Het coronabeleid zou gebaseerd zijn op de adviezen en bevindingen van de experts. De media presenteren echter een selecte groep experts (zoals (dieren)artsen en virologen) en slechts een eenzijdige visie op de maatregelen. Steeds meer artsen spreken zich uit tegen het beleid en zeggen bovendien betere oplossingen te hebben. Door de toenemende censuur zoeken ze andere wegen om hun boodschap te delen.

Er komt steeds meer kritiek op het gevoerde coronabeleid, de lockdown, de mondkapjes en het geplande Covid19-vaccin. Opvallend is het grote aantal artsen die zich hierover uitspreken. Een grote groep trekt al sinds afgelopen zomer aan de bel, maar de groep tegenstanders binnen de medische wereld wordt steeds groter.

Steeds meer artsen scharen zich niet langer achter het coronabeleid. Dat heeft echter vaak grote consequenties voor degene die zich openlijk uitspreekt tegen de officiële standpunten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het regeringsbeleid. Vaak leidt het tot een waarschuwing om hun vergunning in te trekken, ontslag of karaktermoord. Het overkwam Simone Gold van America’s Frontline Doctors (een groep artsen die pleit voor het inzetten van een behandeling met hydroxychloroquine) en de Nederlandse neuroloog Jan Bonte. Om die reden mogen we aannemen dat de groep artsen en wetenschappers die grote vraagtekens zetten bij de coronamaatregelen en de komende vaccins, maar zich niet durven uit te spreken, vele malen groter is.

Gelukkig besteedde het Algemeen Dagblad recentelijk aandacht aan de toenemende ongerustheid bij artsen over het coronabeleid. Opvallend genoeg werd de oorspronkelijke, meer onthullende titel (links) later op de dag veranderd in een mildere variant (rechts).

Er zijn steeds meer signalen dat de politieke druk op artsen enorm is, de maatregelen vooral politiek gemotiveerd zijn en niet zozeer zijn gebaseerd op de breedgedragen adviezen van experts. Omdat beleidsmakers zeggen de volksgezondheid te willen beschermen, is het echter van cruciaal belang dat ook kritische geluiden binnen de medische wereld gehoord worden.

Kritische experts kunnen immers vanuit hun expertise een betere afweging maken of bepaalde maatregelen wel of niet zinvol zijn. Ook kunnen ze waarschuwen voor mogelijke gevaren van de voorgestelde maatregelen of de nieuwe generatie ‘vaccins’.

De organisatie World Doctors Alliance heeft inmiddels een kleine 60.000 handtekeningen van mensen die de standpunten van de organisatie onderschrijven, zoals een onmiddellijke beëindiging van de landelijke of regionale lockdowns. Een groot aantal artsen nam deel aan een videostatement waarbij ze zich uitspraken tegen de stellingen van de WHO dat er een pandemie is. Ze zijn tegen het coronabeleid en waarschuwen voor het komende Covid19-vaccin.

In een rondetafelgesprek bij de Blue Tigerstudio spreekt een aantal Nederlandse artsen zich eveneens uit tegen het coronabeleid. Ze zetten bovendien grote vraagtekens bij het nieuwe coronavaccin en vragen zich af of het middel niet veel erger is dan de kwaal. Als dat laatste het geval is, druist dat in tegen de artseneed die ze hebben afgelegd. Huisarts Rob Elens zoekt daarbij met een groep collega’s naar alternatieve oplossingen nadat de behandeling van hydroxychloroquine door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd verboden. Naast de (preventieve) zorg met voedselsupplementen, zijn er inmiddels ook andere medicijnen die goede resultaten laten zien bij de behandeling van patiënten, zegt huisarts Elens.

Succesvolle behandeling met chloordioxide nu het aanbevolen medicijn in Bolivia

Andreas Kalcker, een biofysisch onderzoeker van Duitse komaf, onderzocht samen met artsen of een gepatenteerde formule op basis van chloordioxide, ook effectief zou kunnen zijn voor de behandeling van het Sars-Cov2-coronavirus. Hieraan voorafgaand deed hij al meer dan 13 jaar onderzoek tijdens de ontwikkeling van een veilige en veel gebruikte formule van CDS (chloordioxide-oplossing). Na de succesvolle afronding van fase 3-onderzoeken kan hij bevestigen dat CDS een effectieve oplossing is voor de behandeling van de Coronavirus-familie, waaronder Covid19, bacteriële longontsteking en andere ziekten zoals Ebola.

