We leven in spannende tijden van grote veranderingen. Nadat de mensheid eeuwen onderdrukt is door de duistere krachten van de Cabal, zitten we midden in een transitie naar een nieuw tijdperk waarin licht, liefde en rechtvaardigheid centraal komen te staan. Veel mensen zijn zich hier (al lange tijd) van bewust en werken ieder op hun eigen manier toe naar deze betere wereld. Toch leven er onder deze groep een aantal hardnekkige dogma’s die hun oorsprong hebben in de New Age beweging, maar nog steeds door veel mensen worden omarmd. Het loslaten van oude ideeën die niet zuiver zijn, is echter een onlosmakelijk onderdeel van elke transitie. Wellicht is dit daarom een mooie aanleiding om een aantal misvattingen los te laten of te revalueren.

Veel ‘lichtwerkers’ denken oprecht dat ze voor het licht en de liefde werken, terwijl dat niet altijd zo is. Het voelt voor hen ook als liefde en licht. Toch krijgen ze informatie uit een foutieve bron. Deze bron mengt op een subtiele manier liefde met leugens. Door vast te houden aan deze misvattingen kunnen mensen in een valstrik terecht komen, waardoor de misleiding lange tijd door kan gaan. Aanleiding voor het schrijven van dit stuk zijn een aantal artikelen en interviews van onder andere: Tanaath, Cameron Day en Michelle Walling. Maar ook uitspraken door Chloé Erika Kirker & Thomas Williams en Cobra, die allemaal alternatieve standpunten belichten. Deze hebben me geïnspireerd om kritisch naar bepaalde dogma’s binnen de ‘licht & liefde community’ te kijken. Vaak blijken bepaalde hardnekkige ideeën niet te kloppen. Sommige misvattingen zijn zelfs opzettelijk geïntroduceerd en hebben een verborgen agenda. Hieronder 10 misvattingen en een aantal alternatieve standpunten:

1 Je kiest voor je geboorte je ouders en levenssituatie om daarmee in de juiste omstandigheden te komen en de gekozen lessen te leren.
Normaal gesproken reïncarneren we om steeds meer ervaringen en levenslessen op te doen. Dat is hoe het in een goed werkend universum werkt. De zielen op aarde werden echter gevangen gehouden in een reïncarnatielus. Bij elk nieuw leven werd hun geheugen gewist. De ziel werd in een ander lichaam en andere familie gedwongen, dan degene die de ziel wilde kiezen en op die manier ver verwijderd van de zielsfamilie waar men eigenlijk thuishoorde. Dit verklaart naar mijn idee ook waarom er momenteel zoveel mensen zijn die zich niet thuis voelden in hun lichaam, of binnen het gezin en de omgeving waar ze zijn opgegroeid.

In deze reïncarnatielus werden mensen als batterijen gebruikt om energie te leveren aan de archontische krachten. Dit is in beeld gebracht in de film de Matrix, waarbij mensen als batterijen dienden en in een comateuze toestand en valse werkelijkheid gevangen werden gehouden. Lees hier meer over in dit (Engelstalige) artikel. Ook in de Truth, Honor & Integrity-show werd dit dit besproken, lees de samenvatting (of download de MP3 en luister naar het audiofragment op ± 2:05:00 minuten).

2 Als ik voor het licht werk, kies ik voor liefde en licht en ondersteun ik het goede.
Licht is eigenlijk geen synoniem voor het goede. Licht kan ook het kwade ondersteunen en dan spreek je over ‘vals’ licht. In objectieve zin zijn zowel licht als duister noodzakelijk voor het bestaan. Als je alleen licht hebt kun je niks meer onderscheiden en hetzelfde geldt voor alleen maar duister. Om dingen van elkaar te kunnen onderscheiden heb je zowel licht als duister nodig. Licht of duister zijn noch goed, noch kwaad, ze zijn simpelweg existentiële basiselementen. Volgens Tanaath is het kwaad in ons universum het resultaat van een ziekte, ze noemt dit het fractaal-virus. Dit virus heeft de fundamentele basis van het duister beïnvloed. Als gevolg probeert het duister het licht uit te vlakken, om zo alles te overheersen. Daar komt het idee vandaan dat duister zo slecht is.

