David Icke wordt voor twee jaar de toegang tot Nederland en andere Schengen-landen ontzegd, omdat zijn aanwezigheid vanwege zijn ideeën “een gevaar vormt voor de openbare orde”. Zijn de bevindingen van David Icke een bedreiging voor de veiligheid van de Nederlandse bevolking of voor de zittende macht?

Thierry Baudet deed onlangs een voorzetje door politici te vergelijken met reptielen, hetgeen leidde tot een rel rond David Icke, die op 6 november 2022 tijdens de vredesdemonstratie in Amsterdam als eregast zou spreken. De gevestigde media doken er massaal op en claimden dat David Icke een holocaust-ontkenner is. Mordechaï Krispijn, die zelf Joods is en veel familie in de Tweede Wereldoorlog heeft verloren, ging met hem in gesprek.

Geen holocaust-ontkenner

In dit gesprek wordt duidelijk dat David Icke de holocaust en het geweld van de nazi’s tegen de Joden (en andere bevolkingsgroepen) juist onderschrijft. Hij geeft in dit gesprek bovendien een kraakheldere uiteenzetting van de recente geopolitieke en economische ontwikkelingen, waarmee de gevestigde orde het volk op de knieën probeert te krijgen en daarmee de agenda van de wereldwijde elite steunt.

In plaats van af te gaan op enkele headlines raad ik iedereen aan ten minste onderstaand interview te beluisteren, omdat het veel helderheid verschaft over Icke’s scherpe analyse van de gevestigde orde. Nog beter is een van de vele boeken te lezen, die David Icke de afgelopen jaren heeft geschreven, voordat je een vooringenomen mening overneemt. Zijn analyses zijn weliswaar controversieel, in de eerste plaats omdat ze in strijd zijn met het gevestigde wereldbeeld, maar zijn desondanks in veel opzichten zeer verhelderend.

Fragment uit de brief aan David Icke van de Immigratie en Naturalisatiedienst.

De kracht van “Nee” en het geweldloos verzet

Ondanks dat David Icke de onmenselijke agenda met een onderdrukkende agenda blootlegt heeft hij altijd gepleit voor geweldloos verzet. In antwoord op de stelling van Mordechaï dat het beter is om niet zozeer het systeem te bevechten, maar er “het licht op te schijnen” antwoord Icke: “Zij hebben de institutionele macht van het spel, want zij schreven de spelregels van het spel. En wat ze willen dat jij doet is hun spelletje spelen, volgens hun spelregels. (…) Dat is waarom — in plaats van tegen mensen te strijden in de rechtbank, die zij in handen hebben, je van je geld beroven en dan een meewerkende rechter te krijgen die in hun belang opereert — gebruiken we het meest krachtige woord in de Engelse taal: “No”.

Hij vervolgt: “Wanneer genoeg mensen NEE zeggen tegen hun eigen slavernij en belangrijker NEE zeggen tegen iemand anders slavernij (…) Hoe kunnen Mark Rutte, de seniele Joe Biden of Macron hun wil opdringen aan de hele bevolking? Dat is onmogelijk! Tenzij de bevolking hun macht geeft aan de ‘kleine jongen’ of de seniele man in het Witte Huis.” David Icke heeft altijd het geweldloos verzet en het niet-meewerken als enige oplossing aangeduid.

De IND erkent dat David Icke niet zelf oproept tot geweld.

De IND legt de verantwoordelijkheid voor de doodsbedreiging aan zijn adres bij Icke zelf neer, in plaats van bij degene die de bedreigingen heeft geuit.

Doodsbedreiging naar David Icke en de Pim Fortuyn-prijs

Ironisch genoeg wordt er geen actie ondernomen tegen degene die wél oproept tot geweld. In een podcast spreekt Lale Gül met Ömer Uyar over David Icke: “Zijn er mensen die een beetje in de war zijn. Geen zin meer hebben in het leven. Doe wat goeds voor de mensheid en koop een wapen. Nee grapje. Van mij mag hij echt dood, ik heb daar nul problemen mee om het te zeggen.” In die podcast roept Ömer Uyar een nieuwe Volkert op om “wat goeds voor de mensheid te doen en een wapen te kopen”.

En ironisch genoeg is in 2021 Lale Gül voorgedragen voor de Pim Fortuyn-prijs. Een prijs voor degene die “taboedoorbrekend en dapper durft stelling te nemen in het maatschappelijke debat”. Het is opmerkelijk en veelzeggend dat niet tegen degene die oproep tot geweld (tegen David Icke) actie wordt genomen, maar tegen degene die bedreigd wordt en altijd pleit voor geweldloos verzet.

Tekorten leiden tot afhankelijkheid en controle

Het meest interessante deel van onderstaande video is David Icke’s uiteenzetting van de recente Oekraïne-oorlog, de dreigende voedseltekorten, brandstoftekorten en de financiële crisis die de economie dreigt te vernietigen. Dit zijn geen toevallige onsamenhangende gebeurtenissen. “Waarom zou Mark Rutte, die slechts een agent is van het World Economic Forum, Nederland, de tweede grote producent van voedsel in de wereld, aanvallen?”

“Rutte is er niet om het Nederlandse volk te dienen, hij is er om de sekte te dienen die hem bezit. Daarom neemt hij beslissingen over de boeren die absoluut in lijn zijn met het wereldwijde voedselbeleid van het World Economic Forum.”

David Icke

Het heeft volgens Icke alles te maken met controle. Het vernietigen van de voedselproductie leidt tot schaarste. Door schaarste te creëren verliezen mensen hun vrijheid en worden afhankelijk van overheidssteun. Dan kan men eenzijdig voorwaarden stellen om mensen te voorzien in hun levensbehoefte en heeft men de absolute macht.

“Acht miljard mensen kunnen niet gecontroleerd worden door een handje vol, tenzij de acht miljard zich neerleggen bij hun eigen slavernij. Dat is het hele verhaal van de menselijke geschiedenis: de velen geven hun macht aan de weinigen. Fascisme wordt nooit gebracht door fascisten. Er zijn nooit genoeg fascisten. Het fascisme komt door de instemming met het fascisme. Of elke andere vorm van tirannie.”

David Icke

Dat is de boodschap die David icke aanstaande weekend tijdens de vredesdemonstratie had willen delen.

> Klik hier voor de video met Nederlandse ondertiteling.

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Dit is de brief die de Immigratie en Naturalisatiedienst aan David Icke schreef:

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
Share.

About Author