De mens is een scheppend wezen. We kunnen onze creatieve vermogens gebruiken om de wereld te creëren zoals die we graag willen hebben. De Matrix die de mensheid onderdrukt is er vooral op gericht om ons weg te houden, of af te leiden van deze creatiekrachten. Onze scheppende kracht is dé manier om uit deze Matrix te komen en daarom is het belangrijk om deze weer aan te boren.

Martijn van Staveren zegt hierover: “Het matrix energieveld is onder controle gekomen van andere krachten. Die krachten zijn in staat om het volledige beeld van wat onze werkelijkheid is, volledig te controleren en domineren. En toch zit er iets heel belangrijks in de mens, want zij heeft het vermogen om vanuit de eigen perceptie, vanuit de eigen kracht daar iets in aan te passen.” Volgens hem ligt de sleutel van deze creatiekracht verscholen in de menselijke emoties: “Een van de grootste krachten om hier uit te komen is om in emoties de vrije toegang te hebben. Bijna niemand op aarde is helemaal emotioneel vrij. De agenda die wordt uitgerold, is gericht op de onderdrukking van de emoties.”

Ook Teal Swan zegt in dit interview (video) dat het cruciaal is om emoties niet weg te stoppen: “Mijn advies aan mensen is om hun emoties te omarmen. De reden waarom iemand geen actie onderneemt vanuit angst, is omdat ze niet de capaciteit hebben om ruimte te bieden aan de angst. Dat gebeurt als je opgroeit in een samenleving die je niet toestaat om emoties te voelen. (…) Wanneer we weer in staat zijn om te voelen en merken dat het ons niet vernietigt, kunnen we daadwerkelijk actie ondernemen, ondanks dat we angst voelen.”

Mensen stoppen angst liever weg. Vaak werkt het verlammend, maar dat hoeft niet zo te zijn. Je kunt angst voelen, maar toch datgene doen waarvan jij diep van binnen weet dat het belangrijk is om te doen. Dan krijgen we weer het vermogen terug om moedig te zijn. Ook boosheid is een emotie die we vaak onderdrukken of waaraan we een negatief oordeel verbinden. Als we deze negatieve betekenis loslaten en de boosheid er gewoon laten zijn, kunnen we deze als katalysator gebruiken om iets nieuws te scheppen. Zie ook de 8 praktische tips om scheppend te creëren onderaan het artikel.

De media en zeker ook de alternatieve media, doen er alles aan om een zo negatief mogelijk wereldbeeld te schetsen, zodanig dat het verlammende gevoelens van angst op roept. Martijn van Staveren zegt daarover: “Wees je bewust van je wereldbeeld, want dit bepaalt welke emoties je hebt. Als je in doemscenario’s denkt — en het is al een pittig doemscenario waarin we verkeren — maar beseft dat er een kracht in je zit om dat om te draaien, durf je emoties weer te beleven. Dit is de basis van spirituele bewustwording. Binnen de emoties ligt de grootste sleutel.”

Niet alleen het vrij laten stromen van emoties en deze te omarmen, maar ook het herclaimen van je eigen autonomie is belangrijk. Je kunt dan vrijuit spreken en dan laat je je niet tegenhouden door de krachten die je binnen de Matrix proberen te houden. Je hoeft ook niet akkoord te gaan met de keuzes die de Matrix je aanreikt. Er is altijd minimaal een derde keuze om iets niet te doen, of een vierde keuze om je eigen realiteit te creëren. Op dat moment tonen we onze eigen autoriteit.

Het terug claimen van onze autoriteit is dan ook cruciaal om onze creatiekracht aan te boren. Veel te vaak hebben we onze kracht weggegeven aan een autoriteit buiten onszelf: een god, een religie, de overheid, een goeroe, een dogma, noem maar op. We moeten herontdekken dat er geen grotere kracht is, dan de kracht in onszelf. We zijn echter dusdanig geprogrammeerd dat we denken geen scheppingskracht te bezitten en dus afhankelijk moeten blijven van ‘leiders’, hoeders of zelfs van het oordeel van god. Daarom is het belangrijk om alle programma’s zoals religie, inclusief New Age, en alle andere vormen van beperkend denken los te laten, om zo ons ware potentieel van scheppingskracht aan te boren.

