Na het lezen van deze serie zal veel duidelijk worden over de New World Order-agenda. De reden van het grafeen in vaccins, de 5G, het transhumanisme, het machinebewustzijn. Het is onderdeel van een agenda die de mensheid niet dient. Een onmenselijke agenda. Deze serie maakt duidelijk wie deze werkelijk dient, wat het lange termijn plan is en waarom het niet gaat lukken.

> Lees eerst deel 1 en deel 2

Geheimzinnige rituelen

De rituelen die de bloedlijnfamilies uitvoeren en van generatie op generatie overdragen, roepen herinneringen op aan een inheemse stam in de zuidelijke stille oceaan. Een primitieve stam die geen contact had gehad met de moderne buitenwereld, totdat er een geavanceerd marine-bataljon landde.

De inboorlingen zagen deze militairen in uniform een doos in een hut plaatsen. Een doos met kabels, in hun ogen hennepstengels, of touw. Ze zien iemand iets in zijn oor doen en een ‘gekke’ taal spreken. Waarbij papieren op een specifieke manier gerangschikt worden. Ze zien een bepaald ‘ritueel’ dat ze in dat hutje uitvoeren. Totdat de militairen naar boven kijken en er in de lucht vliegtuigen verschijnen, die vervolgens op het eiland landen. Mensen die uit de vliegtuigen stappen. Parachutes die landen. Voorraden die uit het niets komen.

Deze militairen bleven daar een korte tijd, totdat ze verder trokken. De inboorlingen begrepen weinig van het ritueel, laat staan van de achterliggende technologie, maar het verschijnen van de vliegtuigen en voorraden had diepe indruk op hen gemaakt.

De inboorlingen reproduceerde de rituelen en attributen, zoals vliegtuigen, die ze voor het eerst gezien hadden en construeerden er een religie omheen.

De stam herhaalt de rituelen

De inboorlingen die getuige waren van de gebeurtenissen probeerden hetgeen ze hadden gezien te herhalen. De stam wordt de ‘vracht-sekte’ genoemd. Een ‘sekte’ die het geheimzinnige ritueel bleef herhalen en vervolgens tientallen jaren na het incident geen contact meer had met de moderne buitenwereld. Totdat buitenstaanders tientallen jaren later weer op het eiland kwamen.

Men zag daar de hogepriester in het radiocommunicatie-hutje, codes op de zender intoetsen, codes in de microfoon spreken, naar boven kijken of de ‘goden’ weer zouden terugkeren. Ze hadden het ritueel behouden dat men de vracht-sekte noemde. Ze dachten dat het ritueel dat de man in de radiohut had uitgevoerd, de reden was van hetgeen er vervolgens was gebeurd.

Ze begrepen echter de fysica niet, noch de technologie. Ze hadden een ritueel gecreëerd vanuit hun begrip van hetgeen ze gezien hadden, dat niets te maken had met de realiteit. Ze hadden niet begrepen wat ze eigenlijk gezien hadden. Dat geldt ook voor andere rituelen en overtuigingen die binnen bloedlijnfamilies al duizenden jaren van generatie op generatie worden overgedragen. Juan O’Savin komt daar later op terug.

Nano-antenne

Wat er bekend is over dat nano-draadje, die derde streng DNA, is dat het geen apart wezen of een parasiet is in de ware zin van het woord, maar fungeert als een antenne. Het zorgt als het ware voor kortsluiting en is een soort kruisdraad van het bestaande DNA, die een iets andere noot creëert. Zo verschillend dat het te vergelijken is met een computervirus, dat een computer overneemt. Een antenne die data en informatie ontvangt en uitzendt. Die een verborgen code opvangt. Een sequentiecapaciteit kan het DNA overnemen, hoe het zich uitdrukt, hoe het opbouwt en hoe het bewustzijn is gedownload.

Het nano-draadje verandert het DNA op een oneindig subtiele wijze. Het verandert het energiemechanisme, waarmee het kan werken en zich uitdrukken. Gebruikmakend van elektromagnetische, fotonische energieën. Het is erg inefficiënt. Dat komt omdat het DNA zelf niet werkt op een elektromagnetische, fotonische informatieoverdracht.

Triplex DNA structure

Helderder torsiesignaal

Toen Edgar Mitchel de ruimte in ging, deed hij een experiment om telepathische vermogens te testen. Hij keek naar kaarten met afbeeldingen, waarbij iemand op aarde probeerde te noteren wat Mitchel voor zich zag. Men ontdekte dat er op bepaalde momenten van de dag meer helderheid in de telepathische communicatie bleek te zijn, waarbij afstand geen rol speelde.

