Het onderzoek ‘De CoViD-19-pandemie en de cognitieve ontwikkeling van kinderen’ van Brown University laat een 23 procent daling in de ontwikkeling van jonge kinderen zien. Bovendien signaleren experts een toename van taalontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen die tijdens de pandemie geboren zijn. Het gebruik van mondkapjes is een van de oorzaken.

  • Mondkapjes en andere coronamaatregelen kunnen de ontwikkeling van kinderen belemmeren, zo blijkt uit een nieuwe studie van de Brown University.
  • Volgens deze studie zouden coronamaatregelen, zoals afstand houden en mondkapjes, ervoor zorgen dat de ontwikkeling van jonge kinderen tijdens de CoViD-pandemie met 23 procent is gedaald.
  • Ook is er sprake van een vergelijkbare daling in communicatievaardigheden.
  • Directeur en logopedist van het Speech and Learning Institute in North Palm Beach, Florida, ziet in 2021 een stijging van 364 procent in het totale aantal verwijzingen voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.
  • Dit impliceert dat het dragen van een mondkapje ongekende schade kan toebrengen aan de gezonde ontwikkeling van kinderen.

Onderzoek van Brown University: ‘De CoViD-19-pandemie en de cognitieve ontwikkeling van kinderen’

Het onderzoek ‘De CoViD-19-pandemie en de cognitieve ontwikkeling van kinderen’ van Brown Universiteit is uitgevoerd door de wetenschappers Sean CL Deoni, Jennifer Beauchemin, Alexandra Volpe en Viren D’Sa. In samenwerking met adviesbureau Resonance, verzamelden ze data van 1.600 kinderen van nul tot vijf jaar en hun verzorgers, die aan de studie deelnamen.

De onderzoekers maakten gebruik van een al lopend onderzoek naar de neurologische ontwikkeling van kinderen, waarbij ze de algemene cognitieve scores bij kinderen in 2020 en 2021 vergeleken met leeftijdsgenoten uit de periode 2011-2019. “We stellen vast dat de verbale, motorische en algehele cognitieve prestaties bij kinderen die tijdens de pandemie zijn geboren, aanzienlijk zijn verminderd in vergelijking met kinderen die vóór de pandemie zijn geboren. Bovendien stellen we vast dat mannen en kinderen in lagere sociaaleconomische gezinnen het meest getroffen zijn. De resultaten benadrukken dat zelfs bij afwezigheid van directe SARS-CoV-2-infectie en CoViD-19-ziekte, de omgevingsveranderingen die verband houden met de CoViD-19-pandemie een significante en negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van baby’s en kinderen.”

Opmerkelijke daling van IQ en communicatieve vaardigheden

Het onderzoek analyseerde de cognitieve ontwikkeling van de jeugdigen tijdens de babyperiode, kindertijd en adolescentie en keek naar hoe de gemiddelde ontwikkelingsscores op drie belangrijke gebieden waren beïnvloed tijdens het CoViD-tijdperk, met schokkende resultaten.

In de studie analyseerden onderzoekers eerst 1.070 beoordelingen die waren afgenomen bij 605 kinderen vóór maart 2020, toen de CoViD-lockdowns en het dragen van mondkapjes begonnen. Vervolgens werden 154 beoordelingen van 118 kinderen tussen maart 2020 en juni 2021 uitgevoerd, tijdens het hoogtepunt van de pandemie. Negenendertig kinderen geboren in 2018 en 2019 werden tijdens de pandemie in 2021 geanalyseerd.

“Bovendien kunnen mondkapjes die in openbare instellingen en in scholen of kinderdagverblijven worden gedragen, van invloed zijn op een reeks vroege ontwikkelingsvaardigheden, zoals gehechtheid, gezichtsverwerking en sociaal-emotionele verwerking.”

Uit onderzoeksrapport van Brown Universiteit

Het team voerde eveneens controles uit op drie algemeen aanvaarde maatstaven voor de ontwikkeling van kinderen: de vroege leercomposiet (ELC), het verbale ontwikkelingsquotiënt (VDQ) en het non-verbale ontwikkelingsquotiënt (NVDQ).

De vroege leercomposiet (ELC) van een kind is afgeleid van hun fijne motoriek, visuele receptie, receptieve en expressieve taalschalen, en is de vroege jaren gelijk aan een IQ-score. De twee ontwikkelingsquotiënten meten hoe goed een kind ontwikkelt in taalvaardigheid en andere vaardigheden in vergelijking met een steekproef van leeftijdsgenoten.

