Met de aankomende Tweede Kamerverkiezingen kunnen 70-plussers vanwege het coronavirus ook per post stemmen. Met de verkiezingsfraude die in Amerika aan het licht komt blijkt echter dat we beter van dat voornemen af kunnen stappen. Het stemmen per post blijkt uiterst fraudegevoelig.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 kunnen kiezers van 70 jaar en ouder per post hun stem uitbrengen. Dat liet minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eind oktober weten in een brief aan de Tweede Kamer. Stemmen per post geeft kiezers de mogelijkheid om zelf hun stem uit te brengen zonder naar het stemlokaal te moeten gaan, of een andere kiezer een volmacht te geven. “Iedereen moet zijn stem namelijk veilig kunnen uitbrengen.” staat er op de website van de Rijksoverheid. Vanwege het COVID-19-besmettingsgevaar zou het voor mensen boven de 70 jaar niet veilig zijn om persoonlijk naar het stemlokaal te gaan.

Dat klinkt heel sympathiek en nobel, maar de lessen die we uit de Amerikaanse verkiezingen kunnen trekken is dat het stemmen per post de meest fraudegevoelige manier van stemmen is. Het is een van de belangrijkste onderdelen waarmee op grootschalige wijze is gefraudeerd. Rudy Giuliani en Sydney Powell, beide onderdeel van Trump’s juridische team, zeggen de grootschalige verkiezingsfraude in de rechtbank te kunnen bewijzen.

In een recente persconferentie licht Giuliani de verschillende wijze van frauderen toe. Dit gaat niet om een enkel geval van verkiezingsfraude in een enkele staat, maar er is een patroon te zien dat zich in meerdere staten op precies dezelfde manier herhaalt. Dit impliceert centraal aangestuurde acties en een achterliggend plan. Dit gebeurde vooral in grote steden die onder controle van de Democraten staan.

“Ons land heeft zijn stembiljetten laten tellen, berekenen en manipuleren in een vreemd land met een bedrijf dat wordt gecontroleerd door vrienden van een vijand van de Verenigde Staten. Wat moeten we doen om de FBI wakker te maken? Misschien hebben we een nieuwe instantie nodig om ons te beschermen.”

Rudy Giuliani

Negen manieren waarop men met stemmen per post kan frauderen

Onderstaande voorbeelden zijn gebaseerd op de vormen van verkiezingsfraude die volgens het juridische team van Trump tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben plaatsgevonden. Dit stemsysteem en het persoonlijke registratiesysteem kan afwijken van de Nederlandse situatie.

1. De authenticiteit van het stembiljet is na het openen en opzij leggen van de envelop niet meer volledig vast te stellen. De oorspronkelijke envelop die de authenticiteit (unieke afzender) en geldigheid (poststempel) van de stem moet garanderen, wordt na het openen en de eerste controle apart gelegd. Bij een eventuele hertelling worden ook niet geldige stembiljetten geteld, omdat de bijbehorende envelop niet meer te herleiden is. Dit is bij de hertelling in de staat Georgia het geval, zegt Rudy Giuliani.

2. Voorlopige stembiljetten zijn later aan willekeurige mensen toegekend. In Pittsburgh kwamen 15.000 mensen naar het stemlokaal om te stemmen, maar in het systeem stond dat ze al gestemd hadden. Daaruit blijkt dat hun stem door anderen gebruikt is. Er zijn getuigen die claimen dat stembureaumedewerkers geïnstrueerd zijn om de stembiljetten waarbij de kiezer niet geregistreerd was, toe te kennen aan een willekeurig iemand. Er zijn talloze getuigen die deze claim kunnen bevestigen en een getuigenis onder ede hebben afgelegd, aldus Giuliani.

3. Extra stembiljetten per post kunnen worden ingezet om een achterstand in stemmen te compenseren. In Pennsylvania mochten verkiezingswaarnemers niet dichterbij komen dan 10 meter, zodat ze de details op de stembiljetten niet konden zien. Dat ging onder andere om de handtekening op het biljet te vergelijken met die op het scherm van het verificatiesysteem. Rudy Giuliani zegt dat de verkiezingswaarnemers in Pennsylvania de biljetten niet mochten zien, omdat er een achterstand ingehaald moest worden van minstens 700.000 stemmen. Dat was het aantal stemmen dat Biden op een bepaald moment achterstond en alleen ingehaald kon worden door ongeldige stembiljetten per post toe te voegen.

