Alle Gele Hesjes hebben één ding gemeenschappelijk: een diepe onvrede over de onrechtvaardige wereld waarin we leven. Individuele standpunten en politieke voorkeuren kunnen echter nogal uiteen liggen. Toch is er een hele simpele oplossing om de macht weer bij de burger te leggen. Het RIC: het referendum burgerintitiatief.

Roman Light is buiten Frankrijk een prominente woordvoerder voor de Gele Hesjes-beweging. Mede omdat hij de doelstellingen goed in het Engels kan verwoorden. Hij woont normaal gesproken in Australië en was rond de feestdagen in Frankrijk, toen de Gele Hesjes-demonstraties daar losbarstten. Hij besefte dat de tijd rijp was voor zijn ideeën over de hervorming van het politieke systeem. Een van zijn ideeën is het RIC: Référendum d’Initiative Citoyenne, het referendum burgerinitiatief. Dit idee wordt inmiddels door een meerderheid van de Franse Gilets Jaunes (gele hesjes) omarmd.

Het huidige politieke systeem functioneert niet

Roman Light ziet dat het huidige politieke systeem, niet alleen verouderd is, maar overduidelijk niet functioneert. Op dit moment is de macht in handen van een kleine groep psychopaten die geen enkele verantwoording hoeft af te leggen over hetgeen ze doen of nalaten. Psychopaten kenmerken zich doordat ze geen vorm van zelfreflectie of zelfcorrigerend vermogen hebben. Noch hebben ze een empathisch vermogen. Ze handelen enkel uit eigen belang. Dat is overduidelijk niet het belang van het volk of het behoud van de planeet.

Het volk kiest nu één keer in de vier jaar hun volksvertegenwoordigers. Deze zien hun machtspositie als een blanco cheque om naar eigen inzicht het beleid te bepalen. Daarin vertegenwoordigen ze het systeem, de banken, de corporaties, maar zeker niet het volk. Als er al een referendum bestaat, is dit niet bindend. Dan verzint men allerlei uitvluchten om onder de uitslag uit te komen. Kijk maar naar Brexit of het afschaffen van het referendum in Nederland zonder referendum. Laat staan dat burgers zelf een referendum kunnen initiëren.

Burgers moeten actief gaan deelnemen aan politieke besluitvorming

Dat moet en kan allemaal anders vindt Roman Light. Burgers moeten het recht hebben om zelf een referendum te initiëren over onderwerpen die ze belangrijk vinden. Ze moeten zelf wetten kunnen indienen en vorm kunnen geven. Burgers moeten over elke wet kunnen stemmen. Deze stem moet bindend zijn. Met de huidige digitale middelen is dat eenvoudig te implementeren. We moeten van een systeem van volksvertegenwoordigers, naar een systeem van volksparticipatie.

Wat ze niet begrepen hebben is dat mensen wanhopig raken. Wanhoop is iets waar veel mensen bang voor zijn, maar het is een enorme potentiële energie. Want als je wanhopig bent en niks meer te verliezen hebt, kan échte transformatie en transmutatie plaatsvinden.”

Roman Light, woordvoerder Gilets Jaunes-beweging

Bij ware democratie ligt de macht bij het volk

Roman Light is van mening dat dit tot veel betere besluiten zal leiden. Mensen hebben er zelf belang bij om de juiste beslissingen te nemen. Want bij een verkeerd besluit dragen we zelf de consequenties. Daarmee worden mensen gemotiveerd om zich in de vraagstukken te verdiepen. We schuiven de verantwoordelijkheid niet meer van ons af, maar worden allemaal een leider. Ieder op zijn eigen manier, met eigen kwaliteiten en specialisaties. Zo komen we collectief uit de slachtofferrol, waarbij we geen slachtoffer meer hoeven te zijn van een politieke elite die niet naar het volk luistert. We zijn dan actieve deelnemers in de politiek. Dat is ware democratie. De macht komt zo weer terug bij het volk.

Roman Light denkt ook dat het volk zelf de grondwet moet kunnen schrijven of herschrijven. Alleen degenen die het huidige systeem van machtsongelijkheid en inkomensverschillen in stand willen houden, hebben er belang bij om het politieke systeem bij het oude te laten. Voor de overgrote meerderheid biedt het RIC referendum burgerinitiatief grote voordelen. Burgers kunnen onderwerpen die ze belangrijk vinden immers zelf op de agenda zetten. Het geeft het volk een machtig instrument, om een heleboel onrechtvaardigheid en machtsongelijkheid aan te pakken.