Zijn de mysterieuze bouwwerken uit een ver verleden, die over de hele wereld verspreid zijn, niet simpelweg te verklaren vanuit de aanname dat onze voorouders over krachten beschikten die wij later zijn ‘kwijt’ geraakt?

Nu droomt iedereen er natuurlijk van om goddelijke krachten te bezitten, om daarmee jezelf of anderen te genezen, objecten te verplaatsen of teleporteren, of om alles wat je wenst te kunnen materialiseren. Volgens sommigen heeft de mens deze creatiekrachten ooit gekend, maar zijn we door de val van de mens dit vermogen (tijdelijk) kwijt geraakt. Hopelijk gaan we deze oerkrachten ooit allemaal weer herontdekken en benutten, maar tot die tijd kunnen we aan de slag met een aantal laagdrempelige praktische tips waarmee we weer kleine wonderen in ons leven kunnen terugbrengen.

8 praktische tips om scheppend te creëren

1.  Gebruik je verbeeldingskracht

Wanneer je je verbeelding (fantasie) gebruikt moet je je aandacht richten op wat je wel wilt, in plaats van wat je niet wilt. Focus op een goede gezondheid, niet op “niet ziek willen zijn”. Focus op rijkdom en overvloed, niet op “niet in de schulden willen zitten”. Je creëert het plaatje in je hoofd van datgene wat je wilt en fantaseert dan dat het al zo ís. In je verbeelding bevind je je in het hier en nu, maar wel in de nieuwe gewenste situatie.

Het is aan te raden om op een paar momenten op de dag even een moment voor jezelf te nemen, waarbij je net doet alsof de gewenste situatie er al is. Het maakt niet uit wat die wenssituatie inhoudt. Het is belangrijk om daarbij eerst te ontspannen. Ga in een ontspannen houding zitten (en nee dat hoeft écht geen lotushouding te zijn, maar kan ook liggend of zittend op een stoel) en focus de eerste paar minuten op je ademhaling om rustig te worden. Doe je ogen dicht ga eerst met je aandacht naar je hoofd en dan naar je hart. Vervolgens stel je je voor welke situatie je graag wilt creëren.

Je bedenkt in detail hoe de situatie is die je van plan bent om te materialiseren in je fysieke wereld. De beelden moeten zo nauwkeurig mogelijk zijn, met zoveel mogelijke details. Maar het hoeft niet alleen een visuele verbeelding te zijn. Je kunt je ook een voorstelling maken hoe je je in die situatie voelt, hoe deze klinkt of ruikt. Hoe meer zintuigen je erbij betrekt hoe krachtiger de verbeeldingskracht is. Maar het belangrijkste is dat je je voorstelt dat de situatie al zo is.

2.  Fantaseer er op los  

Fantasie wordt ten onrechte gezien als een waardeloze vorm van wegdromen. Maar elke creatie, of het nu muziek is, een schilderij, een boek of de architectuur van een gebouw, begint met de creatie in je brein. Een architect die een bepaald gebouw ontwerpt, maakt eerst een voorstelling in zijn hoofd van dat gebouw. Het hele ontwerp, tot en met het moment dat het gebouwd en dus gematerialiseerd wordt, begint bij zijn of haar verbeeldingskracht.

Verbeeldingskracht is het gewenste resultaat omzetten in mentale beelden. Het is het visualiseren van de ideale werkelijkheid alsof het al bestaat in het huidige moment. Deze gefantaseerde werkelijkheid is het allerbelangrijkste aspect in de creatie van deze werkelijkheid. Albert Einstein zei daarover: “Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis, kennis is beperkt tot alles wat we nu weten en begrijpen, terwijl verbeelding de hele wereld omarmt en alles wat er ooit zal zijn om te begrijpen en te weten”. Logica brengt je van A naar B. Voorstellingsvermogen brengt je overal. Het is een voorbeeld van de toekomst.”

