Al een paar decennia wacht de mensheid op een ‘event’, een gebeurtenis die zal plaatsvinden en die onze werkelijkheid (op een positieve manier) zal veranderen. In eerste instantie werd 2012 als belangrijk ijkpunt genomen omdat dat het jaar was dat de ‘Mayakalender’ afliep en bovendien ging het vissen tijdperk over in het aquarius tijdperk, iets dat veel zou veranderen. Het Aquarius tijdperk staat in het teken van liefde, eenheid, waarheid, bewustzijn en spiritualiteit. Er waren indertijd veel mensen die dachten dat de wereld zou vergaan. Zover is het echter niet gekomen.

Maar er is in de afgelopen vijf jaar steeds meer duidelijk geworden over de werkelijkheid waarin we ons bevinden en de werkelijkheid waar we naartoe hopen te gaan. Sommigen spreken over het verhogen van ons bewustzijn en, als onderdeel daarvan, het verhogen van onze frequentie of trilling. Anderen zeggen dat we van een driedimensionale, naar een vijfdimensionale realiteit gaan. Ook hierbij speelt een verhoging van de trilling of frequentie een rol omdat we daarmee worden afgestemd op een ‘ijlere’ en minder grofstoffelijke realiteit. Het heeft echter geen zin te wachten op een ‘event’ of gebeurtenis zonder dat wij daarin zelf een rol spelen omdat wij verandering vanuit onszelf tot stand kunnen brengen. Door ons eigen scheppend vermogen. Dit vermogen hangt samen met vergroting van ons bewustzijn over hoe onze werkelijkheid in elkaar zit en door het terug nemen van de autonomie over ons eigen leven en daarmee over onze eigen werkelijkheid.

Perpetuum mobile

Hoe dieper je graaft, hoe gecompliceerder het lijkt te worden omdat alles met elkaar is verbonden. Zo hebben we niet alleen te maken met onze eigen aarde, maar ook met ons eigen Melkwegstelstel en ons eigen Universum. Maar er zijn veel meer universa en wat binnen ons universum plaatsvindt, werkt door binnen andere universa. De structuur van ‘wat is’, is dat alles met elkaar is verbonden. Wie observeert, ziet het terug in de werking van ons lichaam en in de natuur. Bovendien heeft alles een oorzaak en een gevolg. De structuur van de natuur is een ‘perpetuum mobile’, een eeuwig doorgaande beweging.

Binnen onze driedimensionale realiteit is ons fysieke lijf tamelijk grofstoffelijk, maar het is ook verbonden met onze ijlere en hoogfrequentere lichamen. En via die andere lichamen kunnen we ons verbinden met andere bestaans- lagen of dimensies die bestaan op een hoger frequentieniveau. Het is zelfs zo dat je ziek kunt worden in één van de andere lichamen en dat dit zich vervolgens fysiek manifesteert in het driedimensionale lichaam. Door het hoogfrequentere lichaam te genezen, kunnen ook de fysieke klachten verdwijnen. Psychosomatische ziektes zijn hiervan een goed voorbeeld, maar ook klachten die ontstaan na geestelijke mishandeling, verwaarlozing, trauma’s of psychische ziektes. Onze omgeving, geest, gevoel en emoties hebben grote invloed op elkaar.

De Matrix

De film ‘The Matrix’ spreekt veel mensen enorm aan omdat hierin duidelijk is verbeeld dat het mogelijk is dat we in een –van buitenaf- geconstrueerde werkelijkheid bestaan. Het is in de film mogelijk om zowel buiten als binnen de matrix te zijn en werkelijkheden lopen in elkaar over of hebben invloed op elkaar. Ook wij weten niet precies of onze huidige werkelijkheid –door anderen- is gecreëerd en wordt beheerst. Wel gaan steeds meer mensen zien dat onze werkelijkheid erg wordt bepaald door de manier waarop wij er zelf naar kijken. En er zijn groepen mensen die deze kennis gebruiken om ‘te rotzooien’ in onze geest. Kennis van psychologie en neurologische processen wordt misbruikt om consumentisme te stimuleren en om wereldwijde moord- en roofzuchtige gebeurtenissen te accepteren als ware het normaal.