RIC in korte tijd door Gele Hesjes omarmd

De Gele Hesjes-beweging laat zien dat het volk er klaar voor is. Binnen slechts enkele weken tijd is het voorheen onbekende begrip ‘RIC’ inmiddels een bekend thema, dat de meerderheid van de Gele hesjes niet alleen kent, maar ook omarmt. Het politiegeweld van de afgelopen weken heeft bovendien de ogen van het Franse volk geopend. Ze moeten nu onder ogen zien wat voor een monster er in de afgelopen decennia is ontstaan. Een monster van een politiestaat, dat niet hun belangen, maar die van een elitaire machtsstructuur verdedigt.

Met het RIC als nieuwe doelstelling zijn veel Gele Hesjes gemotiveerd te strijden om dit geïmplementeerd te krijgen. De geest is uit de fles en die gaat er niet meer in. Volgens Roman Light is het niet de vraag óf het er komt, maar wanneer het er komt. Hij is inmiddels ook in gesprek met gelijkgestemde Gele Hesjes uit andere landen. Ook zij hebben belangstelling voor het concept van het RIC referendum burgerinitiatief. Het is een internationaal concept dat overal te implementeren is.

Het RIC referendum burgerinitiatief kan een enorme gamechanger zijn. Het betekent het einde van de macht van een elitaire groep, die haar macht alleen lijkt te kunnen afdwingen door een angstcultuur van intimidatie en chantage. Het RIC betekent dat mensen niet meer afhankelijk zijn van politieke partijen, lobbygroepen en geheime genootschappen die achter de schermen de politieke koers uitzetten. RIC biedt een opening voor een nieuwe politieke koers naar een rechtvaardig, voorspoedig, duurzaam en vreedzaam tijdperk.

RIC gekaapt door een gecontroleerde politieke partij met valse voorwendselen

Deze week maakte een spiksplinternieuwe politieke partij Gilets Jaunes (Gele Hesjes) bekend dat ze meedoet aan de aankomende Europese verkiezingen. Hun paradepaardje is RIC, maar dan met een andere betekenis dan het referendum burgerinitiatief. Hun Ralliement d’initiative citoyenne (in plaats van Référendum d’Initiative Citoyenne) lijkt mee te willen liften op het succes van de oorspronkelijke RIC en de populariteit van de Gele Hesjes.

Critici zijn sceptisch over de nieuwe politieke partij, die vooral wil opereren binnen het bestaande systeem, waarbij Brussel de politieke agenda bepaalt. Het initiatief riekt naar controlled opposition en lijkt met een flinke sponsor in recordsnelheid uit de grond gestampt te zijn. Er staan 10 mensen op de lijst voor de verkiezingen in mei dit jaar. Marc Doyer, een van de kandidaten, steunde in december 2018 nog president Macron. Ook andere kandidaten worden ervan verdacht in werkelijkheid andere politieke belangen na te streven.

Het is een terugkerend verschijnsel dat vaak ontstaat wanneer er vanuit een grassroots movement een succesvol — maar voor het controlesysteem uiterst bedreigend — volksinitiatief ontstaat. Dan wordt er een kopie-organisatie opgericht dat een gespiegelde versie is van het origineel (met een tegenovergesteld doel). Deze kopie blijkt in dat geval in korte tijd te kunnen beschikken over enorme budgetten, middelen en media-aandacht. We zagen iets dergelijks al eerder bij de organisatie ITNJ dat een kopie is van het ITCCS.

De mainstream media heeft wekenlang zowel het politiegeweld tijdens de Gele Hesjes-demonstraties in Frankrijk, het enorme aantal verminkte slachtoffers, als ook de doelstellingen van het originele RIC volkomen genegeerd. Daarom is het ontzettend verdacht dat ze plotseling en masse wél aandacht besteden aan de gloednieuwe politieke partij Gilets Jaunes met hun kopie-versie van het RIC. Het is dermate doortrapt en doorzichtig, dat de kritiek en achterdocht in mijn ogen meer dan terecht is.

Het blijkt maar weer dat we oplettend moeten zijn voor agents provocateurs die er met de buit vandoor willen gaan. Deze organisaties proberen mee te liften op het succes van oprechte burgerinitiatieven, om ze vervolgens naar hun hand te zetten. Vanuit dat perspectief wordt er ook in Nederland met argusogen gekeken naar de organisatie Gelehesjesbeweging.nl. Deze vereniging is eind december 2018 opgericht, inclusief een bestuur, notariële akte en een KvK-nummer onder de noemer ‘politieke organisatie’.

