Hoe weet je of iets de waarheid is in een wereld waarin opzettelijk zoveel onwaarheden worden verspreid? In een tijdperk waarin de meest bizarre zaken onthuld (gaan) worden is het belangrijk om het gezonde verstand te gebruiken. Anderzijds is het belangrijk om zonder oordeel je huidige referentiekader flink op te rekken. De waarheid is namelijk vaak vreemder dan fictie. Om je werkelijk met een open mind open te stellen voor de waarheid, moet je daarom de angst loslaten om voor gek verklaard te worden. De reeds ‘ontwaakten’ hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie om een veilige sfeer te creëren zodat anderen hun eigen zoektocht naar de waarheid kunnen volgen.

Het was jaren geleden voor mij een grote schok toen ik me realiseerde dat er in de Main Stream Media alles behalve de waarheid werd verteld. Ook datgene wat ik op school had geleerd bleek geen goede basis te zijn om te begrijpen wat er daadwerkelijk in de wereld aan de hand was. Er was iets grondig mis in de wereld en ik wilde weten wat er speelde. Daarom zette ik ‘mijn luiken’ wagenwijd open om op onderzoek naar de waarheid te gaan.

Aanvankelijk betekende die zoektocht urenlang lezen, lezen en nog eens lezen en het urenlang bekijken van informatieve Youtube-filmpjes. Als een spons slurpte ik deze nieuwe informatie op en stelde nauwelijks grenzen aan de hoeveelheid of heftigheid die ik tot me nam. Dat was best een heftige periode, maar daardoor ben ik versneld ‘ontwaakt’ en bewust geworden van wat er speelt in de wereld.

Het lezen en leren sloegen om in het delen van datgene wat ik ontdekt had. Dat delen deed ik aanvankelijk via Facebook en Twitter, maar eigenlijk kon ik daar mijn verhaal niet goed kwijt. Diverse pogingen om mijn artikelen op andere blogs gepubliceerd te krijgen – hetgeen soms wel lukte, maar vaak ook niet – waren dermate frustrerend dat ik besloot om mijn eigen blog te starten.

Daarbij was het uitgangspunt om vooral met andere bloggers samen te werken, door dingen te delen en samen één front tegen die Main Stream Media te vormen. Wat ik me op dat moment echter nog niet goed realiseerde was dat ook de alternatieve media een wespennest is. Ook deze media is hevig geïnfiltreerd door duistere krachten. Ook hier zijn de dingen niet wat ze lijken te zijn. Niet alle bloggers, klokkenluiders of lichtwerkers werken voor het licht of de mensheid. Niet alle berichten online zijn de waarheid.

Op zoek naar het totaalplaatje buiten de 3D-wereld

In mijn zoektocht naar de waarheid had ik vooral behoefte aan een totaaloverzicht, dat verder gaat dan wereldpolitiek, de bankiersfraude, de vaccinatiefraude en GMO’s. De vraag die mij bezig hield was: “Waarom doet de elite wat ze doen?” Dit onderzoek leidde naar de illuminati, satanisme, duistere rituelen en de occult. Toen begaf ik me al snel in een wereld waar ik zelf geen deel van uit maak. Voor deze informatie was ik afhankelijk van klokkenluiders en onderzoeksjournalisten die met insiders uit deze wereld spreken. Maar hoe weet je dan zeker dat die informatie klopt? Vaak is dit soort informatie niet te verifiëren of te bewijzen. Toch is juist deze informatie onontbeerlijk voor het begrijpen van het totaalplaatje.

Om écht te begrijpen hoe de machtsstructuur in de wereld in elkaar zit, moet je voorbij het ‘zichtbare’ gaan, voorbij de 3D matrix, de ‘echte’ wereld die we waarnemen met onze vijf zintuigen. Dan komen andere aspecten, andere dimensies, occulte, spirituele en kosmische zaken om de hoek kijken.

In mijn zoektocht naar de waarheid was het ook noodzakelijk om uit te zoomen en de wereld buiten de aarde mee te nemen in mijn onderzoek. Voor mij waren het essentiële aspecten om mijn totaalbeeld completer te krijgen. Maar ook daar ben ik afhankelijk van informatie van klokkenluiders en bijvoorbeeld insiders van het geheime ruimtevaartprogramma. Maar wat is waar? Wie spreekt de waarheid?

Hoe kun je ‘de waarheid’ bewijzen?

Het is vaak vooral een kwestie van connecting the dots. Wanneer past een individueel verhaal in het grote geheel? Welke onderzoeksjournalisten hebben die materie al decennialang onderzocht en komen tot vergelijkbare conclusies als andere onderzoekers die aanverwante zaken hebben onderzocht? Maar ook dan blijft de vraag: welke onderzoeksjournalisten zijn te vertrouwen?