Tanaath denkt echter dat het tijd is om de terminologie van licht en duister los te laten. Als men het heeft over de krachten van het licht en de krachten van het duister, bedoelt men meestal de krachten die het leven beschermen en de krachten die het leven vernietigen. Veel dingen die zichzelf presenteren als licht, zijn niet pers se vechters voor het leven. Het beschermen van leven of vernietigen van leven is daarom een betere beschrijving van goed of kwaad. Veel wezens die zichzelf benoemen als lichtwerkers werken in werkelijkheid voor de Demiurg, de valse bron die naar voren is geschoven om dit universum te veroveren. Lees haar uitleg in het artikel “Tanaath: De werking van ons universum” of het artikel “Waarom ik geen Lichtwerker meer ben” van Cameron Day waarin dit valse licht wordt uitgelegd.

De Demiurg is een bovennatuurlijk, maar onzuiver wezen, ook wel gezien als de wereldbouwmeester, die wel de wereld heeft geordend, maar niet de Bron heeft geschapen en daarmee losstaat van de Almachtige God, of de Schepper Bron. Hij treed op als bemiddelaar tussen God en de lagere sferen. De Demiurg is daarmee de valse bron die naar voren is geschoven om dit universum te veroveren ten behoeve van hogere kwaadaardige krachten. Deze kwaadaardige krachten staan los van de Schepper Bron en krijgen uit deze Bron geen levensenergie meer. Men is daarom gedwongen om deze levensenergie uit andere bronnen te kannibaliseren en dat is dus de rol van de Demiurg.

3 Je hoeft je niet te verdedigen als je aangevallen wordt, omdat je dan energie stuurt naar iets dat je niet wil laten groeien.
Mensen worden door het valse licht aangespoord om zichzelf of het leven van anderen niet te verdedigen, maar op passieve wijze alles te accepteren en alleen te focussen op het (valse) licht. Men promoot alleen de acceptatie en het loslaten van het verzet. Daardoor kunnen kwaadaardige wezens steeds verder hun agenda uitrollen, omdat er weinig tegenwerking is. Het is de extreme uiting van een samenleving, die zo pacifistisch is geworden dat we ons niet meer verdedigen en zelfs anderen tegenhouden die de boel wél willen verdedigen. Met andere woorden; het systeem, de valstrik, heeft mensen aangespoord om zó lief en weerloos te zijn, dat men zichzelf nog liever zou opofferen dan te vechten voor hun leven of dat van anderen. Het is een onrealistische focus op liefde en pacifisme, waardoor juist het kwaad verder kan groeien en niet ingedamd wordt. Dat is de paradox en valstrik waarin veel mensen binnen de ‘liefde & licht community’ gevangen zitten. Veel lichtwerkers ondersteunen daarmee indirect het kwaad. Dat is even slikken voor veel mensen, maar dit is precies de geniepige valstrik die onder andere met de New Age beweging door de Cabal is gecreëerd.

Wat is de New Age Movement?

Alle grote wereldreligies zijn een creatie van de Cabal. Het was onderdeel van hun controlestructuur en een manier om zo de verschillende religieuze groepen tegen elkaar uit te kunnen spelen. Zijn de meeste oorlogen immers niet gebaseerd op religieuze conflicten? Het was een knap staaltje van het verdeel-en-heers-spel.

Toen in de jaren ’50 religies aan het afbrokkelen waren en een steeds grotere groep mensen spiritueel ging ontwaken, was er al een nieuw vangnet gecreëerd om deze groep af te vangen. De Cabal wist dat er een periode van ontwaken zou komen en hun machtspositie zou bedreigen. Men creëerde daarom een nieuw vangnet om daarmee de ontwaakte mensen in een nieuwe religie te vangen – De New Age beweging. Professor Walter J. Veith legt in de volgende videopresentatie duidelijk uit dat de New Age beweging niet een onschuldig theosofische beweging is, maar rechtstreeks komt uit de koker van de geheime genootschappen, waaronder de illuminati.

New Age is een heropleving van traditionele religies in een modern jasje, met een mix aan invloeden uit Oosterse mystiek, moderne filosofie en psychologie, wetenschap en sciencefiction. Het was de tegencultuur die al in de jaren ’50 opkwam, maar eind jaren ’60 begin jaren ’70 tot volle bloei kwam. Veel dogma’s binnen deze nieuwe religie zoals: passiviteit, pacifisme, positivisme, volledige overgave en accepteren van een nieuwe spirituele hiërarchie en autoriteit, speelden juist de Cabal in de kaart. Al deze zaken zorgden namelijk dat de ‘ontwaakten’ daarmee onschadelijk gemaakt werden en de Cabal ongestoord verder kon met hun New World Order agenda. ‘Ga maar gerust mediteren, dan bouwen wij verder aan de fascistische wereldheerschappij.’

