De verkiezingsfraude die in Amerika aan het licht komt, gaat niet om een paar duizend stemmen hier en daar. Het gaat om een grootschalige, goed gecoördineerde en lang voorbereide operatie. Bovendien zijn er grote sommen aan steekpenningen betaald. Sydney Powell zegt dat de onthullingen “Bijbels” en “episch” zullen zijn. In de zoektocht naar de verdachte bedrijven achter de stemsystemen leidt een spoor naar Nederland …

Sydney Powell was de advocate van Generaal Flynn. Ze is een van de krachtpatsers die samenwerkt met het juridische team van Trump. Zij onderzoeken samen de verkiezingsfraude ter voorbereiding van een groot aantal rechtszaken om de (voorlopige) verkiezingsuitslagen aan te vechten. Ze zegt dat ze veel ‘smoking guns’ (onweerlegbaar belastend bewijs – red.) heeft, inclusief getuigenissen van wie sommigen wellicht getuigenbescherming nodig hebben.

De exacte omvang van de fraude en corruptie moeten ze nog in kaart brengen, maar het is erg omvangrijk. Sydney Powell dringt ook aan op een strafrechtelijk onderzoek geleid door het Ministerie van Justitie, omdat er bewijzen zijn dat politici in sommige staten steekpenningen hebben aangenomen en men honderd miljoen dollar aan belastinggeld heeft uitgegeven om op het laatste moment de Dominion stemcomputers aan te schaffen.

“Deze mensen hebben dit niet alleen gedaan om de touwtjes in handen te nemen, ze hebben er veel geld mee verdiend. Denk aan de wereldwijde belangen van uw eigen nieuwsorganisaties, denk aan de druk die moet worden uitgeoefend op de sociale mediabedrijven om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken bij elke twijfel over de verkiezingen. Dit is een goed gefinancierde, goed gecoördineerde poging om ons als volk van de Verenigde Staten ons meest fundamentele recht volgens de grondwet – om deze republiek, die we allemaal koesteren, te behouden – te ontnemen. Het baart grote zorgen, het is de 1775 (Amerikaanse revolutie – red.) van onze generatie en daarna,” zegt Powell.

Technologie ontwikkeld in Venezuela

In 30 staten gebruikte men het Dominion stemsysteem, dat zijn onder andere de staten waar nu de verkiezingsuitslag betwist wordt zoals: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Georgia en Arizona. De Dominion stemsystemen en Smartmatic software en technologie zijn oorspronkelijk in opdracht van Hugo Chavez in Venezuela gecreëerd. Dit om er destijds voor te zorgen dat hij nooit meer de verkiezingen zou verliezen, nadat een nationaal referendum een uitslag aantoonde die hem niet welgevallig was.

Dit zegt Sydney Powell op basis van een kroongetuige die in de staat Georgia een verklaring onder ede heeft ingediend. Deze klokkenluider heeft de informatie uit eerste hand van Hugo Chavez gekregen en zelf waargenomen hoe het stemsysteem opereerde. Hij was er volledig over ingelicht en hij zag dat het ook in andere landen gebeurde. Het werd voor winst internationaal geëxporteerd door de mensen achter Smartmatic en Dominion.

Toen deze getuige tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 zag dat in de verkiezingsnacht de stemcomputers gelijktijdig werden stilgezet, begreep hij onmiddellijk dat men dezelfde tactiek in de Verenigde Staten had gebruikt. Sydney Powell zegt dat men in het juridische onderzoek naar de grootschalige verkiezingsfraude de invloed en financiële steun vanuit communistische landen zoals Venezuela, Cuba en China in kaart wil brengen en onderzoeken in hoeverre dit tot inmenging van de Amerikaanse verkiezingen heeft geleid.

Smartmatic is eind jaren 90 opgericht door drie Venezolanen: Antonio Mugica, Alberto Anzola en Roger Piñate. Volgens een gelekt telexbericht op Wikileaks bestaat er eveneens een lijst van 30 investeerders die anoniem blijven. Roger Piñate is de Directeur Smartmatic Global Board. Hij studeerde aan de Simon Bolivar University van Colombia. Zijn zakenpartner Antonio Mugica heeft gezegd dat Smartmatic nu twee verschillende bedrijven onder een Nederlandse holdingmaatschappij zijn. In de telex staat niet welke holdings dat zijn. In de Verenigde Staten werkte Smartmatic onder de dekmantel van het bedrijf Sequoia.

