Veel mensen, inclusief artsen, nemen aan dat vaccins effectief en veilig zijn en dat deze uitgebreid zijn getest voordat ze op de markt verschijnen. Onterecht blijkt nu. Daar waar men voor medicijnen een gouden standaard hanteert met een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek, gelden deze regels niet voor vaccins. De Stichting Vaccinvrij vroeg het RIVM en de overheid jaren geleden om bewijsmateriaal die hun claims over veiligheid en effectiviteit van vaccins onderbouwen. Maar het gevraagde bewijs is nooit geleverd.

Het vergeefse Wob-verzoek

Al vanaf 2004 schreef Door Frankema, oprichter van de Stichting Vaccinvrij, naar de overheid om een onderbouwing van het vaccinatiebeleid te krijgen. Omdat de reacties nooit echt antwoord gaven op de vragen over de garantie van effectiviteit en veiligheid, diende de Stichting Vaccinvrij in 2018 een Wob-verzoek in. Het ging om drie specifieke vragen met betrekking tot het Rijksvaccinatieprogramma. Een van deze vragen ging over de veiligheid van combivaccins.

Middels een aanvraag op basis van deze Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moet de overheid zich verantwoorden en openheid van zaken geven. De overheid moet dan binnen vier weken reageren en uiterlijk binnen acht weken antwoord geven op de gestelde vragen, om daarmee openheid te bieden over hun gevoerde beleid.

Na enige tijd werd de Stichting Vaccinvrij uitgenodigd bij het RIVM. Men hoopte daar eindelijk het gevraagde wetenschappelijke bewijs te krijgen, voor de claims die zij en de overheid maken en die de basis vormen van het Rijksvaccinatieprogramma. Helaas kwam ook daar het gevraagde bewijs niet boven tafel. Ze beloofden daarentegen wel mee te helpen zoeken naar het bewijs. Het werd echter een lang traject en het kwam er in feite op neer dat de stichting nooit de gevraagde stukken heeft ontvangen.

Uiteindelijk stapte de stichting naar de rechter en is nu inmiddels twee jaar later in het gelijk gesteld, vanwege het in gebreke blijven van de overheid om aan hun Wob-verzoek te voldoen. Dat is opmerkelijk; ten eerste omdat we hieruit mogen concluderen dat het bewijs van “effectief en veilig” er simpelweg niet is. Ten tweede is het uiterst actueel met de huidige discussie over het nieuwe, experimentele coronavaccin, waarvan men dezelfde claims maakt, maar waarvan de veiligheid en effectiviteit allerminst bewezen is.

Claim over vereiste dekkingsgraad mist wetenschappelijke onderbouwing

Ook de claims over de 95% dekkingsgraad die noodzakelijk zou zijn voor de groepsimmuniteit, heeft geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. Men claimt dat deze groepsimmuniteit alleen verkregen kan worden wanneer een substantieel deel van de bevolking gevaccineerd wordt. Dit vormt eveneens de basis voor morele chantage en maatschappelijke druk, om mensen te bewegen zich ten minste te laten vaccineren om anderen te beschermen. Maar zonder wetenschappelijke basis is de beoogde dekkingsgraad niets meer dan een propagandaboodschap.

De door het Ministerie van Volksgezondheid en RIVM ingenomen standpunten blijken gebaseerd op drijfzand en niet op zorgvuldig en gefundeerd wetenschappelijk onderzoek. Vooral de veiligheid van vaccins zou een grote zorg moeten zijn. Zeker nu de farmaceutische giganten, ondanks hun honderden-miljoenencontracten inzake het coronavaccin, wereldwijd hun aansprakelijkheid afschuiven op de overheden. Dat is veelzeggend én alarmerend. Zeker nu een experimentele technologie wordt geïntroduceerd, die nauwelijks getest is.

Del Bigtree, medisch journalist en medeproducent van de film Vaxxed, deed in Amerika eveneens een soort Wob-verzoek, een recht binnen de Amerikaanse Freedom of Information Act (zie video hieronder). Hij kreeg weliswaar een datadump van wel liefst een duizendtal onderzoeken, maar daaruit blijkt ook dat de farmaceutische industrie haar wetenschappelijke studies altijd zodanig opzet dat er nooit een ongevaccineerde controlegroep is. Op die manier blijven bijwerkingen zoals neurologische schade, auto-immuunziekten en andere vormen van vaccinatieschade gemaskeerd.

