Het klinkt als science fiction: nano-routers die draadloze verbinding kunnen maken via Bluetooth, zelfassemblerende nano-apparaatjes en de formatie van een artificieel neuraal netwerk — maar dat is wat wetenschappers aantroffen in de vaccinvloeistoffen. Het is een verontrustende agenda die, zoals nu al blijkt, tot veel gezondheidsproblemen kan leiden.

Ricardo Delgado Martín is de oprichter en directeur van La Quinta Columna (De Vijfde Column). Hij is specialist in statistiek en biostatistiek en verbonden aan de Universiteit van Sevilla. Samen met een team wetenschappers onderzocht hij de vaccinvloeistoffen (sera) van de verschillende farmaceuten: Pfizer, AstraZeneca, Janssen en Moderna. Alle geteste vaccins bevatten nanotechnologie, waaronder nano-routers, minuscule apparaatjes die verschillende computernetwerken aan elkaar verbinden.

Ze hebben nano-antennes en plasmonische antennes in de sera aangetroffen. Ook troffen ze nano-rectenna’s aan, een speciaal type ontvangstantenne, die fungeren om elektromagnetische energie om te zetten in wisselstroom of gelijkstroom. Een vorm van nano-communicatie om de ontvanger te verbinden met een verafgelegen server.

Zelfassemblerende nanodeeltjes

Het meest schokkende aspect van hun bevindingen zijn de “zelfassemblagestructuren in de onderzochte monsters”. Men liet het onder de microscoop bekeken serum met nanodeeltjes opdrogen, om er op een later moment achter te komen dat deze deeltjes zichzelf gemonteerd hadden. Het vertoont overeenkomsten met het in de wetenschappelijke literatuur beschreven “zelfassemblageproces van verschillende componenten om complexere structuren te vormen in de context van micro- en nanotechnologie,” zo staat er op pagina 17 van het rapport van La Quinta Columna.

Solar plexus

Het belangrijkste materiaal voor de uitwerking van deze microstructurele complexen is grafeenoxide, waarvan de aanwezigheid bepalend is voor de zelfassemblage van deze structurele complexen. Deze deeltjes reageren op microgolf-elektromagnetische velden, die door mobiele telefoons op verschillende frequenties worden uitgezonden. Wanneer grafeenoxide in het lichaam wordt gespoten, verkrijgt het magnetische eigenschappen wanneer het in contact komt met waterstofatomen en levende cellen. Dat is volgens Delgado de reden dat veel mensen in toenemende mate magnetisch zijn, met name op de plek van de injectie, de solar plexus en de schedel.

Dat verklaart het feit dat velen van degenen die met deze technologie zijn ingespoten, Mac-adressen uitzenden die met Bluetooth-technologie worden gesignaleerd. In het rapport van La Quinta Columna verwijst men naar diverse wetenschappelijke publicaties over het gebruik van Mac-protocollen voor micronetwerken waarbij men grafeen gebruikt.

Identificatie van kunstmatige patronen en indicaties van micro-technologie in het vaccin-monster

Ernstige gezondheidsproblemen

Daarnaast is grafeenoxide erg toxisch en kan allerlei gezondheidsproblemen veroorzaken. Ons immuunsysteem reageert op grafeenoxide als ware het een ziekteverwekker. Eenmaal geïnjecteerd gaat het een binding aan met het zenuwstelsel. In de ruggengraat en onze hersenen veroorzaakt de grafeenoxide, vanwege z’n hogere elektrische geleidbaarheid, in het centrale zenuwstelsel voor immobilisatie van de ledematen, beroertes, dwarslaesies en veranderingen van het zenuwstelsel, zo vertelt Delgado in dit interview.

Grafeenoxide veroorzaakt ook bloedstolsels en trombose, of tromboseproliferatie (progressieve trombose). Dit veroorzaakt allerlei problemen in het bloedvatenstelsel, zoals embolisma’s, aneurysma’s en bloedingen. Grafeenoxide beïnvloedt ook de elektrisch gevoelige organen zoals het hart, vooral wanneer de hartactiviteit toeneemt. Vooral dan treft grafeenoxide het hart en zorgt voor ontstekingen zoals myocarditis en pericarditis.