‘Ik heb zojuist verbluffend bewijs gekregen van een getuige uit de eerste hand, een hoge militaire officier die aanwezig was toen Smartmatic op een bepaalde manier werd ontworpen, zodat het systeem de stem van elke kiezer kon veranderen zonder opgemerkt te worden.”

Sydney Powell

In de desbetreffende telex uit juli 2006 en afkomstig van de Amerikaanse ambassade in Caracas staat dat Smartmatic “van een kleine technologie-startup uitgroeide tot een belangrijke speler op de markt, vooruitgeschoten door haar deelname aan het herroepingsreferendum in augustus 2004.” De tekst stelt dat “de ware eigenaren – waarschijnlijk leden zijn van de Venezolaanse elite met verschillende politieke voorkeuren – verborgen blijven achter een netwerk van holdings in Nederland en Barbados.” Volgens Mugica zou de research- en ontwikkelwerkplaats nog steeds in de Venezolaanse hoofdstad Caracas gevestigd zijn.

De speciale functionaliteiten van het Dominion stemsysteem

Een van de karakteristieken van het Dominion systeem is om stemmen te veranderen en aan de tegenpartij toe te kennen. Het systeem kan op basis van een algoritme een bepaald percentage van de stemmen toekennen aan de gewenste kandidaat. Bijvoorbeeld door een stem voor Trump te rekenen als 0,75% en een stem voor Biden als 1,25% mee te tellen. Dit had ondetecteerbaar gebleven als het aantal stemmen voor Donald Trump beperkt was gebleven. Maar omdat het aantal stemmen voor Trump in bepaalde staten zo overweldigend was, veroorzaakte dit een verstoring van het algoritme.

Om die reden moest men de stemcomputers uitzetten. Dat was ook het moment waarop men (rond vier uur de volgende ochtend) via de achterdeur aankwam met grote partijen, grotendeels vervalste stembiljetten, zegt Sydney Powell op een persconferentie met Rudy Giuliani en zijn juridische team. Ze zegt dat haar claim wordt ondersteund door enorme pieken in de statistieken en getuigenverklaringen die deze gang van zaken bevestigen.

Een lawine aan bewijzen en getuigen

Sydney Powell zegt dat ze over getuigen beschikken die door Dominion opgeleid zijn en leerden hoe ze Trump-stemmen konden weggooien en aan Biden konden toekennen. Dominion heeft ook een ‘drag and drop’ functionaliteit, waarmee eveneens een batch met stemmen ofwel toegekend kunnen worden aan de gewenste kandidaat, of simpelweg weggegooid kunnen worden. Sydney Powell zegt dat er bewijs is dat dit in deze verkiezingen is gebeurd. Ze benadrukt dat dit een andere methode is dan de eerder genoemde functionaliteit om stemmen in real time om te zetten naar de gewenste kandidaat. Powell raadt iedereen aan de gebruikershandleiding van Dominion te lezen, omdat deze veelzeggend is.

Sydney Powell kan nauwelijks wachten om het bewijs van verkiezingsfraude en buitenlandse inmenging in de rechtszaken naar voren te brengen.Allereerst zeg ik nooit iets dat ik niet kan bewijzen. Ten tweede komt het bewijs zo snel binnen dat ik het niet eens allemaal kan verwerken. Miljoenen Amerikanen hebben geschreven, ik zou zeggen dat inmiddels zeker honderdduizenden naar voren zijn gekomen met hun verschillende ervaringen met kiezersfraude, maar dit is een gigantische verkiezingsfraude.” Veel van het bewijs van fraude komt volgende week naar buiten. “Er komt elke dag meer bewijs binnen. Het wordt alleen maar erger en erger,” zegt Powell in een interview met Newsmax. Televisiepresentator Tucker Carlson blijft echter volhouden dat hij nog geen enkel bewijs heeft gezien.

