Vanuit de Vereniging Vrije Journalisten maken we ons zorgen over de rol van de politie tijdens demonstraties. Dat de taak voor de politie, gezien de maatschappelijke onrust, steeds moeilijker wordt, is ons duidelijk. Juist in benarde tijden en situaties draagt de politie een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen de verantwoordelijkheid de door de overheid uitgevaardigde regels en wetten te handhaven, maar ook daarbij de rechten van alle burgers te respecteren. Het recht op protest en het recht om hier verslag van te doen, zijn een fundament van de rechtsstaat.

Midddels bijgevoegde brief nodigen we de politie uit om in overleg te gaan met ons. Om te kijken of we een gezamenlijk protocol kunnen opstellen dat bijdraagt aan de veiligheid van journalisten. We sturen deze brief ook naar onze collega’s van de Nederlandse Vereniging van Journalisten die we willen uitnodigen om hierin samen met ons op te trekken.

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
Share.

About Author

Comments are closed.