Slachtoffers van seksueel misbruik krijgen later vaak een tweede klap te verwerken. Veel daders blijven ongestraft. Dat overkwam ook Robert van de Luitgaarden. Hij werd als jongen misbruikt door de directeur van de Kinderbescherming. Deze werd niet vervolgd vanwege een ‘typefout’.

Die typefout bleek later als smoesje gebruikt te zijn. Op 21-jarige leeftijd had Robert zijn verhaal over het misbruik gedeeld in de talkshow van Sonja Barend. Daar noemde hij geen naam, maar wel welke functie de dader had. Justitie vond dat de dader daarmee wel genoeg was gestraft en heeft hem nooit vervolgd.

Robert heeft het misbruik nooit goed kunnen verwerken. Er werd hem twee keer onrecht aangedaan, en later een derde en vierde keer… Na zijn vergeefse poging om zijn dader veroordeeld te krijgen, zette hij zich later in om pedonetwerken te ontmaskeren. Telkens leverde hij netjes het bewijsmateriaal in bij de politie. Maar politie en justitie bleven nalatig. Hij beschrijft het in zijn boek Weggejorist. Het is een bekend patroon dat we vaak bij misbruikzaken terug zien.

Zaken worden onterecht geseponeerd, niet onderzocht, of niet eens in behandeling genomen. Daders wordt de hand boven het hoofd gehouden. Slachtoffers worden genegeerd, uitgekafferd of erger, geïntimideerd. Helaas is het een veel voorkomend fenomeen. Robert’s dader leeft inmiddels niet meer. Die was destijds bevriend met de kinderrechter Rueb. Ook hij werd beschuldigd van seksueel misbruik. En ook hij werd nooit veroordeeld.

Deze teleurstellingen laten diepe sporen na bij de slachtoffers. Zij voelen zich door de hele maatschappij in de steek gelaten. Vaak lukt het niet meer om hun leven goed op de rit te krijgen. Ze krijgen allerlei psychische en fysieke klachten en kunnen niet meer deelnemen aan de arbeidsmarkt. Veel lotgenoten leven daardoor van een uitkering en hebben nauwelijks middelen om naar de rechter te stappen.

Ondanks alle tegenslagen is Robert zijn hele leven blijven knokken om de waarheid rond verschillende misbruikzaken boven tafel te krijgen. Hij wil nu in een rechtszaak aantonen dat justitie opzettelijk nalatig is geweest. Hiermee wil hij de overheid vooral dwingen om een nieuw objectief en rechtmatig onderzoek te doen, naar zaken die onterecht in de doofpot zijn verdwenen.

Zijn moed en doorzettingsvermogen zijn zowel inspirerend als bewonderenswaardig. Maar zonder hulp gaat het niet lukken om de advocaat- en proceskosten op te hoesten. Daarom is een vriend een crowdfunding-actie gestart. Zo kunnen we gezamenlijk een bijdrage leveren in een poging om het recht in Nederland te herstellen.

Elke bijdrage telt. Het helpt hem niet alleen in praktische zin om de juridische kosten te betalen, maar je steekt Robert daarmee ook een hart onder de riem. Ook wanneer je slechts een paar euro kunt missen. Het gaat ook om het gebaar naar iemand die de steun verdient, maar deze in het verleden vaak niet gekregen heeft. Jij kunt nu laten merken dat hij er niet alleen voor staat.

Doneren

 

Wil je (ook) op een andere manier helpen? Deel dan dit bericht met vrienden, familie en kennissen, of verspreid het via social media. Ook hulp van mensen met een juridische achtergrond is welkom. Stuur dan een bericht naar Remco door via deze link op het envelopje te klikken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Meer lezen?

Onderstaande boeken bieden meer informatie over dit onderwep:

Overweeg om de boeken bij je lokale boekhandel te kopen of te bestellen, zodat je de lokale middenstand steunt.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

11 reacties

 1. Ik ben dankbaar dat Ellaster aandacht blijft geven aan dit onderwerp. Hoe traag ook, er zijn zaken aan het veranderen. Laten we elkaar blijven informeren over deze misdaden. Robert stuur ik alle liefde die ik heb. Heel veel succes met deze actie.

