De macht van de Common Law beweging: “De Cabal staat te trillen op hun benen”

0

De afgelopen weken schreef ik al in een aantal artikelen hoe de Common Law-beweging, onder andere onder aanvoering van Kevin Annett en het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) een bewustzijnsverandering op gang brengt. Door ons te beroepen op een rechtsvorm die boven de huidige statutaire wetgeving staat, kunnen we het onrecht in onze wereld herstellen en de misdadigers aan de top berechten. Parallel aan het ITCCS (de Common Law-beweging vanuit Canada en Brussel) is er een vergelijkbare beweging in de Verenigde Staten. Dit onder aanvoering van de National Liberty Alliance (NLA). Laura Legere van National Liberty Alliance vertelt in een interview met Alexandra Meadors van Galactic Connection welke successen deze beweging in de VS heeft bereikt. 

De National Liberty Alliance (NLA) is een organisatie die door middel van Common Law de rechtstaat in de Verenigde Staten wil herstellen. Ze zijn vooral bekend vanwege hun Mandemus, een juridische aanklacht van hoogverraad tegen de hele Amerikaanse overheid. Naast een hele serie andere aanklachten tegen de Amerikaanse regering en het juridische systeem, zetten ze zich met name in voor gewone burgers die ten onrechte veroordeeld zijn of veroordeeld dreigen te worden.  

Het recht op Common Law rechtsspraak is verankerd in de Amerikaanse grondwet. Common Law valt niet onder het huidige (Amerikaanse) rechtssysteem, noch onder de uitvoerende of wetgevende takken van de overheid. De Common Law Grand Jury is de vierde ‘tak’ van de regering en staat hiërarchisch boven het Supreme Court (de hoge Raad). Door Common Law toe te passen kan men daarom allerlei onrecht in de samenleving aanpakken, omdat het de maritieme rechtsspraak die normaal wordt toegepast overtreft.

Laura Legere is van mening dat als men in staat is om Common Law weer in de rechtbank te installeren, men dan het corrupte rechtssysteem kan aanpakken en een groot percentage gedetineerden kan vrij krijgen. Volgens Laura behoort 90% van de gedetineerden in de VS niet in de gevangenis. 

Ondanks dat de NLA mensen aanmoedigt om hun rechten op te eisen heeft men daarbij wel een pragmatische instelling. De NLA adviseert mensen niet om op hun strepen te gaan staan als ze daarmee in de problemen kunnen komen. Een voorbeeld is het recht om zonder rijbewijs rond te mogen rijden (verankerd in de Amerikaanse grondwet). De NLA raadt dit echter af, omdat zoals Laura het zegt: “Je hebt wel gelijk, maar je kunt erdoor in de gevangenis komen.”

Waarnemers in de rechtbank 

National Liberty Alliance heeft als doelstelling mensen over Common Law te onderwijzen en geeft gratis cursussen. Daarnaast bieden ze echter ook advies en soms praktische ondersteuning bij lopende zaken. Er worden bijvoorbeeld soms court room observers (waarnemers) naar de rechtbank gestuurd om te noteren wat er precies gezegd wordt.

De NLA adviseert om altijd rechtszaken ofwel op te nemen ofwel de gesprekken te noteren, zodat feiten later niet verdraaid kunnen worden. Deze uitgewerkte notities kunnen later als ‘verklaring onder ede’ worden ingediend. Het huidige rechtssysteem is namelijk dermate corrupt dat deze extra bewijslast nodig is om je op die manier in te dekken.

Dat de betrokkenheid van de NLA tot talloze successen leidt blijkt ook uit het voorbeeld van een zaak waarbij kinderen via de ‘kinderbescherming’ zouden worden afgenomen. Deze uithuisplaatsing werd echter teruggedraaid door het simpele feit dat een getuige in de rechtszaal aantekeningen had gemaakt. 

Talloze ‘oath keepers’ (mensen in overheidsdienst die trouw hebben gezworen aan de grondwet, vaak voor de staat werken en niet in dienst zijn van de federale overheid) zoals Sheriffs en Militieleden zijn lid van de National Liberty Alliance. De NLA is daarmee ook gelinkt aan de handhavers van de het recht.

Laura Legere heeft van een insider te horen gekregen dat de Cabal op hun benen staat te trillen vanwege het werk dat de NLA doet en hetgeen zij al binnen korte tijd voor elkaar hebben gekregen. Met name het rechtssysteem begint ’m behoorlijk te knijpen. Het rechtssysteem is een van de meest systematische problemen, omdat het deze criminelen aan de top beschermt. 