Secret Societies New Age - secret_societies_new_age_3

Het ontstaan van geheime genootschappen en de New Age als wereldreligie. Deze is direct gelinkt aan de illuminati

4 Het lijden op aarde is gerechtvaardigd, want we hebben het nodig om van te groeien.
Het leven op aarde, met name in extreem arme delen van de wereld en in oorlogsgebieden, is vol onnodig geweld en lijden. Het is deels het gevolg van een anomalie in de creatie, zeg maar een foutje in de schepping. De hoeveelheid en ernst van het geweld is buitenproportioneel. Cobra zei hier over: “Het lijden bestaat, niet omdat het zo bedoeld was, maar door de willekeurigheid van de kosmische anomalie. Het was nooit de bedoeling. Het bestaat zonder dat het een doel dient. Dit is de anomalie die getransformeerd moet worden. Het lijden dient geen hoger doel, we leren er niets van, we worden er niet sterker door, we worden er niet wijzer door.” (videofragment rond 41:00 minuten).

Ook Chloé Erika Kirker noemt in een uitzending van de Truth, Honor & Integrity-show dat het goed alleen kan bestaan als het contrasteert met het kwaad. Net zoals licht niet kan bestaan zonder het duister. Maar de spiegeltechnologie van de Matrix heeft alles vervormd en het kwaad laten groeien. Daardoor hebben we niet in een natuurlijke omgeving gezeten. We hebben zeker niet de heftigheid en hoeveelheid van kwaad nodig, zoals we die hier op aarde hebben gehad, om te kunnen leren. (audiofragment van MP3-download rond 1:48:20 minuten).

5 We hoeven alleen maar te mediteren, ons bewustzijn te verruimen en trilling te verhogen om de problemen in de wereld op te lossen.
Ook dit is weer een aansporing tot passiviteit. Allereerst: meditatie helpt, het brengt ons in contact met ons hogere zelf, verbetert onze concentratie en we verhogen de trilling. Maar naast het verruimen van ons bewustzijn en verhogen van trilling moeten we ook in actie komen. Het besef dat de wereld ernstig ziek is en het bewustzijn dat er een betere wereld mogelijk is, vraagt concrete acties om deze nieuwe wereld te creëren. We moeten datgene dat we op energetisch, spiritueel en mentaal niveau hebben geleerd manifesteren in de materiële wereld. Dat doen we door te doen. De Cabal wil niks liever dan dat wij passief in meditatie gaan, dan kunnen zij namelijk ongestoord hun New World Order agenda uitrollen.

Dat betekent dat er een groep mensen moet toewerken naar de arrestatie en berechting van de Cabal op het fysieke niveau. Een andere groep moet zich inzetten voor een nieuw en eerlijker financieel systeem. Weer een andere groep zet zich in voor een beter en rechtvaardiger rechtssysteem. Weer een andere groep creëert een milieuvriendelijk systeem met gezondere voeding, enzovoort. Dat betekent niet dat iedereen alle rollen moet spelen. Sommige mensen voelen zich senang bij een spirituele ontwikkeling en focussen zich op de individuele ontwikkeling, een ander groep zet zich in voor de reset, het herstel op het fysieke niveau. Zolang we maar goed begrijpen dat al die verschillende rollen en aanpakken nodig zijn en complementair zijn aan elkaar. We hebben het allemaal nodig om toe te werken naar een betere wereld.

6 In de hogere dimensies bestaan geen negatieve kwaadaardige wezens.
Ook dit lijkt niet te kloppen met de werkelijkheid. Volgens Tanaath bestaan zelfs in zeer hoge dimensies nog zeer kwaadaardige wezens. Toch is bovenstaand dogma een hardnekkig beeld dat door veel mensen van de ‘liefde en licht community’ wordt aangehangen. Het is wellicht onderdeel van de New Age valstrik, waarbij het beeld is gecreëerd dat de hogere dimensies ook hoger in rang zijn. Door maar te blijven verkondigen dat de hogere dimensies niet kwaadaardig kunnen zijn, zullen mensen makkelijk misleid worden om alles van deze bovendimensionale wezens voor zoete koek te slikken. Volgens Tanaath zit hier wel degelijk een addertje onder het gras, omdat veel buitenaardsen of bovendimensionale wezens hun eigen agenda en eigen belangen hebben, die niet per definitie in het belang van de mensheid zijn. Deze hiërarchie (en verborgen agenda van overmeesteren) kun je herkennen door het gebruik van titels zoals ‘meester’ en ‘koninkrijk’. En zoals Tanaath dit formuleert: “Als je deze titels hoort, draai om en maak dat je wegkomt!”