Dit alles druist juist in tegen hetgeen waar de Gele Hesjes-beweging voor veel mensen voor staat: een vreedzame volksbeweging zonder politieke voorkeur of vertegenwoordiging vanuit een vakbond of vereniging. Elke vorm van organisatie creëert op zichzelf immers opnieuw vertegenwoordigers en woordvoerders, die voor anderen denken te kunnen spreken. We moeten juist af van dit idee. Het creëert wederom verdeeldheid en uitsluiting, terwijl eenheid en verbinding nodig is.

De uitdaging voor ons allemaal is om de leiders in onszelf op te laten staan. De tijd van betutteling is voorbij. We kunnen voor onszelf spreken en zelf de regie nemen. De ware geest van het RIC. Misschien is dat ook wel de belangrijkste boodschap die in het RIC verscholen ligt. We moeten ophouden om af te wachten totdat de politiek onze wensen vervult, maar ze zelf creëren en hetgeen we willen afdwingen. Hun systeem werkt niet als wij er niet meer aan deelnemen en hun spel niet meer meespelen. Wij moeten de spelregels van ons eigen spel gaan bepalen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

11 reacties

 1. Op lokaal niveau bestaat directe inspraak en medezeggenschap reeds enkele jaren in een aantal Franse gemeenten. Bijvoorbeeld in Saillans waar de inwoners samen met het gemeentebestuur beslissen over de toekomst van hun gemeente. Er zijn werkgroepen (waaronder jeugd, educatie, energie, werken, patrimonium, lokale economie, ontspanning, financieel, en nog een paar…) waar iedere inwoner kan bij aansluiten. De werkgroepen bespreken alles, nemen besluiten, doen voorstellen,…en het gemeentebestuur zorgt voor de uitvoering. Een soort lokaal zelfbestuur door de hele gemeenschap samen…
  http://www.mairiedesaillans26.fr/menu-principal/projet-communal/

 2. Peter van den Engel on

  Op zichzelf zijn burgerinspraak, of medebepaling bewegingen zoals in Italie en Zwitserland ook aan officiele politieke partijen gelieerd zoals de vijfsterren beweging van Grillo, omdat je zo’n afvaardiging ook nodig hebt voor allerlei lopende zaken.
  Je kan je wel afvragen wat er uit vrijwilligerswerk bestaat/ en wat er door wie betaald wordt, zoals de genoemde Rothshild connectie die de politieke uitkomst manipuleert.
  Het gaat er dus niet alleen om dat er iets gevonden mag worden/ maar ook dat je begrijpt hoe de systemen functioneren en hoe je die eventueel kunt veranderen.

 3. Peter den Haring on

  Hallo Ella,

  Jouw anarchistische golflengte van praten namens Het Volk is een historisch pijnlijk gebleken route. Het is inconsequent dat je wil dat Het Volk zich met elkaar (met wie dan?) moet verbinden maar dat je dan weer bezwaar maakt als mensen een kader opzetten (een politieke partij bijvoorbeeld) waar men elkaar zou moeten kunnen vinden. J
  a, inderdaad, WAAR ANDERS kunnen gelijkgestemden elkaar dan vinden? Op straat? Waar net zo makkelijk de provocateurs zich kunnen laten opnemen in de beweging en zelfs zogenaamd NAMENS de beweging interviews geven? Op straat begint er protest, precies. En als het alleen op straat blijft, gaat dat initiatief nemende deel van Het Volk er weer vanaf geslagen worden door de politie. Op straat kun je druk zetten maar nooit winnen. Dus moet er gepraat worden en onderhandeld. Daar ligt de narigheid. Op straat kun je blijven schreeuwen maar binnen moet je met argumenten komen.
  En dus? Moeten we voorzichtig zijn met het praten over of namens Het Volk, want dat bestaat helemaal niet en van democratie is heus nog geen sprake als 0,3% van de volwassen bevolking op straat met een Geel Hesje loopt. Wat is dan het nut van demonstraties? Dat de gevestigde orde even bibbert. En beter gaat letten op de steeds dieper wordende kloof tussen heel arm en heel rijk. Plunderen en brandstichting helpt enorm om reguliere politici wakker te maken maar het roept ook veel gasten in actie met wapenstok, traangas en als hobby slaag op het bureau. Organisatie moet dus en dat opent weer bureaucratische valkuilen. En ondertussen lekker veel sensationele filmpjes op internet zetten. Ik denk op http://www.tijdgeest-magazine.nl wel met je mee. Groet van Peter den Haring

