In het vorige deel (deel 2) vertelde Tanaath over de bron van het kwaad. In dit deel legt ze uit dat het valse licht wordt gebruikt om dit universum te veroveren. Zogenaamde lichtwezens werken in werkelijkheid voor het kwaad. Ze ontzenuwt allerlei misvattingen met betrekking tot de Plejaden, de godinnenportalen, ascensie en channeling. Hieronder een samenvatting van deel 3 van het interview met Tanaath. (vanaf 50:30 minuten in de video).

Tijdsaanduiding van de Youtube-video is aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Lichtwerkers werken soms voor het kwaad

50:30   Veel wezens die zichzelf benoemen als lichtwerkers werken in werkelijkheid voor de Demiurg, de valse bron die naar voren is geschoven om dit universum te veroveren. (de Demiurg is een bovennatuurlijk, maar onzuiver wezen, ook wel gezien als de wereldbouwmeester – die wel de wereld heeft geordend, maar niet de Bron heeft geschapen en daarmee losstaat van de Almachtige God). Een van de meest tekenende signalen zijn als er over hiërarchie wordt gesproken, zoals het koninkrijk of de hiërarchie van de hemel. Wat men uiteindelijk wil is dat je ophoudt om zelf na te denken en slechts gaat gehoorzamen. Tanaath waarschuwt dat zodra je die stelling of dat construct tegenkomt dat je beter zo snel mogelijk kunt omkeren en wegrennen, want deze wezens hebben niks goeds in de zin.

Wat betreft de Bron is de grootste van de goden (in de zin van kracht) net zo waardevol als de meest armzalige mens op aarde, of een steen, rots, of wat dan ook. We zijn allemaal gelijk. Er zijn wellicht wezens die in staat zijn om met hun acties meer voor elkaar te krijgen, maar dat maakt hen niet beter en geeft hen niet het recht om over anderen te regeren. En dat betekent zeker niet dat je ze moet aanbidden.

Goden en godinnen uit de oudheid

55:15   De Griekse en ander mythologische goden zoals Athena, Apollo, Zeus bestaan echt. Zij behoren tot de eerstgeborene en meest krachtige van dit universum. Ze zijn in staat om zeer krachtige wijze te bewegen en handelen en daarmee grote delen van de schepping te beïnvloeden. Elke bekende god die door de mens als god erkend werd, heeft op onze planeet direct menselijk contact gehad. Door inmenging van de reptilianen zijn alle legendes over de goden zodanig verdraaid dat ze vervolgens aanbeden werden, wat oorspronkelijk niet vereist en gewenst was. Sommigen keerden zich tegen de Bron en raakte verslaafd aan het regeren over anderen. Deze werken nu direct voor de Demiurg, nadat ze een eigen koninkrijk in hel beloofd zijn.

Tal van goden zijn op deze planeet geïncarneerd en zijn op verschillende manieren hier naar toe gelokt. Na hun incarnatie waren het echter gewoon mensen zoals jij en ik, met dezelfde gaven als gewone mensen. Daarom houden deze incarnaties zich stil, omdat ze hun gaven zijn verloren en niet kunnen voldoen aan de verwachtingen.

Het bestaan van deze goden is relevant omdat veel van de matrixen, grids en portalen de energie van de goden gebruiken — vaak van degene die geïncarneerd zijn — Zij gebruiken hun gehechtheid aan hun eigen identiteit als een manier om de gevangenis verder in stand te houden. Veel goden hebben verschillende namen in verschillende culturen. Dit breidt ook de mogelijkheden voor gehechtheid aan de eigen identiteit uit. De godin die bij de Grieken bekend stond als Athena, stond bij de Romeinen bekend als Minerva, en weer onder een andere naam bij de Egyptenaren en in China. Als Athena vervolgens op aarde zou incarneren en zich met één van haar velen namen zou identificeren zou ze in de valstrik gelopen zijn.

1:03:00   Tanaath waarschuwt ook diegene die deelnemen aan (verering van) godinnen portalen zoals Isis-portalen. Ondanks dat het op het eerste gezicht heel erg mooi klinkt, hebben deze de neiging om de huidige gevangenis (de gevangenschap van aarde en de mensen) te bekrachtigen. Het houdt de goden in hun greep en tevens als slaaf en slachtoffer en hetzelfde geldt voor de mensen. Deze godinnenvereringen zijn daarom niet per definitie geweldig, terwijl deze wel zo worden gepresenteerd en allemaal heel politiek correct en krachtig klinken.

De Plejaden en wezens van het licht

1:04:00   De Plejaden is niet één eenduidige groep. Er zijn honderden Plejadische wezens, sommigen zijn zeer vijandig, sommigen zijn neutraal en weer anderen willen graag helpen. Als iemand zegt: “Ik ben een Plejadiaan”, is het prima om te vragen welke precies. Als men daarop geen antwoord wil geven, neem het met een korrel zout. Er zijn namelijk Plejadianen die die term gebruiken omdat deze wordt geassocieerd met de goeieriken, om daarmee hun leugens te verkopen. Tanaath spreekt met velen contactees die zeggen contact te hebben me de Plejadische wezens. Ze moedigt deze mensen aan om uit te zoeken met welke culturen ze samenwerken. Ook is hun relatie met andere buitenaardsen belangrijk. Als de relatie dusdanig is dat mensen op een passieve manier slechts een doorgeefluik van informatie zijn, is dat volgens Tanaath niet een hele gezonde relatie. Zijzelf heeft altijd een wederzijdse relatie met de mensen/wezens met wie zij contact heeft. Ze neemt actief deel aan de conversatie en houdt zich uitsluitend bezig met zaken die ze eigenhandig heeft meegemaakt of ontdekt. Haar relatie met andere leden van de Silver Legion is ook gelijkwaardig, persoonlijk en vriendschappelijk.

