We kennen “Vertrouw het plan” vanuit de Q-beweging. Maar kunnen we nog wel op het plan vertrouwen nu de situatie (met name in de VS) steeds grimmiger en chaotischer wordt? En nu de coronamaatregelen meer te maken hebben met de invoering van een controlemaatschappij dan onze gezondheid? Loopt het nog wel volgens het plan van de vrijheidsbeweging? Daar kun je op verschillende wijzen naar kijken. Elk nadeel heeft zijn voordeel.

Amerika stevent af op een gewapende confrontatie

Sommige delen van de Verenigde Staten zijn de afgelopen weken veranderd in een oorlogszone. Een wijk in Seattle was zelfs door anarchistische demonstranten veranderd in een autonome zone, totdat deze drie dagen geleden werd schoongeveegd. De demonstraties begonnen met de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Het heeft er alle schijn van dat zowel zijn dood als de protesten in scene zijn gezet, om wereldwijd rassendemonstraties te ontketenen.

Zowel Antifa als Black Lives Matter worden gefinancierd vanuit de Deep State. Simon Parkes meldde eerder dat er zelfs advertenties waren geplaatst om relschoppers te werven die voor hun vernielingen betaald kregen. De stapels bakstenen lagen al klaar, ook op plekken waar geen bouwwerkzaamheden waren. Hij ziet de opzettelijk gecreëerde chaos en verdeeldheid als onderdeel van een campagne om president Trump in een kwaad daglicht te stellen, zodat hij minder kans maakt bij de herverkiezingen in november dit jaar.

Black Lives Matter (BLM) lijkt vooral geïnteresseerd in het creëren van verdeeldheid door bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen. Toen agressieve BLM-demonstranten in St. Louis de poort van een herenhuis forceerden en de bewoners met hun wapens naar buiten kwamen om hun eigendommen te beschermen, leidde dit zowel tot steun en begrip als hevige kritiek. De meeste vernielingen en plunderingen treffen echter vooral de eigenaren van arme wijken, vaak in handen van zwarten of Latino’s. Dit toont aan dat de protesten weinig met racisme of gelijke rechten te maken hebben.

De vernietiging van de Westerse samenleving

Middels een ware beeldenstorm keert BLM zich tot alles wat de Westerse samenleving symboliseert. Met weinig historisch besef haalt men zelfs standbeelden neer van historische figuren die zich ingezet hebben voor de bevrijding van slaven. Het toont de absurditeit van hun daden. De politie durfde aanvankelijk niet op te treden uit angst om als racist bestempeld te worden, al zijn er inmiddels ook talloze oproerkraaiers gearresteerd.

Het doel is om in verschillende steden de politie eruit te werken, terwijl de Deep State hun eigen paramilitaire groepen bewapent. Black Lives Matter (BLM) uit zich in de VS steeds meer als een paramilitaire marxistische organisatie. Zwaar bewapende huurlingen hebben zich inmiddels bij de groep aangesloten. Ook Antifa schijnt bewapend te worden en volgens burgerjournalist Dean Ryan spelen bepaalde gouverneurs een dubieuze rol, die in de voorbereiding van de opstand wapens hadden opgeslagen in herenhuizen die zij in handen hebben. Hijzelf is zelfs de staat Californië ontvlucht toen hij intel kreeg dat ook de politie zich daar zou terugtrekken.

De Deep State lijkt hiermee in te zetten op het creëren van zo veel mogelijk chaos, paniek en verdeeldheid. Hun credo is “orde uit chaos”: hun orde, de Nieuwe Wereld Orde. Het vernietigen van de vrije Westerse samenleving is onderdeel van hun agenda, die 150 jaar geleden is uitgestippeld en waarvan we ons nu in de eindstrijd bevinden. Ook in Europa zet men in op het creëren van chaos door het open-grenzen beleid, waarmee men ook de deur open heeft gezet voor de cultuur-clash en psychopathische Deep State-agenten. Toch verloopt het voor hen ook niet allemaal volgens plan.

Bespelen van de publieke opinie

In Amerika had de Deep State gehoopt dat Trump het leger zou inzetten. Maar er waren intelberichten dat infiltranten in uniform op de demonstranten zouden schieten. De mainstream media zouden president Trump dan betichten van geweld tegen de eigen bevolking. Hij zet daarom de gouverneurs onder druk om in hun eigen staat orde op zaken te stellen. Daarmee kiest Trump voor minder federale bemoeienis, zoals dit ook in de Amerikaanse grondwet is vastgelegd.

Dat de Deep State steeds zwaardere middelen moet inzetten om de publieke opinie te bespelen is ook een duidelijk signaal dat ze de macht aan het verliezen zijn. Dat is goed om ons te realiseren, temeer omdat het er soms op lijkt dat alles niet zozeer verloopt volgens het plan van de vrijheidsbeweging, maar wél volgens plan van de New World Order.

Op Patreon plaats ik regelmatig korte berichten of beschouwingen over actuele  gebeurtenissen. Daarin komt vaak informatie aan bod die pas later in de artikelen op de blog is verwerkt. Eerder verschenen over de situatie in Amerika op Patreon al de artikelen: “Rassenrellen om af te leiden van Executive Order tegen social media censuur”, “Urgente situatie in Amerika” en “De wereldwijde aanval op de mensheid”.

Wil je ook op de hoogte blijven, steun me dan op Patreon. Dat kan al vanaf zo’n €2 per maand.    

Het boemerang-effect

Met het rappe tempo waarmee onze grondrechten en vrijheden verdwijnen, de invoering van de controlemaatregelen en voorbereidingen van een bedreigende vaccinatie-agenda, krijg ik het wel eens benauwd. Het New World Order scenario komt met de dag dichterbij. Dan vraag ik me af: “Zijn we nog wel op tijd om het tij te keren? Is de groep wakkeren wel groot genoeg om tegenwicht te bieden?”