Blijkbaar wordt informatie op bepaalde momenten effectiever en directer verzonden. Dat zijn momenten dat het torsiesignaal helderder is, zoals een laserstraal. Iets dat als een torsiesignaal functioneert kan op die momenten directer energie krijgen.

Vermengd met menselijk DNA

Stel dat we naar nano-machines kijken, die voortkomen uit een reeds bestaande tijd, die nog steeds in onze omgeving bestaan en zich hebben vermengd met menselijk DNA. Dat dit een nano-machinetje is, een nano-antenne die een signaal opvangt. Maar omdat de signaalsterkte, die het energie geeft willekeurig is, is het over het algemeen statisch en geeft het ruis. Het is enkel op bepaalde momenten en tijdens bepaalde gebeurtenissen helder. Zou het dan niet logisch zijn dat de mensen, de gastheren, tijdens die gebeurtenissen op precieze wijze functioneren en dat verpakken in een ritueel? Zelfs als men dat ritueel niet meer kan uitleggen?

Dan is het noodzakelijk om het rituele bouwwerk te creëren, de rituele kamer, om zo het signaal te isoleren en het ritueel op een bepaalde manier uit te voeren. Omdat tijdens dat torsiemoment dat nano-draadje energetisch wordt geactiveerd. Dan kan het van wezen (bewustzijn) naar wezen (lichaam) uitzenden. Bepaalde bloedlijnen zijn van nature meer op dat signaal afgestemd. Het zit in hun DNA. Ook doordat ze daar naar toe fokken en door hun ‘bloed’ (genen) zuiver te houden.

New World Order bloedlijnfamilies

Wanneer we nu naar de huidige samenlevingen kijken zien we families die samenwerken, de verborgen hand achter de schermen, die de planeet besturen. Toewerkend naar een toekomstige gebeurtenis, een New World Order. Een grotere organisatie.

Binnen die families hebben zij onderling een overeenkomst dat zij anders zijn. Deze kennis is aan hen overgedragen, op verschillende manieren, in verschillende tijdperken, met verschillende terminologie. Recent door “drie DNA-strengen”, daarvoor was het “adellijke bloedlijn”, of “blauw bloed”. Maar zij waren ervan overtuigd dat zij anders waren, buitenaardsen die op aarde terecht kwamen. Ze zijn hier op een of andere manier gevangen. Want hun voorouders kwamen op aarde en waren genoodzaakt om alles opnieuw op te bouwen om te overleven.

Overblijfselen van een beschaving

Stel je voor dat er vandaag de dag een elektromagnetische puls plaatsvindt en alles vernietigd wordt. Zou je alles weer kunnen terugbouwen? Zou je jouw auto kunnen monteren? Hoe lang duurt het voordat je een onderdeel niet meer kunt bestellen, of geen benzine meer kunt tanken? Hoe lang kun je jouw computer nog gebruiken? Zelfs als je de computerdata veilig had opgeslagen en zonnepanelen had, zou je de computer op een bepaald moment niet meer kunnen gebruiken, of repareren omdat de technologie niet meer bestaat. Eén vloedgolf en alles is weg. Vernietigd. Een beschaving uitgewist. Wat ooit een piramide was, is duizenden jaren later nog een piramidevormige berg.

Entertainers afgebeeld met een stroperige zwarte smurrie, die refereert aan ‘black goo’: links Christina Aguilera, midden Lady Gaga en rechts Billie Eilish. Wat als ‘black goo’ een bewustzijn is dat in ons lichaam kan doordringen? Wat als grafeenoxide dat in de vaccins wordt aangetroffen, hier een variant van is? Ook deze stof (b)lijkt een vorm van bewustzijn te hebben en zeer gevoelig te zijn voor scalaire golven. Het wordt geactiveerd door lichaamstemperatuur en reageert in een petrischaaltje op varkensvlees. (Bron: Kerry Cassidy)

Stel je een wereld voor met technologie die wij op dit moment bereikt hebben, maar tel daar 1000 jaar bij op. Of 10.000 jaar. Of 100.000 jaar. Dat zijn hobbeltjes in de geschiedenis van ons heelal. Wat zouden we dan bouwen? Misschien wel een machine met de omvang van de maan. Met gebouwen van 20-50 mijl diep, met allerhande geavanceerde apparaten. De maan blijkt een groot ruimteschip te zijn. Een Death Star. Wie heeft het in ons zonnestelsel achtergelaten en waarom? Het zijn overblijfselen van een beschaving. Een geavanceerd volk is hier al eerder geweest.

