Arno van Kessel is advocaat van Artsen voor Waarheid en deed aangifte tegen Mark Rutte en medeplegers wegens de misdaden tegen de menselijkheid in de coronacrisis. Covid-19 is een project dat al geruime tijd vóór de pandemie is gepland. “Er is sprake van een criminele organisatie.” In de lezing die hij onlangs gaf deed hij talloze opzienbarende beweringen.

Arno van Kessel is bekend van het zogenaamde ‘Blauwe Boek’. Als advocaat van Artsen voor Waarheid heeft hij de aangifte tegen Mark Rutte en alle medeplegers wegens de misdaden tegen de menselijkheid in de coronacrisis opgesteld. Arno van Kessel heeft tijdens zijn toespraak verklaard, dat hij als advocaat geen onwaarheden kan en mag verkondigen. Een advocaat wordt geacht de waarheid te verkondigen, waarbij deze onder tuchtrechtelijk toezicht van de Orde der Advocaten staat. Om die reden zegt hij dat hij al zijn uitspraken kan onderbouwen. De feiten die hij ontdekt heeft wijken af van de fictieve realiteit die ons wordt voorgespiegeld.

Een pandemie als onderdeel van een project

Doordat zijn cliënt Artsen voor Waarheid hem vroeg om naar de juridische kant van het coronabeleid te kijken, ontdekte Arno van Kessel dat er allerlei zaken niet klopten. “Ik ben er achter gekomen dat Covid-19 geen ziekte is, het is een project.” Het Covidproject is in 2015 gestart. C.O.V.ID is de afkorting van het Certificate Of Vaccination ID, ook wel bekend als ID2020, een project van Bill Gates. “Iedereen krijgt een digitaal nummer. Dat nummer komt niet meer op je pasje, want dat nummer is gewoon je lichaam. Het lichaam is dadelijk je ID-nummer.” Dit heeft alles te maken met Agenda 21 (de wereldwijde agenda voor de 21e eeuw) en plannen voor de Great Reset.

Contract met de Verenigde Naties

Ruud Lubbers heeft op 14 juni 1992 namens het Nederlandse grondgebied een belangrijk contract getekend: Agenda 21, de agenda voor de 21e eeuw. Dat is een contract met de Verenigde Naties, een vereniging opgericht door de Rockefeller Foundation. Landen konden onder bepaalde voorwaarden lid worden. In 2015 is daar een ander contract bij gekomen, Agenda 2030, wat door Mark Rutte is ondertekend. Het parlement voert deze agenda uit en zal daar niet vanaf wijken. In 2019 is er nóg een document ondertekend, de accelerator, de versneller van Agenda 2030.

Begin 2019 al, een jaar vóór de corona-uitbraak, bereidde men de spoedwet voor

De plandemie is onderdeel van een grotere agenda en is lange tijd voorbereid. Arno van Kessel kwam daar achter toen hij in mei 2020 via de Orde van Advocaten de po-advocatencursus ‘corona spoedwet’ volgde. “Die spoedwet nou, was veelomvattend moet ik zeggen.” Hij kreeg te horen dat men al in het 1e kwartaal van 2019 was begonnen deze te schrijven. Dat is opmerkelijk want het ‘killervirus’ is volgens het narratief van de overheid formeel voor het eerst in februari 2020 naar buiten gekomen. Ondanks dat hij de opmerking van zijn professor nog niet heeft kunnen verifiëren begreep hij vanaf dat moment dat er zaken niet klopte. Het leek hem onwaarschijnlijk dat de uitgebreide en uitgewerkte spoedwet in een paar weken was geschreven.

Beleidsmakers zijn in dienst van het World Economic Forum

De makers van Agenda 21 willen wereldcontrole en de landsgrenzen opheffen. Vandaar dat ze Covid-19 maakten. Klaus Schwab van het World Economic Forum (WEF) is de baas van Mark Rutte, Boris Johnson, Macron, enz. “Ze staan ook deels op de loonlijst.” Mevrouw Sigrid Kaag is gewoon opgeleid door het WEF, staat nog steeds op de loonlijst. Ze is hier minister, maar ze staat op de loonlijst van de WEF.” Mensen zoals Kissinger en Rockefeller financieren het WEF.

“Wat heeft de vaccinatie daar mee te maken? Dat is heel simpel, dat is controle. Want een van hun doelstellingen is wereldcontrole.”

