Voor de New World Order is het altijd belangrijk geweest om Amerika ten val te brengen. Nu de Deep State steeds verder in de hoek wordt gedreven, hebben ze de volle aanval op Amerika ingezet. De verwoestende branden in Californië tonen dat ze nergens voor terug deinzen. Het is verontrustend en ontluisterend hoe ver men bereid is te gaan.

Amerika wordt momenteel op verschillende fronten aangevallen. Na de gemanipuleerde orkanen in het zuid-oosten van de VS en de oprukkende immigrantenstroom in het zuiden, kwam vervolgens de west-kust onder vuur te liggen. Letterlijk. Op basis van de ooggetuigenverslagen en het beeldmateriaal kan ik maar een conclusie trekken: deze branden zijn aangestoken. Daarbij is gebruik gemaakt van geavanceerde technologie. Dit zijn alles behalve bosbranden.

Een open brief aan president Trump

State of the Nation schreef een open brief aan president Trump. “In de nasleep van twee seizoenen van natuurbranden is er overtuigend bewijs naar voren gekomen dat aantoont dat deze branden aangestoken zijn. (…) Nog belangrijker, het wetenschappelijk bewijs wijst op gebruik van geavanceerde wapens, om deze brandstormen zowel te creëren als versneld te verspreiden. Hoe kunnen de aanvallen met zulke chirurgische precisie op zoveel huizen, voertuigen, bedrijven en andere eigendommen worden uitgevoerd, met name aangezien er in de wijde omtrek geen natuurbrand was?”

“Een overdaad aan fotografisch bewijs laat duidelijk zien dat voertuigen letterlijk in de fik zijn gestoken door een vorm van een directed energy weapon (DEW). Hetzelfde geldt voor de huizen die zijn ingestort nadat ze met behulp van een DEW geïmplodeerd zijn.”

De claims van de State of the Nation worden niet zomaar gemaakt. Er zijn veel bewijzen dat de branden in Californië moedwillig zijn aangestoken en absoluut geen natuurbranden zijn. Bekijk ook onderstaande video van het interview met Robert Otey die ternauwernood aan de brand ontsnapte en een ontluisterend beeld schetst wat in Noord-Californië heeft plaatsgevonden.

Ooggetuige ontsnapt ternauwernood de vuurapocalypse in Californië

Douglas Gabriel van America Intelligence Media interviewt Robert Otey, een van de overlevenden en ooggetuigen die vertelt hoe de brand rond zijn woning plotseling uit het niets alles in een mum van tijd in vuur en vlam zette. Robert is iemand die ‘wakker’ is en als prepper* al jaren off the grid woont.

*) Een prepper is iemand die op de hoogte is van de New World Order en hun vernietigingsplannen en zich voorbereid heeft om hun aanval op de samenleving te overleven. Preppers leven meestal buiten de bebouwde kom, hebben in de VS vaak wapens, een voedselvoorraad, eigen voedsel- en energievoorzieningen en zijn minder afhankelijk van het controlesysteem. Bij zo’n levenswijze woont men ‘off the grid’.

Robert zag op een bepaald moment dat er kilometers verderop in de bergen een bosbrand woedde, die nog geen directe bedreiging leek te zijn. Een moment later vatte alles om hem heen vlam. Terwijl de bosbrand een moment daarvoor nog kilometers ver weg was, zag hij plotseling de toppen van de bomen en verschillende huizen om hem heen vanuit het niets volledig vlam vatten. Zonder dat er een duidelijke oorzaak voor het vuur was.

De snelheid waarmee dingen ontvlamden was absurd. Zo zag hij een flinke stapel esdoornhout binnen 30 seconden volledig in de fik staan, met steekvlammen van 6 meter hoog. Terwijl het zelfs met benzine normaal gesproken wel 15 minuten zou moeten duren om zo’n hele stapel hout volledig in brand te krijgen.

De weken daarvoor was er in het gebied intensief gesproeid met chemtrails en Robert vermoedt dat er op die manier licht ontvlambare substanties in het gebied verspreid zijn. Een van die stoffen zou magnesium kunnen zijn, een licht ontvlambare stof die bij brand zorgt voor hoge temperaturen. De dagen voor de brand vlogen er voortdurend helikopters boven het gebied.

Robert had geluk en ontsnapte aan de vuurzee, maar hij vreest dat veel buren het niet gered hebben. Zijn ooggetuigenverslag staat niet op zichzelf. In diverse gebieden zijn met name huizen en voertuigen, niet alleen volledig uitgebrand, maar zelfs vaak volledig verpulverd. Inclusief stenen, sanitair, kunststof, en alle andere materialen die normaal gesproken bij een brand niet volledig in as opgaan. De temperaturen moeten gigantisch hoog zijn geweest, aangezien er ook beelden zijn van auto’s en gesmolten metaal.

Dit zijn geen natuurbranden, maar is een vorm van oorlogsvoering. Men spreekt over meer dan 1000 vermisten, maar degene die dicht op het vuur zaten denken dat dit een voorzichtige schatting is en het werkelijke dodenaantal veel hoger ligt. Daarbij is in de getroffen gebieden de aanval direct gericht op de bewoners zelf. Vooral huizen en voertuigen zijn vernietigd en het lijkt erop dat velen niet de tijd hebben gehad om te ontsnappen.