Tegelijkertijd zie ik grote groepen mensen wakker worden. Dat gebeurt wereldwijd. Ook mensen die eerder niets moesten weten van de Deep State’s duistere agenda. De rellen en partijdige berichtgeving in de mainstream media over de rol van de BLM zijn voor velen een wake-up call. De wereldwijde coronacrisis en vergaande maatregelen — die aanhouden terwijl daar vanuit volksgezondheid geen reden meer voor is — halen mensen uit hun comfort zone. Enerzijds is de crisis een excuus om de New World Order controlemaatschappij te implementeren, anderzijds werkt het als een boemerang doordat steeds meer mensen wakker worden.

Een wereldwijde beweging

Elk nadeel heeft zijn voordeel. We zagen het ook bij 9/11. Enerzijds was het de aanleiding voor de invoering van de vergaande Patriot-wet, de aanscherping van beveiliging en controle en schending van privacy. Anderzijds was dit eveneens het keerpunt waarop een grote groep mensen met een schok wakker werd en besefte hoe ver de Deep State bereid was te gaan. De verdachte uitbraak van een door mensen gefabriceerd virus en de coronamaatregelen hebben een vergelijkbaar effect. Er zijn nu ook in Nederland veel mensen die zich voor het eerst zorgen maken over de vergaande maatregelen, de absurde noodwet en  het verdwijnen van het demonstratierecht.

Naast de vrijheidsbeweging die al jaren waarschuwt voor plannen voor een nieuwe werelddictatuur, zijn er nu ook allerlei deskundigen die ieder vanuit hun eigen vakgebied de absurditeit en extremiteit zien en vinden dat het allemaal veel en veel te ver gaat. Hoogleraren, wetenschappers, juristen, advocaten, artsen, psychologen, psychiaters, ondernemers, boeren, historici, politie en marechaussee — al deze beroepsgroepen beginnen te twijfelen en zich tegen het beleid te keren. Dat gebeurt in Nederland, in andere Europese landen, maar ook aan de andere kant van de oceaan. Het is een beweging die wereldwijd gaande is.

Absurde overheidscontrole dwingt mensen om waarheid onder ogen te zien

Soms is het lastig om te vertellen wat er gaande is, zeker wanneer men de boodschap als té extreem of ondenkbaar ervaart. Bijvoorbeeld de implementatie van een nieuwe werelddictatuur. Veel mensen veegden deze mogelijkheid vorig jaar nog resoluut van tafel. Nu kunnen mensen voelen en zien dat deze waarschuwing geen loze kreet was. Nu wordt een groeiende groep mensen wakker en ziet heel concrete voorbeelden van de invoering van een enge controlemaatschappij die akelig lijkt op communisme 3.0.

De invoering van (verplichte) vaccinaties, vaccins die een vorm van genetische manipulatie zijn en nanotechnologie bevatten, de invoering van 5G, gezichtsherkenningstechnologieën en het schenden van privacygevoelige gegevens zoals telecomdata. Plannen om mensen uit te sluiten die hier niet aan mee willen doen, door de invoering van een vaccinatiepaspoort. Steeds meer voorbeelden dat mensen die zich tegen deze plannen verzetten onterecht worden opgepakt. Hoe absurder het wordt, hoe duidelijker mensen het gaan zien.

En het beeld van een Nieuwe Wereldorde, een communistische controlemaatschappij, valt nauwelijks nog te ontkennen. Alles lijkt volgens hun plan te verlopen. Maar het plan van de Deep State kan alleen werken als de massa in de propaganda en leugens blijft geloven. Juist daar vindt een enorme verschuiving plaats, nu grote groepen de leugens en propaganda doorzien. Ondanks de gecontroleerde propagandamachine, die niet alleen via de mainstream media wordt verspreid, maar zelfs hun boodschappen in winkelketens, op winkelstraten en langs snelwegen propageert.

De massale ontwaking loopt volgens plan

Het doel van de vrijheidsbeweging was om mensen massaal wakker te krijgen. Dat is nu gaande. Ook dat verloopt volgens plan. Wanneer deze groep de kritische massa bereikt is het game over voor de Deep State. Daarom trekt men nu alles uit de kast om zoveel mogelijk chaos en verdeeldheid te zaaien. Om die reden lijkt het alsof ze aan de winnende hand zijn, maar het is tegelijkertijd pure paniek. Ook zij maken zich zorgen of ze het tij van de grote ontwaking nog op tijd kunnen keren.

Een ontwaakte massa is niet zozeer bedreigend vanwege massademonstraties of fysieke dreiging. Het is bedreigend vanwege de massale weigering om het spel nog langer mee te spelen. Als de overgrote meerderheid weigert mee te doen aan alle regels die van bovenaf worden opgelegd en de overheid identificeert als een marionet voor de criminele Deep State, verliest diezelfde overheid zijn macht.

De vrijheidsbeweging heeft de beste troefkaarten in handen

Ondertussen heeft de vrijheidsbeweging nog een aantal troefkaarten, die ware gamechangers zullen zijn. Als duidelijk is waarmee overheidspoppetjes en Deep State-spelers gechanteerd worden zal de ontwaking in een stroomversnelling komen. We zagen de afgelopen weken dat er wederom grote internationale pedonetwerken opgerold zijn. De (lokale) Turkse, Oostenrijkse en Bulgaarse televisie besteedde aandacht aan het omstreden onderwerp adrenochrome en Hollywood.

De arrestatie van Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein’s zakenpartner, zal ongetwijfeld nog meer aan het licht brengen. De mainstream media zal er alles aan doen om ook dit verhaal weer te spinnen, zelfs tegen het belang van Donald Trump, zoals uit een recent artikel in het Parool blijkt. Daarom is het belangrijk dat de vrijheidsbeweging de alternatieve kant van elk verhaal blijft belichten. De onafhankelijke media is nu belangrijker dan ooit.