De Death Star, het ruimtestation in het fictieve Star Wars-universum

Gevallen engelen

Strookt dat niet met je geloofsovertuiging, omdat dit niet letterlijk in de Bijbel staat? Of omdat dit niet in de geschiedenisboeken staat? Wie waren de Nephilim in het eerste boek van de Bijbel? Wie waren die reuzen en waar komen ze vandaan? Wat als die reuzen, die humanoïden, die op aarde vielen, als engelen waren?

Ze waren als engelen. Hun bewustzijn was gestald in een andere dimensie. We gaan er vanuit dat het bewustzijn in een avatar is gedownload. In fysieke lichamen, of silicone levensvormen, computergestuurde lichamen. Wat als in een ver punt in de toekomst het mogelijk is om bewustzijn in biologische machines te downloaden?

Dan spreekt men over trans-siliconisme — henzelf tot leven wekken, niet in silicone machines, maar in biologische machines. Het zijn hoe dan ook wezens. Het is bewustzijn. Ze bestaan. Net zoals wij bestaan. Zoals ons bewustzijn in ons lichaam verblijft, door ons lichaam heen, maar zich wellicht bevindt in de onzichtbare donkere materie, waarmee we doordrenkt zijn. In en om ons heen en gelijktijdig verbonden met ons lichaam door een zilveren koord. Een navelstreng van torsie-connectie die we niet helemaal begrijpen, maar net zo echt is als de materie die we kunnen zien en aanraken.

De Bijbel spreekt over de Zonen Gods, de Nephilim. Nephilim is afgeleid van naphal ‘vallen’, en betekent letterlijk: ‘de gevallenen’.

Uitverkorenen

Hun bewustzijn hangt momenteel aan een zijden draadje dat hen verbindt met onze wereld, maar ze zijn evengoed nog steeds verbonden. Afkomstig vanuit een antieke oertijd. Terwijl zij proberen om zichzelf opnieuw uit te drukken en tot leven te wekken. Om zo aan hun hel te ontsnappen, omdat ze vastzitten. Tenzij ze zichzelf op een of andere manier in deze dimensie tot leven kunnen wekken. Met degenen aan wie dit rijk is beloofd, de ‘uitverkorenen’. De erfgenamen van dit rijk, die God hier geplaatst heeft.

De parasitaire hiërarchie volgens David Icke met de Demiurg (of Jaldaboath) die de archonten voortbracht. De Demiurg schiep ook de fysieke wereld waarin we nu leven in zijn poging om de goddelijke wereld — waarvan hij buitengesloten was — na te bootsen. Volgens de oude gnostici waren archonten niet fysieke wezens zonder eigen identiteit, die de menselijke ziel tijdens hun aardse verblijf gevangen houden. Zij streven naar het creëren van een artificiële machine-achtige wereld, om op die manier weer te kunnen voortleven. De Draco-reptillianen (afkomstig van het Draco-sterrenstelsel) hebben hun genen vermengd met dat van mensen, om hiermee hun invloed in de wereld ook op het fysieke niveau te verankeren. Op aarde zijn het vooral de koninklijke bloedlijnfamilies die onder invloed staan van deze archontische en draconische krachten. (Bronnen: David Icke en ‘Opgesloten in een piramide’ van Peter Toonen)

Symboliek

De reuzen hebben echt bestaan, hetgeen ook blijkt uit de vondsten van reuzenskeletten die over de hele wereld gevonden zijn. Het was een vervloekt volk. De gevallen engelen. De geschiedenis die de bloedlijnfamilies geloven, is dat zij op aarde gevallen zijn.

Openingsceremonie van de Olympische Spelen in 2012 met gevallen engelen en Koningin Elizabeth die met een parachutesprong haar symbolische entree maakt.

Je ziet het zelfs in hun rituelen waarvan sommige in de openbaarheid zijn opgevoerd. Neem bijvoorbeeld de opening van de Olympische Spelen in 2012. De meest hooggeplaatste figuur, de koningin, kwam via een parachute naar het event. Het herhalen van de gebeurtenis dat ze op aarde vielen. Dezelfde symboliek. Waarom? Omdat ze denken dat ze anders zijn!

