De uil is de bekende mascotte van de Griekse godin Pallas Athena. De Romeinse variant van deze godin was Minerva. Deze godin (Athena of Minerva) is de belichaming van wijsheid. Om die reden zien we de uil veel terug als vignet van wetenschappelijke uitgeverijen, boekhandels en onderwijsinstellingen. [1] De symbolische betekenis van de uil is echter is ambivalent. De uil symboliseert positieve eigenschappen, maar wordt naast goedgezinde toepassingen ook als occult symbool gebruikt door de illuminati.

Symbool van contemplatie en waakzaamheid6043fbeae08f5c5028638a56b4d30c3c

Uilen hebben een wijze, afwachtende en in zichzelf gekeerde blik. Daarnaast zijn ze ook in staat om hun nek 240° te draaien, waardoor ze dingen vanuit een breed perspectief kunnen zien. Bovendien kunnen ze goed in het donker zien. De uil is een nachtdier, en waakt in het donker. Uilen zijn daarom het symbool van de ‘waakzame soldaat’ en diegene die moeten studeren. [1]

a64504ae054fd19811d62aab41b3d258In de grafische weergave van de uil vallen vooral de grote ogen op. Vaak worden de kringen rond de ogen vervangen door een bril, vandaar de wijze en geleerde blik. De uil heeft echter een extreem goed gezichtsvermogen. Doordat het helder kan zien in het duister wordt de uil geassocieerd met helderziendheid. Daarnaast heeft de uil ook een goed gehoor en met deze scherpe zintuigen heeft de uil het vermogen om door maskers heen te kijken. Hij ziet wat anderen niet zien en is desondanks een onzichtbare toeschouwer in het duister. Dankzij hun schutkleur blijft de uil namelijk goed verscholen in zijn natuurlijke habitat. Geduldig wacht de uil op het juiste moment om toe te slaan. Doordat de uil bovendien in staat is om geruisloos te vliegen kan hij op doeltreffende wijze zijn prooi plotseling te pakken krijgen. [4]

Symbool van het ontwakingsproces?

Is het toeval dat nu mensen wereldwijd aan het ontwaken zijn, juist dit dier de laatste tijd zo aan populariteit heeft gewonnen? Sla een willekeurig interieurtijdschrift of vrouwenblad open, en dan zie je de uil terug in accessoires, kleding, sieraden, kinderspeelgoed, etc. Aangezien de uil het symbool is van waakzaamheid, helderziendheid en het vermogen om door maskers heen te kijken, is het opvallend dat de uil de laatste jaren een populaire afbeelding is op allerlei hippe producten. Is dit een zoveelste voorbeeld van een illuminatisymbool dat door de massa wordt omarmd, of juist een symbool van ontwaking?

Symbool van transformatie

In de Indianen-mythologie wordt er een verband gelegd tussen de uil en de Skeletman, god der doden. Maar zoals ook in de Tarot het geval is, symboliseert de dood tevens de krachten van de transformatie, waarbij het oude moet sterven om ruimte te maken voor iets nieuws. Zo is de uil symbolisch verbonden met de vernieuwing van het leven die mythologisch vervat is in de dood. [4]

Occulte betekenis

Harry Potter owlVanwege de bovenmenselijke talenten is de uil het symbool van mysterieuze macht. De uil wordt vaak afgebeeld met heksen, tovenaars en de wereld van magie. Het is ook een veel geziene metgezel van sjamanen die soms door de uilen worden geholpen bij het oproepen van geesten. [4] De tovenaarsleerling Harry Potter had ook een uil als huisdier.

De uil en de illuminati

De illuminati hebben de uil als symbool geadopteerd en deze vertegenwoordigt voor hen wijsheid en geheimhouding. De uil ziet in het donker dingen die voor anderen niet waarneembaar zijn, zoals de illuminati zichzelf zien als de ‘bewaarders van verborgen kennis’ en daardoor de symboliek en ware betekenis doorzien die verscholen ligt in allerlei lagen van de machtsstructuur. Bovendien zien de illuminati (zij die verlicht zijn) zichzelf als de enige wijze heersers van de planeet. Om die reden zien we het symbool van de uil terug bij veel geheime genootschappen, zoals de Beierse illuminati, de Minerval Academy en de Bohemian Grove Club.

Vrijmetselaars en de stichting van de Verenigde Staten van Amerika

Het stratengrid in Washington DC is zodanig vormgegeven dat in de vorm van de straten, paden en pleinen occulte symbolen zijn verwerkt. Dit ontwerp stamt uit 1791, een paar jaar nadat de Vrijmetselaars in 1782 hun leiderschap van de New World Order veronderstelden. In Europa waren de occulte leiders al in 1740 door hun ‘meesters’ verteld dat het nieuwe Amerikaanse continent als het nieuwe ‘Atlantis’ gesticht moest worden. Amerika zou het wereldwijde leiderschap en sleutelrol van de New World Order op zich nemen. [5]

In 1791 ontwierp Pierre Charles L’Enfante (die tevens Vrijmetselaar was) het bestuurlijke centrum rond Washington DC. Zijn ontwerp betrof niet alleen de straten, pleinen en gebouwen, maar hij verwerkte tevens allerlei occulte symbolen in het Amerikaanse bestuurlijke centrum. [5] Zo is er onder andere een (omgekeerd) pentagram in de straten van Washington DC en rond het Pentagon te ontdekken. De straten en paden rond Capitol Hill creëren de liniatuur van een uil. Maar de uil is niet alleen in het stratengrid van Washington DC verwerkt, het symbool is ook ‘verstopt’ afgebeeld op het 1 dollar biljet.