7 De opgestegen meesters en veel buitenaardsen zijn veel verder in hun ontwikkeling. Daarom zijn zij onze nieuwe spirituele leiders of voogden.
Een van de meest duidelijke signalen van het ‘valse’ licht, is als er over hiërarchie wordt gesproken, zoals het koninkrijk of de hiërarchie van de hemel. Wat men uiteindelijk wil is dat je ophoudt om zelf na te denken en slechts gaat gehoorzamen. Tanaath waarschuwt dat deze wezens niks goeds in de zin hebben.

Wat betreft de scheppende Bron is de grootste van de goden (in de zin van kracht) net zo waardevol als de meest armzalige mens op aarde, of een steen, een rots, of wat dan ook. We zijn allemaal gelijk. Er zijn wellicht wezens die in staat zijn om met hun acties meer voor elkaar te krijgen, maar dat maakt hen niet beter en geeft hen niet het recht om over anderen te regeren. En dat betekent zeker niet dat je ze moet aanbidden. Het dwaalspoor van de ‘liefde en licht community’ zit ’m vooral in het weggeven van de eigen autoriteit, waarbij anderen hoger in een hiërarchie zijn. En dat is juist het tegenovergestelde van zelfbekrachtiging en vrije wil.

8 Alle buitenaardsen zijn veel verder ontwikkeld op spiritueel en technologisch gebied, dus wij kunnen er blind op vertrouwen.
Uit de geschiedenis van onze planeet blijkt dat veel buitenaardse rassen, die zich met de mensheid hebben ingemengd, technologisch geavanceerder waren en hogere spirituele capaciteiten hadden. Maar dit betekende zeker niet dat zij het goede met ons voor hadden. Alleen al de Draco’s die in hiërarchie boven de illuminati stonden zijn een concreet voorbeeld waardoor bovenstaande stelling niet klopt. Dit wil echter niet zeggen dat we daarom alle buitenaardsen moeten wantrouwen. We kunnen en moeten natuurlijk wel open blijven staan voor het contact met onze ‘sterrenfamilie’.

De term ‘sterrenfamilie’ komt voort uit het feit dat onze geschiedenis en zelfs ons DNA vermengd is met allerlei buitenaardse rassen. Deze kennis is eeuwenlang voor ons verborgen gehouden, ook om te voorkomen dat we met deze buitenaardsen in contact zouden komen en zij ons zouden kunnen helpen. Aangezien veel buitenaardse rassen meer ontwikkelde beschavingen zijn, zowel op spiritueel als op technologisch gebied, kan een hersteld contact en uitwisseling van kennis heel waardevol zijn. Dit contact moet mijn inziens wel op gelijkwaardig niveau plaatsvinden. Zonder deze gelijkwaardigheid ontstaat het risico dat we onze autoriteit weggeven. Sommige rassen zullen hier zelfs op uit zijn en hebben wellicht een verborgen agenda. Daarom moeten we wel op onze hoede zijn en te allen tijden onze eigen autoriteit en vrije wil opeisen.

9 De Plejaden zijn een goed volk dat ons wil helpen bij de bevrijding van de planeet.
Tanaath legt uit dat de Plejaden niet één eenduidige groep is. Er zijn honderden Plejadische wezens. Sommigen zijn zeer vijandig, sommigen zijn neutraal en weer anderen willen graag helpen. Als iemand zegt: “Ik ben een Plejadiaan”, is het prima om te vragen welke precies. Als men daarop geen antwoord wil geven, neem het dan met een korrel zout. Want er zijn Plejadianen die die term gebruiken omdat deze wordt geassocieerd met de goeieriken, om zodoende hun leugens te verkopen.

Er wordt momenteel opzettelijk een klimaat gecreëerd waarbij een positief beeld over buitenaardsen is gevormd, met name van de Plejaden. Dit werk als een Trojaans paard. Zodat zodra de tijd rijp zou zijn, de slechte buitenaardsen kunnen binnenkomen en slechts hoeven te roepen, “wij zijn de Plejaden” en iedereen zou ze in goed vertrouwen volgen. Dat neemt niet weg dat er daadwerkelijk fatsoenlijke Plejadianen bestaan. Ze benadrukt ook dat wanneer er volkeren zijn die hier zijn om te helpen, ze dat doen omdat ze het de mensheid verschuldigd zijn, omdat ze (in een ver verleden) medeplichtig waren aan de creatie van het probleem en ons daarmee ‘genaaid’ hebben.