Arno van Kessel

Het grafeenoxide in vaccins speelt een rol in de transhumanistische agenda

De agenda omvat ook plannen om de economie te hervormen. Men wil gewone mensen en ondernemers onteigenen. “We komen in lockdowns, vanaf september komt er weer een lockdown, dat heeft ermee te maken dat onze economie eraan moet.” Dat kun je teruglezen in Klaus Schwab’s ‘Covid-19 The Great Reset’ en ‘The 4th industrial revolution’. Hij streeft naar transhumanisme, de combinatie van biologie en technologie. “We gaan op afstand aangestuurd worden, iedereen die de prik gaat halen is de klos. 90% van de prik bestaat uit grafeenoxide.” Daar bestaan 72 Patenten van. “We worden misleid,” zegt Arno van Kessel, “er is sprake van dwaling.”

Covid en ID2020 zijn lang geleden gepatenteerd

“Alle patenten van het SarsCov-2 virus liggen bij mij op kantoor. Wij weten dat het SarsCov-2 virus gewoon in een reageerbuisje is gemaakt en afgemaakt in Wuhan.” Er zijn meerdere partijen en universiteiten bij betrokken. “Een van de uitvinders, op een belangrijk patent, want het zijn allemaal onderdelen … is Ab Osterhaus.” Een andere veel genoemde naam is Bill Gates en hij is gerelateerd aan de Rockefellers. Hij lanceerde ID2020, een plan voor een systeem dat fysieke activiteit beloont met cryptocurrency. Ook deze technologie is vastgelegd in een patent met de nummers 060606, op naam van Microsoft. “Wat er staat in dit patent … dan kun je met je lichaam betalen. Het spijt me jongens, maar we zijn dadelijk allemaal spaarvarkens.”

De depopulatie-agenda en de ultieme controle over ieders lichaam

Microsoft is onderdeel van BlackRock, een Zwitsers bedrijf. Ook alle farmaceuten zijn eigendom van Black Rock. Uiteindelijk zijn alle bedrijven in handen van één eigenaar, namelijk Vanguard. Arno van Kessel vermoedt dat met het ID2020 je BSN-nummer wordt afgeschaft en “je lichaam is straks een nummer, een streepjescode.”

De (duistere krachten vanaf de 33e graad van de – red.) Vrijmetselaars en het Vaticaan staan bovenaan de piramide. “Wat is het belang? Dat is een depopulatie-agenda. De depopulatie-agenda wordt uitgevoerd door Bill Gates.” Arno van Kessel verwijst naar een krantenartikel uit 2011, met als kop “Depopulatie door gedwongen vaccinatie,” op basis van een interview met Bill Gates.

Artsen zijn aansprakelijk voor vaccinatieschade en -doden

De vaccinatie-agenda is volgens Arno van Kessel een onderdeel van dat depopulatieplan. Als advocaat vertegenwoordigt hij Artsen voor Vrijheid. Zij hebben in Nederland 17.000 artsen aangetekend aangeschreven, om hen te wijzen op hun aansprakelijkheid en de Eed van Hippocrates. Arno van Kessel verwacht dat de artsen die meedoen met de vaccinatie zichzelf strafrechtelijk moeten verantwoorden.

Het sterftecijfer als gevolg van vaccinaties zoals geregistreerd bij de EMA is slechts een fractie van het daadwerkelijke aantal. “Binnen de Europese Unie zijn er tot 17 juni 2021 ongeveer honderdduizend mensen gestorven aan deze sera (injectiestoffen).” Arno van Kessel is op basis van eerdere dierproeven pessimistisch over de negatieve effecten. MRNA vaccins zijn voorheen uitgeprobeerd op fretten, “allemaal dood, alle fretten zijn dood en ze gaan gewoon door.”

Men kan niet verplichten mee te doen aan een medisch experiment

Wanneer je naar de wet kijkt, dan gelden ook internationale verdragen. De Europese Raad staat boven de Europese Commissie en EU en is de hoogst wetgevende macht in Europa. Zij heeft in januari 2021 een uitspraak gedaan dat vaccinatie niet verplicht mag zijn en het vaccinatiepaspoort nooit als ID-bewijs mag worden gebruikt. Je kunt een beroep doen op Resolutie 2361 (2021). Ze gaan het nog niet verplichten.

Het Europese Hof oordeelde ook dat je ouders mag verplichten kinderen te laten vaccineren in het kader van publieke gezondheid, op straffe van een geldboete. Juridisch gezien zegt het hof dat je dus mag vaccineren vanuit het algemeen belang. “Is een Covid-19 injectie een vaccin ja of nee? Nee, dat is het niet, het is een medisch experiment.”

