De zogenaamde tweede golf is grotendeels gebaseerd op de positieve uitslagen van de PCR-test, met aanhoudende of nieuwe lockdowns en strenge coronamaatregelen als gevolg. Volgens Reiner Fuellmich is er sprake van een coronafraudeschandaal. De verantwoordelijke partijen zullen worden aangeklaagd in een internationale rechtszaak.

Dr. Reiner Fuellmich is één van de vier leden van de Duitse corona-onderzoekscommissie die op 10 juli 2020 is opgericht, om kritisch te kijken naar de motivering voor de coronamaatregelen, maar ook de schadelijke gevolgen ervan. De commissie consulteert daarbij een groot aantal internationale gerenommeerde wetenschappers en experts.

Reiner Fuellmich is niet de eerste de beste. Hij is als advocaat al 26 jaar onderdeel van de Bar association in Duitsland en Californië, een orde van advocaten die de Anglo-Amerikaanse jurisprudentie volgen. Hij voerde als procesadvocaat in het verleden succesvolle rechtszaken in fraudezaken tegen giganten zoals: Deutsche Bank, Volkswagen en Kühne + Nagel, een wereldwijd opererende logistieke dienstverlener.

Het coronafraudeschandaal

Nu buigt hij zich samen met een internationaal netwerk van advocaten over het coronafraudeschandaal, “de grootste onrechtmatige daad ooit” en “waarschijnlijk de grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit gepleegd.” Reiner Fuellmich stelt dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het coronafraudeschandaal op politiek niveau strafrechtelijk moeten worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade.

De coronamaatregelen die door talloze overheden wereldwijd zijn genomen hebben “ontelbare mensenlevens gekost” en ”het economische bestaan van talloze bedrijven vernietigd.” De maatregelen zijn uitsluitend gebaseerd op PCR-testresultaten, een onderzoeksmethode die gebaseerd is op Duitse Dresden-test.

De positieve testresultaten die de PCR-tests gaven, zijn onterecht afgedaan als ‘infecties’. Deze waren de rechtvaardiging voor wereldwijde lockdowns, sluiting van bedrijven en scholen, anderhalvemetermaatregelen en verplichte mondkapjes. Daarbij is de hamvraag of de maatregelen vooral genomen zijn om de volksgezondheid te beschermen, of om meer controle te krijgen en meer winst voor de farmaceutische industrie te genereren.

Massale lobby van farmaceuten in Duitsland

Volgens Reiner Fuellmich was Duitsland “het centrum van een massale lobby door de farmaceutische en technische industrie, omdat de wereld met betrekking tot de zogenaamde gedisciplineerde Duitsers, zou moeten doen wat de Duitsers doen om de pandemie te overleven.” Daarbij spelen de volgende figuren een belangrijke rol:

Groep wetenschappers stellen: geen reden tot vergaande maatregelen

Volgens Reiner Fuellmich zijn er steeds meer klokkenluiders, gerenommeerde wetenschappers, artsen en rechtsgeleerden die stellen dat het coronavirus geen reden was voor de vergaande maatregelen. Het betreft onder andere:

 • David Siber, lid van de Groene Partij, de oppositiepartij van de Duitse regering;
 • Professor John P.A. Ioannidis van Stanford Universiteit in Californië, een specialist in statistiek en epidemiologie evenals volksgezondheid;
 • Professor Michael Levitt, Nobelprijswinnaar voor scheikunde en ook een biofysicus aan de Stanford Universiteit;
 • Duitse professoren Karin Mölling, Sucharit Bhakdi, Knut Wittkowski evenals Stefan Homburg;
 • Dr. Mike Yeadon, de voormalige vice-president en wetenschappelijk directeur van Pfizer, een groot farmaceutisch bedrijf;
 • en vele andere wetenschappers en artsen over de hele wereld.

 

Ondanks dat men erkent dat COVID-19 een gevaarlijke ziekte is — die net als de seizoensgriep soms een ernstige klinisch verloop kan aannemen en in sommige gevallen zelfs kan leiden tot overlijden — stellen zij dat uit cijfers blijkt dat de ziekte niet ernstiger was dan de seizoensgriep.