 2. Geen mogelijkheid om handmatig te doneren, dan houdt het op, want ik kan niet telebankieren.

  • Indien contant wenselijk is kan dit ook, Robert is ambassadeur van Stichting voor Ons, contante betalingen kunnen via deze stichting gaan en komen compleet ten goede aan Robert vd Luitgaarden en deze twee rechtzaken. Voor meer info: geloofinons@gmail.com

 3. Je kan een donatie doen op rekening: IBAN: NL08 INGB 0679 6501 64 SWIFT: INGBNL2A ten name van Hr R Bon onder vermelding van Crowdfunding Weggejorist.

 4. Yatri Kramp on

  Ik heb een donatie gedaan . Ik wil graag nieuwe artikelen per email ontvangen.

 5. George berben Auteur kind van de rekening. een verboden bestaan on

  Ik heb over o.a. dit onderwerp waar ook ik al meer dan veertig jaar tegen vecht op 28.augustus 2018
  een AANGETEKENDE brief van vele A4 tjes naar de huidige minister van Justitie verzonden . In deze brief stonden de feitelijke bewijzen tegen daders van seksueel misbruik die nog steeds vrij rondlopen. onder wie hooggeplaatsten op de maatschappelijke ladder en kerkleiders. Ook diende ik een aanklacht in bij het OM tegen ex-staatssecretaris van Justitie Dijkhoff wegens het importeren van kindbruidjes en deze minderjarige kinderen weer over te dragen aan hun, onwettige meerderjarig echtgenoot. waarvan hun islam huwelijk niet wordt erkent in Nederland , De minister gaf niet thuis en het OM seponeerde mijn aangifte tegen klaas Dijkhoff.(Uiteraard) Wel reageerde Rutte met een persoonlijke brief naar mij vol leugens/onwaarheden i.v.m. mijn aangifte.Vervolgens stuurde ik vele herinneringen via e-mail naar het ministerie van Justitie. Eindelijk kreeg ik telefonisch door een ambtenaar van Justitie op de hoogte gesteld dat ik deze week (Mogelijk) per brief op de hoogte gesteld zou worden van van het antwoord van het Ministerie m.b.t. mijn klachten over het seksuele misbruik dat maar blijft doorgaan in dit land. het is nooit anders geweest en ik verwacht ,helaas, ook weinig initiatief van de Overheid op dit gebied. Ook aan seksueel misbruik van kinderen wordt over de rug van kinderen een goed belegde boterham verdient door tal van mensen in dit land. Zonder seksueel misbruik van kinderen gaan er veel banen verloren in de “Kinderindustrie” Ik ben inmiddels 74 jaar en heb sinds mijn ervaringen als kind met deze misdrijven weinig tot niets zien veranderen in het voordeel van kinderen ondanks mijn gesprekken met een minister en diverse leden van de tweede kamer. Zij die mijn brief aan deze minister van Justitie zouden willen lezen kunnen deze inzien op verzoek.

 6. george Berben on

  Wordt de beerput ,ook wel omschreven als het Min.van Justitie, ooit leeggezogen?