Schriftelijke toestemming noodzakelijk bij deelname aan medisch experiment

Het Europese Hof en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bieden nog bescherming, onder andere met de Neurenberg Code. In het Helsinki Verdrag staat dat je niet hoeft mee te doen aan een medisch experiment.* Een expliciete, schriftelijke toestemming voor deelname is verplicht, maar in de 196 landen waar het vaccin wordt gegeven, wordt dit nergens gevraagd.

*) Hoewel de Code van Neurenberg geen directe rechtsgeldigheid heeft en de richtlijnen ook niet direct overgenomen zijn in de Duitse of Nederlandse wetgeving, vormen ze samen met de Verklaring van Helsinki wel de basis voor de Nederlandse Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en vergelijkbare wetten in andere landen. (Bron: Wikipedia)

Daarnaast heb je het IVBPR, het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten; artikel 7 is het absolute recht dat de betrokkene alleen na vrijwillige instemming mee hoeft te doen aan een medisch experiment. “Als je daar aan voorbij gaat, wat onze machthebbers doen, dan bega je een oorlogsmisdrijf.” Dat valt onder de WIM Wet Internationale Misdrijven en de berechting gebeurt door militaire tribunalen.

Een vriendin vroeg hem: “Arno wat is jou je vrijheid waard? Diezelfde vraag kan ik aan iedereen in Nederland, Duitsland en Frankrijk en in Engeland … iedereen kan ik diezelfde vraag stellen: Wat is je vrijheid waard? Want doe je er niks aan dan gaat dit proces door.”

Arno van Kessel

Nederland is een corporatie

“Onze resetknop ligt bij het Constitutionele Hof, maar Nederland heeft geen constitutioneel hof.” Dat komt doordat in 1983 Piet-Hein Donner artikel 120 in de grondwet heeft veranderd. Daarin staat dat sindsdien de rechter de wet niet aan de grondwet mag toetsen. Staatsrechtelijk zit het allemaal anders in elkaar dan veel mensen denken. De werkelijkheid is anders dan hoe we onze wereld ervaren. “Alles is perceptie, alles is fictie.” Arno van Kessel legt uit: “Mark Rutte in onze realiteit, in de perceptie, heeft hij de titel minister-president van Nederland. In werkelijkheid heeft hij de titel van een onderneming, directeur der staat der Nederlanden, ingeschreven in Washington DC.”

De geplande rechtsgang en internationale samenwerking

Arno van Kessel wil de agenda juridisch aanvechten. “Wij gaan naar vijf gerechtshoven, met vijf advocaten, ieder een ander hof.” Te beginnen met artikel 12 procedures, met “volledig bewijs.” Maar Arno van Kessel is niet optimistisch over de uitkomst van die procedures: “Ik verwacht niet dat de gerechtshoven Mark Rutte laten arresteren.” Hij verwacht een beschikking dat het “niet ontvankelijk” wordt bevonden.

Daarna gaan ze naar het Internationaal Strafhof in Den Haag én naar het Constitutionele Hof in België, want dat geldt voor de gehele Benelux. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben en leiden tot een nieuwe samenleving. Dit doet men samen met advocaten uit andere landen, zoals Reiner Fuellmich, die dit ook gaat doen in Duitsland.

Volgens Arno van Kessel zijn er in Nederland 1000 Advocaten ‘wakker’, maar 16.000 ‘slapen’ er nog.* Van de 17.000 artsen zijn er 2000 lid van Artsen voor Waarheid. Het grootste deel van de parlementsleden zijn corrupt. Daarom is er vanuit het systeem nog maar weinig steun.

*) Wakker zijn is een metafoor voor het bewustzijn van de grotere agenda tegen de menselijkheid.

Onderzoek om tot oplossingen te komen

Los van de juridische procedures streeft Artsen voor Waarheid ernaar middelen te vinden die kunnen helpen bij vaccinatieschade, bijvoorbeeld suramine een stof die ook in dennennaalden zit. Op dit moment riskeren artsen echter € 5.000 tot € 150.000 boete als men medicijnen zoals HCQ of Ivermectine uitschrijft. Artsen voor Waarheid werkt internationaal samen met Doctors for Truth Alliance vanuit de VS met andere landen, zoals Duitsland, in een poging iets te vinden wat de negatieve werking van het vaccin ongedaan kan maken. Een van de methodes is wellicht het toepassen bioresonantie die de werking van grafeenoxide tegen kan gaan.

Arno van Kessel heeft een deel van zijn bewijslast vastgelegd in het blauwe boek, dat onderdeel is van de aangifte tegen Mark Rutte & c.s.. Hij zegt inmiddels nog veel meer bewijs verzameld te hebben.

