75% van de gevaccineerde kinderen in een Mexicaans stadje zijn of dood of in het ziekenhuis

0
Originele artikel op humansarefree.com door Mike Adams

Ondanks de verraderlijke pogingen van de gecontroleerde media om de verhalen over de dodelijke en nadelige bijwerkingen van vaccinaties te rapporteren, blijft de waarheid bovendrijven. De laatste vaccinatie-tragedie heeft twee baby’s gedood in La Pimienta, Mexico en ervoor gezorgd dat er 37 anderen naar het ziekenhuis moesten met ernstige vergiftigingsverschijnselen gerelateerd aan de ‘hulpstoffen’ die aan vaccins zijn toegevoegd. Daarvan zijn er: “14 kinderen in ernstige conditie, 22 kinderen stabiel en eentje in kritieke toestand”, bericht het Chiapas Gezondheids-secretariaat via een persbericht op Latino.FoxNews.com.

Wat bijzonder alarmerend is, is dat slechts in totaal 52 kinderen gevaccineerd zijn, wat betekent dat 75% van degene die het vaccin kregen nu ofwel dood zijn, ofwel in het ziekenhuis zijn beland. De vaccins zijn uitgedeeld door het Mexican Social Security Institute, ook wel bekend als het IMSS.

Het IMSS heeft bevestigd dat de dodelijke reacties opgetreden zijn nadat de kinderen geïnjecteerd waren met vaccins tegen tuberculose, het rotavirus en hepatitis B, dezelfde cocktail zoals deze gebruikelijk in veel Westerse landen wordt toegediend. Het IMSS heeft verdere vaccinaties opgeschort in afwachting op het nadere onderzoek naar de oorzaak waarom zoveel kinderen gestorven zijn, of in het ziekenhuis moesten worden opgenomen.

Volgens de gehele Main Stream Media in de VS en veel andere Westerse landen — die voor 100% gecontroleerd worden om bedrijfsbelangen veilig te stellen — zijn vaccins niet gevaarlijk en is het volkomen veilig om deze in ongelimiteerde hoeveelheden bij kinderen in te spuiten.

Deze gevaarlijke, onmenselijke ontkenning van ‘letsel door vaccinaties’ is de algemeen heersende moraal in de gecontroleerde media. Deze draagt daarmee bij aan de dood van onschuldige baby’s en kinderen, door de weigering om toe te geven dat vaccinaties dodelijk kunnen zijn en veelvuldig tot letsel leiden.

Zeer recentelijk heeft de Britse overheid echter ingestemd om 90 miljoen dollar aan de slachtoffers van de varkenspest-vaccinatie uit te keren. Dat vaccin veroorzaakte blijvende hersenschade bij meer dan 800 kinderen over heel Europa. De waarheid dat vaccins regelmatig onschuldige kinderen schaden en zelfs doden, waarschijnlijk door de giftige chemische toevoegingen en conserveringsmiddelen, houden ze echter voor zich.

Het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) geeft openlijk toe dat er opzettelijk kwik, aluminium, MSG en formaldehyde aan vaccins worden toegevoegd. Sommige vaccin bevatten zelfs geaborteerd menselijk foetus-weefsel. Afgelopen jaar bracht een klokkenluider, een wetenschapper werkzaam bij het CDC, naar buiten dat er opzettelijk gefraudeerd werd met onderzoeksresultaten om de relatie tussen vaccinaties en autisme bij met name zwarte Amerikaanse jongens, te verhullen.

Is het incident in Mexico een proef voor de depopulatieagenda door middel van vaccinaties?

Bepaalde groepen binnen de Cabal geven openlijk toe dat men de wereld overbevolkt vindt en dat het beter zou zijn als het bevolkingsaantal drastisch wordt teruggedrongen. Deze groepen denken dat vaccinaties de beste methode is om de wereldbevolking terug te dringen, omdat mensen voor de gek gehouden kunnen worden, door ze bang te maken voor een epidemie, zodat ze zelfs in de rij gaan staan om de vaccinaties te krijgen. Er is geen makkelijkere manier om massaal mensen te doden, dan een situatie te creëren waarbij mensen vrijwillig instemmen met de injecties. Vervolgens kunnen er ongemerkt allerlei stoffen aan vaccins worden toegevoegd die ofwel direct, ofwel op langere termijn schade toebrengen aan de slachtoffers.

De vraag is dan ook of dit ook in Mexico het geval is en of het hier gaat om een opzettelijke ofwel niet bedoelde fout in de samenstelling van de vaccins. Het maakt in ieder geval wel duidelijk dat het vertrouwen dat een groot deel van de Nederlandse bevolking nog steeds in vaccinaties heeft, naïef en onterecht is.

Voor die groep die niet bekend is met de verborgen agenda van de Cabal om daadwerkelijk een deel van de wereldbevolking uit te roeien, zal dit te ver buiten hun referentiekader liggen om voor zoete koek te slikken. Veilig zijn vaccinaties echter allerminst en ik moedig iedereen dan ook aan eerst grondig onderzoek te doen voordat men dit besluit neemt. Raadpleeg dan niet alleen de officiële bronnen, want deze zullen bij voorbaat een pro-vaccinatie standpunt verkondigen en de gevaren onbesproken laten.

Originele artikel op Humans are Free

Vertaling en redactie: Ella Ster
Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl
Share.

About Author

Comments are closed.