Met alles wat er momenteel gaande is heeft iedereen nu een rol te spelen. Iedereen is voor de keuze gesteld om te kiezen voor de vrijheid en de waarheid óf voor schijnveiligheid en controle. Het is een kwestie van alle hens aan dek. Daarbij is het ook belangrijk om te blijven vertrouwen in een goede afloop en verloop van het plan dat de (deels anonieme) vrijheidsbeweging al jaren voorbereid heeft.

Vertrouw het plan, maar blijf zelf actief. 

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Header foto: MSPhotographic / Shutterstock.com
Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

35 reacties

 1. Mooi artikel EllaSter, maar ik heb een serieuze vraag. Je spoort aan om zelf actief te blijven. Hoe doe ik dat? Ik zit in een familie met helaas overwegend hypercritische mensen. Mijn ouders hebben me al diverse malen aangespoord een abonnement op de krant te nemen “zodat ik weet wat er in de wereld gebeurt”. Ik heb pertinent geweigerd (al 3 jaar). Mijn stiefvader, een man met een goed hart verder, een technisch ingenieur bouwkunde, gelooft in de 9/11 pancake theorie. Mijn broer verwerpt elke mogelijkheid van elke “complottheorie” die ik ter tafel breng en vraagt continu aan mij of het wel goed met me gaat en zegt dat hij zich zorgen maakt om de materie waarin ik duik. Hoe om te gaan met een dergelijke omgeving? Het voelt als in een moeras tegen de stroom inzwemmen. Hoe moet ik gesprekken openen over dit soort onderwerpen als ik alleen maar ongeloof en ridiculisatie terugkrijg van enkele zeer sterke persoonlijkheden die halsstarrig aan hun eigen geloof blijven vastklampen?

  • Beste Cobra,
   Ik heb /had hetzelfde probleem. Ik ben blijkbaar een ‘beroepscomplotter’.
   Maar ik heb een ander middel gevonden om ‘mijn’ verhaal te vertellen en dat is via mijn homepage waar ik o.a. een aantal anti corona cartoons voor heb gemaakt, samen met wat links erbij en als er weer zo een discussie komt druk ik mijn opponent mijn kaartje in de handen en verwijs naar die pagina, dus op dat moment valt het stil en mogen ze later terug komen om alles te weerleggen, en dat heb ik tot nu toe nog niet gehad. (deze week al 6 kaartjes weggegeven)
   Dus deze tip voor jou: maak een eigen gratis pagina aan (kan via hun reclame banner op mijn site, niet dat ik daar reclame voor wil maken) en vertel daar jouw verhaal, eventueel met foto’s en links en geeft iedereen in jouw omgeving dat url. Soms zeggen afbeeldingen veel meer dan woorden alleen. De pagina zelf maken is vrij eenvoudig als je de instructies volgt.
   Kijk op https://matt-de-kunstenaar.jouwweb.nl/cartoons

   • beste Ella, het is inderdaad een veel groter plan waarin ons land voor getekend heeft via de WHO en andere organisaties.
    Het is niet gemakkelijk om hieraan te ontkomen of niet omdat het z.g.n. complottheorieën zijn.
    Hieronder een filmpje:

    https://youtu.be/X7I5LzLgNSI

    • https://youtu.be/W1IWfUslDHY

     Hier is een journalist in 2014 bijzonder verhit aan het uitleggen welke documenten hij heeft gevonden en welke plannen erimn staan…. Hij wilde ons waarschuwen voor de situatie waar we nu in leven… Iets van 10 minuten, bij sommige mensen doen dit soort filmpjes ook wel wat wenkbrauwen oplichten….. iets om over na te denken…

     Weetj e… je kan je familieleden ook vragen gaan stellen (let op je toon, de mijne werd en soms nog steeds veel te dwingend en fanatiek… maar als je jezelf in de hand kan houden, dan kan je door veel vragen mensen ook aan het denken zetten…) Stay Aware!

  • Ik ben normaal niet van reageren op dit soort sites. Maar zie jou reactie en ik kan mij hier aardig in vinden. Ik ben al ruim 4 maanden actief bezig met deze beweging. En ook ik liep tegen jou probleem aan. Familie en vrienden die je weg zetten als gekkie, complottheorie volger, aluhoedje noem het maar op. In een groep erover praten was ik in het begin meestal de enige die hier een andere blik op had. En werd ik ook vaak in groeps verband belachelijk gemaakt. Maar wat mij geholpen heeft is mijzelf de vraag te stellen: hoe belangrijk vind ik deze beweging en kwestie? Mijn antwoord was duidelijk. Deze gebeurtenissen zijn echt een keerpunt in het bestaan van onze wereld. Deze periode is zo belangrijk dat ik de negatieve opmerkingen voor lief nam. Neem covid, niemand van onze generatie en die van onze ouders heeft dit ooit meegemaakt. De BLM rellen in deze heftigheid, ook een unieke gebeurtenis. Je bent niet gek, je bent geen complot denker. Je ziet meer dan menig mens ziet op dit moment. Maar wat mij ook hielp was om tegen “die” mensen te zeggen om zelf onderzoek te doen en niet van mij dingen voor waar aan te nemen. Wel wees ik ze op de verdraaide media berichten en liet hun dan ook de andere kant zien. Ik bestookte mensen niet met info hierover want sommige zijn er gewoon nog niet klaar voor. Maar ik merkte doordat ik bij mijn standpunt bleef ik steeds sterker stond tegenover mensen die mij dus weg zette als een gekkie. Zoals ik zei ik ben hier nu een aantal maanden mee bezig en in het begin was het ook niet leuk al die reacties. Maar ik zal je zeggen dat de vrienden en familie die mij raar aankeken op een gegeven moment toch naar mij toe kwamen omdat ze toch bepaalde dingen ging opvallen na mijn verhalen gehoord te hebben. Het is zelfs nu zover dat veel van hun zijn wakker geworden en deze zaak nu ook heel serieus nemen. Je mag ook niet verwachten van iemand die zichzelf er niet in verdiept heeft alles zal begrijpen. De dingen die spelen zijn haast niet te geloven en te begrijpen. Het heeft tijd nodig en persoonlijke ervaringen. Vroeg of laat zullen ook die mensen het in gaan zien. En jij wist het toen al lang. Laat dat een voorrecht zijn! Ik heb ook een twitter account waar ik filmpjes en ander materiaal post die jou misschien kunnen helpen. Check mijn twitter maar eens @wesakaley. En nogmaals waar jij in geloofd moet je voor blijven staan anders verlogen je jezelf en dat is helemaal niet goed! Succes ✌