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle dialoog worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden. Het doel is om elkaar te informeren, niet om te ondermijnen. Wanneer er sprake is van (vermoedelijk) misbruik, kunnen we de toegang blokkeren.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.Hel

Share.

About Author

22 reacties

 1. Stephanie Orme on

  Dank voor je artikel Ella! Het is 1 Satanistische boeven-bende. Hopenlijk zijn we nog op tijd om het tij te laten keren….
  Volgens David Icke zijn we in 2025 pas weer vrij als mensheid. Heeft natuurlijk ook te maken met het ontwakings-proces wat nog in de kinder schoenen staat…
  Hoe dan ook..het zijn spannende tijden!

  • Han van Wees on

   Klopt, die elite is een grote boevenclub om het maar eens zo samen te vatten! Wordt alleen 2028 voordat dit voorbij is en we gaan heel diep!

   • Stephanie Orme on

    2028?! Ooh my God!!! Han van Wees..waar heb je deze informatie gevonden? Of bedoel je dat we in de tribulation zitten die in de Bijbel is beschreven als de 7 jaren van verdrukking totdat Jezus terug komt? Of toch iets anders?

    • Ja idd satanisch.
     Volgens Lucis Trust, een satanische sekte en grondlegger van New Age( lees Alice Bailey de wederkomst van Christus als meester boven alle meesters en engelen), die een adviserende taak heeft bij de VN en WEF. Voorspellen deze wederkomst in 2025.
     In dit jaar 2025 zal hij al fysiek aanwezig zijn in een soort bhudistische tempel.
     Doel is één wereldregering en een God boven alle goden dus een nieuwe wereld religie.
     Trefwoorden;
     Blavatski, lucifer publishers,gefinancieerd door Rockefeller foundation, Alice Bailey. Lucis Trust,
     Kapel VN gebouw(volgens een toeristische folder een paar keer gebruikt voor huwelijken met verschillende geloofsachtergronden wat de doelstelling bevestigt)

     Veel leesplezier

 2. Reinhilde Raspoet on

  ook hartelijk dank maar ik blijf me afvragen wat met Belgie ?? wie staat hier op ; het zijn bijna allemaal volgzame schapen ik lees al meer dan tien jaar alle alternatief nieuws samen met het lezen van boeken zoals marcel messing, de boeken van jozef Rulof zelf over de kosmos en ook de meesters van het Verre Oosten door Spalding en was ook aangesloten bij VIRUSWAANZIN maar we zijn er met 18 ongeveer buiten gezet omdat we dierven die zogezegde complot theorieen beamen exact wat nu in uw vertaald artikel staat, enfin het is niet te geloven.
  Als David Icke de waarheid zegt over het jaar 2025 dan is het te laat meen ik, want intussen hebben ze tijd genoeg om alles te verplichten ook de vaccinatie en zijn we allemaal geidentifieerde producten zonder ziel maar ik hoop uit alle macht of liever kracht dat het niet zo lang meer duurt ze spreken toch over nog dit jaar een begin van vernietiging van het kwaad HET LICHT MOET OVERWINNEN

  • Stephanie Orme on

   Reinhilde Raspoet
   Ik hoop zooooo dat je gelijk hebt! Maar ik zie het zelf somber in dat het dit jaar al gaat gebeuren….
   Als ik zo om me heen kijk en de mensen hoor praten dan word ik daar niet vrolijk van.
   Gelukkig bestaat mijn vriendenkring wel uit wakkere mensen en dat geldt ook voor mijn moeder. Die is niet overal wakker in maar weigert wel de spuit..God zij dank!

 3. Pingback: De ‘corona’ spoedwet werd al een jaar vóór de pandemie voorbereid - Coronazwendel

 4. Cas Lenaerts on

  hoi,
  ik ben nieuw hier. vond u gewoon op bing toen ik zocht naar de pijnappelklier.

  dat het eerste artikel dat ik tegenkom (na het zeer goede artikel over de pcr-test van de link) gaat over het boek dat mij definitief wakker gemaakt heeft en wat intussen mijn eindtijdbijbel is, waar ik alles wat ik lees aan toets, en in commentaren uit citeer, geeft meteen een gevoel van saamhorigheid.

  ik wil dat boek aan iedereen aanbevelen. het laat op een heldere manier zien hoe dit complot tegen ons al 100 jaar geleden begonnen is en in de moderne tijd uitgerold wordt.

  dank dat u er bent.

  cas

 5. Ja! Dit is allemaal zo waar!

  Maar wat ook waar is, is dat de massa zich nog steeds en blijkbaar maar al te graag zich nog steeds wat voor laten liegen, en dat blijkbaar dan aannemen ALS HUN WAARHEID!.

