In dit deel (deel 2) vertelt Tanaath over het ontstaan van het universum, het ontstaan van het kwaad en legt uit waarom de aarde in ons universum een cruciale rol speelt in de bestrijding van dit kwaad. Later in het interview vertelt ze ook over de vooroordelen met betrekking tot de Plejaden, de godinnenportalen en channeling (deel 3). Haar informatie druist in sommige gevallen in tegen populaire standpunten onder lichtwerkers, maar is daarom des te belangrijker zodat iedereen een kritische blik houdt op de informatie die nu naar buiten komt.

In het eerste deel van het interview vertelt Tanaath hoe je jezelf kunt beschermen tegen energetische aanvallen. Halverwege het interview begint Tanaath te vertellen over het fractaal virus, het ontstaan van het kwaad, de aard van de bron en de aard van het universum. Hieronder een samenvatting van deel 2 (vanaf 31:00 minuten in de video).

Tijdsaanduiding van de Youtube-video is aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

31:00   “De bron (Source) is het universum en alles daarbinnen: alle mensen, alle dieren, alle planten, alle stenen, alle mineralen, alle sterren, het licht, donkere materie, de spullen, etcetera. De Bron is alles als samengesteld geheel. Het kan nooit een los deel van het geheel zijn, want dan is het niet meer het samengestelde deel. Er zijn geen wezens die speciale sprekers voor de Bron zijn, of als Bron geïncarneerd. Want als iets op zichzelf staat (singular) dan is het niet langer een samengesteld geheel (aggregate).”

Dit universum is verbonden aan andere universa die hogere dimensies hebben. In ons universum hebben we min of meer de dimensies 1 tot en met 12, de 13e dimensie is in de maak en wordt momenteel geboren. Wij zijn verbonden met de hogere delen van het multiversum en deze oudere takken (als onderdeel van de Levensboom) gaan van de 12e tot bijvoorbeeld de 36e of 44e dimensie. Binnen elke vertakking  zijn er talloze zones van dimensies ingekapseld.

33:00   Ons universum is een blad aan een twijgje, een twijgje aan een twijg, een twijg aan een tak, enzovoort, waarbij de oudste tak verbonden is aan de stam van het bestaan. Er zijn een oneindige hoeveelheid takken, een oneindig aantal twijgjes en een oneindig aantal blaadjes. Daarbij kan ‘ons’ blad een twijg worden voor andere blaadjes, enzovoort. We verwijzen vaak naar dit construct als de Universum-boom (of zoals ze het later op haar blog noemt, de Levensboom). Een terechte metafoor, want als je naar de structuur kijkt zie je dat deze is zoals een boom. Het lijkt ook op een bloem en ons universum lijkt eigenlijk meer op een lotus dan een boom.

34:45   Toen ons universum geboren was — en dit is een jong universum, het lijkt heel oud voor ons maar het is eigenlijk een van de jongere blaadjes aan het twijgje — werd het geboren met een ziekte. De ziekte is hoger in de vertakking van de Universum-boom (Levensboom) ontstaan, dus niet in de kern of de stam. Niet de hele boom is geïnfecteerd, maar de tak waaraan we zitten is wel grotendeels geïnfecteerd. We refereren naar deze ziekte als het fractaal virus.

De Universum Killers kannibaliseren energie van anderen

Wat er gebeurde is dat een groep (Tanaath noemt hen de Universum Killers) zich heeft losgemaakt van de Levensboom. Zij ontdekten dat ze universa en Bronnen konden vernietigen en vervolgens de dode universum-materie konden gebruiken. Zelfs als het Bron-bewustzijn binnen een universum dood is, blijven er levende wezens binnen dat universum. Uiteindelijk zullen ook deze uitsterven, want de Bron-vlam (source flame) in hen is ook dood. De levende wezens van dat universum worden slaven. Er is echter nog allerlei energie aanwezig in dat universum, in dode en hogere dimensionale wezens, in donkere materie, enzovoort. Het is vergelijkbaar met als wij sterven, dan blijft er ook een lichaam achter dat weer terugkeert tot stof of voedsel wordt voor de wormen.

Deze groep had dus geleerd hoe ze universa en Bronnen konden vermoorden en de dode lichamen konden kannibaliseren om deze energie voor hun eigen dode universum te gebruiken, die niet meer met de Levensboom verbonden was (en dus geen energie meer verkrijgt van de Levensboom).

Een dood universum betekent dat er geen vernieuwing, geen creatie plaatsvindt, dat het niet kan uitbreiden en niet kan groeien. Dit in tegenstelling tot ons universum dat zich nog steeds uitbreidt. Er is in ons universum geen eindige of begrensde materie, want het leeft en onze Bron leeft. En zolang onze Bron leeft zal er nieuwe materie gegenereerd worden. En zolang ons universum blijft leven hebben wij onuitputtelijke bronnen.