In onderstaande video doet Reiner Fuellmich verslag van de bevindingen van de onderzoekscommissie:

 • Een groot deel van de bevolking heeft al cross- of T-celimmuniteit opgebouwd, tegen dit zogenaamd nieuwe virus. Daarom is er geen reden voor bijzondere maatregelen en zeker niet voor vaccinaties.
 • Er was geen sprake van dat ziekenhuizen gevaar liepen om overweldigd te raken door COVID-19. Het tegendeel was het geval aangezien veel ziekenhuizen tot op de dag van vandaag leeg blijven. Sommige ziekenhuizen worden nu geconfronteerd met faillissement door een tekort aan patiënten.
 • Er is geen sprake van een hoge mortaliteit. Onderzoeken uitgevoerd door professor Loannidis en anderen tonen aan dat de mortaliteit van corona gelijkwaardig is aan die van de seizoensgriep.
 • De hoge sterfte onder ouderen is eerder het gevolg van falend beleid, aangezien de met COVID-19 geïnfecteerde patiënten uit de ziekenhuizen verplaatst zijn naar de verpleegtehuizen. Daar hebben ze de oude mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem besmet, meestal als gevolg van reeds bestaande medische aandoeningen.

.

Opzettelijk paniek zaaien

Reiner Fuellmich vertelt in zijn videoverklaring dat er een zogenaamd ‘paniek-document’ is uitgelekt dat is geschreven door het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken. De geheime inhoud laat volgens hem zonder enige twijfel zien dat de bevolking in feite opzettelijk tot paniek gedreven werd door politici en de reguliere media. Hij stelt bovendien dat de heer Wieler, het hoofd van de Duitse RIVM, “dit script woord voor woord volgde.” Reiner Fuellmich vervolgt: “In zijn publieke uitspraken bleef hij verkondigen dat de situatie zeer ernstig en bedreigend was, hoewel de cijfers samengesteld door zijn eigen instituut precies het tegenovergestelde bewezen.”

“Duitsland werd blijkbaar het centrum van een massale lobby door de farmaceutische en technische industrie, omdat de wereld met betrekking tot de zogenaamd gedisciplineerde Duitsers, zou moeten doen wat de Duitsers doen om de pandemie te overleven.”

Ware doodsoorzaak verzwegen

In werkelijkheid hebben autopsies die in Duitsland werden uitgevoerd door de forensisch wetenschapper professor Klaus Püschel in Hamburg, inmiddels aangetoond dat de dodelijke slachtoffers die hij had onderzocht bijna allemaal waren veroorzaakt door ernstige, reeds bestaande aandoeningen. Bovendien waren bijna alle mensen op zeer hoge leeftijd overleden, net als in Italië het geval was.

Reinier Fullmich zegt: “De Duitse RKI (het equivalent van de CDC) heeft aanvankelijk vreemd genoeg, aanbevolen om geen autopsies uit te voeren.” Hij spreekt bovendien over “talloze geloofwaardige rapporten dat artsen en ziekenhuizen wereldwijd geld hebben gekregen om een overledene tot een slachtoffer van COVID-19 te verklaren, in plaats van de ware doodsoorzaak op de overlijdensakte te schrijven.”

Geen coronapandemie maar een PCR-pandemie

De zogenaamde ‘tweede golf’ met als gevolg de handhaving van de maatregelen — of zoals in Nederland een nieuwe lockdown — is uitsluitend gebaseerd op de positieve uitslagen van de PCR-test. Deze testmethode is nooit goedgekeurd voor diagnostische doeleinden. “Een positief PCR-testresultaat betekent niet dat er een infectie aanwezig is, het betekent niet dat men besmet is, laat staan met het besmettelijke SARS-CoV2 virus. Zelfs de Amerikaanse CDC is het hiermee eens,” zegt Reiner Fuellmich.

De PCR-test kan geen onderscheid maken tussen inactieve en reproductieve materie (zoals infectieuze replicerende virusdeeltjes – red.). Dat betekent dat er een positief resultaat kan optreden, omdat de test bijvoorbeeld een fragment van een (verkoudheids-)molecuul detecteert. Dat kan niets anders zijn dan het signaleren dat het immuunsysteem van de geteste persoon een verkoudheid heeft overwonnen. “De PCR-tests zijn zó gevoelig dat zelfs zeer gezonde en niet-besmettelijke mensen positief testen.”

Desondanks zaaien de mainstream media paniek en angst door valselijk te veronderstellen dat al deze positieve PCR-resultaten infecties zieken en besmettelijke mensen zouden betreffen. Ondertussen gaan wereldwijd een aantal zeer gerespecteerde wetenschappers ervan uit dat er nooit een coronapandemie is geweest, maar alleen een PCR-test-pandemie. Zij wijzen er expliciet op dat een positieve test niet betekent dat er een intact virus is gevonden.

