Vandaag begint de rechtszaak tegen de Bundy-broers vanwege de Oregon-opstand. Deze rechtszaak is een belangrijke zaak omdat het enerzijds een perfecte illustratie is van het onrechtmatige en agressieve overheidsbeleid, waarbij LaVoy Finicum het moest bekopen met de dood. Anderzijds is het een zaak van symbolische waarde voor de Amerikaanse vrijheidsbeweging, met de Bundy’s als sleutelfiguren, die het onrecht niet langer meer pikken. De Oregon- en de Bundy-opstand zijn gedenkwaardige gebeurtenissen in de Amerikaanse vrijheidsbeweging.

De Bundy-opstand

De Oregon-opstand komt indirect voort uit de Bundy-stand-off die in het voorjaar van 2014 tot een climax en overwinning leidde. Aanleiding van de Bundy-opstand was een 20-jaar durend juridisch conflict over het graascontracten voor Bundy’s vee, in de staat Nevada. Het is in de kern een vorm van ‘landje-pik’ van de veeboeren die al generaties in het gebied wonen, door de BLM (Bureau of Land Management). Juridisch gezien behoort het land tot de staat en kan de BLM er als federale overheidsorganisatie geen enkele aanspraak op maken. Toch schroomde de BLM niet om met militair machtsvertoon hun autoriteit te laten gelden om zo over de rechten van, in dit geval de Bundy’s, te walsen.

Uiteindelijk leidde het tot een gewapende confrontatie tussen de Bundy-familie en de BLM (Bureau of Land Management), waarbij de Bundy’s werden gesteund door honderden buurtgenoten en gewapende militieleden. Eind maart 2014 had de BLM stukken land afgesloten en het vee van de Bundy’s in beslag genomen. Volgens ooggetuigen is er zelfs vee afgeslacht. Begin april krijgen de Bundy’s versterking van de militie en honderden militie-leden reisden af naar de Bundyranch in Nevada.

De BLM kreeg versterking van zwaarbewapende agenten in militaire outfit en de Metro Politie. Er dreigde een vuurgevecht en bloedbad. Voormalig Sheriff (van de staat Arizona) Richard Mack, die aan de kant van de Bundy’s stond, dreigde alle vrouwen aan de kop van de vuurlinie op te stellen. “Als men begint te schieten, wordt het over de hele wereld uitgezonden dat onze vrouwen door deze schurkachtige overheidsdienaren worden neergeschoten.”

De actievoerders namen bewapend met geweren hun positie in op een viaduct waar ze tegenover zwaarbewapende BLM-agenten stonden, waarvan sommige mitrailleurs droegen. Er waren meer dan 200 overheidsagenten in het gebied.

Geen van de beide partijen was echter bereid om als eerste het vuur te openen. Volgens insiders lagen er echter scherpschutters van de Cabal verscholen om op beide partijen te schieten, om zo een vuurgevecht te provoceren.

Maar dat bloedbad bleef uit en er viel wonder boven wonder geen dode noch gewonde. Volgens getuigen was er sprake van een ‘goddelijke interventie’, toen de automatische geweren van de scherpschutters op het moment suprême dienst weigerden.

Uiteindelijk werd er onderhandeld met de sheriff, de BLM en de Metro Politie. Tijdens deze onderhandelingen zei een medestander: “We wachten op bericht of we het vee terug krijgen, of zelf als vee worden behandeld.”

Hieronder een overzichtsvideo van de ontknoping van de Bundy-opstand waarbij men uiteindelijk tot een vreedzame oplossing is gekomen. Het vee van Bundy werd vrijgegeven en de BLM hief de blokkade op. Laat je niet misleiden door de stoere (in sommige ogen wellicht agressieve uitstraling) van de cowboys en militieleden. Stel je even voor dat zwaarbewapende militairen (zoals aan de kant van de BLM) in jouw dorp of stad opduiken om iemands rechten af te pakken en bereid zijn om op gewone burgers te schieten. Dit gaat om gewone Amerikanen die opstaan voor hun rechten en deze terug claimen van een agressieve en onrechtvaardige overheid. De overwinning die tijdens deze Bundy-opstand is bereikt is daarmee een markant moment in de Amerikaanse vrijheidsbeweging.

