Saturnus, opofferingen, magie en de ‘Wet van aantrekking’

In deze video vertelt Tanaath hoe magie werkt. Ondanks dat de Cabal eeuwenlang zwarte magie voor eigen winstbejag heeft gebruikt, begint de kracht van zwarte magie af te nemen. Witte magie, ook wel natuurmagie genoemd begint echter in kracht toe te nemen. Tanaath deelt deze belangrijke boodschap, zodat we daarmee ons voordeel mee kunnen doen, want ‘gedachten zijn krachten’. Een exposé over zwarte magie, witte magie, het controlesysteem van Saturnus, de rol van de Schumann-resonantie en de ‘Wet van aantrekking’.

Tanaath is het pseudoniem van een ‘Lichtstrijder’ en onderdeel van het Zilveren Legioen, die als missie heeft om deze planeet te bevrijden van tirannie. De activiteiten van het Zilveren Legioen vinden met name plaats op het astrale niveau. Ze heeft in het verleden een serie interessante artikelen geschreven, onder andere over de geschiedenis van het ontstaan van de aarde en dit universum.

Het ontstaan van het controle systeem

De rol van Saturnus en de Schumann-resonantie

Volgens haar is de aarde een artificiële planeet, die 8 miljard jaar geleden in een ander universum is gemaakt. Het doel was om van de aarde een speeltuin voor hogere dimensionale wezens te maken. Dat project werd overgenomen door een ‘vijfde colonne’. Er werd als het ware een coup gepleegd, om toe te werken naar negatieve agenda voor de lange termijn. Dit heeft geleid tot de situatie waarin we ons nu bevinden, waarbij de aarde een gevangenisplaneet is. Geen leerschool of speeltuin, maar een prison planet. Dat betekent dat we allemaal zijn onderworpen aan allerlei controlemechanismes, die zijn verweven met de infrastructuur van de planeet zelf.

Saturnus is onderdeel van het controlesysteem en heeft als rol om het bewustzijn laag te houden. Ook de maan is onderdeel van dit controlesysteem en wordt gebruikt om de Schumann-resonantie te manipuleren. De Schumann-resonantie is niet een versterker van het menselijk bewustzijn, ondanks de populaire overtuigingen die daar momenteel over bestaan, maar heeft juist als doel om het menselijk bewustzijn te verlagen. Als het collectieve bewustzijn hoger wordt, verlaagt de Schumann-resonantie deze tot een bepaald niveau, om te voorkomen dat we vrij komen uit de Matrix.

De Schumann-resonantie wordt echter wel gedwongen om steeds hoger te gaan, dankzij het steeds hoger worden van het menselijk bewustzijn. Het heeft echter nog niet de de greep op menselijk bewustzijn bereikt. Het Zilveren Legioen probeert een manier te vinden om het menselijk bewustzijn los te koppelen van de Schumann-resonantie, zonder dat dit resulteert in onze dood, of zonder dat dit ons volledig krankzinnig maakt. Het systeem is volgens Tanaath namelijk in onze hersenen als extra controlesysteem ingebouwd, zodat áls we los zouden komen van de onderdrukking van ons bewustzijn, dit ervoor zou zorgen dat we óf gedood óf volledig gestoord zouden worden.

Magie

Het verschil tussen zwarte magie en witte magie

Magie is het beoefenen van rituele activiteiten om daarmee invloed uit te oefenen op gebeurtenissen, door het oproepen van externe en mystieke krachten van buiten het gewone menselijke domein. Men maakt daarbij gebruik van astrologie, numerologie, symbolen, mantra’s en occulte rituelen.

Bij zwarte magie maakt men gebruik van kwade krachten die gewoonlijk voor negatieve doeleinden worden aangewend. Zwarte magie wordt toegepast voor persoonlijk winstbejag, zoals het verkrijgen van meer macht, status en rijkdom en gaat altijd ten koste van een ander. Ook wordt zwarte magie gebruikt om anderen te doden, verwonden of te vernielen. De zwarte magie die de Cabal beoefent, vereist (mensen)offers.

Bij witte magie wordt gebruik gemaakt van dezelfde occulte aspecten als bij zwarte magie, maar heeft als doel om de situatie voor zichzelf of een ander te verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van een ander. Witte magie kan bijvoorbeeld ingezet worden om een ander te genezen of het weer te beïnvloeden ten tijden van droogte of langdurige regenval.