Alleen in een dubbel blind gerandomiseerde placebotest kun je aantonen of een middel veilig is of niet. Een placebo mag geen enkele schadelijke (hulp)stof of ingrediënt van het medicijn of vaccin bevatten. In het geval van een vaccin zou een placebo een spuitje met zout water zijn. En daar gaat het in dit geval nou juist om, vaccins worden nooit vergeleken met een echte placebo, maar altijd met een ander vaccin of spuit met dezelfde (giftige) hulpstoffen. Daarom kan men nog steeds niet beweren dat het bewezen is dat het veilig en effectief is, omdat dit bewijs simpelweg niet bestaat!

Desinformatie of eenzijdige propaganda?

In de afgelopen jaren voeren de landelijke politiek alsmede internationale organisaties een beleid om ‘desinformatie’ over vaccinaties terug te dringen. Zo werden internationaal het European Vaccine Action Plan (EVAP) en het Global Vaccine Action Plan (GVAP) in het leven geroepen. In Nederland werd door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) de ‘vaccinatie alliantie’ opgericht, met als doel om de vaccinatiegraad te verhogen, die door verhalen van vaccinatieschade dalende was. De ouders die deze verhalen deelden, werden verweten desinformatie te verspreiden.

De vraag is wie er nou eigenlijk écht desinformatie verspreidt. Deze politieke campagne is vooral gericht om informatie vanuit actiegroepen zoals Stichting Vaccinvrij en de Children’s Health Defense (de organisatie van Robert F. Kennedy jr.) te debunken. Maar nu Stichting Vaccinvrij in de Wob-procedure in het gelijk is gesteld, blijkt dat vooral de overheid en het RIVM ongefundeerde claims over vaccins verspreiden.

De Stichting Vaccinvrij is opgezet ten behoeve van transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. Zij hebben contact met tienduizenden ouders die twijfels hebben over de veiligheid en effectiviteit van vaccins, of ten minste twijfelen of het onderzoek daarnaar wel zorgvuldig is gebeurd. Sommige ouders zijn hun vertrouwen in het vaccinatieprogramma kwijtgeraakt, nadat hun kind in hun ogen door een vaccinatie ernstige gezondheidsschade heeft opgelopen. Iets dat niet altijd eenvoudig is om te bewijzen, maar waarvoor een kleine groep ouders officieel wél erkenning en financiële compensatie heeft gekregen.

Kritische geluiden smoren om risico’s te verbloemen

Om die reden is transparante voorlichting over de voor- en nadelen en de mogelijke risico’s die met vaccineren gepaard gaan cruciaal. Alleen op basis van volledige en eerlijke informatie kunnen mensen een weloverwogen keuze maken. Dit alles is ook vastgelegd in de Code van Neurenberg die na de Tweede Wereldoorlog is ontwikkeld, als waarborg na onethische medische experimenten die door Nazi-artsen zijn gepleegd.

De waardebepalingen die in deze Code van Neurenberg zijn vastgelegd lijken bijna vergeten te zijn en worden in het huidige coronabeleid steeds meer genegeerd. De informatievoorziening over het aankomende coronavaccin is vanuit de overheid eenzijdig. Het publieke debat dat binnen de mainstream media en het parlement in de volle breedte gevoerd zou moeten worden, vernauwt zich juist. Daarbij krijgen kritische geluiden niet alleen nauwelijks een podium, maar politici laten zich zelfs openlijk uit om deze kritische geluiden te willen gaan verbieden.

Daarom is de overwinning van Stichting Vaccinvrij een dubbele overwinning, omdat het iets blootlegt dat door iedereen gezien moet worden. Het bewijs van de aanname dat vaccins effectief en veilig zijn, ontbreekt. Het bewijs van kudde-immuniteit door vaccins ontbreekt. Ook in de coronacrisis zien we dat een deugdelijke onderbouwing van de genomen maatregelen ontbreekt. Een positief gevolg is dat talloze artsen, verpleegkundigen, psychologen en wetenschappers zich nu uitspreken tegen het beleid en hun zorgen uiten over het nieuwe coronavaccin.

De minister van Volksgezondheid suggereert dat een vaccin de enige oplossing is om uit de coronacrisis te komen. Bovendien wordt er gesproken over een vaccinatie als voorwaarde om de vergaande coronamaatregelen op te kunnen heffen. Wat in de aanloop naar het coronavaccin ook steeds duidelijker wordt, is dat financiële belangenverstrengeling en internationale politieke druk, de werkelijke redenen achter de vaccinatie-agenda lijken te zijn.

Met een nauwelijks getest coronavaccin staan echter levens op het spel. Daarom is het onze morele plicht om juist alle aspecten van deze agenda bloot te leggen. En nu het puntje bij paaltje komt, blijkt uit het Wob-verzoek van Stichting Vaccinvrij dat de overheid geen openheid van zaken wil geven over hun contractafspraken met de farmaceutische industrie en niet met onweerlegbaar bewijs kan komen dat de betreffende combivaccins effectief en veilig zijn.