1:07:30   Er wordt momenteel erg de nadruk gelegd op de Plejadianen. Het is bijna een bijnaam van de buitenaardse beweging. Er wordt nogal meegelift door de term Plejaden te gebruiken met betrekking tot alles wat met buitenaardsen te maken heeft. Er is opzettelijk een klimaat gecreëerd waarbij een positief beeld over buitenaardsen is gevormd, met name de Plejaden. Dit werk als een Trojaans paard. Zodat zodra de tijd rijp zou zijn, de slechte buitenaardsen binnen komen en slechts hoeven te roepen, “wij zijn de Plejaden” en iedereen zou ze in goed vertrouwen volgen. Dat neemt niet weg dat er daadwerkelijk fatsoenlijke Plejaden bestaan (Tanaath somt er een paar op en noemt ook een paar negatieve rassen/culturen). Ze benadrukt ook dat er volkeren zijn die er zijn om ons te helpen en dat deze dit doen omdat ze het de mensheid verschuldigd zijn. Zij hebben namelijk (in een ver verleden) het probleem mede gecreëerd en hebben ons toen ‘genaaid’.

Tanaath adviseert met betrekking tot contact met buitenaardsen, dat zodra je twijfelt over de bedoelingen van dit wezen en niet duidelijk is of dit wezen je wilt schaden, of wanneer jij je er ietwat ongemakelijk bij voelt, je dan meteen zou moeten zeggen ‘Maak dat je wegkomt!’. Je bent namelijk niet verplicht om contact met hen aan te gaan.

De ascensie van de mens is onzeker en zeker niet vooraf vastgelegd

1:10:20   Ascensie (opstijgen naar hogere dimensie) is niet gegarandeerd, maar hangt af van of we deze oorlog winnen. (Dit interview was van 2014, dus wellicht een achterhaald standpunt) Er zijn bronnen die doen voorkomen dat de ascensie een garantie is. Maar het probleem is dat deze bronnen een blinde vlek voor het alternatief hebben. Ze kijken alleen naar één mogelijkheid en kijken niet naar de andere mogelijkheden die minder fraai zijn. Er worden ook maatregelen ondernomen om onze ascensie te voorkomen, want als wij wel gaan stijgen naar een volgende dimensie, verliezen de Universum Killers hun mogelijkheid tot de one-shot-kill. Dat betekent overigens ook niet dat ze niet alsnog dit universum kunnen vernietigen, maar niet meer met één klap. De beste optie is als wij hen verslaan en zo hun mogelijkheid om het universum te vernietigen. Maar ascensie is daarvoor een voorwaarde. Tanaath wil geen voorspellingen doen wat betreft tijdlijnen. De omstandigheden zijn inmiddels veranderd en dat betekent dat degene die berichten doorsturen van de toekomst niet per definitie rapporteren van de tijdlijn waarop we nu inmiddels zitten. Elke belangrijke gebeurtenis die plaatsvindt verandert het potentieel van wat er in de toekomst kan gaan gebeuren. De tijdlijn die iemand in de toekomst heeft gezien, kan heel erg afwijken van de tijdlijn waarop men in werkelijkheid zich bevindt. Tijdreizen is wat dat betreft eigenaardig.

De tijdlijn waarop we nu zitten, daar is door bepaalde groepen mee gerommeld. Tanaath denkt dat deze tijds-oorlog inmiddels gestopt is en de mogelijkheid om met tijdlijnen te rommelen niet meer bestaat. Volgens haar is het ook heel heel slecht om andere tijdlijnen met de onze samen te voegen.

Ascensie is echter een mogelijkheid en we hebben de kans om dit te winnen. Het is geen gegarandeerde overwinning, het is een gevecht en we moeten er moeite voor doen.

Channeling is gevaarlijk en schadelijk

1:19:00 In tegenstelling tot channeling is telepathie een hele pure vorm van communicatie. Bij channeling laat je anderen toe in je lichaam en laat je ze voor je praten. Niet doen, zegt Tanaath, want het is een vorm van bezetenheid. “Channeling is een fundamenteel schadelijke en ontkrachtende activiteit.” Volgens haar zegt dit daarom ook iets over de mensen die zich hier mee inlaten – terwijl men kan weten dat het in potentie schadelijk kan zijn en onethisch is. Dit soort mensen zijn niet de meest geweldige lieden op aarde om je mee in te laten.

Er zijn echter ook mensen die andere vormen van communicatie gebruiken, maar het wel ‘channeling’ noemen. Puur omdat het cool is om dit te doen. Je kunt gewoon aan deze individuen vragen welke communicatievorm men gebruikt. “Als men zich door een ander voor een tijdje als een poppenkastpop laat gebruiken, blijf uit hun buurt.” Thomas Williams voegt toe: “Je weet eigenlijk niet wie dat wezen is waardoor je lichaam even bezeten is.” Het kan als een bepaald persoon klinken, maar dat kan gesimuleerd zijn om het vertrouwen te winnen, terwijl het die persoon helemaal niet is. Tanaath benadrukt bovendien: “Vaak is het niet eens een persoon die men channelt, maar een voorgeprogrammeerde kunstmatige boodschap (AI). Het is niet eens een echt individu.”

Lees ook:

> Deel 2: Tanaath: De werking van ons universum
> 10 misvattingen van mensen die voor het licht werken

Vertaling en samenvatting van Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

origineel artikel / video

Tanaath Interview – Etheric Protection and the Fractal Virus

Share.

About Author

Comments are closed.