  Zonder meer neem ik aan dat je de laatste feiten omtrent het misbruik hebt gelezen en gehoord.
  De strijd tegen seksueel misbruik is weer eens besmeurd door het niet optreden door het Ministerie,het OM en de politie, zoals al decennia lang gebruikelijk is.
  Het doen van onderzoek begint al bij het weigeren van politieambtenaren om aangifte op te nemen in een Proces-verbaal,maar maakt men er een melding van die gteen enkele waarde heeft. Temeer omdat de aangever of aangeefster bang wordt gemaakt of onder druk wordt gezet. Onderzoek kost geld en mankracht en zaken onderzoeken die winst opleveren voor de schatkist heeft immers prioriteit!
  Daarnaast is het Ministerie van Justitie wel de laatste die zal aandringen op een goed onderzoek want hebben ze edaar niet tonnen boter op het hoofd door het verzwijgen van dit soort misdrijven en het beschermen van daders en mededaders hoog op de maatschappelijke ladder!!! Hoeveel vrome mannen en vrouwen die achter de tralies horen lopen er nog steeds vrij rond!
  Ook de media huiveren om de echte waarheid naar buiten te brengen en willen slechts hen aan het woord laten die seksueel misbruik op een voor hen zo gunstig mogelijke manier te “bespreken”
  Geen enkele verantwoordelijke binnen de tv Zenders heeft het lef om de waarheid echt te laten horen getuige mijn mails en brieven aan (hoofd)redacties van actualiteiten programma’s
  Door het machtsdenken van het OM en de rechterlijke macht werden aangiften van mij geseponeerd, zelfs op het niveau van een artikel 12 procedure!
  Het wordt heel hoog tijd dat de beerput “Het ministerie van Justitie wordt leeggezogen en uitgemest.
  De Nederlandse Overheid is gewoon mede schuldig,daar neem ik geen woord van terug omdat ik dit kan bewijzen. Toch ook niet vreemd als je een ex-minister van Justitie, Frits Korthals-Altes, die volwassenen het “recht”wilde geven seks te mogen hebben met kinderen vanaf 12 jaar via een Wetsontwerp, benoemd tot de hoogste eer, Minister van Staat. Ik ben tevens,naar aanleiding van uitspraken en handelen van ex-staatssecretaris Dijkhoff m.b.t.kindbruidjes waartegen ik aangifte deed zowel nationaal als internationaal, in het bezit van een persoonlijk schrijven van Rutte waarin deze MP alles ontkent en blijk geeft niet te beseffen wat kinderen wordt aangedaan. Het is een voldongen feit dat vrouwe Justitia in Nederland geen blinddoek draagt waardoor daders en mededaders zoals Kardinalen, bisschappen, (kinder)rechters,(hoofd)officieren van Justitie hun straf ontlopen,
  Nu het te laat is mag en men er niet meer onderuit kan moet “Barbertje ,de atletiek trainer,hangen om naar de buitenwereld toe een goede beurt te maken. Het intense leed voor slachtoffers is echter al een feit door het falen van deze Overheid,waar kinderen de sluitpost zijn op de begroting.
  De onderstaande foto’s van belanghebbende en betrokkenen spreken meer als boekdelen

  George Berben
  Auteur uit noodzaak: Kind van de rekening,een verboden bestaan. Een niet commercieel boek met een boodschap dat geen gehoor vindt bij de Overheid en de politiek omdat daar de waarheid wordt omgezet in de leugen!

