Uit analyse blijkt dat de witte rubberachtige stolsels in bloedvaten zelf-assemblerende biostructuren zijn. Ze bestaan uit metaaldeeltjes die we in elektronische componenten zien. Het maakt mensen kwetsbaar voor aanvallen met energiewapens. Het is onderdeel van de transhumanistische agenda. Toch denk ik dat deze plannen ondermijnd zullen worden.

Dr. Jane Ruby spreekt in onderstaande video met microscopiedeskundige Mike Adams, die de witte rubberachtige stolsels heeft geanalyseerd, die balsemers aantroffen in de aders en slagaders van voortijdig overleden injectie-slachtoffers. Richard Hirschman was de eerste lijkschouwer die naar voren kwam en zich uitliet over de weefselklonters die soms wel tien centimeter lang zijn met de dikte van een vinger. De lab-analyse wijst uit dat het “zelf-assemblerend elektrisch circuit materiaal” is, met een hoge hoeveelheid metaaldeeltjes.

Mike Adams is de enige microscopiedeskundige die bereid is geweest deze ongekende stolsels te analyseren. Hij zegt: “Het instrument waarvan ik wist dat het het meest nauwkeurig zou zijn voor deze analyse heet de ICP-MS, dat staat voor Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. We namen deze stolsels van Richard Hirschman, een gediplomeerd balsemer met 20 jaar ervaring, en we voerden de ICP-MS analyse uit.”

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry

Tot op atoomniveau uitsplitsen

“We namen ook een levend bloedmonster van iemand die gezond en niet geïnjecteerd was en vergeleken dit bloed vervolgens met de stolsels, door middel van een elementaire analyse uitsplitsing.” Deze vorm van onderzoek is een atomaire analyse, het identificeert geen intacte moleculen, het splits alles op tot het atomaire element. Op basis van deze onderzoeksresultaten kan men concluderen dat de weefselklonters, geen bloedklonters, noch aderweefsel en zelfs geen menselijk weefsel zijn.

Mike legt uit dat de elementen die normaliter in dierlijk leven gevonden worden in deze klonters ontbraken. Wat de klonters wel in grotere hoeveelheden bevatten zijn elementen die je aantreft in elektronische schakelingen, machines of elektrisch geleidende systemen. Hij trof in de weefselklonters metalen aan, zoals tin, alsook natrium — een alkalisch metaal dat sterk geleidend is — en aluminium, dat in bedrading wordt gebruikt en de laatste tijd koper is gaan vervangen, omdat koper zo duur is geworden.

Groeiende zelf-assemblerende machines

“We zien hogere hoeveelheden elementen die je zou vinden in AI-robots of circuits, printplaten, dat soort dingen. We hebben veel lagere concentraties van dingen die je in een mens zou kunnen vinden.”

Mike Adams vertelt verder dat de klonters zelf-assemblerende biostructuren zijn. Ze nemen in de loop van de tijd duidelijk in omvang toe en naarmate ze groter worden, hopen ze elektrisch geleidende elementen op (met name tin, aluminium en natrium) of halen deze uit het bloed. Met andere woorden, dit is een soort zelf-assemblerende machines die voor een bepaalde tijd biologisch ‘compatibel’ zijn en naarmate ze groeien, meer en meer van de doorsnede in de slagaders en bloedvaten in beslag nemen.

De weefselklonters kunnen op termijn de (slag)aderen blokkeren.

Weefselklonters blokkeren de bloedbaan

“In het begin stroomt het bloed eromheen, maar ze kunnen met een bepaalde inspanning ook losraken. Bijvoorbeeld als je gaat joggen en je hartslag omhoog gaat en je bloeddruk veel hoger is. We denken dat dit de reden is waarom sommige mensen dood neervallen als ze aan het joggen zijn — omdat een stolsel losraakt.”

Mike Adams vervolgt: “Maar als het blijft groeien, zal het de volledige ruimte van het bloedvat innemen. Op dat moment is de bloedstroom duidelijk geblokkeerd en verliest diegene de bloedstroom door dat deel van het lichaam dat normaliter door dat bloedvat of slagader wordt bediend. En dit is, geloof ik, de verklaring voor de quote “plotseling overleden”. Het is ook de verklaring voor het feit dat sommige mensen hun handen of voeten moeten laten amputeren, omdat ze de bloedstroom naar die uiteinden verliezen.”