CDS heeft daarnaast geen negatieve bijwerkingen, wat volledig is aangetoond in internationale multicenter klinische onderzoeken, gedaan door meer dan 4000 artsen bij meer dan 20.000 mensen in meer dan 24 landen. De formule CDS is met name in Bolivia op grote schaal succesvol toegepast. Daar betrof het grote aantal sterfgevallen als gevolg van Covid19 tijdens piekdagen wel 100 sterfgevallen per dag, maar dit werd na de toepassing van het medicijn snel gereduceerd.

Bij de eerste onderzoeken bleek dat 97% herstelde, zonder last te hebben van bijwerkingen. Uit later klinisch onderzoek behaalde men een 100% herstel bij de mildere gevallen en 60-80% bij de ernstig zieke patiënten, die vaak aan de beademing lagen. In Bolivia is CDS nu het door de overheid aanbevolen medicijn om Covid19 te behandelen. Een bijkomend voordeel is dat het middel erg goedkoop is, ongeveer 5 dollar per patiënt. Daarmee is het vele malen goedkoper en veiliger dan het vaccin.

Dat was waarschijnlijk de aanleiding om het middel in diskrediet te brengen. De media veroorzaakten een oneerlijke controverse over CDS (CLO2) door het te verwarren met bleekmiddel of natriumhypochloriet (NaClO), een wezenlijk andere stof. De formule bestaat uit een chloor-ion, maar heeft niets met chloor te maken, “een ion is anders,” zegt Kalcker. Deze formule valt in het lichaam uit elkaar als natriumchloride, een zoutoplossing en O2, zuurstof. Zout is een lichaamseigen stof, onze tranen zijn zout, ons bloed is zout. De zuurstof zorgt voor een enorme toename in het bloed, zelfs bij ernstig zieke patiënten met een extreem laag zuurstofgehalte. Vaak was dit al na een paar uur na toediening zichtbaar, vertelt Andreas Kalcker in onderstaand interview met Sarah Westall.

Omdat goedkope en effectieve middelen tegen het belang ingaan van de farmaceutische industrie, spelen overheidsinstanties in bepaalde landen een rol om deze medicijnen te verbieden. Daarom hebben artsen de organisatie Comusav opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen arten en juristen, waarbij inmiddels 4000 artsen zich hebben aangesloten. De juristen adviseren artsen hoe zij zich kunnen beroepen op internationale wetgeving (die prevaleert boven nationale wetten) en die het mogelijk maakt bepaalde medicijnen voor te schrijven, zelfs als nationale overheidsinstanties die verbieden.

Helaas merkt Andreas Kalcker dat het hem steeds moeilijker wordt gemaakt zijn boodschap te delen. Zelfs een live persconferentie van artsen werd door YouTube offline gehaald. Daarom verwijst hij naar de informatie op zijn eigen website en naar het forum forbiddenhealth.com, waar collega’s en artsen terecht kunnen voor gedetailleerde informatie.

Laat de regie bij artsen en luister wat ze te zeggen hebben

Onze Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei in het voorjaar stellig dat we het werk van artsen ook echt aan artsen moeten overlaten. Toch bleek hij later overduidelijk aan te sturen op vaccinaties, waarvan hij beweerde dat dit de enige oplossing zou zijn die écht zou werken. Artsen of wetenschappers die andere oplossingen hebben, of wijzen op de risico’s van te haastig ontwikkelde vaccins, worden niet gehoord. Ook adviezen over het versterken van het immuunsysteem lijken aan de aandacht van de minister en de media te ontsnappen.

Ondertussen gaan er steeds meer geluiden op om de informatie over deze onderwerpen meer aan banden te leggen. De overheid claimt dat desinformatie de volksgezondheid in gevaar kan brengen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar wie verspreidt er werkelijk desinformatie en wie is een spreekbuis voor de farmaceutische industrie? Ook censuur en eenzijdige informatie kan een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Zeker als blijkt dat de overheid zich laat adviseren door een exclusief en niet transparant adviesorgaan, waarvan meerdere personen financiële belangen hebben in de farmaceutische industrie.