4. Met stemmen per post is het lastiger om met zekerheid vast te stellen dat stemmen binnen de wettelijke termijn zijn ingediend. Aan de hand van de poststempel op de envelop kan men vaststellen of deze uiterlijk op de verkiezingsdag verstuurd is. Deze enveloppen worden na het openen terzijde geschoven. Giuliani zegt ook bewijzen te hebben dat biljetten die op 3 november 2020 na 20:00 uur ingestuurd zijn, werden voorzien van een eerder poststempel zodat ze goedgekeurd werden. Door grote partijen enveloppen met ‘mail-in’ stembiljetten achter te houden, kon men later het tekort aan benodigde stemmen aanvullen. Doordat deze enveloppen niet via de post verstuurd zijn, hield men de regie op de hoeveelheid stembiljetten die er nodig waren. Giuliani zegt honderd getuigenverklaringen onder ede te hebben die dit bevestigen.

Als een getuige een verklaring onder ede aflegt (affidavit) en later blijkt dat deze persoon niet de waarheid heeft gesproken, dan riskeert diegene vervolging voor meineed. Rudy Giuliani heeft alleen al in de staat Michigan 228 affidavits. Ook Project Veritas heeft meerdere rapportages gemaakt waaruit blijkt dat late stembiljetten door de post waren afgeleverd en (later) gestempeld. Kijk hier, hier en hier.

5. Stembiljetten per post maken het makkelijker om biljetten meermalen in de computer in te voeren. Getuigen verklaren dat in Detroit op 4 november 2020 om 4 uur ’s ochtends een vrachtwagen boordevol stembiljetten arriveerde. Dat is na de toegestane termijn. De stembiljetten zaten in vuilniscontainers, papieren tassen of kartonnen dozen. Dit waren allemaal stemmen voor Biden. Het ging om 60.000 tot 100.000 biljetten. Deze stemmen werden dubbel, driedubbel of vaker geteld. Er zijn drie getuigen die dit onder ede verklaard hebben. Ook kan men op de computerlogboeken aan de unieke code op het stembiljet zien, dat deze 20 minuten later opnieuw in het systeem is ingevoerd, zegt juriste Sydney Powell.

6. Stembiljetten uit regio’s met een grote aanhang van een ongewenste oppositiepartij kunnen in het verzendproces ‘verdwijnen’. Op verschillende plekken zijn ‘verdwaalde’ stembiljetten gevonden die toegekend bleken te zijn aan Trump. In Wisconsin zijn in gebieden met een grotere Republikeinse aanhang, ‘mail-in’ stembiljetten die vooraf waren ingestuurd weggegooid.

7. Overleden mensen kunnen zogenaamd hun stem uitbrengen. In de afgelopen Amerikaanse verkiezingen hebben miljoenen overleden mensen ‘gestemd’. Dat zei Sydney Powell in een interview met Newsmax. De regels voor het opsturen van stembiljetten verschillen per staat of district, maar in sommige staten zijn ongevraagd talloze stembiljetten opgestuurd, inclusief naar overleden mensen. Hierdoor zijn er veel meer stembiljetten in omloop, dan dat er volgens het aantal geregistreerde kiezers toegestaan was.

8. Illegalen en buitenlanders kunnen hun stem uitbrengen. Wanneer er meer stembiljetten in omloop zijn dan het aantal legitieme kiezers dat daadwerkelijk naar de stembus gaat, kan men de ongebruikte stembiljetten gebruiken om het benodigde percentage stemmen op de gewenste partij te laten uitbrengen. In Amerika hebben ook illegalen, of niet-geregistreerde kiezers gestemd. Dat zijn geen geldige stemmen volgens de Amerikaanse kieswet. Rudy Giuliani zegt dat er getuigen zijn die hebben gezien dat sommige mensen minstens twee keer gestemd hadden. Een stembureaumedewerker kreeg de instructie om niet naar de identiteitspapieren te vragen, waardoor illegale of buitenlandse mensen ook hun stem konden uitbrengen

Ook hebben mensen buiten hun eigen district of staat gestemd. Daarmee konden mensen twee (of meer) keer hun stem uitbrengen. Dan is er sprak van een ‘overstem’ waarbij de opkomst meer dan 100% van de kiezers betreft, die in het desbetreffende district geregistreerd staan. In sommige staten of districten is deze overstem 200-300%, waarbij de opkomst dus twee of drie keer zo hoog is dan het aantal geregistreerde en geoorloofde kiezers in die staat of dat district.