Perceptie van de werkelijkheid

Het idee dat er verschillende realiteiten binnen één driedimensionale realiteit kunnen bestaan, is gemakkelijk te begrijpen wanneer je denkt aan de manier waarop vijf verschillende leden van éénzelfde gezin hun jeugd hebben ervaren. Er zullen er een paar zijn die vinden een prima jeugd te hebben gehad, één noemt het een ‘rotjeugd’ en twee vinden dat ze veel te veel zijn verwaarloosd. De manier waarop de leden van het gezin hun jeugd hebben ervaren, hoe ze naar de gebeurtenissen kijken en in hoeverre ze zèlf de capaciteit hadden er invloed op uit te oefenen, zal bijdragen aan het verschil in perceptie van een ogenschijnlijk zelfde jeugd. Ook binnen een huwelijk hebben individuen verschillende realiteiten.

Wanneer we nog dieper het ‘konijnenhol’ induiken, wordt ‘de werkelijkheid’ nog gecompliceerder. Niet alleen hebben we te maken met verschillende frequenties, dimensies en multiversa, ook kunnen er verschillende tijdslijnen bestaan. Hoe ons leven wordt en op dit moment al is vormgegeven, heeft te maken met keuze die wij maken ten aanzien wat wij (of de Bron) willen ervaren én met ‘De universele Wet van Oorzaak en Gevolg.

De Wet van Oorzaak en Gevolg

De wet van Oorzaak en Gevolg heeft niet zozeer te maken met dingen alswel met gebeurtenissen. Iedere gedachte die we denken, iedere handeling die we verrichten (individueel of collectief), heeft een direct of indirect effect op de gebeurtenissen die deel uitmaken van de keten van oorzaak en gevolg. Alles gedraagt zich als in een ecosysteem, onderling verbonden en vlekkeloos werkend naar gelang de variabelen die de keten van gebeurtenissen beïnvloeden.

Uit ‘Het licht zal je bevrijden’ van Norma Milanovich & Shirley McCune

Met al die universa, is het onwaarschijnlijk dat wij de enige levensvorm zijn. Met de (herkregen) kennis van nu, is het bijna lachwekkend als ‘wetenschappers’ beweren dat er geen andere levensvormen bestaan. Dat leven op Mars onmogelijk is. Waarom zouden we alleen zoeken naar driedimensionale levensvormen? De levensvormen die van invloed zijn op onze huidige realiteit kunnen zich net zo goed bevinden in een andere dimensie met een hogere of lagere frequentie en daarom niet zichtbaar voor ons, niettemin wel bestaand. Het is overigens een mythe dat alle wezens in hogere dimensies per definitie goed van intentie zijn…

De mensheid als bio-industrie

Veel mensen zijn inmiddels overtuigd van het idee dat onze driedimensionale realiteit is opgetuigd door buitenaardse entiteiten met als doel het weghalen van onze scheppingskracht en het gebruiken van ‘loosh’ (een energie die vrijkomt door lagere emoties als angst, haat, afgunst en negativiteit) als voeding. Op deze manier zouden wij onderdeel zijn van een buitenaards bio-industriesysteem dat door middel van reïncarnatie (de ‘tunnel van licht’ na de dood zou een valkuil zijn om ons steeds opnieuw te hergebruiken) duizenden jaren in stand is gehouden met als doel om hen te voeden.

Los van hoe wij onze realiteit ervaren, bovenstaand gegeven is een sterke motivatie om beslist geen voeding te willen zijn voor zulke wezens. Waarin je ook gelooft en hoe diep je ook in het konijnenhol wilt en durft te duiken, dat onze ‘gedachten krachten zijn’, is evident. Onbewust creëren we (door gedachten) negatieve omstandigheden voor onszelf, maar wie deze kracht bewust en wezenlijk begint te begrijpen, heeft een belangrijk ‘wapen’ in handen dat ten goede én ten kwade kan worden aangewend. En dat het ten kwade kan worden gebruikt, zien we in de praktijk terug bij neuromarketing. Maar deze kracht kan gelukkig ook ten goede worden gebruikt…