  • Blijf ze liefhebben, ze willen juist dat iedereen alleen komt te staan. Probeer ze niet te overtuigen en neem ze niet kwalijk dat ze niet kunnen geloven dat er zulke slechte mensen zijn. Blijf in vrede met je familie. Mijn ouders en zussen geloven me ook niet, ik heb het er niet meer over. Voel me wel alleen hierdoor maar okay, ik ontmoet andere mensen die ook wakker zijn. Mijn familie blijf ik liefhebben, want het zijn mensen met een goed hart

 2. Dankjewel Matt, en creatief idee van je.

  Maar als je in je cartoons zet dat Trump iets te maken zou hebben met bommen in Libië, Irak en/ of Syrië haak ik af. Dat is gewoon geschiedkundig onwaar. Dat gebeurde onder de Bush en Obama administraties en de agenda van Trump staat haaks op die van de Deep State.

  • Klopt helemaal Cobra, maar het is Trump die het beleid gewoon verder zet. Hij had beloofd zijn troepen terug te trekken uit Syrië, dat heeft hij dus niet gedaan, net zoals Afghanistan waar nog steeds duizenden troepen zitten. Ook met het ‘show’ vredesgesprek met Noord Korea gaat Trump volledig de mist in. Maar daarnaast vind ik Trump toch nog altijd beter dan dat Hitlery president was geworden want dan hadden we nu oorlog met Rusland gehad.
   Trump is een puppet van Israël, (zie zijn ambassade verhuizing en toelaten tot ‘kolonialisme’ (is landje pik van de Palestijnen) en als dat de deep state (de zionisten zitten niet enkel in Israël maar voornamelijk in de US) is dan weet je hoe de klokken luiden. De schoonzoon van Trump schijnt nogal wat macht op zijn schoonvader te kunnen uitvoeren. En de zionisten spelen het spel van verdeel en heers perfect uit, zogenaamd om hun land te beschermen.
   Over Q denk ik het volgende: Als het echt allemaal waar zou zijn, waarom huppelt Hitlery dan nog altijd vrolijk rond? Ik denk dat het meer wens denken is dan realiteit. Ik wacht op de bewijzen van hun acties.
   Ik weet het, het is moeilijk om tussen al dat nieuws, fake of niet fake, de juiste mening te vormen, maar soms liggen de bewijzen vlak voor jouw neus als je de moeite neemt om de puntjes met mekaar te verbinden.
   Succes verder.

 3. Hoi Matt, dank voor je uiteenzetting. Heb gisteren bijna de hele 3 uur durende presentatie van de ex CIA whistleblower gekeken. Deep State is een op zichzelf opererende entiteit, waar de president geen controle over heeft. Over wie de puppet master van Trump is, weet ik (te?) weinig. Ik lees heel veel verschillende blogs en kanalen buiten de MSM om. Dat Trump een véél betere keuze is dan Killary staat buiten kijf. Q ken ik nog maar net, maar ik geloof wél dat hun agenda de positiviteit dient. Met de arrestatie van Maxwell wordt misschien veel in gang gezet. Maar zoals je zegt, er zijn heel wat puzzelstukjes en het is al met al een behoorlijk complex plaatje. Ik volg dit alles met veel interesse.

  Dat we in een awakeningsproces zitten lijkt me duidelijk. Ja misschien is Trump onderhevig aan bepaalde invloeden, maar ik vertrouw op Q en ook op andere krachten. Tijd zal e.e.a. leren.

  • Dag Cobra,

   Over dat ‘awakingsproces’ heb ik mijn twijfels, het tegendeel is eerder waar als je ziet hoe de hele wereld in paniek is geraakt door een griepvirus te bombarderen tot een levensgevaarlijk en uiterst dodelijk virus dat voor miljoenen doden tot gevolg zou hebben. Niets hiervan is uitgekomen gezien de sterk dalende cijfers, maar omdat het blijkbaar toch niet zo dodelijk is als voorspelt MOET die tweede golf er komen tot we dat gifspuitje van hellgates hebben gekregen waardoor on DNA wordt aangepast zodat we er straks uit zien als geslachtsloze zombies die alles uitvoeren wat ‘de machthebbers’ oftewel die deep state, die een nieuwe wereldorde willen organiseren waar zij de baas over kunnen spelen en ze dus de hele wereld aan hun voeten hebben liggen.
   Het grote probleem hier is dat de meeste mensen zo goedgelovig zijn dat ze er allemaal intrappen en slaafs de bevelen , zoals 1,5m. en muilkorf dragen opvolgen, volledig TEGEN de menselijke natuur in. Zelfs protesteren is verboden. Dag met je handje tegen de democratie.
   Ze (de deep state) hebben dus nu al gewonnen, maar ik blijf protesteren met de middelen die ik heb. Doe je mee?
   Werden de mensen maar eens wakker!

 4. Ik wil graag op de mailinglijst staan. Ben nieuwsgierig naar wat zich
  allemaal buiten de bekende nieuwskanalen afspeelt. BVD

 5. Harold de Weg on

  Ik heb de Q beweging van binnenuit bestudeert en ben daarbij tot de conclusie gekomen dat het hier gaat om een echte psyop. Het geheel fungeert als een sekte waarbij afwijkende meningen, visies en feiten steevast de kop in worden gedrukt en absoluut vertrouwen wordt gepromoot in een tot dusver onbekende Q. De uiteindelijke overtuigingen en doelen van deze beweging vallen 100% samen met die van de newage (we zijn zelf God) en liggen totaal in lijn met de ideologie en doelen van de geheime genootschappen, de zogenaamde mysterie-religies, de beheersers van het wereldtoneel.