Buitenlandse inmenging en banden met Soros en de Clinton Foundation

Jaren geleden hebben senatoren en congresleden al openlijk hun zorgen kenbaar gemaakt tegen dit stemsysteem van buitenlandse afkomst, maar hun waarschuwingen voor dreigingen van nationale veiligheid zijn jarenlang genegeerd. Sydney Powell vermoedt dat dit te maken heeft met de export van dit stemsysteem naar andere landen om daar de verkiezingen te beïnvloeden. Op basis van onderschepte gesprekken denkt ze dat de Democratische partij hierbij betrokken is geweest. Ook vermoedt ze dat de CIA hier op enige manier een rol bij heeft gespeeld.

Sydney Powell refereert onder andere naar een opname van Eric Coomer, bestuurslid van Dominion en eveneens patenthouder, die in een gesprek met een Antifaleider kenbaar maakte dat de verkiezingen ten gunste van Biden vervalst zouden zijn. Sydney Powell zegt dat de Dominion bestuursleden hun kantoren van de ene op de andere dag verplaatst hebben en voortvluchtig zijn. Op de Dominion website staat dat werknemers vanwege hun veiligheid thuis werken. Hun kantoor in Toronto, Canada werd gedeeld met een Soros-organisatie. Ook zijn er volgens Sydney Powell banden tussen Dominion en de Clinton Foundation, onder andere middels hun gesteunde Delian Project.

Opvallend genoeg stonden er op 6 november 2020 bij het bedrijf ‘Dominion Voting Systems’ op Linkedin nog 243 werknemers vermeld, tien dagen later nog maar 140 werknemers en nu nog maar 126, waarbij veel namen zijn weggehaald. Het lijkt erop dat veel mensen niet publiekelijk meer met de organisatie geassocieerd willen worden en het zinkende schip verlaten.

Lord Malloch Brown is de voorzitter van de raad van bestuur van SGO Corporation Limited, een holding waarvan de verkiezingstechnologie en stemmachinefabrikant Smartmatic een onderdeel is. Malloch Brown is eveneens nauw verbonden met de miljardair George Soros. Kijken we naar de raad van bestuur van SGO Corporation, dan zien we dezelfde namen als in het bestuur van Smartmatic. Peter Neffenger is de voorzitter van de raad van bestuur bij Smartmatic. Hij zit ‘toevallig’ ook in het presidentiële overgangsteam van Joe Biden. Zo zijn er nog meer verdachte connecties tussen de bedrijven achter de stemsystemen en -software en de Democratische partij.

De tweede Amerikaanse revolutie

Sydney Powell verwacht komende week tegelijkertijd meerdere federale rechtszaken te starten. Ze maakt op dit moment een ruwe inschatting dat er zo’n 7 miljoen stemmen voor president Trump verwijderd zijn. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat 2-3 miljoen overleden mensen gestemd hebben. Sydney Powell denkt dat er zo’n 10 miljoen valse stemmen voor Biden zijn uitgebracht. Ze verwacht een significant complot te kunnen aantonen, die het mogelijk heeft gemaakt om dit op deze grootschalige manier te doen.

“Het is georganiseerd en uitgevoerd met de hulp van Silicone Valley mensen, de Big Tech-bedrijven, de social mediabedrijven en de mediabedrijven … en ik ga het Kraken-monster vrijlaten.”

De deadline voor het Kiescollege is 14 december 2020, maar men denkt voldoende onweerlegbaar bewijs te hebben om verkiezingsfraude aan te tonen. Staten die “stom genoeg zijn om de verkiezingsuitslag te certificeren” zullen aan de kant worden geschoven, zegt Powell. Het Congres liet op 13 november 2020 in een brief aan de General Services Administration weten dat er op dit moment geen President-Elect aangewezen kan worden. De zaak zal zo goed als zeker worden voorgelegd aan het Hooggerechtshof. Wanneer de verkiezingen ongeldig worden verklaard, kan het Huis van Afgevaardigden stemmen wie de nieuwe president wordt.