De kracht van taal en beelden

Taal en beelden zijn belangrijke handvatten waarmee jouw werkelijkheid kan worden vormgegeven. Beelden kun je gebruiken in visualisaties zoals in deel 1 van deze serie al is aangegeven. Maar beelden worden ook gebruikt in logo’s, reclame, propaganda en ‘nieuws’ omdat al lang bekend is dat onze geest heel gevoelig is voor beelden en daarmee zeer efficiënt kan worden beïnvloed. Ook hier kan het weer ten goede en ten kwade worden aangewend. Bewustwording van de ‘technieken’ die al decennia door kwaadaardige lui op ons worden toegepast, zorgt ervoor dat je er minder gemakkelijk aan wordt blootgesteld en je kunt er dan ook bewust voor kiezen om je geest er minder of niet aan bloot te stellen. Door deze bewustwording pak je een stukje autonomie terug van je eigen geest, een goede, eerste stap.

Positieve en negatieve affirmaties

Taal kun je gebruiken voor affirmaties. Het uitspreken van (positieve) zaken die jij werkelijkheid wilt laten worden. Zorg er ook hier voor dat je in de tegenwoordige tijd spreekt en dat je werkelijk gelooft wat je zegt. Wanneer je zegt; “het is rotweer”, creëer je rotweer voor jezelf. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Het is afhankelijk van perceptie. Regen kan heel fijn zijn als je er positief tegenover staat. Regen spoelt schoon, lest de dorst en voedt de natuur. Het is belangrijk heel bewust te letten op de manier waaróp je de dingen formuleert, omdat gedachten en woorden zowel positief als negatief kunnen creëren.

Wat is geluk voor jou?
We hebben geleerd om woorden te koppelen aan zowel postitieve als negatieve zaken. Het woord ‘chocolade’ zorgt ervoor in onze geest dat we chololade voor ons zien (je visualiseert automatisch) en de smaakpapillen reageren op het beeld in je hoofd. Je wéét of je chocolade lekker vindt of niet. Woorden hebben veel kracht en je kunt daarvan gebruik maken. Benoem het woord ‘geluk’ en zie wat het voor jou betekent als je gelukkig bent. Vóel dat geluk. Je maakt zo een mentale foto van het woord ‘geluk’ en iedere keer als je aan het woord denkt, kun je het voelen.

Levensbevredigend

Wij leven in een driedimensionale wereld die reageert op de manier waarop wij ermee om gaan. Als wij liefde- en achteloos om gaan met onze flora en fauna, krijgen we te maken met een liefdeloze planeet, gekenmerkt door het uitsterven van allerlei diersoorten en planten. Dieren en planten staan vanuit zichzelf altijd open voor liefde en aandacht. Een dier (dat nog niet eerder een trauma heeft opgelopen door een mens) dat aandacht en liefde krijgt, zal het altijd meervoudig terug geven. Dat is de natuur. Hetzelfde geldt voor planten. Geef water, voedsel, aandacht en liefde en de planten geven ruimhartig bloemen en vruchten terug. Liefdeloosheid creëert dood. Liefde creëert leven. Het is zeer (levens)bevredigend wanneer we als individu, maar zeker ook als collectief, goed om gaan met onze planetaire flora en fauna.

Communiceren met dieren en planten

Dieren en planten reageren zeer goed op beelden én op (mensen)taal. Ze vóelen wat je wilt zeggen. De taal of het beeld wordt door dier of plant omgezet in het gevoel dat gepaard gaat met het beeld of de taal. Het is interessant om daarmee te experimenteren. Ik had onlangs last van een mierenplaag in de tuin en als gevolg daarvan met een luizenplaag omdat mieren luizen gebruiken voor hun voeding. Ze ‘melken’ de luizen vanwege een zoete vloeistof waar mieren gek op zijn. Omdat de mierenpopulatie zo was gegroeid dat de tuintegels er zwart van zagen, heb ik ze verteld dat ze beter konden vertrekken omdat de groep te groot was geworden en ik gedwongen zou zijn de oorlog aan hen te verklaren en nare methodes te gaan gebruiken. Ik verwachtte er niet veel van en ging verder met mijn bezigheden. De volgende ochtend wilde ik aan de slag gaan met kokend water en afwasmiddel, maar de hele mierenpopulatie bleek verdwenen. Ik heb ze niet meer terug gezien, op een enkeling na.