“Er was een échte ziektegolf in maart en april, maar sindsdien is alles teruggegaan naar normaal. Alleen de positieve resultaten stijgen en dalen keer op keer wild, afhankelijk van het aantal tests dat wordt uitgevoerd. Maar de echte gevallen van ziekten zijn voorbij.”

PCR-tests nooit meer als diagnosemiddel gebruiken

Carl Hennigan, professor aan de prestigieuze universiteit aan Oxford en directeur van het Center for Evidence-Based Medicine, schrijft dat het COVID-19 virus nooit zal verdwijnen als deze testpraktijk zou worden voortgezet, maar altijd ten onrechte zou worden gedetecteerd. Dr. Mike Yeadon schrijft dat deze test ongeschikt is, onmiddellijk moet worden ingetrokken en nooit meer voor deze doeleinden moet worden gebruikt. De PCR-test wordt nu onterecht gebruikt voor de diagnose van een ziekte, maar het lijkt vooral angst te creëren.

In het gedetailleerde en uitgelekte ‘paniek-document’, geschreven door een Duitse ambtenaar op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, staat een risicobeoordeling van de coronamaatregelen. Men concludeert dat er onvoldoende bewijs was voor ernstige gezondheidsrisico’s voor de volksgezondheid. Wél concludeert men dat er zeer veel bewijs is dat de coronamaatregelen tot gigantische gezondheids- en economische schade leiden. Reiner Fuellmich zegt dat dit zal leiden tot zeer hoge schadeclaims, waarvoor de overheid verantwoordelijk zal worden gehouden. De desbetreffende ambtenaar en auteur van het rapport is inmiddels geschorst.

Aansprakelijk en medeplichtig

Reiner Fuellmich zegt dat wanneer men met onweerlegbaar bewijs kan aantonen dat er opzettelijk fraude is gepleegd, zoals het naar buiten brengen van valse feiten met betrekking tot de PCR-tests, dit juridisch gezien een onrechtmatige daad is. Volgens Reiner Fuellmich kunnen deze zelfs wettelijk gekwalificeerd worden als feitelijke misdaden tegen de menselijkheid, zoals gedefinieerd in sectie 7 van het internationale strafwetboek. De daaruit voortvloeiende coronamaatregelen hebben immers geleid tot een verwoestende schade voor de volksgezondheid en economie.

Doordat de mainstream media hebben gefaald om de ware feiten van deze zogenaamde pandemie te rapporteren, kunnen ook zij aansprakelijk worden gesteld. Zij hadden immers kunnen weten dat er over de PCR-test geen consensus was en tegenstanders van het coronabeleid een gelijkwaardige podium kunnen bieden om hun standpunten uiteen te zetten. Door de kritiekloze en eenzijdige berichtgeving zijn zij medeplichtig aan het creëren van een enorme angst onder de bevolking. Door hun rol is een open debat over het beleid onmogelijk gemaakt en kunnen de maatregelen tot op de dag van vandaag voortduren.

Voordelen van een class action-rechtszaak

Volgens Reiner Fuellmich is een class action-rechtszaak de beste weg om van de verantwoordelijke partijen een schadevergoeding te eisen.

Een zogenaamde class action-rechtszaak is gebaseerd op de Engelse wet en wordt toegepast in de Verenigde Staten en Canada. Het stelt een rechtbank in staat om op basis van een aanklacht schadevergoeding toe te kennen, waarbij andere partijen in andere landen de mogelijkheid hebben om zich, binnen een door de rechtbank te bepalen periode, bij de eiser aan te sluiten.

Het voordeel van de class action-rechtszaak is dat er maar één proces nodig is, namelijk om de klacht te behandelen van een representatieve eiser. De voordelen zijn:

 1. Het is goedkoper.
 2. Het is sneller dan honderdduizenden individuele rechtszaken.
 3. Het is minder belastend voor de rechtbanken.
 4. Het maakt in de regel een veel nauwkeuriger onderzoek van de beschuldigingen mogelijk.

In Duitsland heeft een groep van advocaten zich verenigd om hun cliënten te helpen met het verhalen van schade. Ze hebben inmiddels aan de Duitse eisers alle relevante informatie en formulieren verstrekt, om in te schatten hoeveel schade ze hebben geleden. Ook is er een internationaal advocatennetwerk (dat met de dag groter wordt) en zich eveneens met dit dossier bezig houdt.