Eigenlijk komt het erop neer dat sommige zaken simpelweg (nog) niet te bewijzen zijn. Althans volgens de algemeen geaccepteerde wetenschap. Los van het feit dat er voor bepaalde dingen niet altijd bewijs te leveren is – bewijs maar eens dat God bestaat – is het tegendeel trouwens ook vaak niet te bewijzen. Het niet kunnen leveren van keihard bewijs staat echter los van een plausibele verklaring vinden die bepaalde hypotheses zeer aannemelijk maken.

Nu kan ik natuurlijk op safe spelen en alleen bewijsbare zaken naar buiten brengen. De consequentie is dan helaas dat er veel onderwerpen buiten beschouwing moeten worden gelaten. Dan leg je jezelf een soort zelfcensuur op, waarbij veel onderwerpen onbelicht blijven. In dat geval doe je in feite hetzelfde als de elite die veel informatie achterhouden: “because they can’t handle the truth.” Dat is voor mij geen optie. Juist met een gecontroleerde pers, ben ik er voorstander van om alles open te gooien. Laat alles maar onthuld worden, de waarheid komt vanzelf boven drijven. De waarheid is als een bal vol lucht in een emmer water, die lange tijd met kracht naar beneden is gedrukt, om als men de druk eenmaal loslaat, deze vanzelf boven komt drijven.

Ondanks mijn integriteit en zorgvuldigheid, bestaat echter wel het risico dat ik valse verhalen in omloop breng of niet oprechte klokkenluiders een podium geef. It’s all in the game. Mijn uitgangspunt is dat als ik iets moet bijstellen of rechtzetten, ik dat zeker zal doen. Mijn blog is vooral een registratie van een persoonlijke zoektocht. Niet zozeer allerlei stellingen van ‘waarheden’ die ik met verve moet verdedigen. Mijn lezers mogen ook zelf kritisch nadenken of een afwijkend standpunt hebben.

Opzettelijk onwaarheden verspreiden

Het selecteren van verhalen die op de waarheid zijn gebaseerd is echter niet een eenvoudige opgave. De Truth Community (waarheidsbeweging) is een groter wespennest dan ik me vooraf had gerealiseerd. De alternatieve media stikt van de trollen die opzettelijk onwaarheden naar buiten brengen of andere bloggers in diskrediet brengen.

Sommige verhaallijnen zijn zelfs door de CIA gecreëerde psy-ops en worden expres gespind, om de Truth Community in diskrediet te brengen. De platte aarde-theorie is daar een voorbeeld van, maar ook het verhaal van de naderende planeet Niburu en andere aardse rampspoeden. Maar ook het merendeel van gechannelde berichten zijn in feite niks meer dan repeterende AI-scripts (Artificial Intelligence).

Het doel van het in omloop brengen van deze onwaarheden of halve waarheden is om verwarring en verdeeldheid te zaaien. Het is een opzettelijke tactiek van Cabal die nog steeds de controle over de media heeft, de Main Stream Media en een groot deel van de alternatieve media. Zij hebben zich al lang geleden voorbereid op deze periode van massaal ontwaken. Het is hun tactiek om hiermee te voorkomen dat de ‘ontwaakten’ hun krachten gaan bundelen.

Angst belemmerd mensen om zich open te stellen voor de waarheid

Een andere reden voor het in omloop brengen van deze berichten is het zaaien van angst. Angst is een emotie met een lage frequentie waarin de elite ons graag gevangen houdt, zodat we beter gecontroleerd kunnen worden. Als we bang of onzeker zijn gaan we over op overlevingsstrategieën en gebruiken we vooral het reptielendeel van ons brein.

Dat neemt niet weg dat de onwaarheden van berichten over de platte aarde of naderende planeet Niburu en andere fabeltjes, het beste zo snel mogelijk de wereld uit geholpen moeten worden. De leugens moeten ontmaskerd worden. Hetzelfde geldt voor valse informanten, journalisten die zogenaamd de verborgen waarheid onthullen maar heimelijk voor de Cabal werken.

Maar de keerzijde van deze onthullingen van leugens is dat er allerlei verdachtmakingen ontstaan wie een ‘shill’ (bedrieger) of desinformatie-agent is. Er worden, terecht of onterecht, labels geplakt en mensen worden in twee kampen ingedeeld: de oprechte waarheidszoekers en de controlled opposition. Aangezien ik persoonlijk ook niet gespaard ben gebleven van dergelijke verdachtmakingen, kan ik je verzekeren dat dit soort oordelen niet altijd even zorgvuldig gemaakt worden.

In de kern is het niks meer dan een voorbeeld van het aloude verdeel-en-heers-spelletje. Het zet mensen tegen elkaar op. Het creëert angst. Angst om de verkeerde verhalen te verspreiden. Angst om met de verkeerde personen geassocieerd te worden. Angst om voor gek verklaard te worden. Angst, angst, angst. Precies wat de elite wil, want het leidt af van waar de mensheid echt mee bezig moet zijn: het bundelen van krachten en één front vormen tegen de Cabal.