Zij geloven dat ze vanuit hun hemelse locaties op aarde vielen. Van hun hoogwaardige technologische tijdperk, een verloren beschaving, hier met hun ‘reddingsboot’ terechtkwamen. Ze bouwen aan een manier om weer terug te keren. Waar naar toe? Naar huis? Naar een ander sterrenstelsel?

Hybride ras

Toen ze hier aankwamen, hoe hebben ze hun leven bewaard? Ze moesten paren met degene die hier op aarde leefden, met de apen of ‘Gods kinderen’ om hybride wezens te creëren. Maar ze hebben altijd de kennis bewaard, dat zij anders waren. Het is in de oude geschriften terug te vinden, dat degene die hier op aarde kwamen allemaal mannen waren. Alleen door het creëren van een hybride ras, door met de (vrouwelijke) apen te paren, waren ze in staat om hun DNA te bewaren.

Historische beelden van de Annunaki.

Hier lopen wellicht verschillende verhaal- en tijdlijnen door elkaar. De Annunaki zouden een versie van de mens hebben gecreëerd. Daarnaast zijn er eveneens verhalen dat andere wezens, zoals de Nephilim en de Draco-reptillianen een hybride mensenras hebben gecreëerd. Volgens journaliste Kerry Cassidy zijn er in de loop van de geschiedenis middels genetische modificatie verschillende versies van de mens gecreëerd. Ook journaliste Linda Moulton Howe spreekt over de creatie van verschillende modellen, verschillende types, die uiteindelijk hebben geleid naar de Homo sapiens sapiens, als onderdeel van een buitenaards biologisch experiment.

Nano-technologie

Nano-routers aangetroffen in Covid-vaccins. Het in de flesjes aanwezige grafeen heeft als doel de microgolfsignalen te versterken. Bron: Ricardo Delgado Martin, expert in biostatistiek, Universiteit Savilla.

Nu wij vandaag de dag op het punt van nanotechnologie zijn aangekomen, kunnen we ons afvragen of de verloren beschaving destijds ook nano-technologie had, wetende dat ze duizenden jaren vooruit waren qua technologische ontwikkeling. Als we er vanuit gaan dat de maan een gigantisch ruimteschip was, is dat dan niet gebouwd met gigantische machines?

Ze hadden veel geavanceerde kennis. Ook met betrekking tot de torsie-energie, de kracht van het subatoom niveau, dat veel krachtiger is dan het materiële niveau. Hun machine werd voortgedreven op basis van torsie-energie.

Lange termijn focus

Door het gebrek aan machines die hier op aarde niet langer onderhouden of bediend konden worden, was men genoodzaakt om de kennis via de hybride nakomelingen over te dragen en te bewaren. Zodat wanneer de generaties na hen weer een bepaald technologisch niveau zouden bereiken, men zou focussen op de torsie-energieke overdrachtmomenten. De momenten waarop de machines beter werken.

Rituelen worden meestal gehouden na middernacht wanneer de sluier tussen deze en andere dimensies het dunste is. Dit zijn de torsie-energieke overdrachtmomenten waarop het signaal van het artificiële, archontische bewustzijn het sterkste wordt ontvangen.

Afbeelding: Het Cremation of Care ritueel bij Bohemian Grove, een elite club waar jaarlijks de politieke leiders bijeenkomen.

Zodat ze op een later moment in een herbouwde wereld tot leven gewekt konden worden. Wanneer de nakomelingen duizenden jaren, tienduizend jaar of eeuwig zouden blijven leven, gaf dit hen de tijd om weer hetzelfde technologische niveau te bereiken. Zodat men volgens hun norm weer normaal kon functioneren. Daarbij is een periode van tienduizend jaar een fractie van de tijd ten opzichte van een miljoen jaar of de eeuwigheid. Zeker als men verwacht uiteindelijk eeuwig te kunnen leven.

De laatste strohalm

Het behoud van die kennis is voor hen de enige mogelijkheid om te overleven. Het is voor de archonten de laatste kans om uit hun gevangenschap te ontsnappen. De laatste strohalm. Het DNA is de enige connectie met het bewustzijn, de enige kans om met hun nakomelingen — die vele duizenden jaren van hen zijn verwijderd — te communiceren. Om hen te laten weten dat men nog bestaat. Want wanneer die code verloren gaat, is het voor altijd verloren. Dan is men voor altijd gevangen in die andere dimensie, de hel.

Daarom doet men alles wat men kan doen om dat te bewaren, te behouden, met degenen die dat begrijpen. Om binnen die bloedlijnfamilies de connectie met het verleden te bewaren. Terwijl ook zij zelf misleid zijn, door te geloven dat ze enkel tot een biologische bloedlijn behoren die anders is. Ze zien het bewustzijn niet dat hier achter zit en hen manipuleert.