Met het voeren van een (internationale) rechtszaak, kan men niet alleen een schadevergoeding en gerechtigheid verkrijgen, maar het zal ook leiden tot de openbaarmaking en onthulling van de enorme fraude en mensenrechtenschendingen, waaraan vele regeringen en organisaties zich schuldig hebben gemaakt.

Door op de CC onderin de video te klikken krijg je de Nederlandse ondertiteling. Indien de video van Youtube wordt verwijderd kun je deze bekijken op Bitchute: https://www.bitchute.com/video/zarFW3hwuyBc/

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

45 reacties

 1. stichtingvaccinvrij.nl
  Dezelfde video, met Nederlandse ondertiteling.
  Wellicht voor sommigen handiger.

 2. Panikpapier was volgens mij het andere gelekte document, waarin beschreven staat dat bevolking de angst in gejaagd moet worden zodat er goed aan de regels gehouden wordt. Kinderen moet worden benadrukt dat als ze niet goed afstand houden en hun handen wassen oma kan sterven. Dat is natuurlijk misdadig, je zadelt kinderen met zo’n enorm trauma op. Het hier beschreven papier is het gelekte Risikoanalysepapier.

 3. Edu Roozendal on

  Wil de mensen bedanken die dit proces gaan voeren daar ik als mens niet weet hoe je die manipulerende medemensen aan moet pakken

 4. Hé hé…… eindelijk. Als klein en onbetekenend mannetje heb ik (en velen met mij) vanaf het begin van deze vunze noncensica geweten dat er iets werd opgezet op het niveau van Orwell’s 1984……maar waarom nu eigenlijk?
  Macht…..?
  Maar de machtsbehoefte van dit soort wordt gedreven door angst, angst en nog eens angst.
  Waarvoor dan?
  Zou het iets te maken kunnen hebben met het einde van een 26000-jarige cyclus, waarin de hegemonie van geweld, misleiding en onderdrukking centraal heeft mogen staan?
  Stel dat het lukt om de macht van deze griezelige soort te breken, hoe dan verder?
  We hebben dicht bij een herhaling van die middeleeuwse heksenjacht gestaan, waarin de complete intellectuele elite is verbrand, verzopen, vermoord….. zoals dat al eerder met de Katharen gebeurde.
  In dit stadium mijn mond open doen, uitsluitend om mensen gerust te stellen, leidde tot een agressie en ontkenning in de supermarkt, die zijn weerga uitsluitend nog had in de waanzin…..en allemaal gebaseerd op angst en onwetendheid.
  Arm….arm mensdom.

 5. Ook dit zou nader onderzocht moeten worden: “Marc Van Ranst krijgt per uitgevoerde PCR test in een laboratorium dat onder zijn bevoegdheid valt (en dat zijn er nogal wat), een prix fix aan inkomen. Dit kan je zien in de facturen van elk bloedonderzoek of ander onderzoek dat uitgevoerd is in een labo onder zijn toezicht.”
  https://twitter.com/BertLanghe/status/1317528486643404803

 6. Pingback: Internationale rechtszaak wegens PCR-test fraude – WWG1WGA-NL

 7. Ik hoop zo dat dit een positief vervolg krijgt voor alle mensen die zo hard hieraan hebben gewerkt om de waarheid boven tafel te krijgen.
  Eerste keer dat ik het verslag van Dr. Fueller zag dacht ik héhé eindelijk!
  Nogmaals ik hoop zo dat dit gaat lukken en dat er nu bij veel mensen eindelijk de ogen opengaan.

 8. martien stoop on

  Beste redactie Ella ster,

  Hartelijk dank voor dit stuk.
  We sturen het rond.
  Het kan bijdrage aan onze bewustwording, zo nodig in deze tijd
  Als veel aan het licht komt, zal het ons leven lichter maken.
  Een hartverwarmend initiatief van Reiner Fuellmich.

  Diny en Martien

 9. Hallo Ella,

  Ik plaats deze reactie hier omdat het niet meer kan in het daarvoor bestemde artikel.

  Zo’n 15 maanden geleden heb ik je een vraag gesteld naar aanleiding van een artikel: https://www.ellaster.nl/2019/07/09/17-onthullende-vragen-over-het-mh17-dossier/#comment-2437
  Nickname: Dirk, Post: 16 juli 2019 15.07 uur.