9. De controle op ongeldige stembiljetten per post is veel minder waterdicht. In Amerika zijn er stapels stembiljetten meegeteld waarbij een poststempel en handtekening ontbrak. Sydney Powell zegt dat men stapels blanco stembiljetten onderschept heeft waarbij met machinale cirkels de keuze was aangegeven, wat impliceert dat ze niet met de hand zijn ingevuld.


Wat betekenen de onthullingen van verkiezingsfraude voor Nederland?

Uiteraard moeten alle claims van Rudy Giuliani en Sydney Powell in de rechtbank bewezen worden, maar als jurist weten ze donders goed wat ze wel en niet kunnen zeggen en hard kunnen maken. Ik ga er daarom vanuit dat het geen loze claims zijn. Met alles wat er aan verkiezingsfraude in Amerika nu aan het licht komt moeten we ons wel degelijk zorgen maken over de aankomende parlementsverkiezingen in Nederland. Bovenstaande voorbeelden hebben grotendeels betrekking op het stemmen per post en staan los van alle claims van stemcomputerfraude dat in een apart artikel aan bod komt.

Ondanks dat de burgerregistratie in Nederland waarschijnlijk beter geregeld is dan in de Verenigde Staten en een aantal van de bovenstaande problemen met het gebruik van DigiD ondervangen kunnen worden, blijft het stemmen per post veel fraudegevoeliger. Wanneer mensen persoonlijk in hun woonplaats naar de stembus moeten gaan en zich middels hun paspoort moeten identificeren, is het veel lastiger om allerlei vervalste stembiljetten toe te voegen.

Vooral oppositiepartijen zijn gebaat bij een zo transparant en waterdicht mogelijk stemsysteem. Zeker de partijen die een dreiging zijn voor het establishment, de Europese unie, of zich los willen maken van de druk vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie en de farmaceutische industrie. Wanneer deze partijen een globalistische agenda in gevaar brengen, zijn de belangen (en krachten) groot om ervoor te zorgen dat zij geen verkiezingsoverwinning zullen behalen.

Niet langer blind vertrouwen in de overheid(systemen)

Het is belangrijk om bij de aankomende parlementsverkiezingen zoveel mogelijk objectieve waarnemers ter plaatse te hebben, die mogelijke ongeregeldheden kunnen signaleren en rapporteren. Mensen kunnen zich bij hun gemeente aanmelden als stembureaulid. Kijk voor meer informatie op Kiesraad.nl of op de website van je eigen gemeente.

Daarnaast vraagt het van alle burgers een hyperalertheid op alles wat er in en rond stembureaus gebeurt. Als er iets is dat we van de Amerikaanse verkiezingen kunnen leren, is dat we niet langer blind op de overheid(systemen) kunnen vertrouwen.

De herintroductie van de stemcomputer

In Nederland stemmen we sinds 2009 weer met het rode potlood, toen men de betrouwbaarheid, transparantie en het stemgeheim met stemcomputers onvoldoende kon waarborgen. In 2013 is de Commissie-Van Beek opgericht om te onderzoeken op welke wijze stemcomputers de Nederlandse verkiezingen weer kan ondersteunen. Zij brachten hun conclusies uit in een dik rapport “Elke stem telt”. Het is onduidelijk of het beoogde digitale stemsysteem en de te gebruiken software overeenkomen met die in de VS zijn gebruikt. Als dit inderdaad het geval is moeten we ons grote zorgen maken.