Dit gaat echter allang niet meer alleen om het kiezen van een nieuwe president. Dit gaat over het droogleggen van het moeras van de Deep State. Sydney Powell: “We staan aan de afgrond … dit is in wezen een nieuwe Amerikaanse revolutie. En iedereen die wil dat dit land vrij blijft, moet nu naar voren komen. Dit zijn federale misdrijven; een stem wijzigen, of het veranderen van een stembiljet is een staatsmisdrijf.” Ze zegt dat ze ook voldoende bewijs van fraude heeft om een grootschalig strafrechtelijk onderzoek te starten.

“Amerikaanse patriotten zijn de corruptie op lokaal niveau tot in de hoogste lagen van onze overheid, spuugzat. We gaan ons land terugpakken. We laten ons niet intimideren. We zullen niet buigen. We gaan deze rotzooi nu opruimen. President Trump heeft met een aardverschuiving gewonnen en wij gaan dat bewijzen.”

De implicaties voor buitenlandse verkiezingen

De onthullingen die Sydney Powell de afgelopen weken heeft gedaan zijn op zijn zachts gezegd schokkend. Het is ook van grote relevantie voor democratieën buiten de Verenigde Staten, aangezien dezelfde stemcomputersystemen en software op basis van dezelfde broncode in andere landen is gebruikt. Het is bekend dat dit naast Venezuela ook Argentinië betreft.

Wanneer je verder in de organisaties zoals Dominion, Smartmatic en Scytl duikt, die in de Amerikaanse verkiezingen een rol hebben gespeeld, zie je allerlei verontrustende verbanden. Er zijn niet alleen connecties met organisaties die bij de Europese verkiezingen betrokken zijn, maar ook (indirecte) banden met de Open Society Foundation (van George Soros), sponsors zoals de Rockefellers en Google en partners zoals de Verenigde Naties, World Economic Forum en World Bank. Ik hoop dit binnenkort beter in kaart te brengen, want er zijn zeker redenen om ons ook in Nederland zorgen te maken over verkiezingsmanipulatie.

Wordt vervolgd …

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

30 reacties

 1. Miklós Schermer Voest on

  Uit meerder bronnen komt deze informatie al veel langer naar boven, terwijl alle Media dit doodzwijgen, maar het kan niet meer gestopt worden, verspreiden van de leugens wordt steeds minder mogelijk, en nu via de rechter kan geen enkele krant of de media de leugens meer negeren. Dank voor zo meewerken aan integriteit!

 2. marijke vandenbroeck on

  Ik lees juist dat deze advocate ontslagen is door trump? Wat is er waar? Ben heel benieuwd waar dit gaat eindigen of de waarheid naar boven komt .

  • Adri Vdf Wissink on

   Zij heeft niet voor het Trump team gewerkt, ze is onafhankelijk en kan dus niet door Trump ontslagen zijn. Ze werkt wel samen met oa. Rudy Giuliani. De NOS heeft wel bericht dat zij uit het team is gezet, maar dat is dus onzin…

  • Frank Postuma on

   Dat is niet waar, Sidney Powell heeft nooit voor de Trump campagne gewerkt. Zij wil de verkiezingsfraude blootleggen, of het nu democraten of republikeinen zijn.

 3. Peter van den Engel on

  Het heeft alles weg van een herhaling van Russia gate, wat vanaf de andere kant toen eveneens een leugen bleek te zijn die op onjuiste speculaties gebaseerd was.

  Dat Chavez een stemcomputer wilde gebruiken om andere fraude te voorkomen, wil niet zeggen dat hij met die computer zelf wilde frauderen.

  Dat een computer in zijn rekensysteem op accuraatheid (foutmarge) te kalibreren is, is normaal, hoewel het om ermee te stemmen dubieus wordt. Het is geen bewijs dat het gedaan is of opzettelijk was.

  Dat een computer om vier uur ’s nachts stopt met rekenen is niet omdat hij vastgelopen is.
  Dat er om dezelfde tijd een vrachtwagen uit een ander district stembiljetten komt brengen is niet abnormaal.