Ook volgens Chloé Erika Kirker hebben de meeste Plejadianen die hier zijn, niet het beste met de mensheid voor, in tegenstelling tot de berichten die via channelings (Artificial Intelligence programma’s) naar buiten worden gebracht.

10 Channelings van licht en liefde kunnen toch geen kwaad?
Tanaath acht channelings als gevaarlijk en schadelijk. Bij channeling laat je anderen toe in je lichaam en laat je ze voor je praten. Niet doen, volgens Tanaath, want het is een vorm van bezetenheid. “Channeling is een fundamenteel schadelijke en fundamenteel ontkrachtende activiteit.”

Thomas Williams voegt toe: “Je weet eigenlijk niet wie dat wezen is waardoor je lichaam even bezeten is.” Het kan als een bepaald persoon klinken, maar dat kan gesimuleerd zijn om het vertrouwen te winnen, terwijl het die persoon helemaal niet is. Tanaath benadrukt bovendien: “Vaak is het niet eens een persoon die men channelt, maar een voorgeprogrammeerde kunstmatige boodschap (AI). Het is niet eens een echt individu.”

Er zijn echter ook mensen die andere vormen van communicatie gebruiken, maar het wel channeling noemen, omdat het cool is om dit te doen. Telepathie is bijvoorbeeld wel een hele pure vorm van communicatie in tegenstelling tot channeling. Je kunt gewoon aan deze individuen vragen welke communicatievorm men gebruikt.


Uiteindelijk zal de waarheid ons bevrijden, ook al is deze aanvankelijk ongemakkelijk of zelfs ontmoedigend. Als we namelijk de plannen en spelletjes van de Cabal doorhebben, verliezen ze simpelweg hun macht. Ook de Cabal’s pogingen om liefdevolle mensen te ‘misleiden’ met de valse New Age boodschappen, zal niet werken als mensen bewust zijn van de achterliggende agenda. Pas dan zijn we bevrijd en verlicht om onze eigen pad naar spiritualiteit en een betere wereld te volgen, gebaseerd op zelfbekrachtiging en een directe verbinding met ons hogere zelf.

Een deel van bovenstaande fragmenten komen uit een interview van Tanaath tijdens een Cosmic Voice radio-uitzending met Drake Bailey en Thomas Williams. Een deel van dit interview (hieronder) is samengevat in de artikelen: “Tanaath: De werking van ons universum” en “Het valse licht om het universum te veroveren”.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Lees ook:

> Tanaath: “Het fractaal virus, de ‘bron van het kwaad’ en de ‘aard van de Bron’”
> Cameron Day: “Waarom ik geen Lichtwerker meer ben”

Wil je meer informatie over dit onderwerp:

Tanaath: Vrije Wil en de Wil van de Schepper
Op deze blog zijn allerlei artikelen van Tanaath vertaald naar het Nederlands. Haar artikelen bieden veel antwoorden voor religieuze vraagstukken en bieden alternatieve standpunten, waarbij ze soms indruist tegen hardnekkige New Age dogma’s.
http://zilverenlegioen.blogspot.nl/2016/06/vrije-wil-en-de-wil-van-de-schepper.html?view=sidebar
Vals licht: de valstrik van de schijnspiritualiteit
Een artikel over schijnspiritualiteit die de eigenwaarde van mensen eerder ondergraaft dan dat ze die opbouwt.
https://www.nieuwetijdskind.com/vals-licht-de-valstrik-van-de-schijnspiritualiteit/
Inner Earth Dracos And The False Light Campaign
Dit artikel is een echte aanrader voor degene die beter willen begrijpen hoe de New Age beweging en campagne voor het valse licht werd ingezet om de macht te handhaven en ontwaakte mensen te misleiden.
http://cosmicstarseeds.com/inner-earth-dracos-and-the-false-light-campaign/
Light vs False Light: Two Facets of the New Age
Engelstalig artikel over de valstrik van het valse licht, hoe we hierin gevangen worden gehouden en hoe we hieruit los kunnen komen.
http://viewofreality.com/articles/light-vs-false-light-two-facets-of-the-new-age/
Share.

About Author

Comments are closed.