Hele dorpen zijn inmiddels weggevaagd. Meer dan 30.000 huizen zijn vernietigd. Daarbij valt het op dat de omliggende bebossing vaak onaangetast is gebleven. De claim van de mainstream media propaganda dat het hierbij gaat om natuur- of bosbranden is absurd en ongeloofwaardig als je naar het beeldmateriaal kijkt. Kijk maar naar de foto’s hieronder en oordeel zelf.

Aanwijzingen dat het om brandstichting gaat en er Directed Energy Weapons zijn gebruikt:

 • Bosbranden komen normaal gesproken vanuit één richting en worden met de windrichting voortgedreven. De branden in Californië komen plotseling tegelijkertijd uit alle richtingen en omcirkelen woongebieden die volledig vernietigd worden, terwijl omliggende bosgebieden niet verbrand zijn. Dat is niet hoe bosbranden onder normale omstandigheden verlopen.
 • Er zijn kaarsrechte scheidingen tussen de verbrande en niet verbrande gebieden. Iets dat in de natuur op die manier niet voorkomt, zeker niet als er sprake is van rukwinden.
 • Branden gaan van buurt A, naar buurt B, naar buurt C, zonder dat er sprake is van een verbindend spoor. De branden staan allemaal op zichzelf, ontstaan tegelijkertijd en worden niet door de andere branden aangestoken.
 • Bewoners rapporteren dat in de getroffen gebieden in de voorafgaande periode veel chemtrails zijn verspreid, waardoor aannemelijk is dat (licht ontvlambare) chemische stoffen op het grondoppervlak terecht zijn gekomen.
 • Brandweermannen rapporteren dat de branden zich buitengewoon snel verplaatsten, met een snelheid die ze in hun hele carrière nog nooit gezien hebben.
 • In woongebieden begon de brand volgens ooggetuigenverslagen vaak met brand in telefoonpalen. Ook smart-meters lijken een bron van de branden te zijn. Foto’s bevestigen dit.
 • Huizen branden geïsoleerd af, met geen enkele brand in de omgeving. Foto’s bevestigen dat het dorre gras in de tuinen en bomen rondom de huizen onaangetast zijn gebleven, terwijl de huizen helemaal tot de grond zijn afgebrand.

 

Op deze website zie je talloze satellietfoto’s van voor en na de brand, waarbij duidelijk wordt dat alles is verbrand, behalve het bos en de bomen in de tuinen.

 • De materialen van de huizen en het interieur zijn verpulverd, iets dat ongebruikelijk is bij een normale brand. We zagen dit fenomeen ook bij 9/11.
 • Er is een foto waarbij een huis kaarsrecht doormidden gesneden is, waarbij het ene deel helemaal verbrand en verpulverd is en het andere deel onaangetast overeind staat. In dat onaangetaste deel is zelfs op de witte kozijnen geen spoor van brandschade te zien. Op andere foto’s en video’s zien we vergelijkbare voorbeelden, waarbij het ene huis helemaal in as is opgegaan en de aangrenzende tuin en huis ernaast volledig onaangetast is.
 • Brandweerlieden getuigen dat indringers verkleed in een brandweeroutfit het materieel van de brandweer saboteerden, zodat men de branden niet effectief kon blussen.
 • Bomen verbranden van binnenuit en staan volgens ooggetuigen binnen enkele seconden in lichterlaaie, terwijl het normaal lange tijd duurt voordat een hele boom vlam vat.
 • De temperaturen van de branden zijn vele malen hoger dan reguliere bos- of huisbranden. Zo heet dat metalen in bijvoorbeeld de auto’s gesmolten zijn. Foto’s bevestigen dit.
 • Om bouwmaterialen in huizen, zoals steen, uiteen te laten vallen, zijn temperaturen vereist hoger dan 650-1060 C°, de maximum temperaturen gebruikt in een steenfabriek om bakstenen te maken. Om het aluminium en andere metalen in auto’s te smelten zijn temperaturen vereist van minimaal 760-980 C°. Met deze hoge temperaturen zou het droge gras en de bebossing in de omgeving van de branden, ook verbrand moeten zijn, maar die zijn opvallend genoeg op veel plekken juist niet verbrand.
 • In omgevingen waar alles verbrand is, staan plastic speeltoestellen onaangetast in een verwoest landschap. Plastic is niet gevoelig voor magnetronstraling.
 • Auto’s ontvlammen op de snelweg zonder dat ze omringd zijn door vuur en waarbij er in de omgeving van de snelweg nauwelijks brandbare materialen aanwezig zijn. De beelden tonen volledig uitgebrande voertuigen waarbij de portieren nog dicht zijn. Daaruit concludeert men dat het vuur zo snel om zich heen pakte dat de passagiers geen kans meer hebben gehad om te ontsnappen.
 • Er zijn diverse foto’s die blauwe laserstralen laten zien die uit de lucht op de gebieden schijnen waar later brand is ontstaan.
 • De chirurgische precisie waarmee huizen en voertuigen afzonderlijk zijn geïmplodeerd, impliceert dat van buitenaf bestuurde technologie — zoals smart-meters, chips in mobiele telefoons en auto’s — een rol speelt. GPS-volgsystemen die worden gebruikt om met een mobiel een gestolen auto op te sporen — en grote groepen mensen kunnen volgen — zouden in dit geval ook tegen de bevolking kunnen zijn gebruikt.

