Hieronder een opsomming van de gebeurtenissen omtrent de Oregon-opstand, waaronder een aantal schokkende incidenten. Ondanks dat Oregon voor veel mensen wellicht ‘ver van hun bed’ is, is het goed om de ontwikkelingen te lezen met in het achterhoofd dat dit de extreme uitingen zijn van de New World Order die de Cabal probeert uit te rollen. Probeer je voor te stellen dat onderstaande gebeurtenissen in je eigen dorp of stad zouden plaatsvinden, om van de absurditeit doordrongen te raken.

(E*: De data zijn op basis van uitzendingen en artikelen of corresponderen met mijn eigen aantekeningen. Het kan zijn dat de werkelijke data van de gebeurtenissen met een paar dagen afwijken van de data zoals hier aangegeven)

> Lees hier het artikel: De Bundy’s, de Hammonds en de aanleiding voor de Oregon-opstand

De bezetting en de reactie van de FBI
4-5 januari 2016

 • De aanleiding van de bezetting was de Hammonds-rechtszaak, waarbij vader en zoon onterecht opnieuw veroordeeld zouden worden voor een overtreding waarvoor ze al hun volledige gevangenisstraf hadden uitgezeten. Lees hier meer over de Hammonds-rechtszaak.
 • De bezetting van een federaal overheidsgebouw van de Malheur National Wildlife Refuge (vergelijkbaar met Staatsbosbeheer) werd erg opgeblazen in de pers. Allereerst betrof het een openbaar gebouw dat vrij toegankelijk was voor het publiek en niet afgesloten was. Het lag op een zeer afgelegen plek in een zeer dun bevolkt gebied. De bezetters waren rustig en beschaafd, vernielden niks, vielen de lokale bevolking niet lastig en droegen geen (zichtbare) wapens.
 • Er zijn vele videobeelden waarbij de groep bezetters onder aanvoering van Ammon Bundy en LaVoy Finicum vooral de dialoog opzochten met de pers en de lokale bevolking. Er werden bijeenkomsten georganiseerd waarbij men de lokale bevolking onderwees over de Constitutie en eigendomsrechten.
 • De FBI trok desondanks met groot materieel het gebied binnen. Ze zetten tentenkampen op, legden wegblokkades aan en hielden de lokale bevolking aan die regelmatig gefouilleerd werden. In de wijde omtrek werden de scholen gesloten en tevens als wapendepot gebruikt. De federale overheid liet drones over het gebied vliegen.
 • Volgens Pete Santilli waren er begin januari 400-500 militanten aanwezig bij het gebouw van de Malheur National Wildlife Refuge in Oregon. Er waren tevens geruchten dat er scherpschutters in het gebied waren gesignaleerd.

In dit videoverslag biedt Infowars achtergrondinformatie over de Hammonds-zaak, die de aanleiding voor de bezetting was. “Het is geen geïsoleerd geval wat alleen betrekking heeft op deze familie, maar in wezen een voorbeeld van waar de federale overheid met hun beleid naar toe willen gaan.”

De Malheur National Wildlife Refuge, was een openbaar gebouw, wat vrij toegankelijk was voor het publiek en ten tijde van de ‘bezetting’ niet eens afgesloten was. Van inbraak is in ieder geval geen sprake geweest.
Rechterfoto: LaVoy Finicum (rechts) met een aantal anderen van de groep in het afgelegen en uitgestrekte gebied rond de Malheur National Wildlife Refuge.

Update 6 januari 2016

 • Ondanks dat de ‘bezetters’ benadrukten geen geweld te willen gebruiken, stuurde de FBI aan op een gewapend conflict. Bronnen binnen de Oath-keepers-gemeenschap hebben vernomen dat er ter minste één special ops team (dat zijn scherpschutters/mariniers) van de regering naar het gebied was afgereisd.
 • Ze deden aan iedereen een dringende oproep om kinderen uit het gebied te halen, evenals alle ongewapende medestanders. Met name de aanwezigheid van kinderen was een grote zorg. De dood van een of meerdere kinderen zou zeer waarschijnlijk tot een burgeroorlog geleid hebben.
 • Als de situatie zou escaleren zou dat Obama in de kaart spelen. Hij zou de situatie dan misbruiken voor zijn agenda van gun-control, het terugdringen van wapenbezit. Hij had dan een aanleiding om te bewijzen dat de milities gevaarlijk zijn, ontwapend moeten worden en kon allerlei andere repressieve maatregelen nemen.