Digitale systemen zijn niet waterdicht, zo blijkt uit het onderzoek naar verkiezingsfraude in de VS. Deze digitale stemsystemen zijn ontworpen om op grote schaal fraude te kunnen plegen zonder (direct) gedetecteerd te worden. Dat is hetgeen klokkenluiders in Amerika beweren over het Dominion stemsysteem, zegt Sydney Powell. In deel 2 gaan we dieper in op het onderzoek naar verkiezingsfraude, zoals deze met het Dominion stemsysteem gepleegd is. Uit dat onderzoek blijkt dat er bij de Amerikaanse verkiezingen niet alleen sprake is geweest van buitenlandse inmenging, maar dat dezelfde stemcomputers en frauduleuze systemen ook in buitenlandse verkiezingen gebruikt zijn. Daarom is dit onderzoek zo belangrijk en zijn de implicaties voor de rest van de wereld zo enorm.

Dit alles legt een bom onder de democratie in talloze landen, omdat bepaalde regeringen met verkiezingsfraude aan de macht zouden zijn gekomen. De onthullingen zullen essentieel zijn om de corruptie op internationaal niveau aan het licht te brengen en wereldwijd de democratie te herstellen. Er staat dus nogal wat op het spel. Er zijn tijdens onderstaande persconferentie allerlei explosieve onthullingen gedaan die de media zouden kunnen onderzoeken en of belichten en die op zijn minst voorpaginanieuwswaardig zijn. Rudy Giuliani haalt fel uit naar de media die hebben nagelaten de openbare getuigenverklaringen te onderzoeken.

Met alle zorgwekkende claims die Rudy Giuliani in de persconferentie (video hieronder) bekend maakte focussen de mainstream media zich liever op de zweetstraaltjes van de advocaat. De beeldkeuze voor hun artikelen is veelzeggend.

In plaats van inhoudelijk in te gaan op de gemaakte claims, focussen de mainstream media zich op de donkere straaltjes zweet die langs het gezicht van Rudy Giuliani lopen. Dit toont wellicht ook de corruptie en irrelevantie van die media aan, die onterecht blijven volhouden dat Biden de President-Elect is en er geen bewijs is van verkiezingsfraude. De mainstream media tonen hiermee hun ware gezicht nu de maskers afvallen.

> Lees verder in deel 2: Miljoenen stemmen weggesluisd, honderd miljoen betaald aan stemcomputers en steekpenningen

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

15 reacties

 1. Hallo,
  Jullie schrijven;
  “…Sydney Powell, beide onderdeel van Trump’s juridische team,”
  Ik lees juist dat Sydney Powell geen lid is van het Trump Election Team.
  Dat is met opzet gedaan om meer justitiële speelruimte te hebben.

 2. Pingback: Waarom men in Nederland nooit per post moet gaan stemmen – WWG1WGA-NL

 3. Peter van den Engel on

  Met een mondkapje op loop je geen risico voor een earosol virus, wat ook niet aan oppervlakten kleeft en zeker niet wanneer je maar even binnen bent.

  Deze minister geeft weer een volkomen verkeerd signaal, waar het hele Nederlandse covid beleid bol van staat.

  Het zou een beter idee zijn om het met medicijnbezorgers die er toch al zijn gratis mee te laten lopen, voor mensen die slecht ter been zijn.

 4. Dat er niet inhoudelijk is gereageerd op de persconferentie van Guiliani’s juristenteam door de (mainstream) media is onjuist:

  https://edition.cnn.com/2020/11/19/politics/giuliani-trump-legal-team-press-briefing-fact-check/index.html
  https://www.washingtonpost.com/politics/2020/11/19/fact-checking-craziest-news-conference-trump-presidency/
  https://www.foxnews.com/politics/giuliani-presses-trump-election-challenge-case-in-fiery-news-conference
  https://www.politifact.com/factchecks/2020/nov/20/rudy-giuliani/giuliani-cites-affidavit-crucial-errors-press-conf/
  etc.

  Dat hij slachtoffer is van spot door zijn smeltende kleurspoeling, dat klopt. het is een opvallende kerel met een grote mond. dan wordt zoiets als dit al snel grappig gevonden.