  Waneer alleen de envelop een identificatie bevat en niet het biljet, wil niet zeggen dat het biljet vals ingevuld is. Maar duidt op een falend administratief rechtssysteem.
  Dat er biljetten zijn verstuurd naar al overleden personen is een volgend bewijs van het falende rechtsysteem.

  Dat het personeel van het bedrijf van die stemcomputer na de verkiezingen gehalveerd is, ten opzichte van daarvoor en tijdens is gewoon het gevolg van werkdruk en niet van vluchten voor fraude.

  Conclusie: het rechtssysteem is even improductief als identiteitspolitiek.
  Case dismissed.

  • Wat ik me wel afvraag hoe het dan 4 jaar geleden is gegaan met de verkiezingen? Dit omdat deze stemfraude al zo lang speelt. Je zou dan denken dat Trump toen geen schijn van kans had. Iemand een idee?

   • Ook vals gespeeld, maar de stemcomputers in een paar key-staten waren door NSA bewaakt, ook was de steun voor Trump was zo overweldigend dat Trump kon winnen. Daarom dat er vaak gesuggereerd wordt Trump hoogstwaarschijnlijk ook die populariteitsvote destijds gewonnen had.

  • Een holding heeft meestal een andere naam en is de juridische entiteit waar alle andere BV’s onder vallen. Vaak is het niet meer dan een postbus en een klein administratiekantoor, al besteden ze dit vaak uit aan andere organisaties.

   Nederland is een geliefd land vanwege deze postbus-bedrijven hetgeen met aansprakelijkheid en of belastingvoordelen te maken heeft. Ook dienen de holdings om een rookgordijn te creëren zodat je er moeilijk achter kunt komen welke mensen er werkelijk achter een organisatie zitten.

 4. We zijn gemuilkorfd. Directe communicatie is onmogelijk gemaakt. De kroegen zijn dicht omdat alcohol ontremmend werkt. De wanhoop en de angst voor elkaar zijn enorm….en dat alles voor het gestoorde pseudo-welzijn van een miniem groepje engerds met grootheidswaanzin.

 5. Al is de leugen nog zo snel. de waarheid achterhaalt hem wel.
  En artikelen zoals deze zijn de vitaminen waardoor de waarheid nog sneller wordt,…(team) Trump staat voor individualisme en (team) Biden en de politiek over de gehele wereld staat voor egoïsme en ons onderdrukkende schoolsysteem heeft dit mogelijk gemaakt. Waar wij voor kunnen gaan is the great leela reset,..voor onze kinderen dus de (volwassen) mens van morgen! Tussen egoïsme en individualisme ligt een wereld van verschil en die wereld kunnen wij veilig stellen voor onze kinderen en alle toekomstige generaties. Ook Ella is hier mee bezig en als wij ons allen hier mee bezig gaan houden en verbinden dan is er hoop!

  • Mee eens bedankt voor je alertheid!
   Ik liet me teveel meeslepen door de hitsige media.
   Vandaag is het neergelegd bij de rechtbanken, we zullen zien.

   Ik heb de aanklacht proberen door te lezen, niet te doen: vol met taalfouten en rare opmaak (van die opmaak p’tjes ertussen, zinnen zonder spaties) ik vraag me af hoe en waarom.
   Zin uit het document:
   “Anelectionchallengerisauthorizedtochallengeanelectionprocedurethat“ Of
   “ ofelectionsincludingthepreventionofvoterfraudandotherconduct”
   (Bron haar website: https://defendingtherepublic.org/wp-content/uploads/2020/11/Michigan-Complaint.pdf)

   Maar goed het gaat om de inhoud. Als dit waar is, dan heeft dit grote consequenties aangezien die apparaten al lang gebruikt worden, dus ook bij de verkiezingen van trump in 2016…

 6. Gerrie Bronswijk on

  Hoi Ella, ik ben lid van Patreon en als ik de app open dan zie ik helemaal niets meer! Plaats jij nog wel berichten op Patreon?
  Graag jou reactie, vriendelijke groet Gerrie

  • Hoi Gerrie, Patreon heeft mijn account gesloten als onderdeel van een grote censuurcampagne. Ik heb destijds alle Patreon-steunleden proberen te mailen, voor zover ik de mailadressen nog had.

