enz. Elk getal wordt gevormd door de twee voorgaande getallen bij elkaar op te tellen. De Fibonnaci-reeks vinden we overal in de natuur terug, ook in het menselijk lichaam. Zelfs de onderlinge verhoudingen van de vijfpuntige ster zijn opgebouwd volgens de Gulden Snede. (bron: 7men.nl)
5-star3

Vijfpuntige ster in Vrijmetselarij

vlammende_ster_vrijmetselarijIn de Vrijmetselarij wordt de vijfpuntige ster vaak met een stralende krans afgebeeld en wordt ook wel de ‘vlammende ster’ genoemd. In het midden staat een G, die voor God, (heilige) geometrie of gnosis zou staan. Vrijmetselaars zien zichzelf namelijk als architecten, als bouwers van hun eigen universum en plaatsen zichzelf daarbij in een verhelderend, geestelijk licht.

Pentagram in zwart-witte tegelvloer van Vrijmetselaars-tempel.

Het cijfer 5 in numerologie

In numerologie is het nummer 5 het meest dynamische en energetische getal van alle enkele getallen. Het is onvoorspelbaar, altijd in beweging met een voortdurende verandering. Het is een samensmelting van zowel het mannelijke, als vrouwelijke, maar over het algemeen is 5 iets meer vrouwelijk.

De geometrische vorm van de getallen weerspiegelen hun aard. Zo is de geometrische vorm van het cijfer vier het vierkant en symboliseert een gecontroleerde, afgemeten en statische energie. Vijf, en de afgeleide vijfhoek en pentagram daarentegen, staat voor willekeurige energie, is elastisch en voortdurende beweging.

Pentagram en Pentagon

Street_plan_Washington_DC_star

Het centrum van Washington DC is opgebouwd volgens een pentagram. Daarbij is het opvallend dat de twee punten naar boven wijzen, een symbool van het kwaad. DC wordt ook wel District of Criminals genoemd.

De binnenzijde van de vijfpuntige ster is, als we de lijnen doortrekken, een vijfhoek. Deze vijfhoek noemen we ook wel een pentagon. Het Pentagon is het bekende gebouw in Arlington, Virginia nabij Washington D.C., van de gelijknamige organisatie. Washington DC wordt als een van de assen van het kwaad gezien. Het stratengrid van het centrum in Washington DC laat ook weer een pentagram zien.

Volgens ingewijden leiden alle wegen van het kwaad echter uiteindelijk naar Rome. Daar staan een aantal aristocratische families (die behoren tot de Zwarte Adel) aan het roer die ook de maffia en het Vaticaan besturen. Volgens Cobra is de Farnese-familie (die ook tot de Zwarte Adel behoren) de belangrijkste architect van de Cabal en hebben zij de Jezuïeten opgericht. Hun kasteel heeft ook de vorm van een pentagon.

Pentagon van Farnese familie

Pentagon van Farnese familie

Het Pentagon in de Verenigde Staten wordt echter vaak onterecht als een kwaadaardige organisatie gezien. Een groot deel van de medewerkers is namelijk op hand van de vrijheidsbeweging. Zij hebben ze de vrijheidsbeweging in Amerika aangespoord om het Nation States project uit te voeren, waardoor inmiddels alle 50 staten (op papier) onafhankelijk zijn verklaard. (Lees de achtergrondinformatie over de Nation States project in dit artikel) In de radio-uitzending van 28 juli 2016 deed Thomas Williams nog een gecodeerde oproep aan de medewerkers van het Pentagon om een geheim project te starten, die waarschijnlijk betrekking heeft op de vervolging van Hillary Clinton.

Pentagon

Pentagon bij Washington DC

 

De occulte en satanische betekenis van het pentagram

De vijfpuntige ster kan zowel voor witte als zwarte magie gebruikt worden. Witte magie wordt gebruikt om anderen te helpen en om heilzame dingen tot stand te brengen. De bovenste punt van het pentagram wijst in dat geval naar boven.

