In 1999 ontdekte wetenschapper Vitaly Gokh in de Krim een uniek complex van zeven ondergrondse piramides. Later ontdekten zijn team nog tientallen andere piramides, deels onder- en bovengronds, die volgens een vaste structuur waren gebouwd. Onder één piramide vond men ook een sfinx. De piramides blijken van bijzondere historische waarde te zijn.

Vitaly Gokh deed op deze plek onderzoek om ondergrondse waterbronnen te vinden toen hij de piramides ontdekte. Omdat het gebied van Sebastopol bekend stond om zijn slechte watervoorziening, ontwikkelde hij een instrument om te zoeken naar ondergronds drinkwater. Als voormalig ingenieur was hij goed bekend met instrumenten die magnetische resonantie gebruiken en had hij zelf een apparaat gebouwd.

Vitaly Gokh

Al in de zomer van 1999 had zijn instrument een ondergrondse anomalie aan het licht gebracht aan de rand van Sebastopol, het zuidwesten van de Krim. Ze vonden daar een opening die naar beneden leidde. Na verder graven werden verschillende kalksteenblokken gevonden. Toen bleek dat deze regelmatige afmetingen hadden van circa 1,5 bij 2,5 meter, werd aangenomen dat deze door de mens waren gemaakt. Na de analyse van een oppervlakte van dertig meter besefte het team dat ze een piramide hadden ontdekt.

Het probleem was: de piramide bevond zich ondergronds. Vitaly Gokh kon met verbeterde instrumenten echter ook verticale metingen uitvoeren en kon eveneens de vierkante structuur van de piramide bevestigen. Elke zijde was 72 meter lang, de hoogte was circa 45-52 meter, met de top bijna op grondniveau.

Bovengrondse piramides verdwenen door overstromingen onder de grond

Graafwerkzaamheden brachten ook aan het licht dat de omringende lagen tekenen vertoonden dat de piramide oorspronkelijk bovengronds was geweest, maar dat overstromingen ervoor hadden gezorgd dat het gebied onder water was komen te staan. Deze overstromingen hadden bovendien klei en ander slib meegebracht.

De piramides van de Krim zijn gerangschikt in een bepaalde volgorde en met elkaar uitgelijnd.

Later ontdekte men in de regio een hele keten van piramidale structuren, waarvan de hoogte varieert van 36 tot 62 meter. Deze waren voor wetenschappers en de lokale bewoners lange tijd verborgen gebleven, omdat ze volledig onder de grond zaten. De toppen van de piramides bevinden zich slechts een paar meter van het aardoppervlak. De geschatte leeftijd van de structuren is naar verluidt 7-10 duizend jaar.

In totaal zijn er in de Krim 37 piramides ontdekt, waarvan sommige een driezijdige vorm hebben, anders dan de vierzijdige Egyptische piramides. De speciale structuur van de locaties van de piramides in de Krim, is goed in kaart gebracht. In de omgeving van het dorp Krasny Mak staat een centrale 56 meter hoge piramide. Deze is omgeven door meerdere ketens van piramides. Ten oosten daarvan bevindt zich een kleinere structuur met eveneens een piramide in het midden.

In de rots van bergfort van Balaklava is duidelijk een piramidevorm te zien. Vanuit de westelijke Kozacha baai van Sevastopol loopt een piramideketen naar Balaklava in het zuidoosten.

De wetenschappers die deze piramides ontdekten, stuitten op flinke weerstand van de toenmalige Oekraïense autoriteiten. Vitaly Goh was de eerste die de ontdekking van de piramides in de Krim naar buiten bracht.

Certificaat van de wetenschappelijke ontdekking van de Krim-piramides door een groep wetenschappers onder leiding van Vitaly Gokh, op 24 oktober 1999 uitgegeven door de International Academy of Energy Information Sciences (internationale niet-gouvernementele, openbare creatieve, zelfbesturende en zelf financierende hogere wetenschappelijke instelling).

 

Piramidale structuren in het landschap van Krasny Mak, ten oosten van Sebastopol.