3.  Maak een moodboard  

Als je moeite hebt om te visualiseren kun je een moodboard maken, een collage van beelden van datgene je wil bereiken. Stel je wil een nieuwe, betere woning. Verzamel dan beelden hoe die woning eruit ziet en aan welke eisen deze moet voldoen. Dit kunnen ook foto’s zijn van details, bijvoorbeeld een bepaald uitzicht, een bepaalde wijk, een detail van een tuin, of een vaas met bloemen die bij jou een bepaald gevoel oproept van de gewenste sfeer. Bekijk de beelden en sla ze in je geheugen op. Stel je dan voor dat jij in die omgeving woont, hoe je je op die plek voelt, hoe het klinkt, ruikt en eruit ziet. Visualiseer dat je door de straat van de gewenste buurt loopt en de voordeur van je droomhuis opendoet. Hoe voel je je als je je nieuwe huis binnenstapt? Fantaseer dat je door je huis loopt en je verwondert dat dit nu je nieuwe stek is.

4.  Fake it untill you make it

Niet alleen de verbeelding, maar ook de keuzes die je maakt en acties die je onderneemt, zijn bepalend voor hetgeen zich zal manifesteren. Ook al begint creatie in de geest, we moeten er wel naar handelen. Ook dan geldt dat hoe meer je leeft naar die gewenste situatie, hoe waarschijnlijker die zich manifesteert. Het net doen alsof lijkt kinderspel, maar het werkt door tot in de diepere lagen van je zijn. Je boort daarmee ook kwaliteiten binnen jezelf aan, die je nog niet van jezelf kent.

Een mooi voorbeeld van ‘fake it untill you make it’ is de documentaire Kumaré. Een jonge filmmaker besluit om zich voor te doen als nep-goeroe om zo een sekte volgelingen om zich heen te verzamelen als onderdeel van een experiment. Om zijn rol van nep-goeroe overtuigend neer te zetten, moet hij volledig in de huid van een echte goeroe kruipen. Zowel in zijn levensstijl als in de antwoorden op vragen van zijn volgelingen moet hij net doen alsof hij een echte goeroe is.

Wat hij zich vooraf echter niet realiseerde, is dat door net te doen alsof hij een échte yogi was, hij zich steeds beter ging voelen. Door zich te gedragen als goeroe, werd hij een beter persoon en kwam in contact met zijn hogere zelf. In de grootste leugen die hij verkondigde, ervoer hij de belangrijkste waarheid: “De goeroe zit in jezelf!”

5.  Schrijf een brief aan jezelf

Jaren geleden wilde ik dolgraag een bepaalde baan hebben. Ik was al op sollicitatiegesprek geweest en wist dat ik kans maakte. Het duurde echter (in mijn beleving) tergend langzaam voordat ik uitsluitsel kreeg of ik, of één van de andere kandidaten de baan kreeg. Ik heb toen een fictieve brief geschreven naar de vrouw van het recruitementbureau (die ik nooit zou verzenden), om haar te bedanken dat ze me geholpen had om de baan te krijgen. Dat ik dolblij was dat ik was aangenomen en super veel zin had om over twee weken bij het nieuwe bedrijf te beginnen. Ik schreef de brief vanuit de toekomst in de veronderstelling dat ik de baan al had gekregen en men tevens akkoord was met mijn salariseisen. Twee dagen later kreeg ik het verlossende mailtje van het recruitementbureau: men had voor mij gekozen én ik kreeg het gewenste salaris.

Je kunt ook een brief aan jezelf sturen. De afzender kan een anoniem persoon zijn, een organisatie of dierbaar persoon, het kan iedereen zijn, want jij fantaseert en bepaalt. In die brief schrijf je (vanuit de afzender) dat je de situatie hebt behaald. Je feliciteert jezelf met het behaalde resultaat. De brief is geschreven vanuit de toekomstige situatie zoals jij die wenst. Het is extra krachtig om die brief vervolgens op de post te doen, om deze vervolgens weer op je deurmat of in je brievenbus te ontvangen. Voel maar in jezelf wat voor effect dat heeft!

