Stichting voor Ons is opgericht voor iedereen die slachtoffer is (geweest) van mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, verkrachting en/of iedere andere vorm van geweld of misbruik. Steeds meer lotgenoten melden zich bij deze belangengroep, maar om concrete hulp te kunnen bieden of bijeenkomsten te organiseren heeft de stichting meer financiële armslag nodig. Help jij mee zodat Stichting voor Ons de slachtoffers kan helpen?

Stichting voor Ons is in 2018 mede opgestart door Dominique Meijer, die ooit zelf slachtoffer was van langdurig seksueel misbruik in het pleeggezin waar ze woonde. Sinds de oprichting is de stichting inmiddels de grootste belangengroep van misbruikslachtoffers en zit aan tafel bij de ministeries om voor de belangen van lotgenoten op te komen. Maar op dit moment ontbreekt het de organisatie aan voldoende financiële middelen om bijvoorbeeld de huur, benzine of onkostenvergoeding van therapeuten te betalen. Doordat men geen privégegevens in gevoelige dossiers wil delen komen ze nagenoeg niet in aanmerking voor subsidie. Stichting voor Ons wordt vooral gefinancierd vanuit onafhankelijke geldstromen

Geef een gift

.


P E R S B E R I C H T   S T I C H T I N G   V O O R   O N S   N O V E M B E R  2 0 2 2

Voor iedereen!

Niemand wordt bij Stichting voor Ons uitgesloten, wij zijn er voor alle slachtoffers van mishandeling, misbruik, verwaarlozing of verkrachting. Wij maken geen verschil in wie je bent, wat je bent of wat je hebt meegemaakt. Bovendien zijn wij er voor de mensen om slachtoffers heen; voor ouders, partners, kinderen, broers en zussen en ook voor pleegouders, behandelaren en andere professionals. Lotgenoten nemen contact op met de stichting voor uiteenlopende redenen; van een luisterend oor, informatie en/of lotgenotencontact tot hulp bij het vinden van de juiste hulp of ondersteuning bij crisis.

Verbinden, kennis delen, advies en ondersteuning

Stichting voor Ons zoekt samen met lotgenoten naar mogelijkheden en oplossingen. Het slachtoffer hoort namelijk centraal te staan ongeacht gebeurtenissen, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging of herkomst. De betrokkenen rond slachtoffers horen goed geïnformeerd en ondersteund te worden. De hulpverlener of beleidswerker hoort ontvangen te worden in een open en eerlijke houding ten aanzien van kennis en begrip. Door het faciliteren van lotgenotencontact, workshops, trainingen en lezingen versterken en ondersteunen we elkaar. Er wordt daadwerkelijk ruimte gegeven voor begrip, herkenning en erkenning. En uiteraard delen we onze (praktijk)ervaringen, kennis en expertises graag met professionals en beleidmakers om de positie van slachtoffers en hun situatie te verbeteren.

Wij bieden

  • Versterking, ondersteuning en verbinding. Kennis, ervaring en kunde.
  • Stichting voor Ons maakt zich sterk voor bewustwording, taboe doorbreken, preventie en aanpak
  • Indien mogelijk helpen we zoeken naar, regelen we of bieden we hulp waar geen passende hulp is (bijvoorbeeld bij onveiligheid om hulp in te schakelen, institutioneel trauma, ‘uitbehandeld’ zijn, hulpweigering door professionals, wachtlijsten, crisis).

Veiligheid

Voor Stichting voor Ons is veiligheid de grootste prioriteit. Waar het kan zullen wij altijd samenwerken met en doorverwijzen naar de juiste instantie, professional, stichting of lotgenotengroep. Voor een groot deel van de lotgenoten die Voor Ons benaderen is dit echter onmogelijk bijvoorbeeld omdat dit voor hen niet veilig is of voelt.

Onafhankelijk

  • De inzet door Stichting voor Ons wordt gefinancierd vanuit onafhankelijke geldstromen. Voornamelijk door werkzaamheden en opdrachten aan te nemen van waaruit we inzet naar lotgenoten kunnen financieren.
  • Het grootste deel van de inzet is op vrijwillige basis en met zorgvuldig gescreende mensen.
  • Wij delen geen gegevens en verantwoorden alleen directe stichting-gerelateerde kosten. Dit maakt aanvragen bij fondsen en subsidieverstrekkers bijna onmogelijk is Onze ervaring.

Help Ons helpen alstublieft

Daarom vragen wij uw hulp d.m.v. een incidentele of vaste donatie naar Stichting voor Ons, zodat wij er voor iedereen kunnen zijn en waar nodig blijven.

Want geen slachtoffer zou alleen moeten staan en ieder slachtoffer heeft recht op hulp!

Helpt u Ons helpen?
Share.

About Author

Comments are closed.