Zodra een Bron echter sterft ontstaat een accumulerende dood van dat universum. Als dat gebeurd is dan komen die wezens van het fractaal virus en kannibaliseren alles binnen dat universum, om daarmee hun dode universum langer te laten voortbestaan (omdat hun universum is afgesneden van de levensboom wordt er geen energie meer geleverd en alle energie moet dus van buitenaf komen). Het universum van onze aanvallers is echter een heel stuk groter dan ons nieuwe universum, maar weer kleiner dan de tak aan de Levensboom waarvan we deel uit maken.

Het virus is zo gemaakt om de ideale omstandigheden te creëren zodat ze met één klap een heel universum kunnen uitschakelen. Dit noemt Tanaath het Kill Shot.

Waarom is de aarde zo belangrijk?

38:30   Iedereen vraagt zich regelmatig af wat er zo significant is aan onze planeet. Waarom is Aarde zo belangrijk? De Aarde is het Kill Shot. Als wij hier falen, gaat dit universum dood. Daarom is iedereen hierbij betrokken. Al die verschillende groepen die hier de zaak proberen te manipuleren, sommige werken voor de Universum Killers in ruil voor een stukje van de taart, hun eigen koninkrijk, hun eigen slaven.

Sommigen realiseren zich niet dat hetgeen dat zij doen zal resulteren in het einde van hun universum als men succesvol zal zijn. Zelfs degene die zich daarvan wel bewust zijn realiseren zich niet dat de Universum Killers hun dienaren nooit hun beloningen zullen uitkeren. Dit is heel belangrijk om te begrijpen. Als je voor deze lieden werkt en tegen het goede van de planeet en de overleving van deze planeet, dan wordt je niet de koning in de hel, maar dan wordt je voedsel. Je gaat niet datgene krijgen waarvan je denkt dat je het gaat krijgen.

Een aantal mensen van dit universum — en ze zijn niet van de aarde, dat kan ik garanderen — krijgen de Oprah-behandeling om als voorbeeld voor de andere dienaren in de andere universa te dienen: “Kijk je zult een koning worden.” Maar weet je, de rest van jullie wordt voedsel want het delen van de buit vermindert de opbrengst die deze Universum Killers proberen te bemachtigen. En alles dat ze met een ander moeten delen, is iets wat ze zelf niet zullen gaan krijgen. Ze doen zoveel moeite om deze besmette universa met een one-shot-kill (in één klap) dood te maken. Waarom denk je dat ze ooit hun buit met anderen zullen delen? Niemand op deze planeet, niemand in deze Melkweg, niemand in deze super clusters van sterrenstelsels zal de beloningen in ontvangst kunnen nemen.

Het buitensporige kwaad in de wereld

41:30   De oorsprong van het kwaad. Er zijn mensen die me vaak vragen: “Als de Bron alles is en de Bron zo goed is, waarom tolereert de Bron dan het kwaad?” De naakte waarheid is dat het kwaad het resultaat is van een ziekte. Deze ziekte creëert een vorm van sociopathie, waarbij het eigenbelang van mensen zelfdestructief wordt. Het lijkt op eigenbelang op de korte termijn, maar het wordt erg zelfdestructief op de lange termijn, omdat het samengesteld geheel leidt tot de vernietiging van het gehele universum. In een normaal gezond universum is de grootste groep dienstbaar aan anderen en zijn enkelen dienstbaar aan zichzelf. Maar die laatste groep blijft met hun groep en hun wreedheden geïsoleerd binnen hun eigen groepje. Voordat iemand een poging kan doen om problemen bij de buren te veroorzaken, zal iemand ze in de rug steken en hun positie innemen. Het is een zelfbeperkend geheel. Dat geeft degene die dat type leven willen ervaren de kans op deze ervaring op te doen zonder de anderen die dat niet willen in gevaar te brengen.

Echter in dit universum is het net alsof iemand als het ware met wat gist gestrooid heeft (waardoor dingen gaan groeien en uitdijen). Dus in plaats van dat het kwaad zelfbeperkend was, begon het te groeien en infecteerde zo al het andere. Dat is het resultaat van de ziekte, een fractaalziekte, want het veranderde de wijze waarop de basisfractaal van dit universum verdraaide toen het universum ontstond. Het was maar een kleine verandering, want er is maar een kleine wijziging in een fractaal nodig om hele grote problemen te veroorzaken.

Dat is waarom we hier het kwaad hebben. Als we hier (op aarde en in dit sterrenstelsel) slagen, zullen we het virus elimineren, zodat degene die in vrede willen leven in vrede kunnen leven. En degene die in een soort microkosmos van tirannie willen wonen, die kunnen hun eilandje van horror krijgen. Ver weg van iedereen zodat niemand anders er last van heeft.