Overeenkomsten met Egyptische piramides

Een aantal jaren later ontdekte men in de bergachtige Krim een ander uniek piramidaal complex dat zich, in tegenstelling tot de ondergrondse piramides, in de rots bevindt. Deze verschillen in vorm van de eerder ontdekte piramides: ze hebben een afgeronde vorm met een afgeknotte top. Daarmee lijken ze op een van de oudste en meest mysterieuze piramides in Egypte, de piramide van Djoser.

De piramides aan de zuidwestkust van de Krim, in de buurt van de stad Sudak

Van alle piramides die in de Krim zijn gevonden, wordt de piramide in de regio Ai-Petri erkend als de grootste. Onder een van hen werd ook een standbeeld van een sfinx gevonden en deze ‘kijkt’ — in tegenstelling tot de Egyptische sfinx — naar het westen. Na een vergelijkende analyse van de opening van de piramide van Gizeh en de piramide van de Krim, bleek tot ieders grote verbazing dat beide piramides van hetzelfde materiaal waren gemaakt.

De sfinx is ingebouwd in de ondergrondse piramide. In de top van de piramide bevinden zich 3 ventilatieschachten. In het hoofd van de sfinx zit een ‘camera’ die ook verbonden is met ventilatieschachten.

Energie-resonatoren

Het Krim-schiereiland bevat veel onopgeloste mysteries. De piramides zijn er een van. De historische waarde van de piramides ligt in hun diepe inhoud van krachtige energie, die ze accumuleren door de geometrie van vormen. Gecreëerde velden binnen deze objecten maakt het mogelijk negatieve energie te neutraliseren en om te zetten in positieve. De vraag is: wie heeft deze energie-omzetters gemaakt en met welk doel?

Het vermoeden is dat de piramides dubbel zijn zoals een octaëder, dat is een regelmatig achtvlak, een ruimtelijke figuur begrensd door acht gelijkzijdige driehoeken. Vanaf de basis van de piramides zijn aan de onderkant kristalroosters van soortgelijke piramides gebouwd. Deze hebben de toppen naar beneden gericht, wat een verbinding biedt met de kern van de aarde.

Het schema van de energie-interactie van de piramides met de sterren en met de kern van de aarde, voorgesteld door een groep wetenschappers onder leiding van Vitaly Gokh.

 

De wetenschappers onder leiding van Vitaly Gokh denken dat de piramides van de Krim hiermee de energiebalans van de aarde handhaven. De straling vanuit de randen van de piramides beïnvloedt de staat van de tektonische platen van onze planeet en geven deze energie door naar de ruimte, met behulp van speciale subtiele (torsie) energieën.

Bovendien speelt de honingraatstructuur een rol, die kenmerkend is voor de Krim-piramides. De randen — met gelijke tussenruimtes die een strikte volgorde hebben — worden afgewisseld met ovale structuren. Dit zijn energie-informatiecapsules, waarvan de interne holtes zijn gevuld met gecomprimeerde kooldioxide (CO2), zodat de hele structuur lijkt op een kristalrooster. Als gevolg fungeren de honingraatranden van de piramides als energieresonatoren, een soort antenne-uitzender, die energie-informatie uitzenden.

Volgens Gokh maakten deze piramides deel uit van een wereldwijd systeem, waarbij ze werden gebruikt om kosmische energie te ontvangen en transmuteren en vervolgens over de planeet te verspreiden. Hij denkt dat de piramiden wetenschappelijke instrumenten waren om de landmassa’s van planeet aarde te controleren en te stabiliseren. De constructie van dit systeem zou volgens hem ongeveer 16.000 jaar oud zijn, of dateren van 14.000 v.Chr.

Ondanks deze buitengewone archeologische ontdekkingen, die bovendien niet passen in het officiële narratief van de geschiedenis van de menselijke beschaving, is er weinig aandacht geweest voor de verborgen piramiden in de Krim. Wellicht is dit slechts één van de verborgen schatten die het land rijk is en een andere reden waarom de Republiek van de Krim van grote geopolitieke waarde is.

Bronnen:

 

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
Share.

About Author