  Als je het grotere plaatje van wat hier gaande is wilt begrijpen, moet je de de brief van Mazinni aan Pike in ogenschouw moeten nemen. Daarin wordt deze beweging omschreven als de “general reactionairy movement” die uiteindelijk zal moet leiden tot de totstandkoming van de nieuwe luciferische wereldorde. De termen die binnen de Q beweging worden gehanteerd zijn ontleent aan de vrijmetselarij. “From Dark(ness) to Light” klinkt heel Bijbels maar is letterlijk het centrale thema binnen de vrijmetselarij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de initiatie rite waarbij de geblinddoekte kandidaat symbolisch tot het “licht” wordt gevoerd. Licht moet hier vooral worden opgevat als het metafysische ‘licht’ van Lucifer, de zogenaamde ‘lichtdrager’ wiens licht het denken van de kandidaat ‘verlicht’.

  De MO van deze psyop is tamelijk eenvoudig: Door middel van werkelijke onthullingen van werkelijke corruptie en misstanden wordt de beweging credibiliteit gegeven en krijgen de aanhangers het gevoel deel te zijn van een bovennatuurlijke strijd van goed tegen kwaad. Later, wanneer de onthullingen van deze beweging een meer metafysisch karakter zullen krijgen, zul je gaan zien dat Q ook steeds vaker een meer ‘spirituele’ insteek zal nemen waarbij de mensen beetje bij beetje de basisbeginselen van luciferische doctrine worden bijgebracht. Daarbij zullen onderwerpen aan bod komen zoals verborgen technologieën, spirituele metafysica, de rol van zogenaamde ‘buitenaardsen’ in de ontwikkeling van de mensheid, ufo’s en meer van dergelijke onderwerpen. Het is de bedoeling dat Q aanhangers uiteindelijk ook andere niet-Q aanhangers (de normies) deze basisbeginselen zullen bijbrengen volgens hetzelfde indoctrinatie patroon.

  Mensen binnen deze beweging reageren, als echte sekteleden, heel fel vijandig op deze informatie. Ze wijzen dan op de accurate kennis die zij toch van Q hebben ontvangen en de bijna bovennatuurlijke toevalligheden die daarbij een rol spelen. Zij hebben niet in de gaten dat al deze dingen al decennialang bekend zijn en dat de machten achter het wereldtoneel alles op dusdanige wijze arrangeren dat het lijkt alsof God zelf hierin een hand heeft gehad. Zij kunnen simpelweg niet bevatten dat dit alles toch een enorme deceptie zal blijken te zijn die de mensheid door middel van list en bedrog een nieuwe ‘verlichte’ era zal moeten binnenloodsen.

  Bijna iedereen is, zonder dit wel te beseffen, al het hele leven geïndoctrineerd en geprepareerd met de ideeën van de newage. De Bijbelse waarheid (die inmiddels niet meer te vinden is binnen de zogenaamd christelijke instituties) wordt daarbij onbewust verworpen en de liefde tot die Waarheid is in deze mensen nagenoeg gedoofd. De ellendige consequentie van deze situatie is dat het bijna onmogelijk zal blijken te zijn om deze mensen nog te bereiken en van het pad te brengen die de heersers van deze wereld voor hen hebben uitgezet. De mensheid is inmiddels volledig geprepareerd en geconditioneerd voor deze grote deceptie welke zich in de komende decennia zal openbaren en ontvouwen. Enkel de mensen de liefde tot de Goddelijke waarheid in het hart hebben weten te behouden en van God geleerd zijn, zullen zien en begrijpen hoe deze deceptie zich zal voltrekken.

  Voor hen die nog oren hebben om te horen:
  De tijd is kort. Haast u dan!

  • Krachtige statement Harold. Heb je bronnen zodat ik deze informatie kan verifiëren?

   • Harold de Weg on

    Je zou kunnen beginnen met het lezen van de brief van vrijmetselaar Albert Pike aan Mazzini. Wat betreft de vrijmetselaarssymboliek, Darkness to Light, zie bijvoorbeeld: https://i.pinimg.com/originals/34/a9/3e/34a93ed50133a46124fe6b8828efdf95.jpg Verder is een gedegen kennis van de Bijbel echt onontbeerlijk. Zeker met het oog op komende gebeurtenissen m.b.t. Israel en het midden oosten (allemaal onderdeel van het plan van de elite). Door mijn voormalige lidmaatschap van diverse geheime genootschappen weet ik uit eerstehand hoe zij tegenover het wereldgebeuren kijken en hoe zij hun rol daarin zien. Het werk van mensen als William Cooper is wat dat betreft erg onthullend. Al met al doemt er een plaatje op van wat er zich momenteel voltrekt in de wereld. Alle crisis, alle chaos is georchestreerd door dezelfde ‘cabal’ die Q en Trump zeggen te bestrijden. Zij zien het als een wereldwijd alchemisch proces en waarover zij zich de de meester alchemisten wanen. Het lood moet in goud worden veranderd. Uit de as van de oude orde zal de nieuwe gouden feniks moeten oprijzen en dan zal de aloude ‘nieuwe wereld orde’ weer tot aanzijn komen. Het is orde uit chaos. Het zal een anti-christelijk, anti-menselijk en op leugens gestoelde wereldwijde dictatuur worden wat desondanks door veruit de meesten zal worden toegejuicht. Aanvankelijk zal het lijken alsof er eindelijk een grote doorbraak zal zijn bereikt. Het zal allemaal gebracht worden op basis van liefde, vrijheid en humanisme. Maar achter deze facade schuilt de ware aard van dit beestje. Iedereen die zich niet zal kunnen of willen voegen naar dit ‘nieuwe normaal’ zal eenvoudigweg worden verwijderd. Uiteindelijk zal dit systeem falen en ineenstorten waarna dan werkelijk een nieuwe era voor de mensheid zal aanbreken.