Uit het rapport bleek dat er sinds het begin van de pandemie een daling van 23 procent was in de scores die het IQ van kinderen meten. De studie vond ook vergelijkbare dalingen in dezelfde periode met betrekking tot het ontwikkelen van het vermogen van kinderen om te communiceren, zowel verbaal als subtiele gezichtssignalen.

Visuele vergelijking en trends van jaarlijkse ELC, VDQ en NVDQ samengestelde scores van de Mulen Scales of Early Learning. In elk paneel vertegenwoordigen de zwarte lijn en de grijze balk het verwachte gemiddelde (100) en de standaarddeviatie (15). Over het algemeen merken we een consistente trend van maatregelen van 2011 tot 2019 en vervolgens een aanzienlijke daling in 2020 en 2021, wat overeenkomt met de CoViD-19-pandemie.

Mondkapjes veroorzaakten een 364 procent toename van kinderen met taalontwikkelingsstoornis

Een therapeut uit Florida heeft haar zorgen geuit over het dragen van mondkapjes, dat verband houdt met spraakvertragingen bij jonge kinderen. Volgens ABC News-filiaal WPBF, verklaarde Jaclyn Theek – directeur en logopedist van het Speech and Learning Institute in North Palm Beach Florida – dat ze in 2021 een stijging van 364 procent had gezien, in het totale aantal verwijzingen voor kinderen met spraakvertragingen, wat impliceert dat het dragen van een mondkapje ongekende schade kan toebrengen aan de gezonde ontwikkeling van kinderen.

Theek legde uit dat vóór de uitbraak slechts 5 procent van haar afspraken baby’s en peuters betrof, een cijfer dat eind 2021 is gestegen tot 20 procent. Theek is er “zeker” van overtuigd dat het dragen van mondkapjes “een rol speelt”, aangezien verschillende ouders op de situatie zinspelen dat hun kinderen “CoViD-vertraagd” zijn.

Gezichtsuitdrukking essentieel voor de communicatie

“We zien veel dingen die op autisme lijken. Ze doen geen pogingen om woordjes te zeggen en communiceren helemaal niet met hun familie”, legt Theek uit. “Om te leren is het heel belangrijk dat kinderen je gezicht zien, dat ze naar je mond kijken”, voegde de logopedist eraan toe.

Briana Gay, een ouder van vijf kinderen waarvan alleen haar jongste kind spraakproblemen heeft: “Het maakt zeker een verschil als in de wereld waarin je opgroeit, je niet kunt communiceren met mensen en hun gezicht. Dat is super belangrijk voor baby’s.”

Kinderen kunnen op school, de kinderopvang of andere situaties waar iedereen mondkapjes draagt gezichtsuitdrukkingen niet meer goed lezen. Daarnaast is er door de lockdownmaatregelen veel minder sociale interactie, omdat veel mensen binnen blijven, sociale ontmoetingsplekken gesloten zijn en veel ouders thuis werken.

Volgens deskundigen kunnen ouders dit gebrek aan non-verbale communicatie compenseren door thuis meer tijd te besteden aan lezen, praten of zingen met hun kinderen. “Ouders moeten zich ook bewust zijn van belangrijke mijlpalen in de verbale ontwikkeling van hun kinderen, zoals het spreken van vijf tot tien woorden op de leeftijd van twaalf maanden, 50 tot 100 woorden op de leeftijd van achttien maanden en honderden woorden op de leeftijd van twee jaar.”

Sociale isolatie en mondkapjes zijn grootste boosdoeners in ontwikkelingsstoornis bij kinderen

Uit het onderzoek van Brown University blijkt dat de coronamaatregelen negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen die tijdens de coronacrisis zijn geboren, in vergelijking met de vermogens van kinderen die vóór de pandemie geboren zijn. “Over alle metingen heen ontdekten we dat cognitieve scores tijdens de pandemie significant waren verminderd met 27 tot 37 punten”, schreven de onderzoekers.

Zij schrijven de oorzaken toe aan de tijdens de pandemie veranderde omgevingsfactoren, zoals het dragen van mondkapjes en sociale isolatie. “Het uitbreken van de CoViD-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande economische lockdowns, schoolsluitingen en het anderhalvemeterbeleid, thuisblijven en mondkapjes, hebben de omgeving waarin kinderen en zwangere personen de afgelopen 18 maanden hebben geleefd, fundamenteel veranderd.”

Aangezien er in Nederland tijdens de pandemie vergelijkbare maatregelen getroffen zijn, kunnen we er vanuit gaan dat de door de onderzoekers gesignaleerde problemen ook bij Nederlandse kinderen een rol spelen. Met de bevindingen van dit onderzoek is het hoog tijd om het beleid rond corona grondig te herzien en het belang van kinderen weer voorop te stellen.

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af

.

Bronnen:

Share.

About Author