  Bijna all rechtszaken die Giuliani verdedigt, in meerdere staten, in deze periode na de verkiezingen worden niet ontvankelijk verklaard door de rechtbanken bij gebrek aan bewijs. Het ziet er naar uit dat het rechtssysteem het niet eens is met de claims van Trump en zijn juristen

 5. oei, met dit artikel maak je toch wel een kapitale denkfout. En dat is dat er een wezenlijk verschil is hoe de verkiezingen in Nederland verschillen van die in de VS:

  – In Amerika moet je je aanmelden/registreren om te stemmen. pas als je geregistreerd bent kan je je stem uitbrengen bij een stemlokaal of via de post, hierbij wordt gekeken of je aan de voorwaarde voldoet om te mogen stemmen. In Nederland ben je automatisch geregistreerd via de GBA (gemeentelijke basisadministratie) in principe mag iedereen die ingeschreven staat bij de GBA stemmen, mits je aan de voorwaarde voldoet (zoals 18 jaar en ouder) in Nederland zijn er veel minder voorwaardes om niet te mogen stemmen dan in de vs. dus geen zorgen om punt 2, 3, 7 en 8 van je lijstje

  – Een handtekening is niet vereist op een Nederlands stembiljet, dus de authenticiteit van een stembiljet wordt in Nederland anders beoordeeld, bijvoorbeeld het speciale papier en watermerk van het stembiljet. maar meer nog vanwege het identificeren met je ID-kaart. De stemkaart is er eigenlijk voor dat je sowieso maar een keer mag en kan stemmen. dat werkt in de verenigde staten anders. daar heeft niet eens iedereen een lidkaart of paspoort. je zorgen om punt 1 en 9 zijn ook niet nodig

  – punten 4 en 5 liggen nu voor verschillende rechters in de verenigde staten. op dit moment lijken de rechtzaken die hier over gaan op niets uit te lopen. er zijn 2 zaken die in behandeling worden genomen en meer dan 30 zijn niet ontvankelijk verklaard.

  Wat betreft stemcomputer: die vind ik ook eng. die zijn in het verleden gekraakt. de laatste keer dat stemcomputers in nederland zijn gebruikt was 2007. Toen was de Nokia3310 nog in gebruik en zaten we met zijn allen aan windows xp. of te wel… we zijn al iets verder, technologisch gezien, maar voorzichtigheid hieromtrent lijkt mij zelfs zinvol.

 6. Sander, je hebt het er maar druk mee met al die kritische reacties onder de diverse artikelen. Ik zou bijna denken dat je ervoor betaald wordt. 😉

  • Wat een flauwe opmerking. Speel de bal en niet de man. Bedank hem liever voor de prima info.

  • Interessante reactie Ella
   Twijfel zaaien over de legitimiteit van tegengeluiden. Zonder inhoudelijk te reageren. Zo’n reactie ik had ik eerder op Twitter verwacht.

   We zitten allemaal in onze media bubbels, zoals je begrijpt is mijn dagelijkse bubbel anders georiënteerd. Hierin zit geen waarde-oordeel, het is een verklaring waarom ik op jou site ben beland, ik wil uit mijn eigen bubbel stappen. Echter merk ik dat er op jou site ook onwaarheden staan of informatie die gebaseerd is op meningen of in het wilde weg geslingerde beweringen (Twitter is geen bron voor feiten). Net als wat de MSM ook doet, dat ontken ik niet. Het verschil is dat ik daar tegengeluiden hoor, en hier te weinig. Dat is wat ik hier probeer te doen, tegengeluiden geven.
   Niet om te kwetsen of te beledigen maar om kritisch mee te denken.
   Niemand heeft de waarheid in pacht, de waarheid bestaat wellicht niet eens. Iemand die beweert iets zeker te weten heb ik leren wantrouwen, want twijfel is een teken van gezond verstand

   • sander (en sander) on

    offtopic:
    willekeurige reactie:

    Maar Sander, je zegt eerst dat twijfel zaaien slecht is, en daarna dat het een teken van gezond verstand. Ben eens consequent!

