Is er nog een ander model denkbaar dan het kapitalisme of communisme? Hedendaagse economen denken dat het kapitalisme het enige beproefde model is dat werkt. Maar dit is per definitie een op schaarste gebaseerd systeem. Wanneer we allemaal in overvloed willen leven, moeten we overgaan op een ander systeem. Een nieuw systeem gebaseerd op overvloed en de beschikbaarheid van grondstoffen.

Ons huidige economisch model is gebaseerd op schaarste

In ons huidige economische systeem zijn de grondstoffen in handen van overheden, of in werkelijkheid een aantal wereldwijde corporaties, die in handen zijn van een handvol rijke families. In de praktijk betekent dit dat een handvol families stinkend rijk zijn en er vooral heel veel armoede en tekorten in de wereld zijn. De rijkste 1% bezit inmiddels meer dan 50% van het totale wereldwijde vermogen. (Cijfers van Oxfam Novib)

De veroveringsdrang van de wereldwijde elite om alles in handen te krijgen, leidt weer tot oorlogen, economische crashes en vergaande corruptie. Politieke beslissingen worden geleid door economische belangen. De wereld wordt gedomineerd door de financiële instellingen. Maar het financiële systeem is inmiddels hartstikke failliet. We hebben wereldwijd triljoenen dollars schuld en bijna niemand begrijpt bij wie we die schuld eigenlijk hebben.*

*) Door talloze hefboomfinancieringen is een groot deel van alle grondstoffen eigendom geworden van de Manna World Holding Trust. Ook de banken hebben schulden uitstaan bij deze Trust. De Trustee van de Manna World Holding Trust wil er op toezien dat de fondsen en grondstoffen in de Trust weer toegekend worden aan de mensheid. Lees er meer over in de samenvattingen van de Truth, Honor and Integrity show.

De nieuwe economie is gebaseerd op overvloed

Het kapitalistische systeem werkt niet voor de meerderheid van de wereldbevolking. Het blijkt geen levensvatbaar systeem te zijn. Er moet een nieuw economisch model komen. Een economie die gebaseerd is op overvloed. Een geldloze maatschappij. Een nieuw model dat nog nooit eerder geprobeerd is. Veel mensen denken dat dit niet mogelijk is.

Jacque Fresco, de grondlegger van het Venus Project, denkt van wel. Hij heeft dit nieuwe model uitvoerig omschreven en uitgewerkt in zijn vele projecten. Als ontwerper en architect van de toekomst en sociaal wetenschapper heeft hij duizenden ideeën ontwikkeld, hoe mensen op een andere en betere manier met elkaar kunnen leven.

Hieronder de omschrijving van de nieuwe op grondstoffen gebaseerde economie volgens het concept van het Venus Project.


Een wereldwijde holistische oplossing: de op grondstoffen gebaseerde economie

Bron: Venusproject.com

Wereldwijde problemen waarmee de mensheid vandaag wordt geconfronteerd, beïnvloeden individuen en landen in rap tempo. Klimaatverandering, hongersnood, oorlog, epidemieën van dodelijke ziektes en milieuvervuiling dragen bij aan de lange lijst van wereldwijde uitdagingen waar we als mensen snel op moeten reageren, voordat een eventuele catastrofe onvermijdelijk wordt.

Ongeacht de politieke ideologie, geloofsovertuigingen of sociale gewoontes, hangen alle sociaal-economische systemen uiteindelijk af van de beschikbare natuurlijke grondstoffen. Grondstoffen zoals schone lucht en water, landbouwgrond en de noodzakelijke technologie en personeel om een hoge levensstandaard te behouden.

De nieuwe moderne samenleving heeft toegang tot zeer geavanceerde technologieën die zaken zoals voedsel, kleding, onderdak, medische zorg en een relevant onderwijssysteem beschikbaar stellen. Deze geavanceerde technologieën zorgen ook voor de ontwikkeling van een oneindige bron van zichzelf aanvullende, niet-verontreinigende energie zoals geothermische, zonne-, wind- en getijdenenergie.

Een hogere levensstandaard omdat we alles delen

Het is nu mogelijk dat iedereen op aarde een zeer hoge standaard van leven geniet, met alle voorzieningen waarin een welvarende beschaving kan voorzien. Dit kan bereikt worden door de intelligente en humane toepassing van wetenschap en technologie.