Bron: Wikipedia

De Hammondszaak

Over het hele land, en met name in het Westen van de VS, spelen dergelijke conflicten tussen veeboeren en de federale overheid. Er zijn geruchten dat de federale overheid dit gebied in handen willen krijgen vanwege de uranium die in de grond zit. De Bundy-broers springen begin 2016 op de bres voor een vergelijkbare zaak waarbij de Hammonds ten onrechte veroordeeld worden.

De Hammonds hadden op hun perceel brand gesticht om hun land te ontdoen van onkruid en opnieuw vruchtbaar te maken. Een andere brand werd gesticht om een natuurlijke bescherming te bieden vanwege een uitgebroken bosbrand die hun grondgebied dreigde te bereiken. Een van de Hammonds had zelfs een certificaat van de brandweer en had dus gedegen kennis over het op verantwoorde wijze uitvoeren van dergelijke branden. Het gecontroleerd afbranden van kleine delen landbouwgrond of graslanden is iets wat boeren vaker doen en kan gezien worden als een vorm van onderhoud.

De Hammonds hadden ook keurig een brandvergunning aangevraagd om hun perceel af te mogen branden. Desondanks ging de overheid ze vervolgen vanwege brandstichting, omdat sommige branden verder gingen dan het bedoelde perceel, waardoor men onbedoeld overheidsgrond had verbrand. Het gaat hier om een zeer uitgestrekt en onbewoond grondgebied in de staat Oregon.

Brandon Curtiss vertegenwoordiger van de groep de Idaho III%, is bovendien in het bezit van een getuigenverklaring op video, waarbij een ooggetuige verklaarde dat de BLM de bosbrand bij de Hammonds-ranch zelf had aangestoken. Het is daarom überhaupt twijfelachtig of de ‘uit de klauwen gelopen’ brand wel is veroorzaakt door de Hammonds.

De rechter heeft ze destijds veroordeeld en gevangenisstraffen opgelegd die lager waren dan wat de wet als maximum voorschrijft. De eerste rechter maakte kenbaar dat het als een groot onrecht zou voelen als de Hammonds 3 tot 5 jaar gevangenisstraf zouden krijgen. Men kreeg daarom 6 maanden gevangenisstraf die ze begin dit jaar hadden uitgezeten.

Daarnaast zijn ze veroordeeld tot het betalen van $ 400.000. Daarvan hebben ze al de helft betaald. Als ze de andere helft niet kunnen betalen zal hun ranch en grondgebied verkocht moeten worden. De BLM heeft dan als eerste het recht om hun land te kopen. Aangezien de BLM bovendien de graascontracten (waarmee de Hammonds het recht hadden om hun vee over het grondgebied te laten grazen) niet hebben verlengd in februari 2014, is de ranch en het grondgebied op papier nagenoeg niks meer waard.

De openbare aanklager heeft ze toen opnieuw vervolgd zodat ze alsnog de maximum straf zouden moeten uitzitten. Dat zou neerkomen op een levenslange gevangenisstraf voor de 74-jarige vader. Er was zelfs een nieuwe aanklacht van terrorisme tegen ze ingediend, terwijl de Hammonds op geen enkele wijze iemand hebben willen verwonden of angst hebben willen zaaien. Dit demonstreert het buitenproportionele beleid van de federale overheid, die werkelijk tot het uiterste gaat om het land en de rechten van de Amerikaanse burgers af te nemen.

Los van het feit dat het discutabel is of de Hammonds daadwerkelijk een forse overtreding hebben begaan, is het onrechtmatig om mensen twee keer te veroordelen voor hetzelfde vergrijp. Uit woede hebben daarom de Bundy-broers, onder leiding van Ammon Bundy, toen het Malheur Wildlife Refuge gebouw in Oregon bezet. Ook hier kreeg men versterking van allerlei militie-leden.

Deze Oregon-opstand liep echter minder fortuinlijk af dan de Bundy-opstand. Uiteindelijk werd LaVoy Finicum doodgeschoten en werden de Bundy-broers en een aantal anderen gearresteerd voor hun betrokkenheid. Ook journalist Pete Santilli werd gearresteerd, dus zelfs de persvrijheid is in deze zaak in het geding.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Lees ook: De Bundyrechtszaak: de schokkende feiten omtrent de Oregon-opstand

Share.

About Author

Comments are closed.