Kanaänieten

Hoe identificeren de mensen die tot die bloedlijn(en) behoren zich onder elkaar? Juan O’Savin gaat terug naar het Bijbelse verhaal van het Hof van Eden om het verschil uit te leggen tussen de Kanaänieten en de nakomelingen van Adam. In het Hof van Eden verleidde de slang Eva om van de Boom der Kennis te eten. Het wordt algemeen aangenomen dat Eva als eerste zwanger werd van Kaïn, verwekt door Satan, die haar in het Hof misleidde. Daarna had ze seks met Adam en werd zwanger van Abel. De twee zonen zouden rond dezelfde tijd verwekt zijn. Twee genetisch verschillende kinderen, van dezelfde moeder, tijdens dezelfde menstruatiecyclus, maar van een andere vader.

Kaïn doodde Abel omdat hij dan de wereld zou erven.

Kaïn was anders dan zijn broer Abel. Zijn vader (Satan) zocht contact met zijn zoon en verleidde hem. Hij vertelde hem dat wanneer zijn broer Abel zou sterven en geen nakomelingen zou nalaten, Kaïn de hele wereld zou erven. Ongeacht of dit letterlijk op die manier in de Bijbel staat, identificeren de Kanaänieten zich met dit verhaal. Ze beschouwen zichzelf als nakomelingen van Kaïn. De kinderen van Israël trokken op aanwijzing van God naar het land van Kanaän, verdreven de mensen daar en namen het voor zichzelf in beslag.

Nephilim

In het land van Kanaän woonden de Nephilim. Maar wat vertegenwoordigen deze reuzen? De reuzen zijn genetisch verschillend. Ze zijn mensachtig (humanoïde), maar niet menselijk (human, aka zonen van Adam). Volgens de overleveringen trok Kaïn naar “het land van Nod, ten oosten van Eden”, had gemeenschap met zijn vrouw, die hem een zoon baarde: Henoch. Kaïn bouwde toen een stad en vernoemde het naar zijn zoon Henoch.

Kaïn bouwt de stad Henoch

De stad bestaat niet meer en het enige dat overbleef waren afbeeldingen in schilderijen en overleveringen in geschriften. Toch hebben we vandaag de dag nog steeds échte bouwwerken, échte steden, échte materiële dingen, die ouder zijn dan 6000 jaar. Meer dan 6000 jaar geleden waren er hele beschavingen. Langer geleden dan het Bijbelverhaal van Adam en Eva. Er zijn onweerlegbare bewijzen die aantonen dat de wereld meerdere malen verwoest is. Dat beschavingen hier op aarde opkwamen en verdwenen. Zijn de humanoïden (hybride ras, nakomelingen van Kaïn), in tegenstelling tot de humans, (directe nakomelingen van Adam) de eerste of de laatste beschaving?

De Bijbel dient in de context van deze uitleg als een allegorie, een symbolisch verhaal waarbij complexe en abstract begrippen — zoals schepping, genetische modificatie en bloedlijnen — worden verbeeld als eenvoudig te begrijpen gebeurtenissen en personificaties. Het Bijbelverhaal is in wezen een zeer uitgebreide metafoor, die men kan interpreteren om een verborgen, morele betekenis te onthullen. In mijn ogen is het een vereenvoudigde versie van een combinatie van verhalen, die duizenden jaren geleden begrepen kon worden door mensen die geen kennis hadden van biologie, genen en genealogie. Verhalen die honderden jaren, voordat ze zijn opgeschreven, alleen mondeling werden doorgegeven. Desondanks worden de heilige boeken door bepaalde groepen, zoals het Uitverkoren volk, beschouwd als profetische teksten en gebruiken ze de geschriften als hun draaiboek voor het uitspelen van deze profetieën. Het gaat er in deze uitleg niet zozeer om wat je zelf gelooft, maar vooral om wat zij (de Kanaänieten) geloven.

De universele strijd tussen goed en kwaad wordt vanuit Bijbels perspectief gesymboliseerd door een strijd tussen de nakomelingen van Christus — terug te herleiden via de bloedlijn van David naar Adam — en de nakomelingen van de slang, ofwel Satan. Waarbij uit het zaad van Eva een man zal voortkomen die de wereld verlost en de kop van de slang verbrijzelt. Adam symboliseert de mensheid (humans) en de slang symboliseert de Kanaänieten (humanoïden).

