In april 2021 is er een officieel onderzoek gestart naar georganiseerd ritueel kindermisbruik in Nederland. Er is echter veel twijfel over de oprechtheid waarmee dit onderzoek tot stand komt. Juíst omdat dit zo’n gevoelig onderwerp is, heeft een aantal zeer betrokken vrijwilligers van Tijdboek LuMens de feiten die tot dit onderzoek hebben geleid op een rijtje gezet. Deze informatie is van groot belang als de onderzoeksresultaten zoals verwacht over een maand naar buiten zullen komen.

Het onderzoek naar sadistisch ritueel misbruik (SRM) wordt uitgevoerd door de Commissie Hendriks en wordt naar verwachting medio december 2022 afgerond. Slachtoffers en behandelaren hebben echter meerdere brandbrieven aan de Tweede Kamer geschreven, waarin fundamentele bezwaren over de oprichting en uitvoering van deze commissie worden geuit en onderbouwd. Deze brandbrieven zijn niet meegenomen in de verdere uitvoering en structurering van het onderzoek, waardoor de betrouwbaarheid en doelgerichtheid van dit onderzoek zeer discutabel is geworden. Ook is de veiligheid van slachtoffers en andere kinderen in Nederland in het geding, nu en in de toekomst.

In onderstaande video leggen Ferdinand van der Neut en mr. Maria-Louise Genet in acht stappen uit wat er aan de hand is en blikken terug op markante gebeurtenissen omtrent dit onderzoek. Daarnaast heeft Genet als onderbouwing een bronnenlijst gemaakt die eveneens als naslagwerk kan dienen. Deze bronnenlijst bestaat uit 11 hoofdstukken en beslaat 24 pagina’s. 

Petitie

Tevens is er een petitie gestart om de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman op te roepen een buitenparlementaire enquête op te starten. Zodoende kunnen volksvertegenwoordigers onder ede hun verantwoording afleggen rondom besluitvorming met betrekking tot beleid aangaande verdwenen en misbruikte kinderen in Nederland. Zo kan er meer inzicht en overzicht komen om de situatie van slachtoffers, kinderen en gezinnen nu en in de toekomst structureel te verbeteren en te beschermen. Ook kan een toekomstige herhaling van genoemde situaties voorkomen worden.

Teken petitie

.

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af

Voorzitter onderzoekscommissie Hendriks wilde kinderporno beschikbaar stellen

“Beter geen onderzoek dan dit ‘onderzoek’.”

Motie van Gideon van Meijeren dwingt Kamerleden kleur te bekennen

Share.

About Author

Comments are closed.