De polarisatie is groter dan ooit. Bij sommige onderwerpen lijkt slechts één mening toegestaan te zijn. Juist in een tijd waarin de vrije meningsuiting steeds meer onder druk komt te staan, is het noodzakelijk juist wél een open dialoog te voeren. Daarvoor moeten mensen wel beschikken over voldoende informatie, die meerdere kanten van onderwerpen belichten. Dat is de achterliggende gedachte geweest voor het maken van de Hoe-Nu-Verder-krant.

Vanaf deze week ligt deze ‘megakrant’, die in een oplage van 5,9 miljoen stuks is gedrukt, bij iedereen in de bus die geen Nee-Nee-sticker op de brievenbus heeft. De krant is het initiatief van verschillende onafhankelijke mediaplatformen, met als doel zoveel mogelijk mensen breder te informeren dan het narratief van de mainstreammedia. Om hiermee het maatschappelijke debat op gang te brengen over thema’s en onderwerpen die ons – in het bijzonder in deze tijd – allemaal aangaan. Denk daarbij aan onderwerpen als democratie, grondrechten, economie, gezondheid en media.

Vandaag de dag moeten we het vrije woord meer dan ooit verdedigen. Het vrije debat lijkt te sneuvelen in een trend om nog maar één mening te tolereren. Mensen die zich niet aan de voorgeschreven mening conformeren, dreigen gecanceld te worden. Indien we dit toestaan maken we ons schuldig aan wat we anderen verwijten. Wanneer we beweren democratie en vrijheid te verdedigen, betekent dit automatisch de acceptatie van verschillende standpunten en meningen.

Ferdinand van der Neut, uitgever en hoofdredacteur van het tijdboek LuMens, ging in gesprek met Sander Compagner over zijn rol in de bewustwording van Nederland en binnen het nieuwe medialandschap. Sander is oprichter en uitgever van De Andere Krant die sinds het najaar van 2021 wekelijks verschijnt. Daarnaast is hij medeoprichter van de Vereniging van Vrije Journalisten en één van de initiatiefnemers van megakrant ‘Hoe nu verder’. Het is een openhartig gesprek, waarin Sander spreekt over zijn motivatie om De Andere Krant te starten, om daarmee een ander perspectief (dan mainstream) te belichten op wat er speelt in de wereld.

Naast de papieren Hoe-Nu-Verder-krant, is er ook een online peiling over thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst voor ons land. Thema’s als bindend referendum, overdragen van bevoegdheden aan de EU en de WHO, het digitale paspoort, verplichte vaccinaties, verdwijnen van contant geld, et cetera. Op 14 maart zullen de uitkomsten van deze peiling aan de politiek bekend worden gemaakt.

Hoe nu verder? – Ferdinand van der Neut en Sander Compagner

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
Share.

About Author

Comments are closed.