Was Donald Trump op de hoogte van de video Frazzledrip die op de Anthony Weiner laptop stond? Had hij verzegelde documenten in bezit die compromitterend zijn voor zijn politieke rivaal Hillary Clinton? De getuigenis van Jessie Czebotar werpt een geheel nieuw licht op de recente huiszoeking van Mar-a-Lago.

Op 8 augustus 2022 doorzocht de FBI Mar-a-Lago, Trumps huis in Palm Beach Florida. Het vereiste huiszoekingsbevel is inmiddels openbaar gemaakt, al is een groot deel daarvan zwartgelakt. De huiszoeking van de FBI was gericht op een 15-tal dozen met geheime, of staatsgeheime documenten. Aan de hand van het huiszoekingsbevel is niet duidelijk, waar voormalig president Donald J. Trump van verdacht wordt, omdat die delen zwartgelakt zijn.

Jessie Czebotar

Volgens journalist Timothy Holmseth gaat het om documenten die te maken hebben met “FBI kinderhandel” (uitgevoerd door de FBI en anderen). Holmseth houdt zich al jaren bezig met het ontrafelen van kinderhandel en kindermoorden, waar mensen en organisaties op hoog politiek niveau bij betrokken zijn. Hij werkt samen met SRM-getuige Jessie Czebotar. SRM staat voor sadistisch / satanisch ritueel misbruik.

Affidavit gericht tegen Hillary Clinton

Jessie Czebotar zei in een aantal recente interviews met David Zublick en George Iceman dat de documenten waarnaar de FBI zocht, te maken hebben met haar getuigenverklaring onder ede (affidavit), die eerder bij een regionale rechtbank in Minnesota is ingediend. Deze affidavit, afkomstig van meerdere getuigen waaronder Jessie Czebotar, is onder andere gericht tegen Hillary Rotham Clinton.

Jessie Czebotar heeft de getuigenis onder ede gedaan, hetgeen ook betekent dat ze vervolgd kan worden als blijkt dat ze een valse verklaring heeft afgelegd.

Jessie Czebotar zegt te zijn opgegroeid in een satanisch netwerk, het Luceferiaanse Broederschap Systeem, waar ze naar eigen zeggen was voorbestemd de hoge positie van Queen Mother of Darkness binnen de sekte te vervullen. Ondanks het feit dat ze vanaf jonge leeftijd weigerde haar positie in te nemen, was ze getuige van satanische rituelen en moorden op talloze andere kinderen.

Klokkenluider

In haar getuigenis noemt ze diverse politici, oud-presidenten en hooggeplaatste figuren, waaronder Hillary Clinton, die bij deze satanische sekte betrokken zouden zijn en zich schuldig maakten aan ritueel misbruik. Ondanks dat ze zichzelf al vanaf 3-jarige leeftijd als Christen beschouwt en (uiteindelijk) tot het Christendom bekeerd is, werd ze vanaf haar 4e jaar gedwongen de training in het Luceferiaanse Broederschap (Illuminati) te volgen. Toen ze 10 jaar oud was, kreeg ze de kans die kringen te verlaten. Naar eigen zeggen “dankzij de bescherming van God”. Sinds 2019 treedt ze naar buiten om over het bestaan van deze sekte en hun werkwijze te vertellen en streeft ze naar gerechtigheid voor de slachtoffers.

Uit documenten blijkt dat het advocatenkantoor Droel Law Firm (MN/TX) naar aanleiding van haar affidavit een aanklacht had ingediend bij de rechtbank van Minnesota, om te voorkomen dat er een strafrechtelijk onderzoek gestart zou worden. Hun verzoek: “De rechtbank moet mw. Erickson’s motie om (wederom) een speciale aanklager wegens misdaden tegen de menselijkheid aan te stellen afwijzen.” Ook journalist Timothy Holmseth wordt in de stukken genoemd, die enkele fragmenten op zijn website heeft geplaatst.

Citaat: “Beginnend rond november 2018, begon mevrouw Erickson samen met cohort Timothy Charles Holmseth een veelheid van valse en (zwartgelakt). Mevrouw Erickson beroept zich op Jessie Marie Czebotar als haar bron voor veel van haar valse en lasterlijke beschuldigingen. Mw. Czebotar beweert dat ze getuige is van een moord door (zwartgelakt) als ook verschillende moorden door Hillary Rodham Clinton, die begin jaren ’80 in Chicago plaatsvonden, die verkrachting, marteling en consumptie van kinderen gedurende satanische rituelen inhielden, terwijl (zwartgelakt) toekeek. Mw. Czebotar noemt verschillende politici, beroemdheden en andere hooggeplaatste individuen, zoals Ronald Reagan, Bill Clinton, Joe Biden, Newt Gingrich, Dick Cheney, Dan Quayle, Mike Pence, John Kerry, Muammar Gaddafi, Amy Coney Barrett, en Elon Musk, die in een of andere satanische sekte betrokken zouden zijn, die kinderen martelt, verkracht, vermoordt en eet.”