WOB-verzoek vaccinveiligheid – na twee jaar een soort van antwoord

Steun Ella Ster

.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

29 reacties

 1. Pingback: Stichting Vaccinvrij in gelijk gesteld vanwege nalatigheid overheid – Rechtsaf doorzee

 2. Beste Ellaster,

  Wanneer heeft de bestuursrechter daarover uitspraak gedaan? Ik kan deze uitspraak niet vinden.

  • Is daar ook een duidelijk schriftelijk bewijs van ???
   Wel belangrijk vind ik
   Want dit zou top zijn voor iedereen
   Gr Meta

  • De data en tijdlijn worden benoemd in het interview met Weltschmerz. Verder staan er talloze links in het artikel naar de website van Vaccinvrij en dat is de bron waar je verdere informatie kunt vinden of opvragen.

 3. Had het cidi gevraagd of het in strijd is met het Neurenberg code volgens hun niet????

  Uw vraag heeft niet direct betrekking op onze werknemers. Desalniettemin zal ik u met mijn juridische achtergrond (ik ben echter géén advocaat en dit is géén bindend juridisch advies) en kennis van de medische sector zo nauwkeurig mogelijk proberen te informeren.

  Juridisch gezien is het verplicht stellen van vaccinatie door werkgevers een grijs gebied in het Nederlandse arbeidsrecht: https://www.arbo-online.nl/wetgeving/nieuws/2020/11/verplicht-vaccineren-tegen-corona-ja-of-nee-10121858?_ga=2.166505402.526762259.1607518396-1452827771.1607518396 . Het was dan ook nog nooit eerder op deze manier aan de orde. Het feit dat u in een verpleeghuis werkt maakt de kwestie ingewikkelder. Hierover bestaat nog geen vaste rechtspraak, want er is nog geen coronavaccin beschikbaar in Nederland.

  Het meer gebruikelijke stramien voor het ontwikkelen van een vaccin, is inderdaad in dit geval niet gevolgd. Er is nog nooit een vaccin ontwikkeld met zo’n groot budget en door zoveel mensen tegelijk, tegen een wereldwijde pandemie met zulke ingrijpende maatschappelijke gevolgen. Er zit daarom ongekende haast achter.

  Om die reden, en met de aanzienlijke middelen die hiervoor voorhanden zijn, zijn bij de ontwikkeling van de vaccins die nu verschijnen Fase 2 (determineren veiligheid en dosis) en Fase 3 (testen op tienduizenden mensen met controlegroep) gelijktijdig uitgevoerd, om maanden te besparen. Dat wil od veel vrijwilligers te vinden om mee te helpen, en het gaat om meer dan 50.000 mensen die inmiddels een proefvaccin gekregen hebben wereldwijd. Ernstige bijwerkingen zijn niet gesignaleerd, en het testen ging in de laatste maanden vooral erover of het vaccin nu voor meer dan 95% effectief was of slechts voor zo’n 92%.

  Er zijn geen vaccins bekend met ernstige of zeer significante bijwerkingen op lange termijn, en de mensheid maakt al 200 jaar vaccins tegen verschillende ziektes. Er is geen reden om aan te nemen dat dit bij een coronavaccin het geval zou zijn.

  Daarmee zijn mensen die gevaccineerd worden als het vaccin algemeen verkrijgbaar is, geen proefkonijnen te noemen. Verder zou een experiment op proefpersonen die instemmen geen andere stipulaties van de Code van Neurenberg overtreden. Het is onwaarschijnlijk dat uw werkgever u kan verplichten om u te laten inenten, en een rechter of de wetgever kan u nooit verplicht laten inenten. Uw lichamelijke integriteit wordt door de Grondwet grondig beschermd tegen ingrepen van de overheid.

  Het zal in ieder geval nog maanden voordat een vaccin algemeen verkrijgbaar is, of zelfs voordat zorgpersoneel aan de beurt komt. Eerst zullen de grootste risicogroepen zelf worden ingeënt, onder wie de bewoners van uw verpleeghuis. Als die eenmaal gevaccineerd zijn, is er ook minder reden voor een werkgever om het grote juridische risico te nemen het vaccin verplicht te stellen voor werknemers. Een bedrijfsjurist zal uw werkgever waarschijnlijk daarvoor al dringend adviseren dat niet te doen.