Minerval-zegels van de illuminati: P.M.C.V. staat voor “Per Me Caeci Vident’ (door mij zullen de blinden gaan zien). Een uil houdt een boek open (dit duidt op leren), omringd door een lauwerkrans (een symbool van studeren of slagen). “Per Me Caeci Vident’ was een herinnering voor de superieuren van de klas, die verantwoordelijk waren om de Minervals fatsoenlijk onderwijs te bieden. De uil had een prominente plaats in de lagere graden van de Beierse Illuminati. Deze medaillons werden aan een ketting door Minerval ingewijden gedragen. Jonge leden van een lagere graad stonden ook bekend als de Broeders van Minerval en kwamen samen in de Minerval Kerken of later bij Minerval Bijeenkomsten. [6]

Minerval-zegels van de illuminati: P.M.C.V. staat voor “Per Me Caeci Vident’ (door mij zullen de blinden gaan zien). Een uil houdt een boek open (dit duidt op leren), omringd door een lauwerkrans (een symbool van studeren of slagen). “Per Me Caeci Vident’ was een herinnering voor de superieuren van de klas, die verantwoordelijk waren om de Minervals fatsoenlijk onderwijs te bieden. De uil had een prominente plaats in de lagere graden van de Beierse Illuminati. Deze medaillons werden aan een ketting door Minerval ingewijden gedragen. Jonge leden van een lagere graad stonden ook bekend als de Broeders van Minerval en kwamen samen in de Minerval Kerken of later bij Minerval Bijeenkomsten. [6]

De mascotte van de Bohemian Grove

Het symbool van de Bohemian Club is een uil, wat al vanaf de oprichting van de club gebruikt werd. De uil is het symbool geworden van de wijsheid van het leven en kameraadschap. De uil staat op alle Bohemian-middelen van luciferdoosjes en servetjes tot en met de meest uitgebreide Club-publicaties.

Er is ook nog het verhaal van Minerva en Arachne (spin in het Grieks). Het gaat over een weefwedstrijd tussen Minerva — ook wel bekend als de godin van de kunst, handwerken en weven — en Arachne. Die laatste werd in een spin veranderd nadat ze de wedstrijd verloren had. De spreuk “Wevende spinnen komen hier niet” die op het plakkaat staat van de Bohemian Club, kan heel goed verwijzen naar deze mythe. Het simpele feit dat de spreuk om de uil heen staat, die Minerva vertegenwoordigd, is veelzeggend en opvallend. De combinatie van deze onderdelen zijn wel heel opvallend te herleiden aan het verhaal van Arachne en kan daarom niet afgedaan worden als puur toeval. [6]

Een betonnen uil van ruim 12 meter staat aan het hoofd van het meer in de Bohemian Grove. Dit uil-altaar werd in 1929 gebouwd als een ceremoniële plek voor traditionele Bohemian rituelen en wordt jaarlijks gebruikt voor de Cremation of Care Ceremonie. Er wordt daar een mensenoffer uitgevoerd, zogenaamd met een dummy. Moloch was de Kanaänitisch godheid, aan wie mensen werden geofferd. Omdat het Egyptische woord voor uil ‘moloch’ is, wordt ook de uil om die reden als symbool bij offerrituelen gebruikt.

Lilith de Babylonische koningin van demonen

Lilith de Babylonische koningin van demonen omringd met uilen

De uil die door de Bohemian Club wordt aanbeden, symboliseert echter niet alleen Athena of Minerva. De link tussen de uil en de mensenoffer-rituelen zijn afgeleid van Lilith (de Babylonische koningin van demonen), waarbij de term lilith of lilit vertaald wordt als ‘nachtdieren’, nachtmonsters of ‘krijsende uil’. Deze nacht-uilen-godin woonde in de ruïnes van Edom, die als gevolg een permanente opstelling van Kabbalistische demonologie werden. Lilith zoals omschreven in de Talmoed, is gerelateerd aan de Griekse Lamia, die heerste over een klas kind-stelende Lamia-demonen. Lamia droeg de titel ‘kindermoordenaar’ en werd gevreesd vanwege haar kwaadaardigheid, net als Lilith. Lilith is ook nauw verwant aan de Griekse figuur Hecate, de godin op wie een beroep werd gedaan tijdens allerlei offerceremonies. [6]

Bronnen:

[1]   Symbolen, Historisch-culturele symbolen van A tot Z. Uitgevrij Het Spectrum
[2]   Masonic and occult symbols illustrated, Dr. Cathy Burns
[3]   Codex Magica, Secret Signs, Mysterious Symbols, and Hidden Codes of the Illuminati
[4]   Het boek der symbolen, beschouwingen over archetypische beelden, Taschen
[5]   The forbidden knowledge
[6]   Conspiracy archive: Owl of wisdom Illuminati Bohemian Club

Share.

About Author

Comments are closed.