Gelekt dossier

Timothy Holmseth schrijft op zijn Gab-account: “Het is niet bekend hoe Droel Law Firm aan de lijst namen van satanische kannibalen is gekomen. Er zitten verzegelde dossiers in de rechtszaak.” Hij vervolgt: “Ik kan bevestigen dat bewijs van misdaden tegen de menselijkheid is gestuurd naar een onderzoeker van de afdeling Crimineel Onderzoek in Fort Campbell, Kentucky.”

Jessie Czebotar zegt dat er een gezamenlijke poging gaande is om nu het web te verzadigen met desinformatie over haar, zodat het publiek haar niet zal geloven als het moment daar is. “Mijn getuigenis is niet tegen te houden. Gerechtigheid komt snel,” schreef ze op haar Twitter-account.

Handtekeningmoorden

“Deze mensen zijn seriemoordenaars” zegt Jessie Czebotar in onderstaand interview. Ze vertelt dat het signature killings zijn, die steeds op een bepaalde wijze worden gepleegd en waaraan je de moordenaars kunt herkennen. “Ze zijn meesters en bedreven in martelen.”

De beschrijving van een van deze moordpraktijken waarvan Jessie Czebotar getuige is geweest, is zo grotesk dat men zich moeilijk kan voorstellen dat mensen tot dergelijke gruwelijkheden en sadisme in staat zijn. Toch lijkt deze gebeurtenis erg op de video ‘Frazzledrip’, die op de beruchte Weiner laptop is aangetroffen.

Frazzledrip op Weiner laptop

Op die video is volgens getuigen Hillary Clinton met Huma Abadin te zien die samen een jong meisje martelen, verminken en vermoorden. Huma Abadin was de vrouw van Anthony Weiner en de rechterhand van Hillary Clinton. In het strafrechtelijk onderzoek tegen Anthony Weiner vond de New York Police Department (NYPD) deze video in een map op zijn laptop, die gelabeld was als “levensverzekering”.

New Yorkse politie-agenten moeten braken

Over deze laptop zegt Sydney Powell, de advocaat die het Trump-team ondersteunt in het aanvechten van verkiezingsfraude in de presidentsverkiezingen van 2020: “Als ik de president was, zou ik de Anthony Weiner laptop opeisen en deze naar de meest vertrouwde persoon in het leger brengen, alles uit elkaar halen en hem gaan gebruiken. Er staat veel (bewijs – red.) op die laptop, daar twijfel ik niet aan. Ik heb zelfs gehoord dat de politie-agenten van New York die er iets van hebben gezien, ook al zijn het doorgewinterde rechercheurs, letterlijk moesten overgeven.”

Clinton body count

Talloze NYPD-agenten die het materiaal op de laptop hadden gezien of ervan wisten zijn later op mysterieuze wijze verdwenen of omgekomen. De Clintons worden inmiddels met honderden ‘zelfmoorden’ of verdachte sterfgevallen in verband gebracht. De Clinton Body Count is een lange lijst van 400 namen — uiteenlopend van voormalig medewerkers, politieke adviseurs, rivalen, Witte Huis medewerkers, of getuigen — die in veel gevallen in het bezit waren van belastende informatie tegen de Clintons en voortijdig om het leven kwamen.

Bijvoorbeeld Kolonel James Sabow die op het punt stond de drugsactiviteiten van Bill Clinton te onthullen en in zijn tuin doodgeschoten was. Oordeel van de legerpatholoog: “zelfmoord”. Of privédetective Danny Casolaro, die onderzoek deed naar cocaïnesmokkel in Arkansas (de thuisstaat van de Clintons) en dood in zijn hotelbadkamer werd aangetroffen. “Beide polsen zijn meer dan tien keer doorgesneden. Al zijn onderzoekswerk is gestolen. Oordeel van de lijkschouwer: zelfmoord.” (Uit: ‘De vloek van de Clintons’, De Andere Krant nr. 26, 9 juli 2022)

Scalpel en hamer als speeltjes

In de door Wikileaks gelekte e-mails maakt Hillary Clinton referenties naar satanisch ritueel misbruik. In een e-mail gericht aan Huma Abadin staat dat Hillary Clinton een hamer en “speeltje” zegt te willen gebruiken naar Comet (pizzeria – red.) en enthousiast is over de “offernacht”. In andere e-mails maakt Hillary Clinton melding van het gebruik van een scalpel.

In de video Frazzledrip is te zien hoe het scalpel is gebruikt om een jong meisje te villen. Jessie Czebotar zegt hierover: “Het belangrijke aspect dat ik naar voren wil brengen over Frazzledrip is dat dit niet haar (Hillary’s – red.) eerste incident was in het martelen, vermoorden van een kind … op die manier.”