Update via Drake Bailey 8 januari 2016

 • Naast de special ops (scherpschutters) van de federale overheid, bevonden zich ook enkele mollen tussen de militanten die er waarschijnlijk op uit waren om de boel te provoceren.

Verzoek tot heropening van de Hammonds-rechtszaak
Update 10 januari 2016

Brandon Curtiss vertegenwoordigt de groep de Idaho III%, een actiegroep die als doel heeft om de constitutie in Amerika te herstellen. In dit artikel met bijbehorend video-interview met Pete Santilli doet hij een aantal opmerkelijke uitspraken over de Hammonds-rechtszaak, die de aanleiding voor de bezetting was:

 • De actiegroep Idaho III% had een resolutie voorgesteld, waarbij men een heropening van de Hammonds-rechtszaak eiste. Brandon Curtiss was namelijk in het bezit van een getuigenverklaring op video, waarbij een ooggetuige verklaarde dat de BLM de bosbrand bij de Hammonds-ranch zelf had aangestoken. Deze getuigenverklaring was destijds ook aan de openbare aanklager overhandigd, maar deze was opzettelijk uit het proces tegen de Hammonds gehouden. De verdediging was ook niet op de hoogte gesteld van het ontlastende bewijs. Daarmee is de officier van justitie schuldig aan verhindering van de rechtsgang en kan zelf tot gevangenisstraf veroordeeld worden. Hiermee staat tevens de recente veroordeling van de Hammonds volledig op losse schroeven en zou een herziening tot hun vrijlating moeten leiden.
 • Curtiss zei dat uit documenten blijkt dat er veel uranium in de grond rond de ranch van de Hammonds zit en dat dit de werkelijke reden is waarom de federale overheid deze grond zo graag in bezit wil krijgen.
 • De rechter op de Hammonds rechtszaak had verstrengelde belangen, aangezien hij tevens een County commissaris was die een belang heeft in het grondgebied. Ook dat is illegaal.

Vreedzame oplossing en beëindiging van de bezetting
Update 11 januari 2016

 • Door de aanwezigheid van de FBI in de wijde omtrek van de stad Burns, was het hele gebied inmiddels in een militaire zone veranderd. Een groep sympathisanten, van de militanten die in Oregon het gebouw van de Malheur Wildlife Refuse hadden bezet, had documenten aan de FBI aangeboden om tot een vreedzame oplossing te komen en de bezetting te beëindigen. De groep sympathisanten behoort tot de Pacific Patriot Network (PPN). Het doel van de onderhandeling was om aanwezigheid van de FBI te beëindigen.   
 • Er was een groeiend verzet onder de lokale bevolking tegen het militaire machtsvertoon waarmee de FBI hun gemeenschap had overgenomen. Scholen en overheidsgebouwen waren in een omtrek van 30 mijl gesloten en in beslag genomen door federale strijdkrachten. Het gebied was omgetoverd in een militaire zone. Deze buitenproportionele maatregelen stonden in schril contrast met de vreedzame protestactie van de militie in Oregon; die niemand bedreigden, niemand gegijzeld hadden en steeds weer benadrukten geen geweld te willen gebruiken.

De FBI stuurt het aan op bloedvergieten
Update 20 januari 2016

 • In een videoverslag vertelt Pete Santilli over de bezetting in Oregon. De FBI had aan het lokale ziekenhuis opdracht gegeven om de voorraad bloed en bloedplasma te verdubbelen tot verdrievoudigen. Ook waren in opdracht van de FBI extra en gespecialiseerde chirurgen naar het gebied gestuurd. Er was tevens additioneel medisch personeel van buiten de regio aangetrokken, die vanaf dat moment ingeroosterd stonden in Burns Oregon. Er waren tevens speciale traumahelikopters besteld om paraat te staan.
 • Santilli had dit door de FBI bevestigd gekregen, waarbij de FBI benadrukte dat het slechts voorzorgsmaatregelen waren en er geen eminente situatie was. Volgens de sheriff was het een standaard procedure, waarbij men in dit soort situaties ernstig rekening houdt met een mogelijk bloedbad.
 • Volgens Santilli kon dat een indicatie zijn van een geplande valse-vlag-aanslag. Naast deze maatregelen was er een speciale gevechtseenheid van de FBI gearriveerd en was er beperkt vliegverkeer boven het gebied toegestaan.