  Ik zou het waarderen als je daar een antwoord op wil/kan geven.

  Daarnaast sluit je het artikel af met de mededeling dat er nog een artikel komt met daarin de verdachte/opvallende numerologie.
  Heb ik dat artikel gemist? Zou je me dan een link willen geven?
  Of heb ik het niet gemist en kunnen we elk moment dat opvallende artikel verwachten?

  Ik zou een reactie zeer waarderen.

  Vriendelijke groet,
  Dirk

 10. Vanmorgen zag ik een bericht nav. de quarantainekampen die in Canad gevouwd worden. Oorspronkelijke bron ‘beforeitesnews’ maar die is ook censored en het artikel is geplaatst in een nieuwe tube:
  https://brandnewtube.com/watch/home-alone-worldwide-lockdown-agenda-and-calendar-revealed-in-canada_XZNTA66hgcrDKAy.html
  titel, Home Alone Worldwide Lockdown Agenda and Calendar Revealed in Canada.
  Ik vond het scary om te lezen (en ben niet zo gauw bang) omdat het zo exact uitlijnt wat er echt aan het gebeuren is, hoe de poppetjes het exact uitvoeren. Ik wilde een screenprint van een stukje tekst bijvoegen maar dat kan dus niet . Kijk bijv. naar teksten tijdje voor en na 2:40 min.

 11. Ik ben helemaal mee met er verhaal over de oceaan-testen maar ben jammer genoeg de enige in mijn leefomgeving die er zo over denkt. Ik krijg daarom ook als tegenreactie de vraag waarom er dan de laatste weken veel sterfgevallen zijn en de COVID afdelingen weer overvol liggen. Dit gaat in dit geval over Belgische cijfers. Ik heb daar geen antwoord op. Weten jullie hier meer over?

  • Kijk eens naar de cijfers en vergelijk die met het aantal bedden…. het ligt echt niet vol. Wat ik me kan voorstellen is dat de ziekenhuizen erg goed betaald worden om bedden te reserveren voor evt. patienten. Dat is dus lekker geld verdienen op een leeg bed.

  • Ook zeggen duizenden verpleegkundigen-klokkenluiders die Viruswaarheid steunen, dat veel mensen die nu in het ziekenhuis worden opgenomen voor andere aandoeningen, en vervolgens positief testen voor Covid-19 (waarvan we inmiddels weten dat dat sowieso al weinig betekent), dan automatisch alsnog aangemerkt worden als Covid-19 ziekenhuisopnamen. Terwijl dat dus NIET de reden van hun ziekenhuisopname was!

  • marijke vandenbroeck on

   volg advocaat Carine Knapen op fb,zij legt de waarheid hierover bloot met bewijzen,grt

 12. Zet ‘m op met z’n allen! De schouders eronder! Jullie zijn het team wat alle burgers nodig hebben! En wat fijn dat wij als burger er precies zo over denken! Ook die groep wordt steeds groter.

 13. Pingback: Nieuws 19.10.2020 - Leefbewust.com

 14. Geloof dit nu maar, dat er heel binnenkort WEL een grimmige lockdown komt. Een grimmige lockdown is immers nodig om de mensheid op aarde te bevrijden van al het kwaad op het aarde oppervlak en natuurlijk ook deels onder her aarde-oppervlak.
  Een lockdown niet van het duister, maar gestuurd door HET LICHT. Dat om te voorkomen dat de bevolking op aarde dan zelf uit hun kwaadheid kunnen gaan reageren.
  Omdat te voorkomen is er dus WEL een grimmige lockdown nodig, zodat het kwaad en het duister dan ook op de enige juiste manier en wijze, verwijderd kan gaan worden!

 15. ‘Internationale rechtszaak wegens PCR-test fraude’ vind ik een uitstekend artikel. Hopelijk gaan wereldwijd de ogen open!!

  • Bas, JIJ bent toch degene die bepaalt of hij die spuit in zijn lijf laat zetten? Wellicht dat er dan gevolgen zijn, zoals dat je geen toegang meer krijgt tot bepaalde faciliteiten, of dat je niet meer mag reizen e.d., maar het komt er uiteindelijk op aan of je zélf standvastig genoeg kunt blijven om ondanks die eventuele nadelige gevolgen toch voet bij stuk te blijven houden.