In het huidige systeem worden individuen en belangengroepen bestuurd door wetten, die de maximale winst die mogelijk is nastreven. Deze winst komt echter niet bij de mensen terecht, maar vooral bij een kleine elite groep. Deze wetten zijn inherent aan het monetaire systeem dat vandaag de dag in de meeste landen prevaleert, namelijk het kapitalisme. De basisprincipes van het kapitalisme eisen een exponentiële groei tegen elke prijs. Dit veroorzaakt financiële cataclysmen zoals de Grote Depressie in Amerika in 1929 en de recente financiële crisis van 2007-2008.


Beelden van diverse projecten van het Venus Project. (©Venus Project)

Vooral onze geloofsovertuigingen zitten in de weg

We worden verdeeld door grenzen en geloofsovertuigingen die het onmogelijk maken om tot relevante oplossingen te komen, terwijl we op basis van ideologieën worden verdeeld. De meeste problemen vragen om een technische oplossing, maar we zoeken desondanks nog steeds naar een politieke oplossing. We moeten accepteren dat om de wereldwijde dreigingen te elimineren, we methodologieën moeten implementeren, in plaats van persoonlijke meningen.

Het Venus Project doet een voorstel voor een holistische benadering met een wereldwijd sociaal-economisch systeem dat de meeste huidige technologische en wetenschappelijke voordelen benut, om te voorzien in de hoogst mogelijke levensstandaard voor alle mensen op aarde. Het voorgestelde systeem is een op grondstoffen gebaseerde economie. De term en betekenis is bedacht door Jacque Fresco, de oprichter van het Venus Project.

E*: Een van de meest fundamentele verschillen tussen een op grondstoffen gebaseerde economie en het huidige kapitalistische of communistische systeem, is het uitgangspunt dat alle grond, water en grondstoffen op aarde alle mensen toebehoren. Dat is het einde van het feodale systeem dat uiteindelijk heeft geleid tot de huidige plutocratie: de heerschappij van de rijken die alles in bezit hebben.

De belangrijkste voorwaarde om tot een dergelijk nieuw, op grondstoffen gebaseerde economie te komen, is bewustwording. De bewustwording dat het kapitalistische systeem niet langer werkt. De bewustwording dat het huidige economische model de aarde uitput, vervuilt en vernietigt en daarmee ook de mensheid dreigt uit te roeien. De bewustwording dat de plutocraten alles in handen hebben gekregen door list en bedrog. Dat de plutocraten niet in het belang van de planeet en (meerderheid) van de mensheid hebben gehandeld.

De bewustwording dat wanneer we bereid zijn om afscheid te nemen van het kapitalisme en het huidige financiële en politieke systeem, we veel meer vrijheid, welzijn en welvaart kunnen bereiken. Niet alleen in de Westerse wereld, maar overal ter wereld, voor alle mensen.

In een op grondstoffen gebaseerde economie zijn alle goederen en diensten beschikbaar voor alle mensen, zonder de noodzaak om middelen uit te wisselen met zaken zoals, geld, krediet, ruilhandel of met andere middelen. Om dit te bereiken moeten alle grondstoffen, land en water als gemeenschappelijk erfgoed voor alle aardbewoners opgeëist worden. Uitgerust met de nieuwste wetenschappelijke en technologische wonderen, kan de mensheid een extreem hoog productiviteitsniveau behalen en een overvloed aan grondstoffen creëren.

De op grondstoffen gebaseerde economie omvat de drie belangrijkste factoren, namelijk: milieutechnische, technologische en menselijke factoren. We nodigen je uit om deze factoren nader te onderzoeken en meer te ontdekken over het Venus Project en de Resource Based Economy.

thevenusproject.com

Het Venus Project: creatie van een échte intelligente beschaving op aarde

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Meer informatie:

> The Venus Project: beyond politics, poverty and war

Share.

About Author

4 reacties

  1. Helaas is hij in 2017 heengegaan … Ik vermoed dat ie terugkomt om onderdeel te zijn van de realisatie..

  2. Peter de Bruijn on

    Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat er overvloed is voor iedereen. Heel veel mensen denken helaas nog steeds dat wij leven in vrijheid, maar dat is écht niet zo. Als ik dit zie dan word ik er weer aan herinnerd waarom wij nu hier op aarde mogen zijn en om aan een nieuwe wereld te bouwen.

  3. The Venus Project volg al vele jaren en wat Jacque wil is schitterend. Helaas is er nog maar weinig van ten uitvoering gebracht.
    Ik hoop echter dat het snel van de grond gaat komen, want dat is de enige manier om gezond en volledig in vrede met elkaar te leven.

    Cekay.