De hinderlaag
Update 27 januari 2016

 • Op 26 januari waren Ammon Bundy, Ryan Bundy, LaVoy Finicum en een aantal anderen op weg naar een publieke bijeenkomst in Oregon waar ze zouden spreken over de Constitutie en eigendomsrechten. De jeep waar Ammon Bundy in zat werd aangehouden en Ammon werd met zijn medepassagier gearresteerd. De auto die LaVoy Finicum bestuurde bleef doorrijden. Ze werden aanvankelijk gevolgd door gewapende agenten van de FBI en Oregon State Police en door hen beschoten. Even later stuitte ze op een wegblokkade, raakte van de weg en kwamen vast te zitten in de sneeuw. Men was in een hinderlaag gelokt en omsingeld door scherpschutters. LaVoy Finicum stapte uit zijn auto met zijn handen in de lucht en werd desondanks doodgeschoten. Tegelijkertijd werd het voertuig waar de andere passagiers nog in zaten hevig beschoten. Ryan Bundy raakte daarbij licht gewond. Gezien het aantal kogels dat afgevuurd was, was het een wonder dat er niet meer gewonden vielen.
 • De preventieve maatregelen van de FBI werden na dit incident verscherpt. In een omtrek van 25 mijl werden wegblokkades opgeworpen. De FBI-agenten waren uitgedost met volledige wapenuitrusting en kogelvrije vesten. De Federal Aviation Administration kondigde een verbod van vliegverkeer boven het gebied aan. Deze maatregel bleef tot 10 februari van kracht.
 • De FBI had de bezetters van de Malheur National Wildlife Refuge een laatste waarschuwing gegeven om te vertrekken. Die nacht had de FBI het bezette gebouw omsingeld en hadden de milities zich ingegraven. Er raasden helikopters en drones boven het gebied.
 • In het centrum van Burns Oregon waren aanhoudende protesten vanwege de bezetting, de schietpartij en de aanwezigheid van de FBI. De lokale bevolking vroeg het ontslag aan van sheriff David Ward en rechter Grassy in verband met de dodelijke schietpartij waarbij LaVoy werd omgebracht.

Deze video toont de schietpartij waarbij LaVoy Finicum werd doodgeschoten. Het grote beeld is de vrijgegeven FBI-video, de andere video is met een mobiel gemaakt door Shawna Cox, een van de inzittenden en loopt synchroon met de FBI-video. Waarschuwing: deze Youtube-film is aangrijpend om naar te kijken.

Er is iets merkwaardigs aan de hand met de data omtrent LaVoy Finicum’s dood. De officiële datum is woensdag 27 januari. Hij is echter op dinsdag 26 januari doodgeschoten, maar de datum op de officiële video vanuit de drone toonde woensdag 27 januari. Ook op die video zijn bepaalde gegevens zwart gemaakt, wat op zichzelf al verdacht is.

De getuige op de moord van LaVoy Finicum
Update 17 februari, getuigenverklaring van Shawna Cox

 • Shawna Cox was een van de inzittenden van de auto die door LaVoy Finicum werd bestuurd. Terwijl hij doodgeschoten werd bleef zij met de anderen in het voertuig toen ze onder vuur werden genomen. Shawna heeft het hele incident met haar mobiel gefilmd.
 • Shawna Cox vertelt in een explosief interview dat Ryan Panye, LaVoy Finicum en ten minste een andere onder vuur werden genomen, terwijl ze de wegversperring naderde. Er werden meerdere kogels afgevuurd. Desondanks ketsten de meeste, zo niet alle kogels af. Ofwel tegen het metaal van het voertuig, ofwel door de scherpe hoek van de ramen die direct in de vuurlijn lagen.
 • “Er werd op ons geschoten”, zei Cox. “Ze schoten naar de passagierskant waar Ryan Payne zat.” (…) “Er werd op ons geschoten zodra LaVoy om het voertuig ging, ze raakte de ramen en we werden overal beschenen met laserstralen en de kogels vlogen rond.” (…) “Tegen de tijd dat we draaiden en in de sneeuw terechtkwamen, dat is wanneer ze de ramen begonnen te raken.” Dat is het moment dat LaVoy onmiddellijk uit de auto sprong en in de diepe sneeuw liep met zijn handen hoog boven zijn hoofd. Shawna Cox: “Er werden honderden schoten afgevuurd.” Ze beschreef de scene als een oorlogsgebied.
 • Naderhand werd Cox door de FBI in hechtenis genomen en haar camera en gefilmd materiaal in beslag genomen. Cox zei dat ze “geen wapens gezien heeft” toen ze op weg gingen naar hun bespreking en zei dat ze weet dat LaVoy geen wapen in zijn hand had.
 • Shawna Cox denkt dat de reden dat ze onder vuur genomen waren te maken had met de ‘vele documenten’ die ze in hun bezit hadden, die de illegale praktijken van federale overheidsorganisaties zouden aantonen die, zoals in de Hammondszaak, grondgebied van Amerikaanse boeren afgepakt hadden.

