Binnen de (alternatieve) gemeenschap wordt door (wakkere) mensen vaak geroepen dat ‘het systeem er niet is voor de gewone mensen’ en dat het ‘alleen maar gunstig uitpakt voor de elite’. Los van ideologische opvattingen, valt dit moeilijk te ontkennen. We hebben binnen onze samenleving te maken met enorme vermogensongelijkheid en met concentratie van de macht. Dit kan met harde bewijzen worden onderbouwd. Deze harde realiteit wordt niet eens in twijfel getrokken door witteboorden minions, die toch ook (net als wij) toegang hebben tot alle informatie.

Waar het nooit over gaat — het is blijkbaar nogal controversieel — is hoe we concrete oplossingen kunnen implementeren binnen het sociale vraagstuk waarin de huidige wereld zich bevindt. Het gebrek aan tastbare en effectieve oplossingen voor de problemen waarmee we kampen, blijft een belangrijk obstakel dat een snel ‘ontwakende’ massa tegenhoudt.

Wakker activisme als ongeleid projectiel

Het probleem is dat de mensen op een verkeerde manier activisme bedrijven. Veel activisme blijft digitaal. Het blijft hangen in social-media-activisme. De wielen draaien wel, maar het voertuig gaat nergens heen. De activistische energie gaat als een ongeleid projectiel de ruimte in en eindigt nergens.

De drie meest gebruikelijke methodes die worden gebruikt zijn:

 • Voortdurend klagen over de acties van anderen;
 • Protesteren tegen de acties van anderen;
 • Lobbyen bij politici om nieuwe wetten uit te vaardigen, waarmee de problemen worden opgelost en de mensen worden ‘beschermd’.

Deze methodes werken maar een beetje (er zijn op dit moment nog steeds niet veel structurele veranderingen waar te nemen, dat kan niemand ontkennen). Ze ontberen echter allemaal de essentie, die de kern vormt van échte verandering; namelijk directe, individuele actie.

We geven structureel onze kracht weg

Door altijd te rekenen en te vertrouwen op iets of iemand anders, zoals overheid, politiek of andere mensen, geven wij structureel onze eigen kracht weg en houden daarmee het gehate systeem in stand. De enige manier waarmee we het systeem rechtstreeks kunnen veranderen, is door middel van onze eigen individuele acties.

Zonder onze energie verhongert de parasiet

Het is volkomen begrijpelijk hoe machteloos mensen zich voelen als ze ineens oog in oog komen te staan met ‘Het Beest’, dat het systeem is. Als er echter één waarheid is die elke sociale activist volledig dient te begrijpen, dan is het dat wij de mensen zijn die het beest voeden. Zonder onze energie verhongert de parasiet en valt neer op z’n knieën. Hij zal sneller sterven dan we ons nu kunnen voorstellen. Dit is echt niet zo moeilijk als we denken. Het is een kwestie van hard werken, discipline, ruimdenkendheid, diepgaand onderzoek en voortdurende aanpassing aan onze steeds veranderende wereld.

Iedereen is zwaar geïndoctrineerd

Met geld dat nu in de wereld circuleert is het financieel mogelijk de corrupte aspecten van het systeem uit de wereld te helpen. Een voorbeeld; in plaats van te klagen over de lage lonen van de Lidl of de slechte voedselveiligheidsnormen van McDonald’s, zorg je dat je daar niet werkt en dat je daar niet eet. Dat heeft een financiële impact en geeft meteen een signaal af. Hoewel dit niet zo moeilijk is, blijkt het in de praktijk toch lastig voor veel mensen. Vooral omdat iedereen zo zwaar is geïndoctrineerd in het idee dat we afhankelijk zijn van het systeem om te kunnen overleven. Denk maar niet dat ‘wakkeren’ minder geïndoctrineerd zijn dan ‘slapers’ als het om dit onderwerp gaat.