 

Branden in Californië zijn vorm van oorlogsmisdaden

Brandweerlieden die rapport uitbrengen zeggen dat de branden a-typisch zijn en de getroffen gebieden meer weg hebben van een oorlogsgebied. Het is duidelijk dat de Deep State (bepaalde gebieden in) Californië ontruimd willen hebben. Thomas Williams zei in de THI-radioshow van 24 juni 2018: “De technologie om hele landschappen te veranderen bestaat al lang.” Hij waarschuwt al jaren dat de Cabal met name Californië wil ontruimen om het grondgebied voor zichzelf te hebben.

Nu de Cabal / Deep State steeds meer in het nauw wordt gedreven, lijkt het erop dat ze elk middel uit de kast trekken om de aanval in te zetten. Thomas Williams voorspelde al dat het in de eindstrijd tussen de Deep State en de vrijheidsbeweging nog wel eens heel naar zou kunnen worden. De Deep State probeert nu hun New World Order agenda versneld uit te voeren en zet alles op alles. Daarbij schuwt men geen enkel middel. Men lijkt nu in te zetten op weermanipulaties als vorm van oorlogsvoering. De aanvallen op het Amerikaanse volk zijn grove mensenrechtenschendingen, gepleegd door een machtige, maar zeer kwaadaardige groepering.

Weermanipulatietechnologie is gepatenteerd

Simon Parkes deelt de mening dat de branden veroorzaakt zijn door ‘exotische wapens’, zoals directed energy weapons, afgevuurd vanuit helikopters en drones. Of magnetische straling die ervoor zorgt dat dingen van binnenuit verbranden. Bijvoorbeeld door de straling van smart-meters die externe signalen krijgen. Hij denkt dat er ook plasma-energie-wapens gebruikt worden die verhitting kunnen veroorzaken.

Thomas Williams verwijst naar het patent voor de weermanagement-technologie die gebruik maakt van powersystemen vanuit de ruimte. Dit patent is al in 2010 geregistreerd door het bedrijf Solaren. Deze technologie kan de richting van een storm veranderen of een storm verzwakken of intensiveren. (Zie de claims van deze technologie in de rechterkolom van de patentregistratie.)

Hetzelfde bedrijf Solaren claimde in 2011 dat het technologie bezit waarbij men vanuit de ruimte F-golven kan sturen, om de stroming in een gebied om te zetten naar een DC (direct current)*. De claims hadden betrekking op een testgebied dat exact overeen komt met de locatie van het door de brand getroffen gebied, waar zich in de afgelopen weken twee stroken van lagedrukgebieden bevonden. Thomas benadrukt dat de wijze waarop deze lagedrukgebieden bewegen, van richting veranderen of blijven hangen niet natuurlijk is. (THI-show 21-11-2018, 97:15 m.)

*) Een direct current, ofwel gelijkstroom, is de unidirectionele stroming of beweging van elektrische ladingsdragers (meestal elektronen).

Wie zitten er dan achter deze aanslagen? Waarom wordt juist Californië aangevallen? En wat is de positie van president Trump in dit geheel? Lees hier binnenkort meer over in deel twee.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

8 reacties

 1. Pingback: 0.nieuws 201811 - Nulpuntenergie

 2. Het is niet te hopen dat de eindtijd profetieën uit komen, maar het begint er wel op te lijken. dit keer zal de aarde door vuur getroffen, de vorige door water, de grote vloed.

 3. Daniella De Decker on

  Jammer dat de fotos niet echt zichtbaar zijn.
  Maar het is een sterk artikel!!

  Dank u wel!!

  Waarom kunnen we mdt Ideal geen patreon worden a.u.b.?

  Dank bij voorbaat en vriendelijke groet :)!

 4. Het is wel duidelijk dat de Cabal haar laatste race probeert te winnen. Dit is zichtbaar aan de branden in Californië, maar ook aan de verhoging van de brandstofprijs! Deze gaat in veel landen omhoog! de bedoeling hiervan is dat alle prijzen voor het levensonderhoud omhoog gaan. De producenten berekenen de verhoging door in hun prijzen. Mensen die hun brood moeten verdienen door anderen te bezoeken, berekenen ook door.
  Het zijn dus weer die mensen die al weinig hebben die door deze maatregel het meest te lijden hebben.
  Het extra geld dat dit oplevert gaat naar de Cabal. Zo is ook duidelijk dat onze politici onderhorig zijn aan de NWO en Cabal!

 5. Pingback: 0.nieuws 201811 - Nulpuntenergie

 6. Pingback: Amerika ligt zwaar onder vuur, deel 1 – Ellaster | Mijn Nederlandse Blog as Andalightoflove