Men kon er eigenlijk op wachten. Nu de waarheidsbeweging flink aan het groeien is en steeds meer mensen ontdekken dat de grote mediakanalen (Main Stream Media) meestal niet de waarheid vertellen, is er een offensief gestart om complotdenkers in diskrediet te brengen. De strekking van dit verhaal is dat er altijd al complottheorieën zijn geweest, maar dat die allemaal nonsense waren. Daarnaast worden er allemaal zogenaamde experts opgetrommeld die het complotdenken onderzocht hebben. Zij poneren de conclusie dat complotdenkers een laag zelfvertrouwen en lage status hebben. Met andere woorden: de complottheorieën die deze complotdenkers naar buiten brengen hoeven niet serieus genomen te worden.

Dinsdag 2 augustus lanceerde EenVandaag het multimediale project ‘Complot or Not?’ Met behulp van experts analyseert het programma bewezen en onbewezen complotten. Naast de stelling die binnen het programma ingenomen wordt om complotdenkers neer te zetten als onzekere mensen met extreme politieke ideeën, wordt er ook geïnsinueerd dat er voor de complottheorieën vaak weinig betrouwbare bronnen zijn. Voor degene die zelf niet op onderzoek is gegaan naar de waarheid omtrent complotten, zal dit aannemelijk genoeg zijn om dit soort ‘theorieën’ bij voorbaat te verwerpen.

Een steeds grotere groep gaat echter actief op zoek naar de waarheid die via internet en boeken wijd verspreid wordt. Met name door het internet hebben mensen toegang gekregen tot alternatieve standpunten en kunnen zelf op onderzoek uitgaan. De mensen die diep genoeg graven zullen ontdekken dat er voor veel complottheorieën genoeg overtuigend bewijsmateriaal te vinden is. Complot-theorieën blijken meestal complot-feiten te zijn.

Het valt daarom te betwijfelen of dit offensief succesvol zal zijn. Steeds meer mensen doen zelf onderzoek naar onderwerpen zoals 9/11 en andere valse-vlag-aanslagen, fraude in de financiële en medische wereld en gesjoemel in voedingsindustrie, om er maar een paar te noemen. Wie de feiten rond 9/11 onderzoekt zal moeten toegeven dat het officiële verhaal niet klopt. Ook de verhalen die over valse-vlag-aanslagen in de media worden verteld, wijken af van de feiten. Er zijn talloze aanwijzingen dat er daadwerkelijk sprake is van een complot en er allerlei leugens geconstrueerd moeten worden, inclusief het inzetten van crisis-acteurs, om het officiële verhaal aannemelijk te maken.

Men kan daarom hooguit proberen te voorkomen dat de nog ‘niet ontwaakte’ mensen de waarheid rond complotten gaan onderzoeken. Dat doet men bijvoorbeeld door de complotdenkers in diskrediet te brengen en af te schilderen als onzekere mensen die gemanipuleerd worden door extreme theorieën. Een andere tactiek is door een rookgordijn op te trekken en oneigenlijke argumenten te noemen, die de kern van de zaak omzeilen. Door mensen af te leiden van de zaken die niet kloppen en de aandacht te vestigen op een ander aspect dat nauwelijks relevant is, krijgen sceptici munitie om het complotverhaal te verwerpen. Het is vergelijkbaar met de goochelaar die de aandacht vestigt op zijn linkerhand, terwijl hij het balletje in zijn rechtermouw laat verdwijnen.

Waarheidszoekers in plaats van complotdenkers

De term complot-theorie is in zichzelf al een dubieuze term die suggereert dat het een hypothese is die nog niet gestaafd is met overtuigende argumenten. Degene die op zoek gaan naar de waarheid komen er vaak achter dat de theorie vaak feit is. Complot-feit zou daarom een betere term zijn. De complotdenker kan daarom beter aangeduid worden als  waarheidszoeker. Het tegenovergestelde van complotdenken is toevalsdenken. Zo is het blijkbaar toeval dat er bij vrijwel alle valse-vlag-aanslagen gelijktijdig een drill (oefening) gehouden wordt. Ook is het blijkbaar toeval dat de 1% aan de top al 800 jaar aan de macht is.