Oregon: interventie door een hogere macht

Laura vertelt ook dat de NLA betrokken is bij de zaak in Oregon. Ze zegt dat er crisisacteurs waren ingezet en scherpschutters om beide partijen te provoceren tot een vuurgevecht. Ze is ervan overtuigd dat het de bedoeling was geweest dat naast LaVoy Finnicum ook de andere inzittenden, waaronder de Bundy broers, doodgeschoten zouden worden. Door een ‘wonder’ is dat niet gebeurd. 

Een dergelijk wonder vond ook plaats tijdens de ‘stand-off’ (opstand / protestactie) op de Bundy Ranch in Nevada. Ook daar zijn meldingen van scherpschutters die zowel op de actievoerders aan de kant van de Bundy’s, als op de medewerkers van de BLM hadden willen schieten. Het was namelijk de bedoeling dat beide partijen elkaar ‘lek hadden geschoten’.

Maar dat bloedbad bleef uit en er viel wonder boven wonder geen een dode noch een gewonde. Volgens getuigen was er sprake van een ‘goddelijke interventie’, toen de automatische geweren van de scherpschutters dienst weigerden op het moment suprême. Inderdaad een wonderlijke situatie.  

Wellicht is de belangrijkste boodschap die in deze voorbeelden verscholen ligt, simpelweg dat wanneer we hulp inroepen van een hogere kracht om beschermd en ondersteund te worden in onze missie voor rechtvaardigheid, we die ook daadwerkelijk krijgen.

Alexandra heeft dan ook een boodschap voor de sceptici die denken dat het allemaal geen zin heeft: “We worden ondersteund door een hogere kracht. Dus als je dat negatieve gedachtenpatroon in je hoofd hebt, wis het uit en probeer nog eens. Want als je letterlijk kenbaar maakt dat je hulp van het licht nodig hebt en je loopt een rechtszaak in…ik zweer het, het gebeurt!” 

Wapenbezit beschermt Amerikanen tegen overmeestering

Alexandra: “Het zijn de verlichte mensen die nu de kar trekken, het gaat niet om de massa.” Alexandra is zich er wel van bewust dat mensen van de ‘licht en liefde-beweging’ niks van wapens moeten hebben. Anderzijds staan militie-leden op hun strepen om wapens te mogen bezitten. “We moeten leren om tolerant ten opzichte van elkaars standpunten te staan.”

Laura voelt zich ook wel degelijk beschermd door een spirituele, hogere kracht. Over het wapenbezit en de positie van de milities die op hun strepen staan om wapens te mogen bezitten is ze helder: “De mensen die wapens bezitten beschermen ons zodat we niet overmeesterd worden.” Landen zoals Engeland en Australië die wel strenge wapenwetten hebben aangenomen, zijn sindsdien levende schietschijven. Ze voegt toe: “De slechteriken zijn degene die hoe dan ook altijd wél wapens hebben.”

En het blijkt dat na elke valse-vlag-aanval in de VS de wapenverkoopcijfers omhoog schieten. Het werkt als een boemerang en heeft een averecht effect. De Cabal schieten zichzelf dus met elke vals-vlag-aanslag figuurlijk in de voet.

Alexandra: “Het is de balans van macht. De Verenigde Staten is de katalysator in datgene er nu wereldwijd plaatsvindt.” (E*: Een gedachte die ook door onder andere Simon Parkes en Drake Bailey wordt beaamd.) Dat de Common Law beweging daarin een breekijzer is om deze macht en het grondrecht opnieuw op te eisen is inmiddels wel duidelijk. De NLA heeft allerlei overwinningen behaalt, al zal de gevestigde orde nooit toegeven dat dit veroorzaakt is door activiteiten van de NLA.

Uit dit interview van Laura Legere en Alexandra Meadors blijkt dat gewone mensen buitengewone dingen kunnen doen. Je hoeft niet een (sociaal maatschappelijk) machtige positie te hebben om je eigen macht terug te claimen. Laura doet vervolgens een oproep aan mensen om de National Liberty Alliance te helpen met allerlei praktische zaken. Naast ‘gewone’ vrijwilligers zoekt de NLA met name mensen met bijzondere competenties. 

Wil je meer informatie over dit onderwerp:

> National Liberty Alliance 
> Common Law en natuurrecht: oorspronkelijke rechtsvormen om het onrecht te herstellen 

 Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.