Huurlingen in dienst van het IMF
Update en bericht van Anna von Reitz 30 januari 2016

Rechter Anna Maria Riezinger (Anna von Reitz) stuurde naar aanleiding van de recente schietpartij in Oregon een bericht uit met daarin de belangrijkste punten:

 • “Er zijn berichten van meer dan 200 zwaarbewapende paramilitaire, commerciële huursoldaten die vermomd zijn als wettige werknemers, die huishouden in Burns in de staat Oregon. Ze proberen de lokale bevolking tot een gewapend conflict te provoceren.” Ze identificeerde deze huurlingen als een criminele groep die in dienst was als agent van een buitenlandse entiteit (het IMF) en de veiligheid van Amerikanen bedreigden.
 • “Ze hebben in lokale cafés en restaurants opgeschept en lacherig gedaan over hoe ze LaVoy Finicum hebben vermoord. Ze hebben op straat gepocht, trots op wat ze gedaan hebben, dat betekent een misdaad steunen die zo overduidelijk is dat het je de adem beneemt.”

Update via Cosmic Voice 4 februari 2016

 • Tijdens de Cosmic Voice-uitzending leest Drake een stuk van een brief die op het internet circuleerde. Rechter Darwy had contact gezocht met een majoor-generaal in het Amerikaanse leger om de aanwezigheid van troepen voor de bescherming van de lokale bevolking in Oregon te vragen. Er was geconstateerd dat er commerciële huurlingen vermomd als FBI-agenten in de staat aanwezig waren, terwijl ze zich bezig hielden met gangsterpraktijken. Deze mannen waren in dienst van een Frans bancair kartel, bekend als het IMF. Ze hebben de zaak in Oregon geëscaleerd. Er werden allerlei zwarte SUV’s gesignaleerd die zonder nummerbord rondreden. [32:00]

Brief aan: De vertegenwoordiger van het Huis van Afgevaardigden (Lagerhuis)
Van: de bevolking van Harney County (Oregon)
Onderwerp: Verlies van levens en eigendom
4 februari 2016

“Wij, het volk van Harney County, in Oregon zijn bang voor ons leven en eigendom als gevolg van commerciële huurlingen die volgens de wet zouden opereren als zogenaamde FBI-agenten. Deze mannen doen net alsof ze de rechtmatige regering van de Verenigde Staten vertegenwoordigen, terwijl ze zich bezig houden met gangsterpraktijken en moord op ons grondgebied. Deze mannen zijn in dienst van een Frans bancair kartel, bekend als IMF, dat een vertegenwoordiging is van de Verenigde Naties. Ze zijn op ons grondgebied een oorlog aan het provoceren, terwijl zij en hun corporatie geen enkel natuurlijk recht hebben om hier te zijn. Hun contract om hier overheidsdiensten te vervullen is opgezegd. We eisen de onmiddellijke assistentie van het Amerikaanse leger en civiele politietroepen om ten eerste deze buitenlandse agenten te identificeren en vervolgens om deze uit Harney County te verwijderen, uiterlijk op 2 februari 2016 om 17:00 uur. Spoed is gepast omdat dit een zaak is van leven en dood.”

Brief en telefonisch bericht van Ammon Bundy
5 februari 2016

Hieronder een persoonlijke brief van Ammon Bundy over de dagen voorafgaand aan de politieke moord op LaVoy. De groep ranchers en militieleden die het Wildlife Refuge gebouw in Oregon bezet hielden, voerden hun strijd om ‘het land’ vooral met de pen. Men was bezig om via juridische wegen het land terug te claimen en men hield voorlichtingssessies om de lokale bevolking te onderwijzen. Omdat ze te machtig en te populair werden bij de lokale bevolking heeft de federale overheid op de meest gewelddadige manier gereageerd. Hij licht dit toe in deze videoverklaring vanuit de gevangenis.