  In het onwaarschijnlijke geval dat dit wel gebeurt, en u niet daarmee instemt, adviseer ik u een advocaat of rechtswinkel te raadplegen. Als u zich wel laat inenten, zult u daarvan geen ernstige bijwerkingen ondervinden, de maatschappij een dienst bewijzen door bij te dragen aan de groepsimmuniteit, en natuurlijk uw eigen gezondheid en die van uw omgeving beschermen.

  Ik wens u sterkte op uw ondergewaardeerde werk in deze zware tijden. Veel succes.

  Met vriendelijke groet,

  CIDI

 4. Geweldig, Ella. Opnieuw een belangrijk verhelderend en goed geschreven artikel.
  Ik heb mijn beide volwassen dochters naar jouw artikel verwezen als zijnde “verplicht” leesvoer.

 5. jan welffens on

  In het gesprek met Door Frankema hoor ik haar bezorgdheid over het feit dat in de vaccins gebruik wordt gemaakt van stamcellen afkomstig van geaborteerde foetussen. Vandaag lees ik in De Standaard dat professor Koen Peeters dit afdoet als zijnde fake news. Ik ben eerder geneigd om bij deze Door Frankema te geloven, doch wou toch graag de bevestiging dat wat zij beweert inderdaad juist is. En kan zij dat dan ook bewijzen?

  • Je zou op de site van Vaccinvrij kunnen kijken of je er meer info over kunt vinden. Vaak plaatsen ze bronvermeldingen met linkjes naar onderzoeken en rapportages waarop de info gebaseerd is. Vragen aan Door Frankema kun je ook via het contactformulier op die site stellen. Met de grondigheid waarmee de stichting te werk gaat, zullen ze nooit een claim maken die niet op betrouwbare bronnen bevestigd is.

   Als je graag de bewijzen wil zien, kun je natuurlijk ook zelf op onderzoek gaan. Er is ontzettend veel info te vinden, al is dat vaak wel in Engelstalige databases of getuigenverklaringen.

  • Dat zal je in de bijsluiter terugvinden. Waarschijnlijk staat het niet met die woorden vermeld, en “debunkt” Koen Peeters het daarom? Het gaat iig om het genetisch materiaal wat gebruikt is voor de vaccinontwikkeling.

 6. Dank Ella voor het plaatsen. Ik volg je al lang en leer veel hier.
  Een eer dat ik heb mogen bijdragen deze keer.

  • Joris, jij bedankt voor het interview. Het is belangrijk dat deze info breder bekend wordt.

 7. Robert F. Verhoeven on

  De aanwijsbare voorstanders van ‘ de bezwering ‘ waarin de bereikte bewustzijnsvernauwing zich voltrekt, mogen het eerst ‘ vrijwillig ‘ . Ze hoeven niet, maar wanneer al deze voortstanders door ze vooraan in de rij te plaatsen, toch opeens terug krabbelen , mogen deze voorstanders wel – in hun geval – vertellen ‘ , waarom ze niet als eersten willen.

  Hoe ziet mijn voorstel eruit .

  Als eerste nagenoeg het volledige kabinet. Met wel steeds een 10 procent deel controlegroep.
  De volledige tweede kamer , ook weer met controlegroep.
  En zo verder, dus
  De eerste kamer
  De redacties van volkskrant , parool, trouw,
  De redacties en uitvoerenden van nos journaal en gerelateerde nieuwsprogramma’s
  De eigenaars van de kranten.
  Alle medewerkers van de omroepen’
  De volledige inhoud van de universiteiten.
  Het volledige RIVM gezelschap.
  Het OMT
  Het WHO
  De volledige berokken Inhoud van de Pharma industrie.
  De geldwereld.

  Noemt u ze allemaal maar op. En ze zijn toch vrij helder traceerbaar, niet waar. Ze hebben immers voortdurend , niet aflatend dit als het oplossend slot-hoofdstuk waartoe al het overige in gang werd vezet, in hun direct betrokken functie, aan de man gebracht , als onontkoombaar. Welnu, niet de daartoe opeens uitverkorenen, – tenzij daartussen die dit oprecht ongedwongen willen – maar, allereerst ‘ de voorstanders ‘ , allen met een kleine controlegroep.

 8. In de media wordt al laaiend enthousiast gereageerd over “De Groot Reset”. Wat zal dat te zijner tijd voor gevolgen hebben op het vaccinatiebeleid?

 9. Pingback: Ministerie van Verzet

 10. en misschien mag deze link ook? alles wat is gaat zover verder als wat het ‘nu’lijkt 🙂

 11. mag deze link ook? want alles wat is reikt verder als hetgeen het ‘nu’ voor velen lijkt te zijn

 12. Heeft iemand ooit onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs gezien dat het vermeende coronavirus ook echt zou bestaan? Ik nog niet.