Binnen de Matrix is magie alleen beschikbaar voor de Cabal

Het systeem is zodanig ingesteld dat magie niet toegankelijk is en niet werkt voor het grote publiek, legt Tanaath uit. Dit mechanisme zorgt ervoor dat onze planeet niet magischer is dan het zou kunnen zijn. Om wél magie te kunnen uitoefenen moet men — om toegang te krijgen voorbij bepaalde polariteiten — dingen opofferen. Dat kunnen persoonlijke offers zijn, zoals je eigen bloed in een ritueel laten vloeien, of jezelf of een ander doden, iets dat Tanaath ten zeerste afraadt. Bepaalde slachtoffers leveren een grotere opbrengst op. Kinderen bijvoorbeeld en met name kinderen die veel pijn lijden. De Cabal brengt hun zwarte magie tot stand door het opofferen van grote aantallen kinderen (of jongeren), meestal na het ritueel martelen, om de maximale offeropbrengst te kunnen bereiken. Dit is waar Pizzagate of Pedogate werkelijk over gaat. Het heeft niet zozeer te maken met het bevredigen van perverse behoeftes, maar met het versterken van de zwarte magie die door de Cabal wordt beoefend.

Zwarte magie verliest zijn kracht

Het Zilveren Legioen kan niet met de Cabal’s zwarte magie concurreren omdat ze weigeren mensen te offeren. Wel proberen ze het systeem te ondermijnen vanuit het fundamentele niveau. Ze doen dit door de ‘brandstof’ te verwijderen en indien mogelijk fysiek kinderen en andere gevangenen te redden, als ze daarmee in contact komen. Het mechanisme waarmee de transactie van de magie wordt versterkt, wordt ook door hen aangevallen. Het Zilveren Legioen is erin geslaagd om ervoor te zorgen dat de offeringen die de Cabal doet, niet meer dezelfde opbrengst opleveren als voorheen. Naarmate de tijd voortschrijdt, krijgen ze steeds minder opbrengst.

Witte magie en de ‘Wet van de aantrekking’ worden steeds krachtiger

Tegelijkertijd wordt het voor mensen buiten de Cabal steeds gemakkelijker om witte magie te kunnen beoefenen, waarvoor geen opofferingen nodig zijn. Naarmate de lucht wordt geklaard, zal het steeds gemakkelijker worden.

Mensen die zich niet met magie bezig willen houden, zullen echter ook merken dat de ‘Wet van de aantrekking’ een merkbaar effect begint te krijgen. Het zal datgene opleveren wat je het sterkste gelooft of voelt, of datgene waar je het meest bang voor bent zal voor jou waarheid worden. Daarom waarschuwt Tanaath dat je heel voorzichtig moet zijn met waarin je je mentale energie steekt. Probeer te vermijden dat je investeert in angst, of doemdenken en andere zaken met een negatieve uitkomst, want er bestaat het risico dat je deze realiteit aantrekt.

Probeer daarom heel bewust je aandacht te richten op de hoogst mogelijke uitkomst voor ons allemaal. Zélfs als dingen heel slecht lijken te zijn, of als hopeloos worden gepresenteerd. Dat is de belangrijkste boodschap van Tanaath. Streef ernaar om je op een positief vooruitzicht te richten. Probeer je bewustzijn te richten op een positieve toekomst. Want positieve gedachten trekken volgens de ‘Wet van de aantrekking’, positieve resultaten aan.

De achterliggende agenda van de huidige angstcultuur

De Cabal heeft zwaar geïnvesteerd om je perceptie op de meest negatieve manier te beïnvloeden. Ze proberen je in de val van slecht nieuws te lokken, bijvoorbeeld door valse vlag aanslagen of allerlei crisissen. Verlies jezelf niet in negativiteit. Richt je aandacht niet primair op slecht nieuws en probeer je perceptie van de werkelijkheid niet te laten manipuleren door de media. Ze hebben erin geïnvesteerd ons te laten denken dat zaken veel erger zijn dan ze zijn, of dat de mensen die aan onze kant staan, kwaadaardig zijn. Geef je eigen hoopgevende gedachten en dromen op een bewuste manier vorm.

Richtlijn in de wirwar van nieuwsberichten

Tot slot voegt Tanaath toe dat het in je persoonlijke onderzoek naar de waarheid belangrijk is om je te realiseren dat dat iedereen een deel van de waarheid, maar niemand de hele waarheid in pacht heeft. Het is belangrijk om datgene dat werkt aan te houden en hetgeen niet werkt te verwerpen, zonder dat je de boodschapper zelf volledig afwijst.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Share.

About Author

2 reacties

  1. Lieve Ella*, 60 jaar geleden zei mijn vader, terwijl hij een Rizzla vloeipapier vulde met shagtabak: “De grens tussen witte en zwarte magie is zo dun als dit papier, jongen!”.

  2. Marie Anne on

    niet een positieve gedachte…
    maar warmte vanuit het hart bepaalt de toekomst
    Peace and love

    namaste