Beste vrienden,

“In alle vrijheid kwamen honderden mensen naar het toevluchtsoord (refuge) om over hun rechten onderwezen te worden. Elke dag werden vele groepspresentaties gehouden. Op zaterdag de 24e hebben tien ranchers (veehouders) uit Oregon, Nevada, Utah, and Arizona hun graascontracten met de BLM en VS Bosbeheer ontbonden en ongeldig verklaard. Op zaterdag de 24e waren de Grand Jury bewindvoerders van Nebraska en Florida een Grand Jury aan het samenstellen om de misstanden in de Hammonds-zaak aan de kaak te stellen. Dinsdag de 27e, de dag dat LaVoy vermoord werd begonnen we documenten naar buiten te brengen die de criminele daden door de overheid blootlegden. Op de avond van de 27e was een ontmoeting gepland met de inwoners van Grant County om met de personen in het toevluchtsoord (Wildlife Refuge) een presentatie te geven met de bedoeling om daarna hun presentatie aan honderden mensen te tonen, inclusief de county sheriff.

De FBI heeft degene die deze presentatie zouden houden toen ze onderweg naar deze vreedzame bijeenkomst waren aangevallen, en lieten daarbij honderden op de bijeenkomst zonder sprekers zitten. Op woensdag de 28e was een vervolgafspraak gepland met de inwoners van Harney County en diegene van het toevluchtsoord (Wildlife Refuge) om definitieve acties te ondernemen om hun land terug te claimen. Land dat door de BLM en het VS Vis- en Bosbeheer waren afgepakt.“

Verder in de brief:

• Diverse andere bijeenkomsten waren gepland om de lokale bevolking over de grondwet en hun rechten te onderwijzen. Dit zou plaatsvinden in allerlei staten en niet alleen in Oregon.

• De Sheriff-afdeling zou bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn.

• Er was ook een protest georganiseerd om een nationaal monument tegen te gaan, dat dit jaar door Obama ingewijd zou worden, en het einde van het boerenbedrijf voor meer dan 250 veehouders zou betekenen.

• Men verzamelde documenten en bewijsmateriaal van het misbruik en de landjepik-activiteiten van de overheid. Inclusief getuigenverklaringen van 50 veehouders.

Afsluiting van de brief:

“De escalatie en het machtsvertoon van de FBI, Oregon State Police en de Sheriff-afdeling nam stapsgewijs toe naarmate de onderwijsactiviteiten vanuit het toevluchtsoord (refuge) toenamen. De overheidsfunctionarissen wisten dat als ze niet op gewelddadige manier preventieve maatregelen tegen de groeiende invloed van het toevluchtsoord (refuge) zouden nemen, het volk voor hun recht op grondbezit zou opkomen zoals beschermd door de Constitutie in de VS. Vergis je niet over diegene die hebben onderwezen vanuit het toevluchtsoord (refuge) en nu in de gevangenis lijden, dat zijn op dit moment politieke gevangenen.

Degene in het toevluchtsoord (refuge) hebben nooit hun wapens op iemand gericht en nooit de trekker overgehaald. Ze kozen ervoor anderen te onderwijzen en om anderen voor de vrijheid te laten kiezen. De overheid zaaide angst en gebruikte gewelddadige maatregelen om deze onderwijsactiviteiten te stoppen. En uiteindelijk hebben ze door de ‘loop van een geweer’ hun macht uitgeoefend.”

Van Ammon Bundy
(politieke gevangene in Oregon)

Ook hier worden verkeerde data genoemd: dinsdag was namelijk de 26e januari 2016, woensdag was de 27e. 
LaVoy Finicum, Ammon Bundy en Shawna Cox tijdens een persconferentie

LaVoy Finicum, Ammon Bundy en Shawna Cox tijdens een persconferentie

Het onderzoek
Update via Cosmic Voice 4 februari 2016

 • Uit het autopsierapport van LaVoy bleek dat er 9 keer op hem is geschoten. Dat terwijl hij ongewapend was en zich wilde overgeven. Rechter Darwy benadrukte dat de bevolking veel risico liep om leven en eigendom te verliezen. De aanwezigheid van het leger werd geëist om de lokale bevolking te beschermen en een massaslachting te voorkomen.
 • Volgens Drake wist de gouverneur van de hinderlaag. De gouverneur had bovendien een brief naar het Witte Huis geschreven om een snelle beëindiging van de bezetting af te dwingen. [Cosmic Voice-uitzending op ± 55:00 minuten]
 • De reden dat LaVoy vermoord werd, was dat hij filmpjes op Youtube geplaatst had over ieder’s grondwettelijke rechten en daarmee te veel aandacht en macht kreeg.

