Op 12 oktober leverde Viruswaarheid samen met Tamir Turgal, een Israëlische mensenrechtenadvocaat, een brief in bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Deze brief is opgesteld namens een aantal Holocaust overlevenden. Ze roepen op te stoppen met de Covid-19 injecties, de misdaden tegen de menselijkheid te onderzoeken en de daders voor het gerecht te brengen.

Een groep overlevenden van de Holocaust en Israëlische rabbijnen hebben een beroep gedaan op het Internationaal Strafhof (ICC) om het beschikbare bewijsmateriaal van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en schending van de Code van Neurenberg door de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Slowakije en de Tsjechische Republiek te onderzoeken. Het genoemde bewijs — zoals beëdigde verklaringen van erkende experts die zowel het SARS Cov 2-virus als experimentele ‘vaccinatie’ als biowapens kwalificeren — was maanden geleden door een groep internationale advocaten aan de rechtbank voorgelegd.

De omvang en ernst van de misdaad gaat velen te boven

De holocaust-overlevenden schrijven: “Het is voor ons duidelijk dat er voor onze ogen weer een gruwelijke reeks gebeurtenissen plaatsvindt, die dit keer alle mensen over de hele wereld treft. De meerderheid van de wereldbevolking realiseert zich echter nog niet wat er gebeurt, want de omvang van een georganiseerde misdaad als deze gaat hun ervaring te boven. Wij weten het echter wel. We herinneren ons de naam Josef Mengele. Sommigen van ons hebben persoonlijke herinneringen. We ervaren een déjà vu die zo gruwelijk is dat we opstaan om onze arme medemensen te beschermen. Tot de bedreigde onschuldigen behoren nu kinderen en zelfs baby’s.”

Genocide met miljoenen slachtoffers

“In slechts vier maanden tijd hebben de Covid-19-‘vaccins’ meer mensen gedood dan alle beschikbare vaccins bij elkaar van medio 1997 tot eind 2013 – een periode van 15,5 jaar. Mensen tussen 18 en 64 jaar die nauwelijks kans liepen op Covid-19 en daardoor nauwelijks verschenen in statistieken van overlijdens door of met Covid-19, behoren tot de 80% geregistreerde ‘vaccinatie’-slachtoffers. De EudraVigilance-database meldt dat er tot 18 september 2021 14.863 doden en 3.691.366 gewonden zijn gemeld, na injecties van vier experimentele zogenaamde Covid-19-vaccins. Wat de werkelijke cijfers betreft, het beroemde Lazarus-rapport van Harvard Pilgrim Health Care in 2009 claimt dat in het algemeen slechts 1% van de bijwerkingen van vaccins ooit wordt gemeld.

Een medisch experiment op de gehele mensheid

De brief vervolgt: “Het is een medisch experiment waarop de code van Neurenberg moet worden toegepast. De 10 ethische principes in dit document vertegenwoordigen een fundamentele medische ethische code die werd geformuleerd tijdens het Neurenbergse proces tegen artsen om ervoor te zorgen dat mensen nooit meer zouden worden onderworpen aan onvrijwillige medische experimenten en procedures, maar toch is dit precies wat er gebeurt rond de wereld nu.”

De Neurenbergcode (in Nederland onderdeel van de Wet Medische Onderzoek op Mensen) dicteert een aantal heldere richtlijnen:

“De vrijwillige toestemming van de menselijke proefpersoon is absoluut essentieel.”

“Van een vrije beslissing is geen sprake. Overheden en massamedia verspreiden angst en paniek en gebruiken de regel van Goebbels’ propaganda door onwaarheden te herhalen totdat ze worden geloofd. Al weken roepen ze op tot de uitsluiting van niet-gevaccineerde mensen. Waren het 80 jaar geleden de Joden die werden gedemoniseerd als verspreiders van infectieziekten, nu zijn het de niet-gevaccineerden die ervan worden beschuldigd het virus te verspreiden. Fysieke integriteit, vrijheid om te reizen, vrijheid om te werken, alle bestaansrecht is van mensen afgenomen om hen ‘vaccinatie’ op te dringen. Kinderen worden tegen het oordeel van hun ouders verleid om zich te laten vaccineren.”