In dat geval ligt belangenverstrengeling op de loer en dat vertroebelt een open debat. Dat open debat is juist zo belangrijk als de belangen het grootste zijn. Zeker als artsen en wetenschappers zich uitspreken over mogelijke oplossingen, of waarschuwen voor de mogelijke gevaren, dienen ze gehoord te worden.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af

.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

8 reacties

 1. De CLO2 verbinding die door Jim Humble tot perfectie is ontwikkeld werkt prima. Wanneer mensen ziek zijn is hun zuurtegraad te laag, namelijk onder de PH-waarde van 7. Dat is een ideale omstandigheid voor bacteriën, parasieten en schimmels te laten gedijen. De CLO2 verbinding breekt dus de slechte/schadelijke dingen op moleculair niveau in het lichaam af en laat het goede (boven de PH-waarde van 7) in takt. Dit middel is na de aanslagen in New York gebruikt om de mensen die met Antrax vergiftigd waren, te genezen, en dat werkte. Zelf heb ik het diverse keren gebruikt. Ik ben namelijk in de jaren 90, twee keer door chemtrails heel erg ziek geweest.

  Covid-19 is naar mijn mening ook een vergiftiging en de toxische uitwerking is naar mijn mening daarvan het bewijs. Ik blijf er nog steeds bij dat mensen met zware Coronaverschijnselen (door chemtrails) vergiftigd zijn, vandaar dat het “virus” zich zo snel over de wereld heeft kunnen verspreiden. Gezien het agenda van Rockefeller, Lockstep 2010, dat wereldwijd wordt doorgevoerd, past dat precies. Doctoren moeten er eens rekening mee houden dat dit hoogstwaarschijnlijk het geval is en dan zouden zij de situatie van uit een andere hoek benaderen.

  Dan wordt ook meteen duidelijk dat de taak die Rutte, de Jonge en van Dissel vervullen, de taak is die zij als onderdeel van Lockstep 2010 uitvoeren. Maar dat geldt zo goed als voor alle regeringen in de wereld. De daadwerkelijke macht van de nationale gezondheidsinstanties ligt al vele decennia bij het WHO, die niets anders doet dan de bevelen van Bill Gates, de New World Order en de Wereldbank opvolgen.

  Het is mij duidelijk dat ervan alle genomen maatregelen er niet 1 is, die in de gezondheid, zowel fysiek als psychisch, van de mensen bijdraagt. Rutte is niets anders dan een pion van de NWO en dat 1 persoon verantwoordelijk is voor de ondergang van Nederland is niet voor te stellen, maar is afgelopen maandagavond wel een feit geworden.

  Nu het Franse bedrijf Biomerieux toestemming heeft gekregen om een nieuwe Coronatest te mogen gebruiken, is het mogelijk om het Coronavirus van een griep te onderscheiden. Dat betekent dat het tot op heden niet mogelijk was om verkoudheidsverschijnselen van SARS-Cov-2 te onderscheiden en dit in de testfase op betrouwbaarheid aan te tonen. Dat is de reden dat er zo veel vals positieve uitslagen waren. Dan is mijn conclusie: de maatregelen in Nederland (en de rest van de wereld) zijn gebaseerd op valse aannames, met als logische verklaring, dat winkels, horecazaken, etc. ten onrechte zijn gesloten en de economie ten onrechte is stil gelegd. Rutte, de Jonge en van Dissel hebben naar mijn mening geen gegronde reden gehad om de genomen maatregelen door te voeren. Daar het bewijs (zie Projekt Immanuel – Ankuendigung, met Dr. Stefan Lanka) van bestaan van het virus nog steeds niet wetenschappelijk is aangetoond, zouden de genomen maatregelen onmiddellijk moeten worden opgeheven en de verantwoordelijke personen zich hiervoor moeten verantwoorden. Het is volgens mij mogelijk om dit via een kort geding te realiseren. Bij een positieve ontwikkeling, zou het theoretisch volgende week al mogelijk zijn, dat de genomen maatregelen tot het verleden behoren. Maar dan moeten de rechters wel neutraal zijn.

 2. Pingback: Waarom zo’n haast bij het Covid-19 vaccin?

 3. Wie moet je nou toch geloven? En kan ik zonder vaccinatie nog wel op vakantie

 4. Afgelopen week een interview met Mike Adams ( Healthranger en eigenaar van Brighteon.com ) en Andreas Kalcker https://www.bitchute.com/video/LTES6GtB5FGh/ We gebruiken CDS al meer dan 6.5 jaar en het doet wat vaccines en antibiotica niet kunnen. Voor ons zelf en onze dieren die in top conditie zijn never vaccinaties of antibiotica.

 5. Pingback: Succesvolle behandeling met chloordioxide nu het aanbevolen medicijn in Bolivia – gaia elixirs