Verslaafd aan systemische ‘Kool Aid’

Het is een vorm van zwarte magie. We worden misleid en daardoor blijven we energie geven aan een externe entiteit. Ondanks het feit dat het volledig indruist tegen onze eigen belangen. Deze psychische verslaving is extreem diep geworteld in allerlei lagen van ons (onder)bewustzijn. We realiseren ons niet hoe verslaafd we zijn aan deze ‘systemische Kool-Aid’ (E*: een verslavend drankje met endocrine), die we maar blijven voeden. Niet alleen zijn we eraan verslaafd, we kunnen nauwelijks alternatieven bedenken voor onze destructieve gewoontes en aannames. Maar als we willen dat het systeem enige kans krijgt om structureel te veranderen, moeten we echt stoppen met het financieel ondersteunen van de instellingen die tegen onze belangen ingaan. Daarbij gaat het (onder meer) om de voedings- en bio-industrie, gepropageerde media, criminele banken, hebzuchtige bedrijven, ongezonde relaties en een ontrouwe overheid.

Het is niets anders dan junkie-gedrag

‘Als we het systeem boycotten, verliezen velen hun baan’ is een veelgehoord argument om niets te doen. En dat is tot op zekere hoogte waar, maar zijn we nou echt zó passief en afhankelijk geworden dat we onze gewoontes niet meer kunnen aanpassen of verbeteren en totaal niets nieuws meer kunnen verzinnen? Dat is niets anders dan junkie-gedrag. Junks zeggen dat ze ziek worden als ze stoppen met het gebruik van heroïne. Ze rechtvaardigen daarmee hun voortdurende drugsmisbruik en maskeren hun ongezonde verslaving. De verslaafde wordt mogelijk ziek en zal een zware periode moeten ondergaan. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat dit een onvermijdelijk deel is van de, op termijn, (positieve) verandering. Hetzelfde geldt voor sport. Daarbij train je je lichaam ook, door met relatief kortstondige stress lange-termijn-winst te behalen.

Alle groei gaat gepaard met mindere periodes. Mensen die smoezen blijven gebruiken, ontkennen hun angst voor verandering. Ze ontberen de wil, de kracht en het doorzettingsvermogen om door (iets) minder gemakkelijke tijden te gaan. Laat de angst niet meer regeren. Zo simpel is het echt!

Stop met het voeden van ‘Het Beest’

Een beter en rechtvaardiger systeem zal uiteindelijk worden gedragen door energie van die sterke en moedige mensen die zelf ‘de verandering durven te zijn die ze in de wereld willen zien’. Zorg eerst dat je zelf het licht bent dat je wilt zien schijnen en stop met het voeden van ‘Het Beest’ en met het weggeven van je kracht aan instituten, foute bedrijven en aan de onbetrouwbare politiek. Gebruik je geld, energie en tijd om alleen nog maar systemen te ondersteunen die ethiek, (ware) logica, intuïtie en liefde promoten.

Het systeem zal zich moeten aanpassen aan ons

Het zal je heus offers, inspanning en doorzettingsvermogen kosten. Maar als steeds meer mensen de intrinsieke kracht van dit concept inzien en daarnaar leven, heeft het systeem geen andere keus dan zich aan te passen. Want het systeem bestaat alleen maar door de acties van de mensen die het doen draaien. Dit inzien en implementeren in je leven is misschien wel het moeilijkste dat je ooit hebt gedaan. Het vereist persoonlijke verantwoordelijkheid, intellectueel onderzoek en pro-actieve actie, omdat we eraan gewend zijn te denken dat anderen ‘het wel voor ons doen’ en dat al onze acties ‘een druppel op een gloeiende plaat zijn’.