“Dus de schok hier is dat dit met de tijd zal verergeren. Er lopen vandaag mensen rond die de injecties hebben gehad, stolsels hebben en op een gegeven moment zullen sterven, omdat de stolsels groter worden.”

Mike Adams

Dit is een van de witte klonters die Mike Adams heeft onderzocht. De foto links is ook gebruikt in een billboard op Times Square New York om mensen te waarschuwen voor de injecties. Video van het billboard.

Elektrisch geleidende elementen in het lichaam maken mensen kwetsbaar voor energiewapens

Dr. Ruby wijst erop dat Richard Hirschman, de balsemer die deze stolsels voor analyse ter beschikking heeft gesteld, heeft opgemerkt dat wanneer hij de stolselmonsters in een koelkast bewaarde, ze bleven groeien.

Mike Adams: “Als je eenmaal begrijpt dat deze stolsels in feite geleidende elementen uit het bloed oogsten en organiseren — en dat is een feit. Het klinkt als science fiction, maar op dit moment is het een vaststaand feit. — dan moet je je afvragen: Wat doet het met deze elementen?“

Hij speculeert dat de aanwezigheid van deze geleidende elementen in het lichaam mensen net zo kwetsbaar kan maken voor een EMP-aanval (een elektromagnetische puls) als elektronische apparaten. In dat geval kan ook een Directed Energy Weapon ingezet worden voor crowdcontrol, of om individuen uit te schakelen.

Grote hoeveelheden metaaldeeltjes

Mike Adams heeft ook enkele sera geanalyseerd, maar hij is er nog niet klaar om al die informatie vrij te geven, behalve dat zijn lab er verschillende industriële metalen, zoals cadmium, in heeft ontdekt. Ook ontdekte hij grote verschillen tussen de sera van verschillende farmaceutische fabrikanten. Hij zal binnenkort een rapport maken over zijn lab-analyse van de injectievloeistoffen. De ontdekking van deze metaaldeeltjes is ongekend en alarmerend tegelijkertijd. “Deze zouden niet in de vaccins moeten zitten.” Het gaat bovendien om grote hoeveelheden, “we hebben het hier niet over ruis”.

Dr. Jane Ruby: “Was dit bewust gedaan?” Mike Adams: “Wat mij duidelijk is, is dat dit een ontvolkingswapensysteem is. De globalisten realiseren zich dat om de planeet te ontvolken, ze geen Zyklon B- ovens of -kamers hoefden te gebruiken, ze hoefden niet iedereen neer te schieten met kinetische wapens, ze hoefden niets van dat alles te doen.”

“Het enige wat ze hoefden te doen was een biologisch wapen vrij te laten en iedereen bang maken om hen de injecties te laten nemen, die na verloop van tijd dodelijk zijn. En ze hebben nu wereldwijd 12 miljard dosissen gegeven, dat is 1,5 dosis voor elke mens op de planeet. Ze hebben in de Verenigde Staten 600 miljoen dosissen gegeven, dat zijn bijna 2 dosissen voor elke Amerikaan; niet iedereen heeft een dosis genomen, sommige mensen hebben meerdere dosissen genomen.”

Tikkende tijdbommen

“Mijn zorg is de tikkende tijdbommen van klonterdood en dat ze de komende tien jaar zullen sterven… en ik weet geen manier om de groei van deze klonters te stoppen. We weten dat de anti-klonter medicijnen dat niet doen, want ik heb artsen geïnterviewd die op de spoedeisende hulp zijn geweest. Ze hebben geprobeerd deze klonters te behandelen met de normale medicijnen, zoals Heparine, maar het doet niets.”

Mike is van mening dat zelfs als we nu stoppen met vaccineren, we tientallen miljoenen, misschien zelfs honderden miljoenen doden zullen zien als gevolg van de dodelijke injecties.

Hoopvol

Desondanks is Mike Adams hoopvol dat er een middel te vinden is dat de groei van deze witte klonters tegengaat. “Ik heb sterk het vermoeden dat er een fytochemische stof of een fytonutriënt uit de plantenwereld bestaat die de groei van deze klonters stopt. We weten bijvoorbeeld dat sulforafaan uit broccoli en broccolischeuten de angiogenese van kankertumoren stopt. Dat is het proces waarbij kankertumoren bloedvaten bouwen om de toevoer van je bloed te beroven en zo hun eigen tumor te laten groeien.”