Het in de flesjes aanwezige grafeen heeft als doel de microgolfsignalen in het huidige GHz-bereik afkomstig van antennes voor mobiele telefoons op THz-schaal te versterken. Kunstmatige patronen waargenomen in het Pfizer-vaccinmonster (rechts) en vergelijkbare afbeeldingen in de wetenschappelijke literatuur (links).

Grafeenoxide heeft ook de mogelijkheid om elektromagnetische straling uit onze omgeving te absorberen en dit met een transistor-effect te vermenigvuldigen. Het veroorzaakt daardoor kleine ontladingen, die tot hartritmestoornissen kunnen leiden. Dat verklaart waarom zoveel atleten last hebben van hartritmestoornissen wanneer ze zich inspannen. “Een groot deel van de gevaccineerden ondergaat een plotselinge of onverwachte dood wanneer men blootgesteld is aan deze microgolf-bronnen”, zegt Delgado.

Ricardo Delgado ziet ook een verband tussen grafeenoxide en chromosoomveranderingen en kanker. “Grafeenoxide is extreem giftig en z’n giftigheid is ook afhankelijk van de elektromagnetische straling die het absorbeert.” Het leidt volgens hem tot allerlei ontstekingen en kan er uiteindelijk voor zorgen dat het immuunsysteem het begeeft.

Artificiële netwerken in het lichaam

Delgado ziet de drang om de wereldbevolking te vaccineren als een militaire operatie, met als voornaamste doel om de grafeenoxide en nanotechnologie in te kunnen spuiten. De grafeenoxide is de belangrijkste stof in de vaccins en wanneer het eenmaal in de neuronen terechtkomt, kan het een artificieel neuraal netwerk vormen. De grafeenoxide kan ook op afstand bestuurd worden.

Wanneer de grootte van grafeenoxide nanodeeltjes kleiner is dan 35 nanometer, kunnen ze eenvoudig onze hersen-bloedbaan-barrière passeren. Doordat deze in de hersenen terechtkomt zal men in staat zijn de hersenfuncties in kaart te brengen, zoals: herinneringen, emoties, gevoel en sensaties. Dat dit eveneens onderdeel is van een grotere agenda, blijkt ook uit de nieuwe wetgeving zoals de NeuroRight Act, die tijdens de Covid-pandemie in diverse landen is aangenomen.

Zijn conclusies, zoals samengevat in het rapport, zijn het resultaat van 20.000 uur onderzoek uitgevoerd door een multidisciplinaire groep wetenschappers. Een aantal mensen die hierover naar buiten traden leven niet meer, zoals Dr. Andreas Noack. Een Italiaanse arts zou getuigen in het Europese Parlement maar stierf plotseling. “Niemand weet wat er gebeurd is”, vertelt Delgado in de Stew Peters show (bovenaan artikel). Ook David Sassoli, de president van het Europese Parlement, is nu dood.

> Website van La Quinta Colomna

Het veranderen van het menselijk DNA en inbrengen van nanotechnologie is een wereldwijde agenda die al lange tijd in voorbereiding is. Het is een duistere agenda die niet de belangen van de mensheid nastreeft, maar streeft naar een transhumane mens. Half mens, half robot. De integratie van technologie in het biologische lichaam. Deze doelstellingen zijn te horen in interviews van Klaus Schwab en terug te vinden in artikelen op de website van de World Economic Forum. De achterliggende drijfveer van de elite waarom ze deze agenda nastreeft wordt uitvoerig uitgelegd in het drieluik “Waarom de elite streeft naar het transhumanisme en de New World Order, (deel 1) onsterfelijkheid, (deel 2) en een onmenselijke agenda” (deel 3).

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
Share.

About Author