Geweld veroorzaakt alleen maar meer geweld

We zullen ons misschien meer moeten verenigen, samenwerkingsverbanden zoeken en wellicht moeten er in gemeenschappen wel informatieve programma’s worden opgezet, om de gewenste veranderingen tot stand te brengen. Individuele actie (in samenwerkingsverband) kan betekenen:

 • Het opstarten van nieuwe sociale groepen (IRL)
 • Het opzetten van een innovatief bedrijf
 • Meedraaien in een lokaal kantoor
 • Workshops opzetten

Als we een niveau verder gaan, moeten we ons (op een vreedzame manier) bezig houden met het ontmantelen van de vele onrechtvaardige wetten die de overheid heeft geïmplementeerd. Grote denkers zoals Martin Luther King Jr. begrepen dit indertijd al en daarom was de beweging rondom hem zo effectief. Ik pleit niet voor een gewelddadige omverwerping van de regering. Dat is namelijk onlogisch omdat de regering beschikt over een enorm arsenaal aan wapens en minions. Geweld veroorzaakt alleen maar meer geweld.

Vreedzaam ongehoorzaam zijn

Onze regering laat ons keer op keer zien dat onze ‘belangenbehartigers’ corrupt zijn tot op het bot. De mensen die zeggen ons te vertegenwoordigen, behartigen onze belangen niet, integendeel. We hebben eigenlijk geen andere keus meer dan onszelf te verdedigen door vreedzaam ongehoorzaam te zijn. En dit geldt ook voor de mensen die in dienst zijn van de overheid. Door te doen wat je wordt opgedragen, houd je de negatieve energieloop in stand. Als het waar is dat de overheid er is ‘ten behoeve van de mensen, door de mensen en voor de mensen’, dan mogen wij ook ware Nederlandse patriotten zijn. Met het recht om onrechtvaardige wetten te negeren, verplichte ziektekostenverzekeringen niet te nemen, schandalige belastingaanslagen en boetes te weigeren en de belasting niet meer te betalen, die (voor een deel) toch de vernietiging van veel onschuldigen veroorzaakt en de eeuwigdurende oorlog financiert.

Onze persoonlijke verantwoordelijkheid ontbreekt

Uiteindelijk moeten we ons, meer dringend dan ooit, bewust worden van onze eigen, enige en échte kracht. Wij geven het geld aan onethische bedrijven die ons vervolgens uitbuiten of ziek maken. Wij volgen de bevelen op en houden daarmee het systeem in stand. Het is onze persoonlijke verantwoordelijkheid die ontbreekt in de activistische beweging. Maar het harde feit is dat het systeem draait om de acties van de massa’s, niet om de acties van de elite. Het lijkt alleen maar alsof het tegenovergesteld is. Dat is de gecreëerde illusie. We zijn op een zeer slinkse en geavanceerde manier voorgelogen en geïndoctrineerd om te geloven dat we meesters nodig hebben en zelf geen macht bezitten. Het kan niet verder van de waarheid afstaan, dan dit.

Het is belangrijk om je te realiseren dat je wel kracht hebt!

Word wakker en realiseer je dat je wel kracht hebt! We hebben kracht! Op het moment dat we ons hiervan écht bewust worden, in elke cel van ons lijf, kan en zal de waarheid en liefde die in het grootste deel van onze bevolking heus aanwezig is, niet meer worden gestopt. Laten we beginnen met het oplossen van het probleem. Dwing Het Beest op de knieën en voed het licht. We zijn hierbij allemaal persoonlijk verantwoordelijk en het is de enige manier waarop echte verandering zich ooit zal manifesteren. Het moment is NU!

Door Edward Morgan
Vertaald door Cassandra de Wit

Bronnen: Prepare for change  The last American Vagabond (vrije vertaling)

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

5 reacties

 1. Paar jaar geleden heb ik emails gestuurd naar:
  Vaticaan
  Drie grootste universiteiten
  EU
  UN
  Locale gemeentelijke politiediensten
  Internationaal hof in Den Haag
  Raad van Staten
  Meerdere internationale goeddadigheids instellingen
  Washington
  Wereldkerk
  Locale kerken zeewolde
  Locale politie zeewolde
  Gemeente Zeewolde
  Gesproken met agenten
  Leger des heils
  Het koningshuis
  Internationale en nationale kranten
  TV stations
  En zo voorts….
  Ik wil hiermee niet aangeven dat het heeft gewerkt. Aangezien de reacties van allerlei verschillende departementen binnen deze organizaties uitbleven.. Doch ik hoop toch dat er wat email door de spamfilters zijn gekomen en wel zijn aangekomen.
  Wie weet heb ik toen mijzelf volledig voor schut gezet. Of enigerlei wat effectieve zaadjes geplant..