6.  Maak een onvermurwbaar besluit

Een vriendin had enorme schulden en had de volgende dag een afspraak met de curator. Ze zou alles kwijtraken en het opeisen van de schuld zou het einde van haar bedrijf betekenen. De schuld was niet eens door haarzelf ontstaan, maar door een geniepige deal van haar ex die bepaalde zaken op haar naam had aangeschaft. Ze was een spiritueel én religieus persoon en ging bidden.

Nou is het bidden tot een hogere kracht buiten jezelf in feite het tegenovergestelde van datgene ik in dit artikel wil overdragen, maar later vertelde ze me dat ze bepaalde dingen opeist en daarmee dus haar autoriteit claimt. Ze neemt als het ware een innerlijk besluit dat ze niet akkoord gaat met hetgeen dreigt te gebeuren. Het was een onverbiddelijk besluit in haarzelf dat de schuld op wat voor manier dan ook moest worden kwijtgescholden, al wist ze op dat moment nog niet hóe ze het gevaar van faillissement kon afwenden.

De dingen kregen de volgende dag een miraculeuze wending. Met lood in haar schoenen ging ze naar haar zaak om daar de curator te ontmoeten. Ze wachtte de hele ochtend, maar hij kwam niet opdagen. De volgende dag belde ze zijn kantoor. Ze zou teruggebeld worden. Twee weken later bleek men haar dossier ‘kwijt’ te zijn. Een aantal weken later besloot men de zaak te seponeren.

Vanuit haar ratio en fysieke invloedssfeer had ze dit nooit kunnen bereiken. Door haar innerlijke creatiekracht aan te boren en zich niet te bekommeren over hoe het probleem opgelost moest worden, ontstond er de ruimte dat er een ‘toevallige’ samenloop van omstandigheden het probleem zou oplossen.

7.  Boosheid als katalysator van positieve veranderingen

Ikzelf bevond me op een bepaald moment in mijn leven in een rotsituatie. Ik werkte voor een onzekere man die psychologische spelletjes met me speelde, was overspannen en woonde in een piepklein en krakkemikkig appartement. De muren waren van peperkoek en ik kon precies horen wat mijn buren uitspookten. Ik was er getuige van dat mijn buurman zijn vrouw vreselijk mishandelde en werd bedreigd, omdat ik de politie erbij had gehaald. De buurman was erg agressief en het was zeer angstaanjagend. Bovendien ik zat in een financieel onzekere situatie zonder vast inkomen.

Op een dag keek ik in de spiegel en zag een doodmoe en ongelukkig mens. Ik werd toen ontzettend boos. “Zo wilde ik niet leven! Hier nam ik geen genoegen mee!” Er moest wat veranderen en wel nu! Ik schreeuwde: “Genoeg!!!”, stampte met mijn voeten op de grond en klapte van boosheid in mijn handen. Het was genoeg geweest! “Afgelopen! Uit!”

Ik besloot dat vanaf dat moment dat drie dingen radicaal moesten veranderen en ik meende het met heel mijn ziel en zaligheid. Binnen nu en drie maanden zou ik: 1. een nieuwe baan krijgen; 2. een beter salaris; 3. een betere woning in een veilige buurt. En als me dat niet zou lukken zou ik terug gaan naar Nederland. Het was een onverbiddelijk besluit en ik was niet meer bereid tot concessies. Dit waren de drie eisen en voor minder deed ik het niet.

Uiteraard ondernam ik ook actie om deze doelstellingen te behalen. Zo had ik een paar sollicitaties lopen. Binnen een maand kreeg ik de droombaan waar ik altijd op had gehoopt.

Ik kreeg een veel beter salaris, zo’n anderhalf keer zoveel dan wat ik tot dan toe gekregen had. Daardoor kon ik verhuizen naar een betere buurt. Binnen twee maanden vond ik een fantastisch appartement in een hele fijne, groene buurt. Dat ik in aanmerking kwam voor dat appartement was eigenlijk best wonderlijk. Mooie woningen waren in de stad waar ik woonde erg schaars en je moest over veel geld beschikken en voldoen aan allerlei eisen van makelaars, iets dat destijds voor mij niet mogelijk was, omdat ik uit het buitenland kwam en niet de vereiste referenties had.