Risico van medisch experiment moet in verhouding staan tot het medisch probleem

Principe 6 van de Code van Neurenberg vereist: “De te nemen risicograad mag nooit groter zijn dan die bepaald door het humanitaire belang van het probleem dat door het experiment moet worden opgelost”.

“‘Vaccinatie’ tegen Covid-19 blijkt voor ongeveer 99% van alle mensen gevaarlijker te zijn dan de ziekte Covid-19. Zoals gedocumenteerd door Johns Hopkins, in een onderzoek onder 48.000 kinderen, lopen kinderen geen risico het virus te krijgen. Uit de gegevens blijkt dat kinderen die geen risico lopen het virus te krijgen, hartaanvallen hebben gehad na ‘vaccinatie’; in afwachting van een update sinds augustus 2021, zijn er meer dan 15.000 ongewenste voorvallen geweest, waaronder meer dan 900 ernstig. In de VS zijn ten minste 16 adolescenten overleden na ‘vaccinatie’. En terwijl we schrijven, nemen de aantallen snel toe.”

“Wij als overlevenden van de concentratiekampen waren getuige van vele wreedheden die werden begaan in de Tweede Wereldoorlog en ons werd verteld dat dit nooit meer zou gebeuren, maar toch gebeurt het weer.”

Het Internationaal Strafhof heeft de plicht “de meest gruwelijke misdaden” tegen de menselijkheid te onderzoeken en de daders voor het gerecht te brengen, zo stellen de opstellers van de brief. “Het ligt in uw macht, levens te redden. We zijn ons ervan bewust dat verschillende strafrechtelijke aanklachten door u op formele gronden zijn afgewezen. Ongeacht de technische details, u hebt ze gelezen. We weten dat u door deze claims weet dat miljoenen mensen gewond raken en sterven door de zogenaamde vaccinatie. Zo hebben de Israëlische advocaten het aantal slachtoffers in Israël verstrekt en toegang gegeven tot de EMA-database met bijwerkingen. Dat is meer dan drie maanden geleden. Sindsdien zijn er meer mensen overleden, terminaal ziek of gewond geraakt en hebt u niet ingegrepen.”

“Elke dag die u nutteloos verspilt, worden mensenlevens vernietigd, kinderlevens. Wij eisen een onmiddellijke stopzetting van de vaccinatiecampagne en een onmiddellijk onderzoek van het bewijsmateriaal waarover u beschikt. Mensen zullen een fout vergeven. Een opzettelijke moord op hun kinderen – niet. Doe het juiste.”

“De geschiedenis zal niet gunstig naar u kijken als u uw plicht om dit te doen niet nakomt. Weet dat onze ogen en die van de volkeren van de wereld op u gericht zijn — het is uw verantwoordelijkheid. U weet wat er gebeurt, u heeft het bewijs en nu moet u handelen.”

De brief is ondertekend door: Moshe Brown, Hillel Handler en Vera Sharav, allen Nazi concentratiekamp-overlevenden. De gehele en originele brief is (in het Engels) te lezen op de website van Viruswaarheid.

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | ellaster.nl | bron: Viruswaarheid

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
.
Share.

About Author

4 reacties

    • Ik persoonlijk vind deze covidmoorden, gepleegd door onze leiders veel belangrijker. Mijn en jouw ( klein) kinderen hebben er onder te lijden. Daar behoort de focus nu op te liggen, niet op familie die 400 jaar geleden leefden.

  1. Joepiedepoepie on

    Schending van neurenbergcode. Terwijl onze politici hypocriet naar herdenkingen ervan gaan en zelf de geest van bruine hemden uitstralen?