   ER is inmiddels een nieuw initiatief: Petje af, waar ik de komende weken weer berichten op zal (terug) plaatsen.

   https://www.ellaster.nl/2020/11/26/dankbaarheid/

   • Gerrie Bronswijk on

    Bedankt Ella voor je bericht, ik had idd nog geen bericht hierover ontvangen! Gr Gerrie

 7. Wendy Waltman on

  Dit is pure hoogverraad van de Democraten
  En wat voor straf staat daarop?

  Nu weten wij ook waarom Mark Rutte hier president is geworden.
  Niemand van de oppositie krijgt daardoor een kans!!!
  Ze werken hier met hetzelfde systeem
  Mark Rutte werd al gefeliciteerd voordat de stemmen binnen waren

 8. Wat een energie gevend bericht weer! Ik volg zelf ook rechtstreeks geselecteerd nieuws uit Amerika en deze openbaringen komen nu al enkele weken naar buiten. Ik wacht op de klap! 🙂

  Hold your line brothers and sisters!

 9. Het verbaasd me allemaal niks meer na 9-11 dat ook een false flagg een inside job was, bewijzen te over kreeg het establisment het voor elkaar het weer in de doodfpot te stoppen. Al die oorlogen om de dictators weg te krijgen, het is te gek voor woorden. Ze laten een spoor van ellende achter zich en een stroom van vluchtelingen die zijn weerga niet kent . Ik hoop dat nu en voor altijd wordt onthuld hoe ze opereren de NWO en dat we Trump nog 4 jaat terug krijgen. Het land is nu verdeeld en om samen te gaan is de verdeel en heers politiek en de gruwelijke NWO die een halt toe te roepen zou moeten worden, ik wens Trump en zijn team heel veel sterkte en wijsheid toe. Als het ze niet lukt is er genoeg aan het licht gekomen waar ze mee bezig zijn, het is aan ons of we dat als vrije mens accepteren. toi toi toi veel liefde en wijsheid.

  • Ik ben benieuwd naar je mening over de boodschap die Biden nu constant uit:
   Laten we weer SAMEN dit land groot maken
   (https://youtu.be/x02ZrJiMgcM vanaf 1:10 ongeveer)
   Ongeacht of je het een kwal vindt, of dat het tegen je haren instrijkt omdat hij van een andere politieke kleur is. Luister eens naar de woorden

   Als ik dat afzet tegen de woorden van trump de afgelopen tijd, dan zie ik duidelijk contrast. Trump verheerlijkt geweld tegen minderheden, creëert een wij-zij cultuur met migranten (de vs is per definitie een migrantenland, zijn eigen vrouw is migrant!) en met de aanklacht van verkiezingsfraude (of het nou waar is of niet) splijt hij het land verder.
   (Bijv. In dit filmpje https://youtu.be/xkQuYAczkiY)

   Als ik het zo onderzoek zie ik dat biden precies doet wat jij benoemd als wenselijk: zet de verschillen opzij, laten we samen dit land weer helen

   Ben benieuwd naar jou visie hierop

   • Mijn visie over Joe Biden staat beschreven in vele artikelen die op deze site zijn te lezen. Lees ook de artikelen over de New World Order en elite pedonetwerken, om te begrijpen waar de werkelijke macht ligt.

    Voor de stelling dat Trump geweld verheerlijkt tegen minderheden is geen bewijs. Dat sommige media dit insinueren bewijst niks.

    Ik heb het volste vertrouwen in Sydney Powell en het juridische team van Trump dat ze de grootschalige verkiezingsfraude zullen aantonen en daaruit zal blijken dat Trump de meeste stemmen ooit heeft gekregen. Met Biden, een onpopulaire bedrieger die in handen is van de CCP, kun je geen land binden en helen.

 10. Heel duidelijk artikel, bedankt! Ik weet op het moment even niet meer wie/wat ik moet/kan geloven. Deze info lijkt mee zeer plausibel.