    Oude tijden herleven nu voor onze ogen. Wat zich destijds in het klein, in de toen bekende wereld voltrok, voltrekt zich nu wereldwijd. Destijds waarschuwde Jezus zijn discipelen: Wees niet misleid! Houdt je ogen open. Denk na en loop niet blind achter de verblinde leiders aan. De satan presenteert zich nog steeds als een engel van het licht en heeft zo zijn eigen ideeen waar het met de mensheid naartoe moet. Geloof niet iedereen. Beproeft de Geesten, of zij uit God zijn. Volhard in het geloof van Jezus Christus en weersta de komende grote deceptie die over de wereld zal komen.

    • Heel duidelijk omschreven, dank
     Wie denk jij dat de antichrist is?

     • NICKY,als ik dat wist kon ik voor hem of haar gaan staan en praten maar zou de hele bevolking zich tegen keren ernaast. 1 tegen allen of allen tegen 1. Zo klinkt het simpel.

  • Harold je stelt dat je ‘de Q beweging van binnenuit hebt bestudeerd.’ Hoe heb jij dat voor elkaar gekregen? Ik ben pas aan het meelezen, maar meer dan meekijken lukt niet echt. Hoe moet ik ‘van binnen uit’ interpreteren? Was je onderdeel van een organisatorisch gedeelte? Kun je mij met hun in contact brengen?

   Groet Dennis

  • Harold, ik heb een vergelijkbaar gevoel erbij. Bij mij is dat puur een gevoel, ik heb mij niet enorm verdiept in Q en alle lagen.

   Maar wat mij betreft is er te veel “that doesn’t add up”. Als de gevestigde elite inderdaad zo machtig is dat ze vrijwel alles controleren en weten, hoe kan een club als Q dan ooit een noemenswaardig bestaan krijgen? Als “wij” weten dat Q er is en wat ze doen, dan weten zij dat toch ook? Als zij echt zo machtig zijn, lijkt mij onwaarschijnlijk dat ze zich niet wapenen tegen en voorbereiden op Q. Sterker nog; dan is het onwaarschijnlijk dat Q ooit tot een orde van grootte en invloed zou komen dat het iets uit zou kunnen halen.

   De enige voor de hand liggende reden waarom dat WEL zou lukken, is als het “deel van het spel” is. En dat lijkt me typisch iets voor die machtige cabal, die al millennia dit soort spelletjes speelt.

   Ik geloof dus wel dat Q “echt” is.

   Zoals ik het zie, is er een grote verschuiving plaats in de energetische wereld. De mensheid is daardoor ook aan het veranderen, met name op gebied van bewustzijn. Zij wordt daarbij geholpen door o.a. de energiehuishouding van de planeet die duidelijk aan het veranderen is.

   Hierdoor beginnen steeds meer mensen “wakker” te worden. “Echt” wakkere mensen, mensen die daadwerkelijk een bepaald bewustzijnsniveau bereiken, zijn niet meer te controleren en beheersen. Die kunnen niet meer beïnvloed worden met alle gangbare middelen die daar tot op heden voor worden ingezet. Met andere woorden: de cabal begint de greep te verliezen.

   Als dat doorzet, raken ze die greep kwijt. Dus wat doe je daartegen?

   Naar mijn mening is wat we nu zijn een geforceerde en gecontroleerde (wanhoops?)poging een bewustzijns-shift tot stand te brengen. Maar dan niet tot het punt dat men niet meer te controleren is. Nee, net genoeg om “boos” te worden doordat men ziet dat de wereld in de greep is van een cabal.

   Daarom ligt het er zo dik bovenop momenteel, daarom negeren overheden zo overduidelijk alles dat aantoont dat Corona niet is wat zij zeggen. Daarom duiken zo veel beelden op van politie en politici die zelf alle maatregelen negeren behalve als ze weten dat ze “officieel” in beeld zijn. Daarom wordt er buitensporig hard opgetreden door politie. Men WIL de massa verontwaardigen. Zo hier en daar burgerlijke onrusten en rellen veroorzaken, zodat het allemaal uit de hand dreigt te lopen.

   En als dan het overgrote deel van de massa eindelijk verandering wil en tekenen gaat vertonen van daadwerkelijke en massale revolutie, dan komt Q als grote redder op het witte paard.

   Al die verontwaardigde mensen wereldwijd zien ineens dat prominente politici en beroemdheden worden (of zijn) opgepakt en veroordeeld, voor zaken die gaan van misdaden tegen de mensheid of kinderhandel en -misbruik etc. Of deze mensen dan echt worden geëxecuteerd of dat er sprake is van geschuif met klonen of deepfake beelden etc laat ik dan even in het midden. In de geschiedenis zijn wel vaker (vermeende) kopstukken “publiekelijk geslachtofferd”.

   Daarnaast blijkt wereldwijd een troepenmacht beschikbaar die deze arrestaties uitvoert en plaatselijke overheden “dwingt” tot meewerken. Vervolgens wordt dan het hele Nesara/Gesara verhaal uitgerold, met een centrale wereld overheid (was dat niet een stokpaardje van de NWO?), alle schulden worden kwijtgescholden/nietig verklaard, een nieuw banksysteem, een nieuw geldsysteem, basisinkomen voor iedereen en meer zaken die eigenlijk niemand als kwaad zal beschouwen.

   Door de verontwaardiging die nu gezaaid wordt, zal de grote massa deze redding met open armen ontvangen. Dat er ook wat gevolgen aan zitten die we nu nog met argusogen tegemoet zien, zoals een RFID chip implantaat of 5G, dat doet er dan niet meer zo toe, want de “slechterikken” zijn buitenspel gezet. Dus de techniek kan nu niet meer misbruikt worden zodat we kunnen genieten van het gemak ervan zonder gevaar. Toch?

   Daarmee krijgt men dan echter wel ineens toegang tot ons lichaam, iets dat men nu nog niet massaal kan doen omdat er nog te veel weerstand is. Heeft men die toegang eenmaal, dan maakt de “echte” bewustwording niet meer uit want die kan men dan individueel en fysiek tegenhouden met die technologie.