Ik liet me echter niet ontmoedigen en koos heel bewust voor de buurt waar ik wilde wonen. Ik ging er rondwandelen om me voor te stellen dat ik er al woonde. Ik prikte briefjes op de bomen dat ik een leuke woning zocht. Binnen een week werd ik gebeld door een familie die een deel van hun huis — waar voorheen hun dochter met haar gezin had gewoond — wilde verhuren, maar wel een betrouwbaar iemand zochten. Blijkbaar riep het briefje op de boom het juiste gevoel bij hen op en ik mocht het appartement huren.

8.  Hoe is niet belangrijk

Vanuit je eigen ratio kun je niet bedenken dat de zaken op deze wonderlijk manier tot stand kunnen komen. Bedenken hoe het moet verlopen is dan ook niet belangrijk. Daar zorgt de kosmos wel voor, het is belangrijk wat je wil dat er gebeurt. Wel is het belangrijk dat je actie onderneemt. Deze acties hoeven niet per definitie tot de oplossing te leiden. Maar door er mee bezig te zijn zet je iets in beweging. De oplossing zelf komt vaak vanuit een heel andere hoek.

Tot slot is het belangrijk om niet meteen ontmoedigd te raken als het niet meteen lukt. Raak niet gefrustreerd als je gedachten afdwalen tijdens het creatieve visualisatie proces of als dingen niet meteen materialiseren. Zie het als een nieuwe vaardigheid die je onder de knie moet krijgen, zoals bijvoorbeeld pianospelen. Ook al ligt het vermogen om een muziekinstrument te spelen verscholen in elk mens, heb je deze vaardigheid niet meteen onder de knie. Het vraagt oefening, herhaling en toewijding.

Het belangrijkste is dat je erin gelooft dat het werkt en er 100% voor gaat!

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Share.

About Author

11 reacties

 1. riet wentink on

  Ik vind het een prima artikel en volg Martijn van Staveren al een paar jaar. Het heeft veel
  bij mij innerlijk in beweging gezet. Ik heb een aantal mensen losgelaten die nog met de oude
  energie te maken hebben en begeef me steeds meer richting de nieuwe energie.
  Zelf schep ik door middel van tekenen en muziek creeren op dit moment, maar dat kan zich zo
  maar in een andere vorm gieten en zo is het leven voor mij een avontuur geworden waarin alle
  mogelijkheden zich aan kunnen dienen.

 2. Fuck de matrix en wees jezelf mensen!!en schaf je zelf een Sniper aan,voor ze zijn uitverkocht, wel even een brevet halen he!!

 3. Oeps, het ging fout.
  Ik wil alleen bericht ontvangen van nieuwe artikelen.
  M.vr.gr. Sonja Puts-Stevens

 4. Nico Van Damme on

  Ik heb zo’n goeie 20 jaar geleden gebruik gemaakt van affirmaties en dat lijkt een beetje op de techniek die hier wordt beschreven. Elke dag schreef ik 25 maal de zin wat ik zogezegd bereikt had. Je mag dus niet schrijven dat je het zult bereiken want dan schuif je het voor je uit en komt het nooit. Het resultaat is fantastisch. Ik schreef dat ik heel gelukkig getrouwd was met mijn huidige vrouw. Ik ben intussen 20 jaar heel gelukkig getrouwd.

 5. Hartelijk dank Ella voor dit uitstekende artikel, ik wil daar nog een gesprek met Lenny Kuhr aan toevoegen.

  https://youtu.be/–qQtX9vz9U

  Zondag luisterde ik naar een live openlucht concert in Bredevoort, daar werd het lied Als je niet luistert naar je ziel….. ten gehore gebracht, ik miste daar iets in, even gegoogled en kwam uit bij Lenny Kuhr, hier haar versie.

  https://youtu.be/HoxaqiFtVGM