Auteur: Ella Ster

Zijn we ontwaakt of verlicht? En wat betekent ‘ontwaakt’ dan precies? Wanneer voelt deze toestand van bewustzijnsverruiming ook daadwerkelijk lichter? Het antwoord op die vragen heeft te maken met de verschillende fasen van het ontwakingsproces waar mensen doorheen gaan. Hieronder een interessant artikel over deze drie stadia van ontwaken door Vera Helleman: Een paar jaar geleden bezocht ik een feestje waar ik getuige was van een gesprek tussen twee zussen. Een van de zussen liet vallen dat ze beweerde verlicht te zijn, waarna de andere zus haar wenkbrauwen optrok en reageerde met: “Jij ?! Verlicht ?!” haar oordeel benadrukkende met een grijns.…

Read More

Afgelopen week kwam er een kort bericht in het nieuws dat het Openbaar Ministerie Demmink niet meer wil vervolgen. Zoals ik in het vorige artikel over Demmink al schreef, is deze beslissing niet zozeer genomen omdat er te weinig bewijs is, maar juist omdat de hoeveelheid aan bewijs en getuigen ervoor zorgden dat het te heet onder de voeten van Demmink en zijn maatjes werd en om die reden nooit tot een strafzaak mocht leiden. Het strafrechtelijk vooronderzoek werd echter door bepaalde mensen bijzonder nauwlettend gevolgd, waaronder ook de Werkgroep Morkhoven. Deze Werkgroep houdt zich al jaren op onorthodoxe wijze…

Read More

Het OM ziet af van strafvervolging omdat: “het strafrechtelijk onderzoek geen bewijs heeft opgeleverd voor betrokkenheid bij strafbare feiten.” Ondanks het feit dat er verschillende getuigen zijn die aangifte hebben gedaan, ondanks het feit dat Demmink meineed heeft gepleegd en in 1996 wel degelijk in Turkije is geweest. Het is voor de gewone man niet meer te begrijpen. Hoe kan het toch dat deze man voortdurend de hand boven het hoofd wordt gehouden? Vanuit het perspectief van de politieke top is het echter de beste strategie. Juist omdat er steeds meer bewijs boven tafel komt, moet het onderzoek naar kindermisbruik zo…

Read More

Ole Dammegård is een expert in valse-vlag-aanslagen* en politieke moorden. Hij heeft talrijke zaken tot op het kleinste detail onderzocht zoals: 9/11, de aanslagen in Madrid, Londen, Parijs, de Boston bomaanslagen, maar ook politieke moorden zoals: JFK en Olof Palme. Volgens Ole zijn vrijwel alle aanslagen vooropgezet en verlopen volgens een vooraf geschreven script. Deze aanslagen en huurmoorden zijn gebaseerd op een vast patroon, een blauwdruk met steeds terugkerende en altijd te herkennen onderdelen, die al zo oud zijn als de weg naar Rome. Het inzetten van crisisacteurs is zo’n vast onderdeel. Daarnaast worden er ook meestal stromannen (patsies) ingezet,…

Read More

Een van de meest misleidende opvattingen in de maatschappij vandaag is dat er niet genoeg ruimte en middelen voor iedereen beschikbaar zijn. Men is ervan overtuigd dat de planeet overbevolkt is en dat de mensheid niet op een symbiotische wijze in harmonie met de natuur kan leven. Als gevolg van deze overtuiging, die nog veel te weinig ter discussie wordt gesteld, geven we toe aan een parasiterende relatie met Moeder Aarde. Gelukkig is er echter een steeds groter groeiende groep met een gezonder perspectief op de samenleving. Zo ontstaan er steeds meer initiatieven waarbij gemeenschappen wel op een harmonische en…

Read More

ReGen Villages: is een Nederlands experiment met een zelfvoorzienend dorp, dat een radicale verandering kan betekenen in het wereldbeeld van de voedselvoorziening en afvalverwerking. Volgend jaar wil een hightech gemeenschap onder de naam ReGen Villages een geheel onafhankelijk nieuw dorp gaan bouwen en laten bewonen. De groene gemeenschap van 100 huizen zal in zijn eigen voedsel dienen te voorzien, afval verwerken, eigen stroom opwekken en water recyclen. Als je in een van de huizen van de nieuwe community woont die deze zomer in Almere gebouwd gaan worden, kan je eetkamer zich wellicht direct naast een groentekas bevinden. Buiten is een…

Read More

Vanaf eind 2013 begonnen bankiers in grote getalen ‘spontaan’ van gebouwen te springen of vonden op andere merkwaardige manieren hun dood. Ze werden op allerlei wijzen verzelfmoord of kregen onder mysterieuze omstandigheden een dodelijk ongeluk. De teller staat inmiddels minstens op 73 doden. Het gaat vaak om topbankiers of medewerkers van grote banken, waarbij opvallend veel medewerkers van JP Morgan. Bovendien zijn er ten minste een aantal zaken direct gelieerd aan de Deutsche Bank en het Libor-schandaal. Nou twijfel ik niet aan het feit dat een topfunctie bij een grote financiële instelling gepaard gaat met de nodige spanningen. Vaak hebben deze…

Read More

Hieronder de lijst van bankiers, vaak topbankiers op hoge posities, die onder verdachte omstandigheden gestorven zijn. Achter al deze verhalen gaat uiteraard een persoonlijke tragedie schuil, in de eerste plaats voor de achtergebeleven familie. In de zeer competetieve wereld waarin deze bankiers werkzaam waren, zullen sommige gevallen wellicht ‘ordinaire’ zelfmoordgevallen zijn, waarbij het slachtoffer is bezweken onder de psychische druk die met zijn of haar functie gepaard ging. Maar het is ook niet ondenkbaar dat die psychische druk juist te maken had met (op handen zijnde) onderzoeken die een enorm bankschandaal aan het daglicht zou brengen, waarbij het slachtoffer –…

Read More

Er zijn van die films die je soms al drie keer hebt gezien, maar waarbij je steeds opnieuw wordt geraakt wanneer je hem weer ziet. Kumaré is zo’n film, waarbij ik telkens weer dubbel lig van het lachen (inmiddels wetende welke hilarische fragmenten gaan komen) en waarvan ik diep ontroerd raak. De onderliggende boodschap gaat over de kern van ons spirituele zijn. En dat we geen goeroe nodig hebben om daarmee in contact te komen. Vikram Ghandi was een filmmaker met een succesvolle carrière in de reclamewereld. Hij wilde een documentaire maken over de creatie van een valse religie en…

Read More

In Nederland zou zogenaamd persvrijheid zijn en de pers in Rusland wordt in een grote mate door de staat gecontroleerd. Althans, dat is het beeld dat veel mensen nog hebben als het gaat om de rol en betrouwbaarheid van de media. Maar als je naar onderstaand filmpje van Nico van den Ham kijkt wat hij maakte na de rechtszaak van Bart van Well tegen Demmink, moet je dit beeld wellicht herzien. Eerst interviewt hij Gerrie Eickhof van de NOS. Gerrie gaat niet inhoudelijk op de zaak in en hij geeft uiteindelijk toe dat de NOS er voorlopig niet veel aandacht…

Read More