De Bon kan het fractaalvirus niet zelf oplossen

43:45   Bronnen kunnen niet eigenhandig opereren. Je kunt het vergelijken met jezelf, waarbij jij ook niet in staat bent om je hartcellen, of vetcellen of andere details in je lichaam direct aan te sturen. Zo kan de Bron ook niet zelf de kleine onderdelen van zijn/haar universum direct aansturen. In plaats daarvan informeert het op synchronistische wijze die onderdelen die aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld als er iets is wat het voortbestaan van de Bron bedreigd, zoals nu het geval is, zal deze informatie beschikbaar worden gemaakt. Zodat de mensen die dat tegen kunnen gaan in de positie kunnen komen om op te treden. Als de Bron iets gedaan moet krijgen ten behoeve van zijn/haar eigen gezondheid dan zal het de spelers in het eigen universum die in staat zijn om het probleem aan te pakken informeren over het probleem. Deze spelers kunnen al dan niet kiezen om een helpende hand te bieden. Als iemand weigert, gaat het verzoek naar de volgende en indien nodig worden meerdere spelers aangehaakt. Dat is hoe de Silver Legion hier ook bij betrokken is geraakt en besloten heeft om te gaan helpen.

De Bron (of God, hoe je het ook noemen wil) is niet iemand die maar even met een toverstafje zwaait en alles oplost, dat is niet hoe het werkt. Alles in het universum wordt gedaan door mensen, spelers, wezens die een beslissing kunnen nemen en actie kunnen ondernemen om een resultaat te behalen. Er is geen God die daar maar zit en even met zijn hand zwaait en wonderen laat gebeuren. Dat is niet hoe het bestaan werkt. Alles wat wel deze beloftes maakt is afkomstig van de Universum Killers die een alternatief van de Bron, een soort lokvogel hebben gecreëerd, wat wij de Demiurge noemen (de Demiurg is een onzuiver wezen die optreed als bemiddelaar tussen god en lagere sferen). Deze herken je aan het feit dat het je vraagt om hem te gehoorzamen, het is alles wat zich boven je plaatst. Dit heeft niks met de Bron te maken, maar probeert je in een dood universum te lokken en je te verslinden.

Licht en duister moeten geherdefinieerd worden

46:25   Licht en duister worden vaak als synoniem gebruikt voor het goed en het kwaad. Als Tanaath het heeft over licht, dan bedoelt ze datgene wat uit de zon afkomstig is en uit een gloeilamp komt en duister is datgene wat je krijgt bij de afwezigheid van licht. Als zijnde een fysieke structuur als onderbouwing van het bestaan, zijn zowel licht als duister noodzakelijk voor het bestaan. Als je alleen licht hebt kun je niks meer onderscheiden en hetzelfde geldt voor alleen maar duister. Het nut van het bestaan is om onderscheidend te zijn. Om iets anders te zijn in een oceaan van allemaal verschillen. Het doel is om te onderzoeken hoeveel verschillende dingen we kunnen creëren en zo ervaren we dingen. Heel ver doorgeredeneerd zijn we allemaal één, zijn we onderdeel van de Bron en de Bron is alles. Maar het doel van het bestaan is om een individueel ervarend wezen te zijn en te verschillen van de omgeving en dat verschil te ervaren, want dat is waar de schoonheid van het bestaan in zit. Daar waar licht en duister samenkomen, krijg je een heleboel verschillende mogelijkheden: veel verschillende kleuren, veel verschillende vormen, vele vormen van bestaan. Zowel licht als duister zijn noch goed, noch kwaad, ze zijn simpelweg de basis van het bestaan.

Een van de resultaten van het fractaalvirus is dat het de fundamentele basis van het duister beïnvloed heeft. Als gevolg probeert het duister het licht uit te vlakken, om zo alles te overheersen. Daar komt het idee vandaan dat duister zo slecht is. Deze fout aan het fractaalvirus is overigens inmiddels hersteld, maar het kost tijd voordat het ons kan bereiken.

Als men het heeft over de krachten van het licht en de krachten van het duister, bedoelt men meestal de krachten die het leven beschermen en de krachten die het leven vernietigen. Tanaath denkt dat het tijd is om de terminologie van licht en duister los te laten. Veel dingen die zichzelf presenteren als licht en een een glanzende helderheid uitstralen, zijn niet pers se vechters voor leven. En sommige dingen die licht absorberen en duister voortbrengen, zijn niet per definitie kwaadaardige vijanden. Het beschermen van leven of vernietigen van leven is daarom een betere beschrijving van goed of kwaad.

Lees ook:
> Deel 3: Het valse licht om het universum te veroveren
> Tanaath: “Het fractaal virus, de ‘bron van het kwaad’ en de ‘aard van de Bron’”
> 10 misvattingen van mensen die voor het licht werken

Vertaling en samenvatting van Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Tanaath Interview – Etheric Protection and the Fractal Virus

Share.

About Author

Comments are closed.