Een van de meest misleidende opvattingen in de maatschappij vandaag is dat er niet genoeg ruimte en middelen voor iedereen beschikbaar zijn. Men is ervan overtuigd dat de planeet overbevolkt is en dat de mensheid niet op een symbiotische wijze in harmonie met de natuur kan leven. Als gevolg van deze overtuiging, die nog veel te weinig ter discussie wordt gesteld, geven we toe aan een parasiterende relatie met Moeder Aarde. Gelukkig is er echter een steeds groter groeiende groep met een gezonder perspectief op de samenleving. Zo ontstaan er steeds meer initiatieven waarbij gemeenschappen wel op een harmonische en gelijkwaardige wijze samenleven met elkaar en de natuur. Onderstaand artikel is hiervan een bewijs.

De geheime schaduwelite indoctrineert de massa door hun gecontroleerde mediakanalen en voedt het denkbeeld dat de mensheid geen andere keuze heeft dan de wereld waarin we geboren zijn te plunderen. Eigenschappen zoals egoïsme, hebzucht en competitie worden er al met de paplepel ingegoten en in de huidige samenleving zelfs beloond. Veel mensen ontdekken nu echter gelukkig dat deze opvattingen en levenswijze gebaseerd zijn op onnozelheid ten aanzien van een ware relatie met het milieu en wat de planeet te bieden heeft. In werkelijkheid is er voldoende land, water en middelen voor al het leven, niet alleen de mensheid. Het probleem is alleen dat onze ‘beschaving’ – ten behoeve van de alleenheerschappij van de elite – schrijnend inefficiënt is.

De systemen die we dagelijks gebruiken nemen we voor lief. We gaan ervan uit dat er geen andere manier is om te leven, maar is dat wel zo? Door het opzettelijk gebruiken van uitputtende technologische en economische praktijken — die momenteel zijn verweven met het moderne leven — blijken in werkelijkheid juist inefficiënt en vernietigend te zijn.

Gebruiksartikelen worden niet duurzaam gemaakt, maar expres zodanig gefabriceerd dat ze na verloop van tijd uit elkaar vallen. Huizen worden gemaakt met materialen die niet, zoals je eigenlijk zou verwachten, generaties meegaan, maar zodanig gemaakt zodat ze snel hun waarde verliezen. Kleding is naast zijn functionele waarde niet langer een middel voor persoonlijke expressie, maar door een geïndoctrineerd modebeeld en snel opvolgende trends, gedegradeerd tot een wegwerpartikel. Voedsel is steeds verder verwijderd van de natuur en maakt ons ziek, om ons op deze wijze afhankelijker te maken van een chemische farmaceutische industrie. En dit zijn slechts een paar voorbeelden van zaken die een groot deel van de bevolking zonder kritische vragen accepteert.

Bedenk dat de gemiddelde persoon voedselwaren consumeert die grote hoeveelheden afval en milieuvervuiling veroorzaakt, door de grootschalige landbouw en distributiemethodes. Dit komt met name door de gecentraliseerde systemen die in schril contrast staan met hoe de natuur werkt. De grootschalige eenzijdige landbouw, waarbij bijvoorbeeld slechts één gewas geteeld wordt, vereist een enorme hoeveelheid energie voor het onderhoud, pesticiden om de gewassen te beschermen en toenemende transport- en opslagkosten om de groente naar behoren te distribueren. Dit alles maakt voedsel duurder, minder voedzaam en uiteraard stelt het grote corporaties in staat om enorme winsten op te strijken, wat allemaal op het bordje van de consument neergelegd wordt.

In de kern betekent dit dat centralisatie van materiële goederen (voedsel, water, elektriciteit enzovoort) ontzettend duur is voor de gewone man en winstgevend voor de elite. Het staat bedrijven in staat om enorme winsten te genereren terwijl de bevolking en het milieu lijden onder enorme vernietiging en verlies. Sinds de zogenaamde Groene revolutie in de jaren ’30 toen de samenleving overstapte van biologische teelt naar de grootschalige en kunstmatige landbouw, zijn ziektes en voedselprijzen omhooggeschoten.

