ReGen Villages: is een Nederlands experiment met een zelfvoorzienend dorp, dat een radicale verandering kan betekenen in het wereldbeeld van de voedselvoorziening en afvalverwerking. Volgend jaar wil een hightech gemeenschap onder de naam ReGen Villages een geheel onafhankelijk nieuw dorp gaan bouwen en laten bewonen. De groene gemeenschap van 100 huizen zal in zijn eigen voedsel dienen te voorzien, afval verwerken, eigen stroom opwekken en water recyclen.

Als je in een van de huizen van de nieuwe community woont die deze zomer in Almere gebouwd gaan worden, kan je eetkamer zich wellicht direct naast een groentekas bevinden. Buiten is een andere seizoen-moestuin. En aan de andere kant van de straat wordt alles wat je eet in hightech verticale kwekerijen verbouwt.

De gemeenschap zal het eerste ReGen Village zijn, een nieuw type community ontworpen om volledig zelfvoorzienend te zijn, waar de eigen groente wordt verbouwd, de eigen energie wordt gewonnen en een eigen afvalverwerking. Het is een model voor de toekomst, volledig zelfvoorzienend en een gemeenschap met een volledig gesloten kringloop.

De energie die wordt gewonnen, wordt opgewekt door een combinatie van geothermie, zonne-energie, zonne-thermale energie, windenergie en biomassa. “We kijken naar enkele zeer interessante technologieën voor kleine-uitstoot biomassa die het landbouwafval uit de omgeving kan omzetten naar een consistente energiebron zodanig dat het dit type gemeenschappen in Noord-Europa zelfs midden in de winter van energie kan voorzien.”, zegt James Ehrlich, de oprichter van ReGen Villages. Een slim energienetwerk distribueert de energie op efficiënte wijze, waarbij indien nodig ook de carport met elektrische auto’s wordt voorzien van stroom.

Op dit moment gebruiken we 40% van het oppervlak van onze continenten om ons voedsel te produceren. Voedselproductie is een grote uitstoter van broeikasgassen en is voor een groot deel verantwoordelijk voor ontbossing en maar liefst 70% van onze wereldwijde zoetwaterconsumptie. Daarnaast verschepen we voedsel van de ene kant van de wereld naar de ander en gooien we een schrikbarende 30% van ons voedsel weg terwijl 1 op de 7 mensen op aarde met honger naar bed gaat. Volgende ons is het de hoogste tijd voor nieuwe modellen. De initiators van ReGen geloven dat hun project daar een van is.

Een biogasfabriek zet alle niet-composteerbaar huishoudafval om in energie en water. Een wateropslagsysteem verzamelt regenwater en ‘grijs’ water en zorgt voor de redistributie naar de moestuinen en het aquaponic systeem. Dit is het eerste dorp dat gebouwd wordt als onderdeel van vergelijkbare gemeenschappen die ReGen van plan is wereldwijd te gaan bouwen.

Beelden van: Effekt

“We kijken echt op wereldschaal”, zegt Ehrlich. “We zijn de vastgoedontwikkeling aan het herdefiniëren door de regeneratieve buurten te creëren, waarbij we eerst landbouwgrond zoeken waarop we meer biologisch voedsel kunnen produceren, meer schoon water en schone energie en meer beperking van afval realiseren dan bij gewone biologische teelt of permacultuur.”

De eerste 100 huizen in het dorp komen net buiten Almere centrum te staan, een snel groeiende stad vlakbij Amsterdam en per trein bereikbaar in slechts 20 minuten. In Almere zelf wordt een kleinschalige versie met 35 appartementen gebouwd. Het bedrijf ReGen Villages heeft ook plannen om vergelijkbare projecten in Zweden, Noorwegen, Denemarken en Duitsland te starten, maar is van plan het uiteindelijk wereldwijd uit te rollen.

“We zien het een beetje als de Tesla van de eco-dorpen”, zegt Ehrlich. “Dat is het idee. Dus we gaan uit van een ietwat hoger segment voor Noord-Europa.” Vervolgens wil het bedrijf het systeem in de droge klimaat van het Midden-Oosten toepassen.

“We pakken eerst de moeilijkste klimaten aan”, zegt hij. “Daarna hebben gaan we wereldwijd: het platteland in India, de sub-Sahara in Afrika, waarvan we weten dat de bevolking zal groeien en naar de middenklasse zal opschuiven. Als iedereen in India en Afrika dezelfde soort woonlokaties wil zoals we die tot nu toe gebouwd hebben, gaat de planeet het niet redden.”

Ehrlich, is verbonden aan Stanford University en is daar werkzaam als Senior Technologist. Hij werd geïnspireerd door een rapport van de VN uit 2013 waarin gepleit werd voor de creatie van zelfvoorziendende gemeenschappen.

In Almere zal het nieuwe dorp ongeveer de helft van het voedsel dat de gemeenschap eet zelf verbouwen. Het zal geen bananen en koffie bijvoorbeeld. Er zal ook energie teruggeven worden aan het lokale energienetwerk. Maar in sommige gebieden kan de gemeenschap volledig zelfvoorzienend zijn. De bouw van ReGen Village in Almere start deze zomer en zal in 2017 afgerond worden.

Vertaling en redactie van Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl

Originele artikel:

Externe links:

Stadslandbouw ReGen Villages bouwt zelfvoorzienend ecodorp in Almere
http://www.foodlog.nl/artikel/regen-villages-bouwt-geheel-zelfvoorzienend-ecodorp-in-almere/
ReGen Villages timmert aan het dorp van de toekomst
http://www.hetkanwel.net/2016/06/02/regen-villages
ReGen Villages: experiment met zelfvoorzienend dorp
http://www.biojournaal.nl/artikel/22750/ReGen-Villages-experiment-met-zelfvoorzienend-dorp
ReGen Villages informatie over het bouwplan en inschrijven nieuwsbrief
http://www.regenvillages.com/#

 Lees ook: 

Leven in overvloed kan, onder voorwaarde van kleinschaligheid en decentralisatie

Share.

About Author

Comments are closed.