   Lang verhaal kort: ik denk dat men nu opzettelijk naar een escalatie stuurt om de mensheid vervolgens te “redden” van zichzelf. Daarmee offert men een stuk controle die men nu heeft op en geeft zelfs relatief (ogenschijnlijk) veel vrijheid terug, maar die controle was men toch al aan het kwijtraken. Dat offer levert echter op dat men een slag kan maken die onder de omstandigheden vóór corona onmogelijk snel doorgevoerd kon worden. Een slag waarmee ultieme controle binnen bereik komt.

   Na de “redding” zal de wereld een aantal jaren kennen zoals na de 2e WO; voorspoed en opbouw. Maar net als na die oorlog, zullen steeds meer privileges teruggeschroefd worden, alleen denk ik dat dat dan in hoger tempo zal gaan.

   Wat ook meespeelt is dat een ontevreden massa die wéét dat het tot slaaf gemaakt is veel lastiger onder controle te houden is, dan een massa die denkt vrij te zijn. Heeft men eenmaal controle over ons lichaam, dan is ook het besef slaaf te zijn geen factor meer omdat niemand zich meer kan verbergen of verzetten.

   En zo zal de mensheid dan in de jaren na de “redding” van Q erachter komen dat Q geen ridder op het witte paard is, maar dezelfde oude kliek met een nieuw pak aan.

   Zij weten wat lange termijn denken is, zij weten hoe ze controle houden en mensen bespelen. Een complete reset qua mensheid zoals in de geschiedenis al vaker lijkt te zijn voorgekomen al wordt dat verstopt, zou zonde zijn nu men relatief gezien zo dicht is bij controle over lichaam en geest van de massa.

   Ik geloof dat, als deze cabal bestaat – en daar heeft het alle schijn van – dat het een grove onderschatting zou zijn om te denken dat Q enige kans van slagen zou hebben anders dan in een scenario als ik hier beschrijf. Deze mensen(?) zijn gedreven, gefocust en deinzen voor niets terug.

   Daarnaast is het allemaal “te makkelijk”. Je hoeft er niets voor te doen, alleen wachten en geduld hebben. Vertrouw het plan. De wereld wordt vóór je gered, dat hoef je zelf niet te doen.

   Dat is niet hoe het leven functioneert. Vrijheid – ECHTE vrijheid – is keihard werken en verantwoordelijkheid nemen. Niet naar een ander gaan zitten kijken om dat voor je te regelen….

   Maar wat er allemaal van klopt en uit gaat komen, zullen we in de toekomst gaan beleven….

  • Ik ben iemand die lastig te manipuleren is, vandaar dat ik ook nogal wat banen heb verlaten en een tijdje werkloos ben omdat ik niet meer kan in het huidige systeem. In contact met de Goddelijke kern en hogere dimensies is het fijn als je werkloos bent, alleen je eigen energie en die van de Goddelijke kern. De woorden die ik lees van Q en de ingevingen die ik ontvang in vrede en stilte, zegt mij ook dat deze tegenbeweging niets anders is dan een afleiding. Ik mag hopen dat ik ernaast zit, maar las net weer een artikel van Benjamin en het is een ander soort angst verspreiden. Als het zo is dat zij daadwerkelijk voor sociale menselijke normen en waarden gaan en ons helpen bevrijden, dan vier ik feest en geef mijn foute conclusie toe. Momenteel verblijf ik op een Grieks eiland voor een paar dagen. Stiekem toch met het idee dat het straks misschien niet meer mogelijk is, ivm vaccinatieplicht, wat ik pertinent ga weigeren. Bang voor de dood ben ik niet. Ik geniet nu wals de tijd gekomen is, is dat zo. Ik denk dat dat het is, leef zonder angst en ze.kunnen je niets maken. Zoals BOB Marley zei; Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop our time. De ziel leeft voort. Vertrouw op je zelf, heb eerbied voor al het leven, voor alles wat ademt. Eet geen vlees, dit verlaagd je frequentie gruwelijk (reden, voel en denk zelf). Moge er vrede en liefde zijn voor ons allen straks. Het licht overwint alleen als wij erin geloven en het voelen! Be the Light!

 6. Ella Ster dank voor al de info en energie! om meerdere ‘mensen’ te voorzien wat er speelt.

  Op dit moment en al is er maar een beetje van waar, gaat deze van Benjamin de wereld over, het volledige artikel,l al kun je uiteraard de vertaalknop gebruiken.

  https://worldnews123.one/regio/item/958-bilderberg-gruender-und-ex-koenigin-beatrix-bietet-wladimir-putin-riesige-bestechungsgelder-an-um-globalen-reichtum-zu-stehlen

  hopelijk mag het geplaats worden.

  en voor jou heel veel liefs en een hartelijke groet en nogmaals dank

 7. Désirée Röver on

  Misschien helpt het om de “Deep State” een duidelijker gezicht te geven.
  Een vijand die geen naam en gezicht heeft, is moeilijk te bevechten.
  Uit mijn research blijkt mij dat die Deep State vijand moet worden gezocht in de gelederen van de banksters, van de Rothschilds en andere Babylonische Talmudische Khazaren.
  Zij haten alles wat Christelijk en blank Europees is.
  Ik hoop dat het nu langzamerhand wel voor iedereen duidelijk is dat de blanke Europeaan op de nominatie staat om te worden uitgeroeid.
  In 1930 was het blanke Europese ras 30% van de wereldbevolking, nu is dat percentage nog maar 10%…
  En als we kijken naar wat het lot is van de Boers in Zuid-Afrika, die worden door de zwarten systematisch gefolterd en vermoord, hun boerderijen verbrand…
  Ook de hetzes van BLM komen uit de Khazaren koker: ‘Deep State’ gaat met de armen over elkaar zitten kijken hoe de door hen tegen elkaar opgehitste partijen elkaar uitmoorden.
  Precies zoals ze hebben gedaan in WO-I en WO-II.
  Kinderen van nu weten daar niks van, want de geschiedenisboekjes zijn allang geleden gegijzeld zodat zij hun fantastische weergave van de werkelijkheid kunnen inprenten…