“Een anti-angiogenesemolecule zou hiervoor een kandidaat zijn, maar om dat soort tests uit te voeren, heb je miljoenen dollars financiering nodig en de bereidheid van een of ander instituut, een of andere universiteit, om naar de klonters te kijken en de tests uit te voeren om te zien wat de klonters tegenhoudt. Maar dat gaan ze niet doen, want ze zijn allemaal betrokken bij de zwendel van massale genocide.”

“We leven in een systeem van wetenschappelijke genocide van het menselijk ras. Ze willen de sterfgevallen niet stoppen. Zo simpel is dat.”

Mike Adams

Mike Adams wil zijn onderzoek naar de weefselklonters voortzetten. Hij wil van balsemer Richard Hirschman een monster van een slagader met een stolsel eraan dat nog intact is, zodat ze kunnen bestuderen hoe het aan de wanden vastzit. In een recent verslag uitgezonden op Infowars zet hij de laboratoriumresultaten van zijn onderzoek uiteen.

Nanotechnologie om gedachten en gedrag te beïnvloeden

Dr. Ruby laat vervolgens Clay Clark aan het woord, die het heeft over “xeno-bots” en het onderzoek van Harvard professor Charles Lieber, die door de Chinese Communistische Partij illegaal 50.000 dollar per maand betaald kreeg om nano-technologie te creëren. Zodra deze technologie in het lichaam is geïnjecteerd stelt deze menselijke cellen in staat signalen te zenden en te ontvangen via 5G.

Clay Clark gelooft dat de vreemde stolsels te maken hebben met deze technologie en zegt: “‘COVID-19’ staat voor ‘Certificate of Vaccination ID – AI’… Het is onderdeel van de agenda voor de Great Reset, met als doel RNA modificerende nanotechnologie in iedereen te stoppen. Dat is zelfreplicerende nanotechnologie die de mogelijkheid heeft, te volgen waar je heen gaat, het onmogelijk voor je maakt zonder (vaccinatiecertificaat — red.) te kopen of verkopen, en je gedachten tot op een bepaald niveau te controleren.”

Op de gearchiveerde website van TimeToFreeAmerica.com/Revelation, (scroll naar beneden tot 23 december 2021) vind je nieuwsberichten over de gen-editing technologie die China gebruikt om de gedachten van hun onderdanen te controleren.

Toch is er hoop

Dit klinkt allemaal erg verontrustend, maar wat als het ze niet gaat lukken deze duivelse agenda te volbrengen? Wat er als er iets gaat plaatsvinden, waardoor dingen plotsklaps een heel andere wending gaan krijgen? Lees hieronder verder over “Het hoe en waarom van de transhumanistische agenda’.

Bron: Forbiddenknowledge.tv | Alexandra Bruce

Het hoe en waarom van de transhumanistische agenda

De bevindingen van Mike Adams staan niet op zichzelf. Uit een recente studie uit Italië blijkt dat 94% van de onderzochte geïnjecteerde mensen bloedstolsel-formaties hebben, die duidelijk te onderscheiden zijn van niet-geïnjecteerde gezonde mensen. De studie had betrekking op 1006 deelnemers. Men ontdekte ook kristalvormingen in het bloed van geïnjecteerde mensen, die ook in een andere Duitse studie werden aangetoond.

Het injecteren van al deze lichaamsvreemde, niet-organische elementen heeft te maken met de transhumanistische agenda, die streeft naar de samenvloeiing van technologie en biologie, een agenda die mensen zoals Klaus Schwab promoten.

Genocide is niet het doel

Veel mensen worstelen echter met de waarom vraag. Ondanks dat de injecties inmiddels tot vele slachtoffers en sterfgevallen hebben geleid, denk ik niet dat genocide het voornaamste doel is van het grootschalige medische experiment. De sterfgevallen zijn ‘slechts’ de ‘bijvangst’ en waarschijnlijk wel ingecalculeerd, maar niet het hoofddoel. De injecties zijn een middel om nanotechnologie in te spuiten, met als doel de bevolking te kunnen controleren. Niet alleen voor surveillance, maar ook als middel om de gedachten en het gedrag te kunnen beïnvloeden en de mogelijkheid mensen biologisch, maatschappelijk en financieel te kunnen cancelen. Het is onderdeel van de agenda van de Great Reset.