    Reactie Sander:

    Je hebt mijn reactie bijna helemaal goed begrepen. zoals je misschien op hebt gemerkt is dat, wanneer ik het over twijfel zaaien heb, het gaat over niet inhoudelijk reageren/ Ella bracht mij in diskrediet door te suggereren dat ik andere belangen heb (zoals geld verdienen? i wish, gewone arbeider hier).
    In het stuk over twijfel in relatie tot gezond verstand dan gaat het over kritisch denken over ‘waarheden’. scepsis hebben van gepresenteerde feiten is denk ik goed, maar daarin heb je een verantwoordelijkheid om zaken van meerdere kanten te belichten. zoek het tegendeel van je eigen waarheid ook op.

    https://i.warosu.org/data/sci/img/0106/70/1558972040744.jpg
    https://www.lerendeleiders.nl/images/blog/2014/olifant-01.jpg

    • Even een toelichting op de spelregels om hier een reactie te kunnen plaatsen. We willen voor lezers de optie open houden om onder elk artikel een korte reactie te plaatsen; bijvoorbeeld om aanvullende informatie te leveren, te wijzen op een aantoonbare fout, of omdat een stuk tekst niet duidelijk is.

     Daarbij is er ruimte om op een respectvolle manier ook een ander inzicht te delen. Wanneer iemand echter binnen ±48 uur 16 reacties plaatst om vooral een mainstream verhaal lijn te delen of twijfel te zaaien, roept dit vragen op over iemands ware bedoelingen.

     Ik merk uit de reacties dat Sander niet echt geïnteresseerd is in de alternatieve standpunten op deze blog, maar vooral mainstream standpunten wil promoten. Dat mag, maar dan doe je dat op je eigen platform en niet door (het reactiedeel op) iemands anders’ blog, waar je inhoudelijk blijkbaar niets mee hebt, te kapen om vervolgens de inhoud te ondermijnen. Wanneer dat toch gebeurt is er vaak sprake van een trol die dat voor betaling doet en ook bij een dergelijk vermoeden zal ik ingrijpen, vanwege het oneigenlijke gebruik.

  • weet je het zeker?

   zomaar twee punten uit hun ‘stappenplan’

   stap 1:
   – Stap 1 is dus het afwijzen van elke autoriteit, het afwijzen van boetes en straffen en het (tijdelijk*) afwijzen van belastingplicht. We moeten het oude systeem laten vallen. (juist ja, wie bepaald het ziekenhuispersoneel? en de politie?)
   – Komt u voor de rechtbank, dan kunt u de rechter erop wijzen dat hij trouw zweert aan de kroon (gratie God’s) en dus geen autoriteit over u heeft. U kunt wijzen op de wet die getekend is door de kroon (gratie God’s). U bent vrij om te gaan. (“Geachte Rechter, ik erken u niet, deze moord vind ik namelijk wel gegrond!”)

   stap 2:
   – We stoppen met tv kijken, naar media en politici te luisteren en we beseffen ons dat social media ook een tool in de hand van de zittende macht is. (euhm… hoe dan?)
   – “De staatsschuld moet per direct worden afgewezen en op nul gezet.” (ik bel gelijk de Rabobank “hallo ik erken mijn hypotheek niet meer, ik heb geen schulden meer nu, dag hoor”)

   Stap 3:
   – Alle bestaande wetgeving is per direct ongeldig. We gaan een time out fase inlasten. Handhavers, rechters, leger, politie en justitie staken per direct hun werkzaamheden. (aah vandaar geen belasting. bij wie moet ik terecht als er mij onrecht wordt gedaan?)

   Stap 6:
   -De media moet per direct stoppen met het uitzenden van nieuws en discussie programma’s. Er moet een totale media time out komen tot dat de nieuwe volksvertegenwoordigers het gehele systeem herzien hebben.
   – Zij moeten dan ook het gehele media bestel en alle kranten onder de loep nemen en ook daar zorgen dat er gewerkt wordt voor het volk in plaats van voor de oude gevestigde order.
   (worden zoals China dus, of noord Korea. totale controle over media. geen controlerende macht meer in de trias politica)

   Oh de voetnoot: belastingopschorting is tijdelijk. juist volgens het cbs is de de belasting in 2017 alleen al 108 miljard aan btw (dat is 303 miljoen euro per dag!). dat geld is nodig voor alles wat we dagelijks gebruiken in de openbare ruimte (van lantarenpalen tot ziekenhuizen). bron: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82569ned/table?fromstatweb

   gaat een zooitje worden ben ik bang.