  En ondertussen worden er voedselschaarsten gekweekt, met chemtraile en weermanipulaties, met het uitknijpen van de boeren, en met de zooi van Monsanto etc.
  Het valt mij op dat in Noord-Holland heel veel landerijen niet met voedingsgewassen zijn beplant, maar al maanden braak liggen…
  Het zijn allemaal geen toevalligheden.
  Alles is onderdeel van hun satanische plannen…

 8. Om actief mee te doen doe je dus eigenlijk heel simpel, gebruik dus deze mantra maar:

  IK BEN HET LICHT – IK BEN DE LIEFDE – IK BEN DE WAARHEID – IK BEN

 9. Wat een onzin! Hoe komt het dan dat Trump “corona” niet onder controle krijgt, terwijl Europa en China daartoe wel in staat lijken?

  Als corona alleen is bedoeld als dekmantel om een dictatuur te vestigen, waarom vindt er dan een versoepeling plaats van de lockdowns in Europa en China? Waarom blijven uit de VS alarmerende cijfers komen? En dan nog wel uit staten zoals Florida, met een Republikeinse corona-ontkennende gouverneur.

  Als ik hier een dictatuur zou vestigen, zou ik juist nu doorzetten. Geen “vrijheidsstrijder” of een fantastische heldhaftige mannetjesputter zoals Trump die mij in de weg zit. In Nederland ligt aardige wetgeving klaar om van alles te verbieden enzovoort. En toch wordt de lockdown versoepeld. Raar toch?

  Nee. Trump is volstrekt incapabel om een probleem als corona aan te pakken. Trump heeft vijanden nodig om de aandacht af te leiden, of zondebokken die hij de schuld kan geven.

  Ja, praat maar over de “deep state”, over antifascisten dit en dat zus en zo. Ja, ga er maar in mee. Maar lost Trump corona op? Als er niets aan de hand is in de VS, waar komt dan dat beeld vandaan dat het een puinhoop is? Hoe kan het dat Trump er niet in slaagt om het beeld neer te zetten dat hij alles in de hand heeft? Heeft hij zulke machtige tegenstanders? Maar waarom lukt het dan wel in Europa of China?

  • Echt wakker Nederland on

   Complotdenken is de snelst groeiende religie aangestuurd vanuit …
   Bedoeld om de democratie om zeep te helpen en verwarring te zaaien. DAT is de deep state.
   Mensen laten geloven dat ze vrijheids strijders zijn. Maar ondertussen.
   Je kunt dit fenomeen 100% vergelijken met het beïnvloeden van normaal gesproken vreedzame Moslims die ineens binnen twee weken geïndoctrineerd worden door extreme Salafisten of andere extreme Moslims. Dezelfde mindfuck. Er is geen verschil tussen David Icke of een Aboe Bakr. Het kalifaat bedoeld om de westerse wereld ten gronde te brengen omdat ze niet het ware geloof aanhangen. ( Anti Joods) Dit is exact hetzelfde maar dan vanuit een rechts extremistische Nazi white supremacyi autoritaire hoek. Er is geen verschil.
   Beiden denken de wereld te verbeteren door de democratie om zeep te helpen met behulp van een totalitair regiem.
   Complotdenkers zijn net zo gevaarlijk als Jihadissten. Ze houden dezelfde denkwijze erop na.
   Anti Joods, anti gevestigde democratische orde. Denken de volledige waarheid in pacht te hebben zonder enig bewijs vanuit hun geloof. Maar bovenal het superieuriteits gevoel. Ze denken superieur te zijn aan het gewone volk. Ze weten het beter vanuit hun arrogantie en menen andersdenkenden te moeten wakker schudden. WAKKER een term die de nazi’s ook gebruikten. Moslims moeten ook wakker worden het ware geloof te prediken en uit te oefenen.
   Er is geen verschil. Het is dezefde mindfuck. Extreme Moslims zeggen onderdrukt te worden. Witte nationalisten zeggen dat het blanke ras wordt onderdrukt.
   Er wordt gedaan alsof je handelt uit vrije wil maar dat is niet zo. Er is sprake van pure indoctrinatie.

 10. De frequentie stijgt en daarmee het zuiver invoelen en inschatten van situaties. Vermoedelijk zien we nu veel beter dat ooit de dik-op-liggende-onzin voorbij komen. Waar ik rust en humor en creatie tegenkom weet ik dat Ik goed zit. En wie kan er jokeren & schaken tegelijk? Goud gaat de criminele-elite een kop kleiner maken. Of eraf kan ook!

 11. Q staat volgens mij voor Quantum Connected.
  Wie Q quit die quit daarmee zichzelf.

 12. Goedemorgen. Ik blijf graag op de hoogte! Complimenten voor deze site!

 13. wat er nu wereldwijd gebeurt, zal alleen opgelost kunnen worden door de 2de komst van Christus : https://christenzijn.nl/wat-zegt-de-bijbel-de-terugkomst-van-jezus , en dit daarvan het bewijs is : https://derijkstebelgen.be/nieuws/nieuw-1-mei-waalse-wapenfabrikant-fn-stapt-in-amerikaans-militair-contract-van-383-miljoen-dollar , wanneer die aanval er effectief zal komen, dat is nog ’n vraagteken, de voorbereidingen zijn alvast in volle gang.

  En huidig Amerikaans president Trump is door God zelf van z’n macht ontnomen, daarvan is dit ’t bewijsmateriaal : https://www.youtube.com/watch?v=tJyeoiMefTU , al was er eerst wel effectief ’n filmpje te zien van de blikseminslagen zelf, die tot 1 miljard volt gingen . . . , hetgeen ‘k via Benjamin Fulford had vernomen . . .