De waarheid wint het van de leugen

De reden dat ik denk dat de waarheid het altijd wint van de leugen, is omdat er altijd aanvullende leugens nodig zijn om het bedrog te verhullen. Er moeten theorieën en ‘bewijsmateriaal’ geconstrueerd worden om de leugens aannemelijk te maken. Daarbij zijn er altijd details in die theorie en dat ‘bewijs’ die niet kloppen. Daarnaast moet het echte bewijsmateriaal verborgen gehouden worden. Ook moeten getuigen bedreigd worden om te voorkomen dat ze uit de school klappen. Daardoor is er een forse tegenkracht nodig om de waarheid te onderdrukken. Maar de waarheid is simpelweg de waarheid en is er geen enkele kracht nodig om deze boven te laten drijven. De waarheid is daarmee krachtiger dan de leugen.

Floating_ball_on_water

De waarheid is als een bal vol lucht in een emmer water, die lange tijd met kracht naar beneden is gedrukt, om als men de druk eenmaal loslaat, deze vanzelf boven komt drijven.

Het nieuwe tijdperk met waarheid

Daarnaast zijn er ook allerlei kosmische veranderingen die gaan leiden tot een dramatische shift in menselijk bewustzijn. Deze energetische verandering wordt gedreven door een niet te stoppen kracht, die David Icke de waarheidsvibraties (truth vibrations) noemt. Door deze frequentieverandering zou de waarheid niet alleen naar buiten komen, maar kan deze ook niet worden tegengehouden. Volgens Icke is dit de werkelijke reden waarom mensen zich bewust worden van de waarheid die zo lang voor ons verborgen is gehouden. De onthullingen van de waarheid heeft de tijd dus mee.

De waarheidsbeweging als één front

Het gevolg is dat de waarheidsbeweging (truth community) nu momentum begint te krijgen. Daarom is het nu cruciaal om binnen de truth community één front te vormen tegen de leugens en perceptie management van de Main Stream Media. Juist nu moeten we niet in de valstrik trappen en ons laten verleiden door verdeel-en-heers spelletjes. Als de truth community wordt opgedeeld in verschillende kampen is onze positie bij voorbaat verzwakt. Daarnaast moeten we ook een rolmodel zijn en laten zien dat we zaken grondig onderzoeken, met argumenten onderbouwen en niet lukraak een mening poneren.

Desinformatieagenten en shills

Dat betekent ook dat beschuldigingen zoals: “desinformatieagenten”, “trollen” en “shills” – mensen die ervan verdacht worden opzettelijk en voor eigen gewin onwaarheden te verspreiden – met overtuigende argumenten moeten worden onderbouwd. Als we mensen in het wilde weg gaan verwijten een “shill” te zijn, zonder dat we dit hard kunnen maken schieten we onszelf uiteindelijk in de voet. We trekken immers (onterecht) de geloofwaardigheid van mensen binnen onze eigen community in twijfel. Daarmee spelen we de elite in de kaart.

Ook op dit vlak zal de waarheid echter de leugen achterhalen. Zo zal degene die het nodig vond deze schrijfster publiekelijk voor “shill” uit te maken, uiteindelijk zijn eigen geloofwaardigheid aantasten, omdat hij deze beschuldiging niet zal kunnen bewijzen. (Los van het feit dat het twijfelachtig is of iedereen de ware betekenis van de term “shill” kent, omdat men wellicht het Engels niet goed beheerst.)

Als men van mening is dat sommige verhalen waarover ik schrijf niet kloppen, omdat deze van vermeende desinformatieagenten komen, moet men deze mening onderbouwen met steekhoudende argumenten. “Dispute the message, but don’t shoot the messenger.” Juist door met een deugdelijke onderbouwing te komen en een bereidheid om meningen bij te stellen, laat men zien dat men binnen de truth community de waarheid heel serieus neemt.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Lees ook: 

De strijd om de waarheid

Externe links:

O jee! EenVandaag duikt in de wereld van de complottheorieën

10 grote leugens van de zelfbenoemde ‘mainstream’ media

Share.

About Author

Comments are closed.