  WIE IS DAN DE ECHTE EN WERKELIJKE MISLEIDER?

  • Helemaal waar, maar er zijn ook heel veel mensen die alleen tv hebben en geen of summier internet hebben en niet beter weten, dat vind ik wel triest want zij hebben geen alternatieve kanalen om te zoeken naar de waarheid. Maar velen zijn ook gehypnotiseerd, geïndoctrineerd, gehersenspoeld, die bereik je ook niet makkelijk. Al met al, een trieste uitkomst met veel slachtoffers, niet alleen door de spuiten maar zeker ook door de maatregelen.

 6. Reinhilde Raspoet on

  stefanie ik bedoel hiermee dat het een goede start is van het licht we zien toch veel zaken ook in het goede gebeuren maar je hebt gelijk dat mensen niet klaar zien (alhoewel de blinden liever hun veilligheid bewaren ten koste van hun vrijheid ) en ook vooral ze worden getriggerd door de evenementen en de reizen om zich vlug te laten vaccineren en ze denken ook dat ze daarmee hun onafhankelijkheid terug gaan krijgen maar zoals we zien zijn die overheden al aan het inbinden door voorzichtigheid aan te manen en de besmettingen weer ten top te drijven We moeten echter toch nog door een zure appel heenbijten intussen maar volgens mij zijn de laatste loodjes het zwaarst

  • Han van Wees on

   2009 was er al een proef geweest met de Mexicaanse griep! Alles in voorbereiding van wat er nu gebeurd!

 7. hallo
  Ik heb dat blauwe boek ook aangemeld bij de politie, maar wat ik niet snap is waarom kunnen ze rutten niet pakken op genocide?, waarom de jong niet waarom kaag niet waarom grapenhaus niet?????
  En wilders wordt aangeklaagd voor EEN ZIN minder marokanen ik wil hier niet mee zeggen dat ik een racist ben maar een punt wil maken.
  Niemand is onaantastbaar!! Waarom hun wel dat ze boven aan de macht staan?
  Ik zie dictators vermoord worden hoe in irak hoe in zoveel landen, en deze mensen zijn onaantasbaar, dat komt er bij mij niet in.
  Ik snap niet dat deze mensen nog op straat durven te gaan, kijk naar teo van goch of pim fortuin zijn deze mensen dan omgebracht dat ze te veel wisten en dan nog eens peter r de vries? Wisten deze mensen te veel.
  Ik snap ook niet dat de media hier aan mee doen.
  Ze moeten allemaal gestraf worden.
  Geen een mens is onschendbaar NIEMAND.
  echt deze mensen moet gestop worden opgepakt worden wat dat kwaad bloed heeft niemand mag gespaard worden niemand.
  Ik ben niet de slimste maar wis al van het begin al dat dit verkeerd was EEN BIOGIF en waarom ik heb het gehad een va de eertste met mijn gezin en ben genezen ik mijn vrouw en 2 kinderen we hebben al 18 maanden antistoffen.
  Toen ze mij ophaalde was ik zo ziek en met een dokter professor sprak op het ziekenhuis, en im zij dit is geen virus maar een BIOWAPEN en wat zij deze goede man mag het niet zeggen maar ik geloof het ook.
  Als ik het zie zien de anderen het ook maar willen het gewoon niet geloven ANGST EN NOG EENS ANGST.
  maar wij niet sta eens op allemasl jullie zien toch wat er gebeurt overal in de wereld.

  • Waarom de media hier aan meedoen?
   Dat is een vrij naïeve vraag. Verdiep je zelf eens wie de eigenaar zijn van nagenoeg alle grote mediabureaus op deze planeet en dan kom je uiteindelijk bij dezelfde mensen uit die ook eigenaar zijn van de computer bedrijven en de farmaceutische bedrijven.
   Het is simpelweg een grote reclame, of liever propaganda campagne

  • Arnoud van der Staak on

   beste Alex. dat komt dat Rutte en co zich veilig wanen door de verdere corrupte tweede en eerste kamer leden op FVD na en BBB. en beschermt door het WEF.

 8. Evert-jan Van den Brink on

  Ben zo blij dat er mensen zijn die nog om de mensheid geven !!! Dank hier voor

 9. Kijk…. ik kan een hele reactie plaatsen maar ik weet zeker dat deze 100% overal al te lezen zijn. Het is belangrijk dat mensen een wake up call krijgen en ik ben blij dat veel mensen deze al hebben. Het is erg fijn dat ook op de andere niveaus gestreden word advocatuur en artsen. Maar de grote vraag is natuurlijk wat kunnen wij als gewone mens doen buiten de wake up call om!?