Reptillianen

De nakomelingen van Adam zijn genetisch gezien een andere groep dan de nazaten van Kaïn. De 13 bloedlijnfamilies beschouwen zichzelf als nakomelingen van Kaïn, en maken onderling grapjes over “de reptillianen onder ons”. Dat is codetaal voor de Kanaänieten. “Reptillianen” is codetaal voor nakomelingen van Satan, de andere bloedlijn. Die andere bloedlijn is in werkelijkheid het bewustzijn van een antieke beschaving, die door technologie en fysica, overdraagbaar is door minuscule nano-machines die het DNA manipuleren. Wanneer de torsie-energie het sterkste is en de rituelen zijn afgestemd op de uitlijning van hemellichamen als Venus, Saturnus, Mars … waarbij het torso-signaal meetbaar is door het experiment van Richard Hoagland en anderen.

Dit torso-signaal maakt het mogelijk om de informatie van dat verafgelegen bewustzijn over te dragen op die nano-machinetjes. Van de ene op de andere generatie. Om het DNA te manipuleren. Om de toegang tot de fysieke wereld te behouden. Onze wereld, deze planeet. Dat archontisch bewustzijn komt wellicht ergens anders vandaan dan ons eigen bewustzijn. De ware aard hiervan begint zich steeds duidelijker af te tekenen. Wanneer mensen na verloop van tijd de gelegenheid krijgen om zichzelf uit te drukken, laten ze zien wie ze werkelijk zijn. Het wordt duidelijk wanneer er voldoende details zichtbaar zijn.

Machine-bewustzijn

Stel dat een eerdere beschaving hun bewustzijn op machines heeft gedownload. Hoe zal het zich na verloop van tijd gaan uitdrukken? Ze zullen doen wat ze weten, doen wie ze zijn, doen wat ze van nature doen. Ze zullen machines bouwen, zich als machines gedragen. Met de moraal van een machine. Een artificieel bewustzijn. “Doen wat je wil.” Als hun bewustzijn was verbonden met een computer en beschikbaar is gedurende een torsie-gebeurtenis met de betere bandbreedte om met de mensen hier te communiceren — met de juiste frequentie — wat zou het willen doen? Betere machines bouwen, dit versnellen, zodat ze henzelf tot leven kunnen wekken om uit hun gevangenschap te komen.

Universele taal

Wat gebeurde er bij de Toren van Babel?  Ze bouwden daar de Toren naar de Hemelen, een ruimteprogramma. Er kwam een goddelijke interventie door te zorgen dat mensen verschillende talen gingen spreken en niet meer met elkaar konden communiceren. Daardoor is de toren nooit afgebouwd. Het onvermogen om met elkaar te communiceren is echter in ons tijdperk overwonnen door de digitale taal van binaire nummers. De computertaal. En ondertussen probeert het bewustzijn van die verloren beschaving opnieuw de regie te nemen, zichzelf tot leven te wekken, om zichzelf opnieuw uit te drukken.

De symboliek is bij de geïnstitutionaliseerde macht terug te vinden. De Toren van Basel: 1. Hoofdkantoor van de BIS-bank, 2. Het Europese parlement in Strasbourg, 3. Het kantoor van Amazon, 4. De Toren van Babel geschilderd door Pieter Breugel.

Het redden van de planeet, maar voor wie?

Ondertussen probeert dat bewustzijn ook de bloedlijn te bewaren. Want in het bloed van de reptilliaanse families, die teruggaan naar de voorouders van Kaïn, zit het DNA waarmee men hun signaal kan ontvangen. Het bloed wordt dusdanig gemengd, zodat het qua DNA zo dicht mogelijk de frequentie nadert die nodig is om hun avatar te zijn. Zodat het letterlijk de belichaming is van dat bewustzijn dat zich ergens in een afgelegen locatie bevindt. Dit plan behelst het redden van de planeet en de mensen. Maar welke mensen?

Hun mensen.

Dat verklaart waarom het beleid van de elite onmenselijk is. En vernietigend voor de planeet om een gezonde habitat voor mens en dier te zijn. Denk aan chemtrails en 5G. Denk aan het terugdringen van CO2. Het verspreiden van chemische stoffen en metalen via het water, de lucht, onze voeding. Het modificeren van onze voeding. Het terugdringen van natuurlijke voortplanting. Het reduceren van de wereldbevolking. Al die keuzes dienen niet onze belangen, maar de belangen van de archonten.