  Ik zal het nooit weten.
  Doch ik houd hoop..
  Belasting betaal ik niet meer
  Boetes betaal ik niet meer
  Ik ben stel op sprong naar Ghana vertrokken omdat ik de bureaucratie en de overreguliering niet meer aankon.
  En nu helaas ben ik zwaar gestrand en gaat mijn gezondheid met stappen achteruit. Geen inkomen. geen doelen meer. Was dit het allemaal waard?
  Kan ik iemand de schuld geven?
  Ja en nee… !

  Het feit ligt er nu eenmaal… Waar ik nu wel echt op wacht en hoop is omdat ik opgebrand en uitgeblust ben. Is op het universeel basisinkomen.
  Voor iedereen!
  Ik heb echt mijn best gedaan. Heb al 7 jaar dag en nacht zitten delen op sociale media en zo voorts.. Veel gesprekken en gevechten en discussies gevoert.. Dag en nacht.. De energie is op!! En dat is iets waar ik zelf voor koos. Ik kon niet meer omgaan met het dagelijkse ervaren onrecht. Wat is diepgeworteld in mijn genen..
  En dat kan ik dat kind in mij nooit kwalijk nemen.. Toen ik acht jaar oud was kwam ik al voor anderen op en bevocht ik de pestkoppen..

  Ik zou willen zeggen geef niet op. Draag het stokje verder..
  Veel warmte en liefde toegewenst.
  Jakob.

 2. Ja ik het niet beter verwoorden, dit is precies waar het om draait. Door je dit te beseffen en het besef over te laten gaan in daden, zal het systeem buigen voor ons in plaats van wij voor het systeem. Ik wil nogmaals benoemen: Doe je auto weg! de auto brengt je alleen waar de wegen je brengen, de auto rijd op benzine en olie hiermee geef je je geld aan de elite die onze kinderen offeren. De auto werkt op explosie en explosie staat voor het beest het is vernietigend. Ik denk dat voor ieder die een auto heeft dit tegelijk het moeilijkste zou zijn om los te laten, maar besef dat de auto het voertuig is van jou grootste ellende en die van ieder ander. Lukt dit niet? Begin dan bij je TV en je Mobiel. En sterf voor dat je doodgaat offerwijl neem afstand van al het materiele en besef dat het alles vergankelijk is hier op aarde. Het onvergankelijke huist in je!

 3. Ik denk dat idd het enige wat je zou kunnen doen is je verenigen.Het is anders water naar de zee dragen,je kan alleen iets voor elkaar krijgen met een massa ,je ziet hoe het mensen vergaat die in hun eentje een verschil willen maken,Je zal klein moeten beginnen en met andere groepen in alle steden contact moeten hebben en als je groot genoeg bent dan massaal aantal dingen stoppen idd massaal geen MacDonald geen kranten kopen geen shell tanken geen belasting betalen geen zorgkosten betalen.Maar de meeste mensen die het alleen doen staan aan rand van zwerverbestaan en zijn te vroeg van start gegaan ,ik doe mijn aandeel waar ik kan maar ik zie hoe weinig beweging er bij mensen zit en ik ga mijzelf niet offeren maar het moet zo gebeuren dat er mensen bijeen gaan komen en dan pas kan je zaken gaan aanpakken en veranderen.

 4. Ik merk dat ik minder artikelen over uibuiting, satanische rituelen enz moet lezen, het haalt bij mij alles behalve het licht in me naar boven.