 16. Zie de serie Orphan Black (5-seizoenen). Misschien heeft deze serie enigszins betrekking op de werkelijkheid

 17. Er is net als bij alle misdaden tegen de mensheid eigenlijk maar één wortel van het kwaad. Een enorm taboe: 5% van de mensen is niet geschikt om te beslissen over het welzijn van mensen en natuur, terwijl ze juist vaak op dat soort posities te vinden zijn.
  ASPD: een gebrek aan empathie, geen angst, geen geweten. Dat is geen oordeel, ze zijn gewoon zo. Maar we zijn zo dom om er geen rekening mee te houden. Het is alsof we kinderen alleen thuis laten met de koektrommel op tafel. Of een alcoholist een slijterij laten runnen.

  In mijn ideale wereld worden mensen met ASPD herkend en erkend. Net als ADHD Dyslexie en al die andere labels, zouden kinderen op school al het stempel ASPD moeten krijgen. In plaats van ze hun gang laten gaan, en er in onwetendheid tegenop te kijken zou er bewustwording en regulatie moeten komen, om te voorkomen dat ze aan de macht komen en allerlei schade aanrichten.

 18. Als dit werkelijk zo is moeten we ons afvragen of zo een proces voldoende kan zijn, degene waar tegen het proces is kan zo machtig zijn dat het wordt gecounterd. Mijn gevoel zegt me al maanden dat de mensheid voor zichzelf ten strijde zal moeten trekken en hier hoogstwaarschijnlijk kopstukken voor moeten rollen dan. Dat het stinkt werd me al snel aan het eind van de zogenaamde eerste gold duidelijk ….

  • Wanneer zal dit proces plaatsvinden?
   Dan kunnen we deze dag in de agenda zetten als bevrijdingsdag 2.0

 19. Totaal achterhaald. Ziekenhuizen zijn inmiddels goed gevuld. Voldoende gevuld om een beperkte lockdown te rechtvaardigen. De test mag er vaak naast zitten, maar positieve besmettingen alleen zouden we ook inderdaad niet zo panisch op moeten reageren. Net als overlijdens (van vaak heel oude mensen) is dat niet het belangrijkste. We gaan allemaal dood, ooit. Maar ik wil nog gewoon terecht kunnen in het ziekenhuis met een ziek kind volgende maand. En dan moet er nu ff wat gebeuren zodat er dan ook nog fit personeel beschikbaar is. Schadeclaim kansloos en terecht.

  • Dat is zeer de vraag. Het moet uit onderzoek blijken of dat de ziekenhuizen inderdaad vol liggen zoals de media ons wil doen geloven. Er bereiken mij ook andere berichten. En ‘het er naast zitten van de test’ is ook iets anders dan moedwillige fraude rondom het testen en dat is nou juist hetgeen onderzocht wordt. Bovendien geldt er juridisch gezien ook zoiets als proportionaliteit, de maatregelen moeten in verhouding staan tot het bewezen probleem. Als er bijvoorbeeld 10 kanker- en hartpatiënten onnodig sterven en 10 bedrijven failliet gaan voor één Covid-patiënt, dan is die proportionaliteit er niet. Je stelling dat deze zaak kansloos is, vind ik daarom erg voorbarig. Laten we afwachten welke feiten en bewijzen boven tafel komen.

  • Ieder najaar gaat het aantal ziekenhuisopnamen omhoog, dat brengt het seizoen van kou en nattigheid nu eenmaal met zich mee. Het aantal ziekenhuisopnamen mag dus nu wat hoger zijn dan de afgelopen maanden, het is níet hoger dan anders rond deze tijd van het jaar. Alleen werd er andere jaren nooit heisa over gemaakt omdat iedereen het als een normaal feit accepteerde. Op dit moment wordt echter alles gigantisch uit zijn verband getrokken, in een ‘corona-vaatje’ gegoten en enorm opgeblazen.

 20. Mai
  Hoe weet je dat? Niet dat ik je niet geloof, maar je bronnen noemen maakt het veel krachtiger!

 21. Het ziet er naar uit dat we in een gigantische crisis worden gemanipuleerd….zo een als honderd jaar geleden. Hongersnood als gevolg, en dan….?…….oorlog? Zie dan nog maar eens je rechtzaak voor het voetlicht te krijgen. De nazi’s zijn nooit weggeweest. Dat zootje smerige zwijnen deinst nergens voor terug.

 22. Pingback: Nieuws 26.10.2020 - Leefbewust.com

 23. Er wordt al tijden over deze rechtszaak gesproken. Maar wanneer gaat dit gebeuren? Of is het alleen maar een dreiging?