Betrokkenheid van de National Liberty Alliance
Update via Cosmic Voice 4 februari 2016

De NLA (National Liberty Alliance) waren inmiddels ook betrokken bij de zaak in Oregon. Ze schreven juridische stukken voor de Hammonds, de Bundy’s en de anderen die nog steeds gevangen zitten. Daarnaast deden ze forensisch onderzoek en verkregen veel informatie over de politieke moord op LaVoy Finicum, zoals John Darash het noemt. “We lusten deze mensen rauw. Ze gaan hier niet mee wegkomen!” (…) “We verzamelen bergen bewijsmateriaal. Elke keer als de overheid zoiets stoms als dit doet, laten ze een heel spoor na. En ook al proberen ze het weg te stoppen en buiten de media te houden, ze hebben nog nooit met ons te maken gehad. En wij helpen het naar buiten te brengen.” [Cosmic Voice-uitzending op ±1:14 minuten]

Men zal de verantwoordelijke personen aanklagen. Het bewijsmateriaal stroomde letterlijk binnen. Ze hadden al een deel van de schutters in beeld, maar ze richtten ook hun pijlen op de sheriff en gouverneur die verantwoordelijk waren voor de politieke moord. Volgens de NLA was de sheriff onderdeel van het moordcomplot.

De National Liberty Alliance: “In deze zaak kunnen we aantonen dat iedereen gelogen heeft, dat het een politieke moord is die tot in het Witte Huis reikt. En we gaan dit alles in de rechtbank bewijzen.” [Cosmic Voice-uitzending op ±1:25 minuten]

Arrestatie van Cliven Bundy
10 februari 2016

 • Diverse mensen die opkwamen voor de Amerikaanse Constitutie zijn inmiddels gearresteerd, waaronder journalist Pete Santilli en Cliven Bundy, de vader van de Bundy-broers en betrokken bij de Bundy-opstand in Nevada.
 • Cliven Bundy werd op 10 februari 2016 gearresteerd toen hij naar Oregon reisde om dichter bij zijn zoons te zijn. Men dreigde hem 42 jaar gevangen te zetten vanwege een overtreding die hij twee jaar daarvoor had begaan. Waarom hadden ze hem dan niet eerder gearresteerd als hij zo’n bedreiging vormde?
 • Ook Pete Santilli, die op 26 januari was gearresteerd (de dag dat LaVoy Finicum werd doodgeschoten) zit nog steeds vast. Hij wordt ook beschuldigd van samenzwering tegen de federale overheid. Dat terwijl Santilli nooit in het bezette gebouw is geweest, noch deel uitmaakte van de groep bezetters, noch aanwezig was bij het konvooi van de Bundy’s en Finicum, maar als journalist slechts verslag deed van datgene dat in Harney County, Oregon plaatsvond.

Beëindiging van de bezetting
10 februari 2016

Op 10 februari werd eindelijk de bezetting van het gebouw van de Wildlife Refuge beëindigd. Het gebouw was door FBI-agenten en militaire voertuigen omsingeld. Een volksvertegenwoordiger van Nevada (Assemblee Woman) ging zich met de zaak bemoeien en reisde naar Portland (Oregon) om te onderhandelen met de FBI en de bezetters. Dankzij haar bijdrage hebben de vier overgebleven bezetters zich overgegeven. De bezetting is daarmee zonder extra bloedvergieten tot een einde gebracht. Er is achter de schermen flink onderhandeld om deze militie-leden ongedeerd het gebouw te laten verlaten.

De rechtszaak
7 september 2016

Vandaag begint de rechtszaak tegen de Bundy-broers vanwege hun betrokkenheid in de Oregon-opstand. Het is een belangrijke zaak in de Amerikaanse vrijheidsbeweging. Het is onduidelijk wat de uitkomst zal zijn. Als ze onterecht veroordeeld worden zal het daarmee een schoolvoorbeeld van het corrupte rechtssysteem zijn. Maar wellicht krijgen dingen een heel andere wending, zeker met de bemoeienis van de National Liberty Alliance. Laten we hopen dat deze zaak als een boemerang werkt en zich tegen het fascistische beleid van de huidige Amerikaanse regering, de FBI en BLM gaat keren.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Lees ook: LaVoy Finicum’s weduwe: “We hebben bewijsmateriaal dat het geweten zal shockeren.”

Share.

About Author

Comments are closed.