In vergelijking met 150 jaar geleden was het tegenovergestelde het geval. Kleine gemeenschappen werkten samen om elkaar in de behoeftes te voorzien, ofschoon niet op perfecte wijze. Kennis van landbouw en overlevingstechnieken, waren standaard educatieve fundamenten voor bijna iedereen in de samenleving, behalve degene die in de grote steden woonden. Maar vandaag de dag hebben mensen geen idee meer hoe ze zichzelf kunnen onderhouden. De mensheid is bijna geheel afhankelijk van de systemen die juist de gezondheid en milieu vernietigen. Denk daarbij aan giganten zoals Monsanto. Wat erger is, de meeste mensen realiseren zich nauwelijks wat de kosten daarvan zijn.

Eigenlijk komt het erop neer dat onwetendheid wél schaad (in tegenstelling tot de stelling ‘wat niet weet wat niet deert’). In slechts enkele decennia is het milieu dusdanig door de moderne samenleving geplunderd, dat de beschaving zoals we die nu kennen niet langer kan voortbestaan. Toekomstige generaties zullen terugkijken en zich afvragen hoe hun voorouders zo dom en kortzichtig hadden kunnen zijn. Zo is de helft van alle diersoorten op Aarde uitgestorven als gevolg van de vernietiging door hedendaagse praktijken.

Godzijdank is de oplossing eenvoudig. We moeten individuen opnieuw leren om gedecentraliseerde en duurzame gemeenschappen te vormen. De belangrijkste reden waarom mensen denken dat de wereld overbevolkt is en dat we gigantische gecentraliseerde systemen nodig hebben, is het gebrek aan kennis, met name ten aanzien van hoe men in het verleden leefde. Daarom is de eerste stap het uitbannen van de illusie van afhankelijkheid, schaarste en de verwijdering van de mens tot de natuur. Deze zijn allemaal gebaseerd op de verkeerde aannames ten aanzien van technologische ‘vooruitgang’ waaronder we nu opereren.

Het artikel Het Overvloedsproject’ gaat over een dergelijke nieuwe gemeenschap die zorgt voor zijn eigen voedsel, energie en afvalverwerking. Het inspireert mensen om te ontwaken en zich open te stellen voor de mogelijkheid om in overvloed en harmonie te kunnen leven. Men moet ervan doordrongen raken dat niet zozeer de mensheid het probleem is, maar dat het juist de keuzes zijn die de mensheid maakt, om verandering vragen. Een verandering van onze praktijken, overtuigingen en sociale programma’s. Zodra deze dingen gecorrigeerd zijn, iets wat redelijk snel kan gebeuren, kan het herstel van het milieu en de gezondheid gaan plaatsvinden.

ReGen Dorp is een nieuwe duurzaam project in Almere die holistische systemen gebruikt voor de energie- en voedselproductie, afvalverwerking en het totaalconcept. Het team gebruikt daarbij geen verborgen energie zoals ‘gratis energie’ of ‘nulpunt-energie’ om deze duurzame methodes te implementeren. Ze gebruiken bestaande technologie om dit project te ontwikkelen. Dit is zeer bemoedigend en leidt in de kern tot het opheffen van valse overtuigingen van afhankelijkheid en schaarste.

Zelfs met de bestaande technologieën — die zonder twijfel ver achter lopen op datgene wat werkelijk mogelijk is — creëren ze een volledig duurzame gemeenschap. Energie, afval en voedsel worden allemaal lokaal gegenereerd, waardoor de kosten dalen door de orde van grootte en waarbij overschotten in de nabij gelegen gebieden gedistribueerd kunnen worden.

Nogmaals het team gebruikt conventionele methodes, die bij lange na niet het meest efficiënt zijn. Dit onderstreept datgene wat mogelijk is wanneer een holistisch concept wordt onderzocht en beter gezegd, wanneer we de huidige status quo ter discussie gaan stellen.

Onze wereld kan geheeld worden en terugkeren naar het paradijs dat het behoort te zijn, maar alleen wanneer we onze eigen onwetendheid verbannen en de stappen nemen om veranderingen tot stand te brengen. Onze kinderen verdienen het om een planeet van veiligheid en overvloed te erven en dat ligt op dit moment voor het grijpen.

Vertaling en samenvatting van Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl

Originele artikel:

https://sitsshow.blogspot.nl/2016/05/Abundance-Project-This-New-Neighborhood-Will-Grow-Its-Own-Food-Power-Itself-And-Handle-Its-Own-Waste.html

Lees ook: Het ‘Overvloedsproject’: deze nieuwe gemeenschap zorgt voor zijn eigen voedsel, energie en afvalverwerking

Share.

About Author

Comments are closed.