Pentagram en betekenis voor Wiccans

Pentagram en betekenis voor Wiccans

De Wiccans die zich bezighouden met  hekserij dragen het als een religieus symbool. In deze ‘religie’ verwijst het pentagram naar de vijf elementen uit de natuur: aarde, lucht, vuur, water en geest.

Zwarte magie wordt toegepast ten behoeve van zichzelf of de eigen groep en gaat altijd ten koste van een ander. Het opzettelijk offeren van anderen om daarmee macht, rijkdom en status te verwerven is iets dat satanisten veelvuldig toepassen. Het pentagram wordt uitvoerig gebruikt in zwarte magie, die in dat geval meestal met de punt naar beneden wijst. Zoals in het artikel “Wie is de Cabal” is te lezen, zijn de illuminati heimelijk satanisten die zich bezig houden met zwarte magie.

Als men een lijn trekt tussen alle locaties van de vernietigingskampen in de Tweede Wereldoorlog, ontstaat het sinistere beeld van een pentagram. Hieruit blijkt de zieke psychopathische geest van de Cabal die achter de uitvoer van deze gruwelijk agenda zat. De holocaust moet dan ook gezien worden als een satanisch offer op gigantische schaal.

Als men een lijn trekt tussen alle locaties van de vernietigingskampen in de Tweede Wereldoorlog, ontstaat het sinistere beeld van een pentagram. Hieruit blijkt de zieke psychopathische geest van de Cabal die achter de uitvoer van deze gruwelijk agenda zat. De holocaust moet dan ook gezien worden als een satanisch offer op gigantische schaal.

De vijfpuntige ster met de enkele punt naar beneden en twee punten naar boven wordt ook wel de Geit van Mendes  genoemd. Mendes was de Egyptische god die gelijkenis vertoont met Pan en werd aanbeden in de vorm van een geit. De geit, Baphomet, is ook een belangrijk symbool voor satanisten en wordt ook door hen aanbeden. Het vertegenwoordigt uitbuiting en de verheerlijking van dierlijke driften en erotische krachten zoals die in het satanisme aangemoedigd worden. De omgekeerde pentagram is daarmee een symbool van het kwaad. Het symboliseert Satan en wordt gebruikt om kwaadaardige geesten op te roepen.

Pentagram gebruikt in satanische rituelen.

De Mormoonse tempel met in de gevel een aantal pentagrammen en de morgenster waarvan de onderste punt verlengd is.

De Mormoonse Nauvoo-tempel met in de gevel een aantal pentagrammen en de Morgenster waarvan de onderste punt verlengd is.

Als van de vijfpuntige ster een van de punten naar beneden toe verlengd is, verwijst het naar de val van de Morgenster, een symbool dat gerelateerd is aan Lucifer, de gevallen engel.

Vijfpuntige ster in popcultuur en bedrijfslogo’s

Baby_rompers_upside_down_pentagramDe vijfpuntige ster is in veel corporate logo’s en merken terug te vinden, waarbij meestal de punt naar boven wijst. Ondanks dat de vijfpuntige ster met de punt naar beneden een symbool van het kwaad is, zien we het steeds meer terug. Het wordt zelfs op kinder- en babykleding afgebeeld. Het zou goed zijn als mensen zich bewuster zouden worden van de betekenis van dit symbool, want dan zouden ze er met geen haar op hun hoofd aan denken om hun baby of kind dit duivelse symbool te laten dragen. Ook in de popmuziek zien we steeds meer illuminatisymbolen terug. Dit is geen toeval, omdat de meeste grote namen in de entertainmentindustrie onder controle van de illuminati staan. Madonna heeft dit openlijk toegegeven.

Logo’s waarin een pentagram gebruikt is.

Madonna tijdens een optreden in een pentagram en op haar album cover RebelHeart

Bronnen:

  1. Symbolen, Historisch-culturele symbolen van A tot Z. Uitgevrij Het Spectrum
  2. Masonic and occult symbols illustrated, Dr. Cathy Burns
  3. Codex Magica, Secret Signs, Mysterious Symbols, and Hidden Codes of the Illuminati. Texe Marrs
  4. Het boek der symbolen, beschouwingen over archetypische beelden, Taschen

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.