Wikileaks-moorden

Seth Rich, een medewerker van de Democratische partij DNC die in 2016 de e-mails naar Wikileaks heeft gelekt, is daarna om het leven gebracht. In juli 2021 gaf de FBI een hele serie documenten vrij rond de moordzaak op Seth Rich. Op pagina 136 staat in een e-mail “Clintons huurde (iemand – red.) om Seth Rich te vermoorden.”

Kort nadat Wikileaks de Clinton- en Podesta-mails publiceerde, zijn drie oprichters van Wikileaks op mysterieuze wijze om het leven gekomen. Wikileaks oprichter Julian Assange nam jarenlang toevlucht tot de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, om te voorkomen dat hij uitgeleverd zou worden. Hij vecht nu vanuit een Britse gevangenis zijn uitlevering aan de VS aan.

Twijfel

Toch wordt de geloofwaardigheid van SRM-slachtoffers vaak in twijfel getrokken. Niet alleen omdat de beschrijvingen van het misbruik dermate extreem zijn dat het voor buitenstaanders moeilijk te geloven is dat dit kan bestaan, maar ook omdat ze vaak namen van prominente figuren noemen die bij de rituelen betrokken zouden zijn. Vaak worden de getuigenissen van SRM-slachtoffers toegeschreven aan psychische stoornissen en wordt gesteld dat er geen enkel bewijs bestaat voor de gemaakte claims.

Dark Web

Ondanks dat de video Frazzledrip vanwege de weerzinwekkende content nooit openbaar gemaakt zal worden, kan het in een rechtszaak wel degelijk als bewijsvoering dienen. Omdat het videomateriaal van de misdrijf tegen kinderen vergelijkbaar is met hetgeen Jessie Czebotar in haar affidavit heeft vastgelegd.

Een kopie van de video Frazzledrip is uiteindelijk op de Dark Web geplaatst. Ik heb verschillende mensen gesproken die deze bekeken hebben en het bestaan en de inhoud ervan kunnen bevestigen. Een van hen vertelde mij dat hij wenste dat hij de video nooit bekeken had. Men omschrijft de video als “erger dan de ergste horrorfilm”.

Verzegelde kopieën

Als we ervan uitgaan dat de video inderdaad wel degelijk bestaat, kunnen we er ook vanuit gaan dat mensen op invloedrijke posities hiervan op de hoogte zijn. Dan is het ook aannemelijk dat Donald Trump, die de politieke rivaal was van Hillary Clinton hiervan op de hoogte is gebracht. Wellicht had hij zelfs een verzegelde kopie in zijn kluis liggen, met een kopie van Czebotar’s getuigenverklaring. Zou de Deep State er dan niet alles aan doen om deze materialen in handen te krijgen?

Meer achtergrondinformatie:

In deze video vertelt Jessie Czebotar onder de schuilnaam ‘Jane’ over haar achtergrond en hoe het Luciferiaanse systeem in elkaar steekt. Deze video gaat onder andere over haar training binnen de Illuminati om de Mother of Darkness te worden.

In de onderstaande video beschrijft Jessie Czebotar de achtergrond van de juridische strijd die er achter de schermen gaande is en is echt een aanrader. 

In onderstaand interviews met David Zublick en George Iceman vertelt Jessie Czebotar in detail  wat ze gezien en meegemaakt heeft met betrekking tot de misdrijven van Hillary Clinton. Realiseer je dat het gaat om zeer ernstige en zeer extreme misdrijven tegen kinderen en vraag je af of je het gedetailleerde fragment van de mishandelingen wil horen. Het kan bijzonder traumatisch zijn en triggerend werken voor mensen die zelf misbruik meegemaakt hebben.

Persoonlijk prijs

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat Jessie Czebotar’s besluit naar buiten te treden als klokkenluider niet onopgemerkt is gebleven. In een reactie op dit artikel laat de Nederlandse woordvoerder van Jessie’s organisatie Illuminate the Darkness in een schiftelijke reactie weten:

“De tegenreacties beperken zich echter niet tot het ontvreemden van verzegelde getuigenverklaringen en een rechtszaak in Minnesota. Mede door haar achtergrond wordt Jessie al jaren met de dood bedreigd. Ook haar naaste familie wordt regelmatig lastiggevallen. In oktober vorig jaar is haar 17-jarige zoon omgekomen toen zijn auto van de weg raakte en een ravijn in stortte. Over de oorzaak van dit dodelijke ongeval wordt door sommigen gespeculeerd, maar feit is dat er voortdurend doodsbedreigingen richting Jessie en haar naasten worden geuit en dat haar complete familie twee weken voor haar zoons dood in een aantal video’s op social media slachtoffer was van doxing (met kwaadaardige opzet online identificerende informatie over iemand onthullen – red.). Vele duizenden kijkers waren er getuige van dat de woon- en verblijfplaatsen van bijna al haar familieleden openlijk in deze video werden genoemd… Dat doxen, stalken en bedreigen is sindsdien non-stop doorgegaan en is intenser geworden sinds Jessie met haar affidavits naar buiten is gekomen.”

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af

.

Pizzagate: feit of fictie?

Share.

About Author