  • Ik ben het met je eens dat organisatie en op een natuurlijke manier verenigen nodig is om een front te vormen. Maar de voorbeelden in het artikel zijn niets meer dan organisaties opgericht door het systeem zelf, met als doel om de volksbeweging uit elkaar te drijven en zelf de koers te kunnen bepalen. Iets dat heel goed is uitgelegd in het atikel: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13706:einde-van-de-gele-hesjes&catid=37:wereld&Itemid=50

   Overigens vraag ik me af of de huidige structuren nog wel geschikt zijn om daadwerkelijke verandering door te kunnen voeren. Zeker deelname aan het Europese parlement geeft nagenoeg geen ruimte om ook maar 1% van structurele veranderingen door te voeren. Een oprechte politieke partij door de gele hesjes en gebaseerd op het oorspronkelijke RIC heeft alleen kans als nationale partij, op voorwaarde dat men zich los maakt van de Europese regering.

   Wanneer we erkennen dat het huidige systeem: de wetgevende macht, handhavende macht en controlerende macht door en door corrupt zijn, is het misschien wel erg naief om te denken dat je binnen datzelfde corrupte en dichtgetimmerde systeem ook maar een schijn van kans maakt. Wat de oplossing dan wel is, is iets waar we met z’n allen mogen onderzoeken. Maar er is een reset nodig die verstrekkender is dan het meedebateren met de gevestigde orde.

 4. patrick van wijk on

  Beste Ellaster,

  Graag een verwijzing naar komende bijeenkomsten of groepen die zich inzetten voor burger initiatieven!

  Met vriendelijk groet,

  Patrick van WIjk

  • Beste Patrick, Je kunt data, locaties of evt. links naar websites hieronder plaatsen (en evt. de andere artikelen). Graag zelfs. Op termijn wil ik een eventskalender toevoegen aan de site, maar het ontbreekt me aan tijd en mankracht om nu zoiets op te zetten, of een volledig overzicht van events te vergaren. Dank je. E*

 5. De moderator van de MeWe-groep Gele Hesjes NL (https://mewe.com/group/5bfcad48d781487c7e412bf2) maakte bij de plaatselijke kopieerwinkel een autosticker voor zichzelf en wat vrienden. Eenmaal op de auto’s geplakt kregen ze enorm veel positieve reacties. Mensen vroegen waar ze de stickers gekocht hadden. Dat was de aanleiding om er meer te laten afdrukken, zodat meer mensen met deze stickers gaan rondrijden en het begrip ‘Gele Hesjes’ meer bekendheid kan krijgen.

  Het bleek echter een behoorlijke klus om bij te houden wie een sticker wilde hebben en hoeveel. Dat was de aanleiding om een webshop te bouwen. Er zijn heel wat vrije uurtjes in gaan zitten, maar het resultaat mag er zijn.

  Ondanks dat de stickers verkocht worden, gaat het de eigenaar niet om het winstoogmerk. “Het bouwen van een website, bestellingen afhandelen of versturen en voorraden bijhouden kost een hoop geld en tijd.” Hij doet het met veel plezier “om op deze manier de gele hesjes nog bekender te kunnen maken.”

  Neem zelf een kijkje op:
  http://www.gelehesjesstickers.nl

 6. Diverse bronnen beweren dat de gele hesjes georganiseerd zijn door de Cabal. Men wil wereldwijd chaos creëeren.

  • Daar begint het ondertussen wel op te lijken. Zeker aangezien de Franse Raad van Staten vandaag besloten heeft dat het gebruik van de LBD-geweren niet opgeschort hoeft te worden. Het is een verontrustende gedachte.
   Tegelijkertijd daagt het ons uit om na te denken of er geen andere manieren zijn om onze stem te laten horen en ons te verzetten tegen de onredelijkheid van het systeem. Zeker omdat het demonstreren met een geel hesje misschien wel onderdeel is van hun plan.

 7. Op persoonlijk vlak probeer ik zo min mogelijk partij te kiezen en me met geen 1 partij in te laten. Het is wel moeilijk want de platte propaganda van de MSM neemt wonderlijke vormen aan en velen trappen daar nog steeds in.