Angst voor het onbekende

Ook dingen die buiten het gangbare referentiekader van mensen vallen creëren angst. Angst voor het onbekende. Daarbij is er een groep die niks moet weten van buitenaardse zaken. Of jeuk krijgt van spirituele en paranormale aspecten. Een ander heeft moeite met de term ‘illuminati’, omdat men deze associeert met de fictie van Dan Brown. Zo heeft iedereen een eigen grens en eigen referentiekader van waaruit men de wereld beschouwt.

Mijn doel is om dit referentiekader zo ver mogelijk op te rekken. Dat het referentiekader van anderen verschilt van dat van mij – bijvoorbeeld omdat men niet gelooft in buitenaardsen – vind ik niet belangrijk. Je hoeft niet in buitenaardsen te geloven om toe te werken naar een meer eerlijke en liefdevollere wereld waarin we daadwerkelijk vrij zijn.

Probeer niet te oordelen

Daarin probeer ik zelf zoveel mogelijk zonder oordeel te zijn. Zeker over zaken waar ik niet op basis van eigen ervaringen kan meepraten. Wie ben ik om een paranormale of buitenaardse ervaring die een ander heeft gehad belachelijk te maken? Gooi het open en laat mensen delen wat ze waarnemen, je zult ervan verstelt staan hoeveel mensen dergelijke dingen hebben meegemaakt en lange tijd voor zich hielden, uit angst om voor gek verklaard te worden.

Ook is het aan te raden om niet overal een standpunt over in te nemen, zoals: “ik geloof hier in” of “ik geloof dit niet.” Zodra je een standpunt inneemt moet je deze ook verdedigen. Dat is sowieso lastig als het gaat om zaken waarvan je afhankelijk bent van de informatie van anderen. Door zonder oordeel naar zaken te kijken, kun je je pas openstellen voor dingen die je voorheen simpelweg niet voor mogelijk had geacht. Je kunt op een later tijdstip wel besluiten of iets hout snijdt of niet. Wie mij 5 jaar geleden had verteld over satanische offerrituelen, de NWO of de gifstoffen in vaccinaties als onderdeel van de depopulatie-agenda, had ik simpelweg voor gek verklaard. Ik was toen nog niet zover. Nu mijn referentiekader is opgerekt en ik het ‘grotere plaatje’ overzie, weet ik inmiddels dat de waarheid vaak vreemder is dan fictie.

De voortrekkers zijn een rolmodel

De ‘ontwaakten’, de ‘bewuste mensen’, de ‘kritische denkers’, ‘de pioniers’ of hoe je ze ook noemen wil hebben hier een voortrekkersrol in te spelen. Deze pioniers die zich bewust zijn van het grote plaatje en de spelletjes begrijpen die achter de schermen worden gespeeld, hebben de taak om de mensen die na ons ‘ontwaken’ wegwijs te maken in dit moeras van waarheden en onwaarheden. Daarbij moeten anderen, minder of anders ontwaakten, de ruimte krijgen om op zoek te gaan naar hun eigen waarheid. Dat kan alleen in een omgeving waar men zich veilig voelt en niet onmiddellijk wordt veroordeeld doordat men een ‘vals verhaal’ deelt. Ontzenuw dergelijke verhalen op inhoudelijke argumenten, maar laat veroordelingen achterwege.

Oordeel niet over zaken, zoals spirituele en paranormale ervaringen, die je zelf niet hebt meegemaakt of zelfs buiten je eigen referentiekader vallen. Zorg dat mensen met dergelijke ervaringen zich veilig voelen om hiermee naar buiten te treden, zonder de angst aangevallen te worden of voor gek verklaard te worden. Laten we geen eigen verdeel-en-heers-spelletjes binnen de Truth Community gaan spelen.

Laten we er vooral geen strijd om de waarheid van maken, maar beter een zoektocht naar de waarheid. En net als andere zoektochten stuit je daarbij soms op een muur, loop je een doodlopende weg in, of stap je in een valkuil. Het hoort bij het proces. En de reeds ontwaakten, degene die deze doodlopende wegen van valse verhalen of valkuilen kennen kunnen mensen ervoor waarschuwen.

Nu de ontwaking van de mensheid in rap tempo voortschrijdt zal de elite steeds meer wanhopige pogingen doen om (via hun betaalde agenten, trollen en shills en middels valse vlaggen, hoax en psy-ops) binnen de waarheidsbeweging verwarring, chaos en conflicten te veroorzaken. Juist in deze tijd is het belangrijk om het gezonde verstand te gebruiken. De reeds ‘ontwaakten’ moeten daarbij een rolmodel zijn die rust, harmonie en vrede uitstralen, als voorbode van een nieuw tijdperk. In dit nieuwe tijdperk zal de waarheid onthuld worden, de bewijzen boven tafel komen en de maskers afvallen. Daar kijk ik erg naar uit.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.