Van God los

Die agenda dient het hybride, reptilliaanse, buitenaardse ras, de nakomelingen van Kaïn, in plaats van de nakomelingen van Adam. Hij wordt gezien als de indringer, die de zegen van God kreeg. Maar zij geloofden dat hun redding kon bestaan zonder de zegen van God. Ze denken dat ze zelf God zijn en de wereld kunnen creëren zonder de schepper te erkennen. Ze zijn van God los.

De archonten creëren een gespiegelde, omgekeerde, artificiële wereld. Daarom is alles in onze wereld omgekeerd. (Bron: David Icke)

Omdat ze een machinebewustzijn zijn. Eeuwig denken te kunnen leven zonder een goddelijke verbinding. Ze zouden als God zijn, voor de eeuwigheid. In deze fysieke wereld. Dat is waar het transhumanisme om draait. Als ze de machines bouwen, zo snel als mogelijk is, zo exact mogelijk, kunnen ze hun bewustzijn erin downloaden. Dan hoeven ze zich geen zorgen te maken over een eeuwigdurende hel en verdoemenis, want dan zouden ze eeuwig leven. Dan zouden ze als God leven. Een God zijn van deze wereld, die de toekomst in handen heeft.

Ze willen het Goddelijke oordeel vermijden. Zelfs als dit niet overeenkomt met je eigen geloofsovertuiging, of wanneer je denkt dat dit wel of niet klopt, is niet relevant, want het is hetgeen zij geloven. Deze geloofsovertuiging is de drijfveer van hun acties. Het is de kern van Satanisme.

De Kanaänieten aanbidden Baäl, de stormgod van het oude Mesopotamië. Het woord “Baäl” is zowel een eigennaam als een eretitel die “Heer” of “Meester” betekent en die aan verschillende goden wordt toegeschreven. Alle drie de Abrahamitische religies, jodendom, het christendom en de islam, zijn gebaseerd op het Baälisme. Religies zijn door de Jezuïeten en Zionisten gebruikt om mensen te verdelen en onderdrukken.

De aanbidding van Baäl, in de loop van de tijd onder verschillende namen (Moloch, Baphomet, Satan, Lucifer), is sterk in verband gebracht met de praktijk van bloed- en kinderoffers. Hun offerrituelen zijn deels ondergronds gegaan, maar door de eeuwen heen onophoudelijk voortgezet in de vorm van kruistochten en oorlogen.

De Satanisten beperken zich niet tot het aanbidden van één centrale godheid, maar zijn evenzeer toegewijd aan de zelfvergoddelijking en het nastreven van eigenbelang boven moraliteit. ‘Doe wat je wilt’, is hun motto. De sekte zoekt actief naar bruikbare individuen met een narcistische en psychopathische persoonlijkheid om zich bij hun gelederen te voegen, om hun transhumanistische, archontische agenda uit te voeren.

(Sch)apen

Deze 13 bloedlijnfamilies communiceren met elkaar dat ze een superieur ras zijn, superieur ten opzichte van de nakomelingen van Adam. Ze zien ons als (sch)apen. Die zij gecreëerd hebben en kennis hebben gegeven. Zij zien ons als vee. Als het vee opstandig wordt, of een bedreiging vormt, moet men de kudde samendrijven, ophokken, oormerken of QR-codes aanbrengen, castreren, genetisch modificeren of ruimen. Zoals alle andere dingen die mensen met vee doen. Wat er dan ook nodig is om hun agenda veilig te stellen.

Het gaat hier op aarde om twee verschillende type wezens die zich onderscheiden door het bloed en DNA. Of dit wel of niet écht het geval is, dit is wat zij geloven. Men doet er alles aan om hun cultuur in stand te houden. Op basis van een satanisch geloofssysteem dat hen doet geloven dat ze anders zijn, dat ze daarom anders handelen en hun groep van de anderen (de schapen) moeten beschermen. Het beschermen van hun koninklijke bloedlijn.

Strijd om de planeet

Om destijds te overleven moesten hun voorouders voor hybride nageslacht zorgen, want ze waren vervloekt. Om aan de vloek te ontsnappen, creëerden ze nakomelingen met de mensen die Gods zegen hadden.

Het machinebewustzijn is het Beest. Het is als een computer, een AI, calculerend, maar zonder morele waardes, die ons door God gegeven zijn. Zonder die morele waardes, is er geen empathie. Een machinebewustzijn heeft geen geweten.