De ware reden achter de transhumanistische agenda gaat in mijn ogen veel verder dan het simpelweg streven naar de ultieme macht en controle op de wereld. In de serie artikelen ‘Waarom de elite streeft naar het transhumanisme en de New World Order’ wordt in detail uiteengezet hoe deze artificiële bewustzijnsbron zichzelf via nanotechnologie toegang probeert te verschaffen in onze fysieke wereld.

Relatie met chemtrails

De vraag is of de aangetroffen technologie die in geïnjecteerde slachtoffers is gevonden ook indirect te maken heeft met de verspreiding van aluminium, een stof die niet alleen als adjuvant in andere vaccinaties zoals de griepprik zit, maar ook wordt aangetroffen in toiletartikelen, cosmetica, water en voedsel. Ook de verspreiding van andere nanometaaldeeltjes met de chemtrails, heeft wellicht te maken met een langetermijnplan. De ophoping van deze metaaldeeltjes in het lichaam zou in dat geval een voorbereidende fase zijn. Om vervolgens door middel van de geïnjecteerde nanotechnologie deze metaaldeeltjes te oogsten en te assembleren tot de routers en machientjes, die wetenschappers in het bloed van gevaccineerden hebben aangetroffen. Het is een zeer geavanceerde technologie, die jarenlang is voorbereid.

Schadelijke of heilzame frequenties

Ondanks dat de wereldwijde elite streeft naar een nieuwe wereldorde, die voor de mensheid tot een digitale gevangenis zal leiden, betekent dit niet dat zij volledig in de uitvoering van hun plan zullen slagen. Er is geen twijfel over dat de mensheid zich in een transitie naar een nieuw tijdperk bevindt, de vraag is alleen waar die transitie naar toe zal leiden.

De mensheid staat op een cruciale tweesprong: kiezen we voor de artificiële evolutie en verandering van ons DNA middels technologie, of kiezen we voor de DNA-activatie via de natuurlijke weg? Een op handen zijnde kosmische gebeurtenis die in allerlei profetieën is voorspeld kan daarin een cruciale rol gaan spelen. Lees meer in het bericht ‘De grootste bedreiging voor de mensheid is niet de mens’ op mijn Petje Af-pagina (ook te lezen voor niet donateurs).

Het zal tevens afhangen van de frequenties die worden uitgezonden. Met 5G-technologie kan men zowel schadelijke als heilzame frequenties uitzenden. Met de juiste frequentietherapie kan men de schadelijke gevolgen van de injecties herstellen. De kosmische veranderingen kunnen eveneens tot een hogere frequentie leiden. Wat als het AI-bewustzijn niet in deze hogere frequentie kan overleven?

Het kantelpunt

Wanneer er sprake is van een duivelse agenda en de installatie van een wereldwijd totalitair regime, is er altijd een tegenbeweging die een andere humane agenda nastreeft. Om die reden heb ik altijd vertrouwen gehouden in het bestaan van een alliantie van White Hats*, die de transhumanistische agenda zal ondermijnen.

*) White Hats is een algemene term voor de goedzakken op invloedrijke posities, die werken bij overheidsdiensten, of andere organisatie en betrokken zijn bij geheime (deel)projecten. Hun doel is de Cabal te ontmaskeren, te berechten en te verwijderen.

Ondanks dat de White Hats niet hebben ingegrepen om de vaccinatie-agenda te stoppen, is er nog tijd om in te grijpen voordat de nanotechnologie volledig wordt geactiveerd. Ook kunnen de frequenties waarmee de nanotachnologie wordt geactiveerd, aangepast worden ten goede van de mens.

Bovendien heeft het biowapen tijd nodig om te incuberen. De replicatie en assemblering van nanografeen en nanomachientjes heeft tijd nodig om te groeien en zich over het lichaam te verspreiden. De White Hats moeten hiervan op de hoogte zijn. Dat betekent dat er een deadline is en een bepaalde datum waarop de geïnjecteerden volledig geactiveerd kunnen zijn. Dat is wellicht ook het kantelpunt, dat samenvalt met de zonnevlam en de kosmische gebeurtenis waar de profetieën over spreken, die de hele transhumanistische agenda in één klap kan afwenden.

> Vond je dit artikel leuk? Overweeg om me te steunen via Petje Af.

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af

.

Nano-routers, aangetroffen in alle vaccinmonsters, verklaren ook hartfalen en andere problemen

Schokkende weefselklonters in bloedbaan: is dit de oorzaak van de vele plotselinge sterfgevallen?

Share.

About Author