 7. George berben on

  : Ministers van Justitie ,het OM en de politiek hebben door de vele decennia heen beweert de criminaliteit te bestrijden. Helaas voor hen heeft de waarheid de leugen al heel lang geleden ingehaald. Ik bestempel de Overheid, op feiten gebaseerd, als de meest criminele organisatie in Nederland. Zeer ernstige misdaden waaronder seksueel misbruik en psychische mishandeling van kinderen waarvan de Overheid al in de vroege vorige eeuw van op de hoogte was werd in de vele doofpotten gestopt. RK kardinalen en bisschoppen,maar ook hun “Werknemers”zoals pastoors, kapelaans en andere religieuzen werden ontzien door het Openbaar Ministerie en niet vervolgd. het staat als een paal boven water dat diverse kardinalen en bisschoppen, zich schuldig hebben gemaakt aan het overtreden van de Wet zowel als dader of mededader. Zij weigerden aangifte te doen van seksueel misbruik en mishandeling van kinderen bij Justitie en het OM wilde dit niet eens weten. In mijn gesprek met Bisschop Wiertz stelde deze zich zeer arrogant op boven de Wet door te stellen dat het niet zijn taak was om Justitie op de hoogte te stellen van deze misdaden binnen zijn bisdom. Hij ging zelfs een stap verder en liet de daders verder gaan met het misbruik in een andere parochie! De leugens en de arrogantie van Kardinaal Simonis ging nog een stapje verder. Hij loog voor de Camera’s van de TV over zijn onwetendheid mbt seksueel misbruik,maar was betrokken bij seksueel misbruik door geestelijken waaronder een pastoor die hij steeds in bescherming nam. OOk deze liegende prelaat. of beter farizeeër werd niet vervolgd door het OM. Zoals we inmiddels weten bevinden een aantal Nederlandse kardinalen en bisschoppen zich in “GOED” gezelschap van kardinalen,bisschoppen en priesters over de hele wereld die de bijbels uitspraak “LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN” in de praktijk hebben gebracht en nog steeds brengen om hun eigen ziekelijke l seksuele lusten te bevredigen! De Overheid luistert vroom naar deze kindermisbruikers ,maar zij die deze misdaden moesten ondergaan behoren te zwijgen. Onlangs schreef ik een lange brief naar deze minister van Justitie met vele aanklachten tegen daders van seksueel misbruik en hen die deze misdaden toestonden. Dit was niet de eerste maal in de afgelopen 40 jaar van strijd tegen de Overheid.maar “Den Haag” wenst ziende blind te zijn en horende doof! Kardinaal Simonis is oud en zal zijn aardse straf hier vast ontlopen en bij zijn overlijden zal deze “Koninklijk onderscheiden” Kerkleider vast een zeer eervol afscheid krijgen en de dienst voor hem zal bijgewoond worden door vele HOOGGEPLAATSTEN die hem de hemel in zullen prijzen. Als er een God bestaat die rechtvaardig is zullen kindermisbruikers in eeuwigheid moeten branden in de hel!

 8. Mijn hart wordt warm voor de aandacht en de steun, dank jullie wel allemaal en opdat er veel mag uit voort vloeien, niet alleen voor Robert, maar voor iedereen en dat we maar totale gerechtigheid, eerlijkheid en transparantie mogen creëren waarbij iedereen gelijke kansen heeft en we iedereen die wil, ook kunnen helpen op de best mogelijke manier 🙂 ! Heel fijn weekend en nogmaals dank. Liefs en greet Remco

 9. Robert geeft op 24 april een lezing over zijn ervaringen en zijn jarenlange strijd om dit onderwerp aan het licht te brengen. Het collectief onder ogen zien van deze duistere kant van onze samenleving is absoluut noodzakelijk om als samenleving een nieuwe weg in te kunnen slaan, naar een veilige, vreedzame en harmonieuze wereld.

  https://delezing.nl/product/robert-van-de-lutgaarden-weggejorist-een-verhaal-over-misbruik-verhuizing-verdriet-boosheid-maar-ook-hoop-transparantie-openbaring-en-moed/

 10. Bernhard Schat on

  Ter verdediging;

  Tijdens mijn veroordeling eind 1997 waarschuw ik voor Sumatra Tsunami 2e Kerstdag 2004.
  Begin maart 2004 vertrek ik voor langere tijd naar India en krijg daar na kerst 2004 terecht een mooi baantje in de Tempel..

  7 plus 2×7 jaar na mijn veroordeling Sumatra tsunami.
  Ca. 7 jaar na vertrek Japan tsunami.
  Weer 7 jaar daarna onweer in Nederland 8 maart 2018.
  Idem ca. 25 jaar na dato op de walpurgisnachten 22 en 30 April 2018.
  Het venijn zal ‘m precies 21 jaar na dato gedeeltelijk in die Kerst aardbevingen en vulkanen in Zuid Italië .
  Met het venijn bedoel ik kort gezegd de cabal / illuminatie.
  De meeste van deze datums en feiten waren vooraf door mij te kennen gegeven.

  Bedankt !
  De Groeten.

  Sri sri Magnitude/Tsunami Giri Babba
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksem predikant