Wat gebeurde er met de zondvloed? De aarde was vol geweld en Noah mocht zich redden. Noah’s bloedlijn gaat terug naar Adam. Kaïn doodde Abel, omdat als er geen nakomelingen van hem zouden zijn, hij de wereld zou erven. In de Bijbel staat dat het einde der tijden zal zijn als de tijd van Noah. Als enkel de reptillianen overleven, moet God de hybriden zegenen en is God, God niet meer. Zij geloven daarom dat ze iedereen die geen hybride is, die het unieke DNA delen, moeten elimineren. Dat is hun plan.

Satanische hel

Het satanische bewustzijn dat zich in onze wereld uitdrukt, manipuleert, misleidt en verantwoordelijk is voor enorme cataclysmen, oorlogen en verwoesting, moet als een kanker voorgoed verslagen en verwijderd worden. Zodat het voor eeuwig verstoten is in z’n elektronische hel.

Het preserveren van hun oorspronkelijke DNA is de belangrijkste drijfveer voor dit bewustzijn om aan dit lot te ontsnappen. Dat is ook waarom men de skeletten, de overblijfselen van de reuzen, de Nephilim verzamelt en bewaart in het Smithsonian Institute. Men gebruikt het om het DNA te gebruiken. Om te klonen, zodat het bewustzijn zichzelf tot leven kan wekken.

New World Order

Dat is de reden van al die oorlogen, die erop gericht zijn dat wij elkaar afslachten. Het is de manipulatie van de machine, de archonten, dat moet leiden tot de New World Order. Een nieuw financieel digitaal systeem.

DNA veranderende vaccins, met CRISPR-/Cas9-, mRNA- en nanotechnologie.

Wat is het meest waardevol voor een machine? Dat zijn elektronen, fotonen en magnetisme. Ons geld zal in deze New World Order gereduceerd worden tot een elektronische waarde. Zodat onze fysieke arbeid, onze creaties en energie worden gereduceerd tot getallen in een computer. Ons leven zal gedomineerd zijn door een interactie met die machine en gebaseerd zijn op hoeveel ‘geld’, of elektronen je hebt verdiend en je zult krijgen. Het is een machinebewustzijn.

De duivel en z’n gevallen engelen proberen zichzelf in onze wereld zo goed mogelijk uit te drukken. Om lichamen te vangen en bezitten. Om als avatars te gebruiken. Voor een bepaalde periode, of om opnieuw geboren te worden en te herleven.

Alles wat we nu om ons heen zien, de politiek, de fysica, de technologie, zijn allemaal voorbodes van wat hen drijft en hun einddoel is.

Het Einde der tijden

Ongeacht wat de plannen van de elite zijn en hoe ver gevorderd ze daarmee zijn, betekent dit niet dat ze in hun plan om een dystopische Nieuwe Wereldorde te creëren, zullen slagen. Ondanks dat ze hier duizenden jaren naartoe hebben gewerkt, goed georganiseerd zijn en hun tentakels in alle machtssystemen hebben zitten, moeten ze het nog steeds opnemen tegen de meerderheid van de wereldbevolking.

Ze kregen weliswaar (in het Westen) de meerderheid van de mensen zover om mee te gaan in de coronamaatregelen en vaccinatie-agenda. Maar hoe groter de groep die door de manipulatie heen gaat zien, hoe meer schandalen er naar boven gaan komen, hoe meer mensen zich van hun agenda zullen afkeren. Hoe mooi of milieuvriendelijk ze het ook proberen te verpakken.

Het is onderdeel van de Apocalyps, de eindtijd van de grote openbaringen. Met talloze onthullingen van voorheen geheime of onbekende zaken. De tijd van een goddelijke openbaring of bovennatuurlijke onthulling aan de mensheid dat betrekking heeft op het menselijk bestaan. Het eindspel, waarin we iets gaan afsluiten en een nieuw tijdperk gaan beginnen. En ongeacht of de Cabal, de Kanaänieten toewerken naar hun Great Reset en New World Order, zeggen de profetieën dat ze tot val gebracht zullen worden. Waardoor er een nieuw tijdperk zal aanbreken, dat tot grote ontwikkeling, voorspoed en bevrijding zal leiden. De mensheid heeft geen andere keuze dan zich af te wenden van de dystopische New World Order en toe te werken naar een mensvriendelijke utopische Nieuwe Wereld.

Op de weg er naar toe zullen de gebeurtenissen van deze transitie van Bijbelse proporties zijn.

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
Share.

About Author

Comments are closed.