Actief gebruik maken van je scheppingskracht

Wanneer je actief en creatief gebruik wilt maken van je scheppingskracht, besef je dan als eerste dat je bij alles je autonomie vasthoudt. Geef het niet weg aan anderen zoals wetenschappers, autoriteiten, politici, je ‘baas’, de medische wereld, vrienden of familieleden. Jij bent als enige de verantwoordelijke en de baas over jouw eigen leven. Zorg dat je goed verbonden bent met jezelf en met de aarde en de natuur. Niet-natuur verwijdert je van je scheppingskracht. Houd je energie goed gecentreerd, geaard en beschermd in jezelf. Deze drie oefeningen kunnen daarbij helpen. Herhaal ze regelmatig.

Centreren:

Ga op een rustige plek zitten met rechte rug, sluit je ogen en haal een paar minuten bewust en rustig adem en visualiseer dat jouw lijf uit allemaal verticale plakjes bestaat met een rode stip ter hoogte van het borstbeen. Het kan zijn dat er één of twee van plakjes kriskras door de kamer zweven, pak die dan op en zorg dat ze allemaal op elkaar liggen met de rode stip op dezefde hoogte. Klik de onderdelen stevig vast ter hoogte van je borstbeen tot je een lichaam hebt dat goed is gecentreerd en daarmee minder kwetsbaar is  voor de ‘Waan van de Dag’.

Aarden:

Ga op een stoel zitten met rechte rug en je voeten stevig op de grond, sluit je ogen en haal een paar minuten bewust en rustig adem. Visualiseer dat er een stevige wortel vanuit je stuitje in de aarde zakt. Laat deze zo diep mogelijk zakken en verbind je met onze (planeet) Aarde. Laat ook vanuit je beiden voeten wortels schieten. Je bent nu stevig geaard en verbonden met de aarde.

Bescherming:

Ga op een rustige plek zitten met rechte rug, sluit je ogen en haal een paar minuten bewust en rustig adem en visualiseer een mooi helder licht om jezef heen. Laat dit licht zich als een ei om je heen vormen. Jij zit in het ei, dat je van boven, opzij en van onder omsluit. Het is een ruim ei waarin je comfortabel kunt zitten. Visualiseer nu dat er van boven ‘gouden’ regen over het ei stroomt. Dit energetische ei beschermt jouw eigen energie en voorkomt dat andere energie bij jou naar binnen dringt. Het ei laat wel positieve energie van anderen toe.

Probeer als het mogelijk is, regelmatig (buiten) op blote voeten te lopen. Hiermee verbind je je energie met de energie van de planeet. En spreek of voel tijdens het douchen de intentie uit om niet alleen je driedimensionale lichaam, maar ook de andere lichamen die daarmee zijn verbonden, ‘schoon’ te maken.

Tips:

  • Op Facebook is er een besloten groep die ‘Universele energie. Creëer je eigen leven’ heet. Deze groep wordt geleid door Missty en er worden praktische handvatten gegeven in die behulpzaam kunnen zijn bij het creëren van je eigen leven door middel van je eigen scheppingskracht. Missty is ervaren en goed bekend met onze scheppingskracht en staat ervoor open mensen via de groep daarbij te helpen.
  • Boek ‘Het licht zal je bevrijden’ van Norma Milanovich & Shirley McCune is de ‘bijbel’ voor een ieder die meer autonomie over zijn/haar eigen scheppingskracht wil verkrijgen.
  • Boek: ‘Leren luisteren naar dieren (met intuïtieve communicatie)’ van Marta Williams.Praktisch boek met veel oefeningen om te leren communiceren met al wat leeft.

Dit is het tweede deel van een serie over de scheppingskracht van de mens. Deel een is hier te lezen.

Cassandra de Wit | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

1 reactie