NOS door rechter op vingers getikt vanwege misleidende berichten over Baybasin

0

Nederland houdt al 18 jaar onterecht een politieke gevangene vast, op basis van door Justitie opzettelijk vervalst bewijsmateriaal. Het gaat om de zakenman Hüseyin Baybasin. Voor mensen die nog geloven in de rechtsstaat Nederland is dat nauwelijks te bevatten. In een rechtstaat zou bovendien de pers een controlerende functie hebben, die juist dergelijke misstanden breed zou moeten aankaarten. In werkelijkheid speelt de gecontroleerde pers, zoals de NOS, een actieve rol in het verhullen van de misstanden die door het Ministerie van Justitie zijn gepleegd, en in het bijzonder in de Baybasin-zaak. De NOS is niet alleen nalatig geweest in de berichtgeving over de opzettelijke vervalsingen door Justitie, maar heeft ook de beeldvorming van Baybasin negatief beïnvloed door valse claims naar voren te brengen.

De rechtbank Midden-Nederland heeft echter de NOS voor de valse claims op z’n vingers getikt en zij moeten nu twee berichten over de Koerd Hüseyin Baybasin rectificeren. In de berichten wordt een verband gelegd tussen Baybasin en een verdachte van een liquidatie in Turkije in december 2014. De NOS moet de rectificatie van de rechter twee weken lang in een pop-up op nos.nl zichtbaar maken.

Baybasin zit al sinds maart 1998 vast en is na 4 jaar voorarrest in 2002 voor levenslang veroordeeld vanwege vermeende drugsmokkel en het opdracht geven tot moord. Zijn veroordeling is gebaseerd op vals bewijsmateriaal, met name verknipte telefoontaps, waarbij verschillende audiofragmenten aan elkaar geplakt zijn.

Het audiofragment waarop hij uiteindelijk met name is veroordeeld is Baybasin’s uitspraak: “Make him call”, wat in het Engels betekent “Laat hem bellen”. Door het Nederlandse NFI (Nederlands Forensisch Instituut) is dit echter weergegeven als “Make him cold” en vervolgens als “Maak hem koud” naar het Nederlands vertaald. Maar de uitdrukking “Make him cold” bestaat helemaal niet in het Engels, de uitdrukking “Make him call” wel.

De reikwijdte van het gefabriceerde en vervalste bewijs om hem veroordeeld te krijgen is onderzocht en uiteengezet in het boek “Verknipt Bewijs” van Ton Derksen. Ondanks dat er al in april 2011 een herzieningsverzoek bij het hof is ingediend, doet Justitie er alles aan om de behandeling van de zaak zo lang mogelijk uit te stellen. Dat is extra schrijnend omdat er op basis van de bevindingen in Ton Derksen’s boek overduidelijk blijkt dat Baybasin niet schuldig is.

Zodra men de ware motivatie van Baybasin’s gevangenschap onderzoekt duikt onmiddellijk de naam Demmink op. De Koerdische Baybasin was voor zijn arrestatie een succesvolle zakenman en tegenstander van het Turkse regime en Turkije wilde van hem verlost worden. Omdat Turkije bewijsmateriaal en getuigenverklaringen had van verkrachtte tienerjongens die bereid waren om tegen Demmink te getuigen, hebben ze de Nederlandse Justitie gechanteerd. Ze eisten dat Nederland Baybasin gevangen zou zetten, omdat ze anders het bewijsmateriaal van de pedofilie beschuldigingen tegen Demmink zouden vrijgeven.

Naast Ton Derksen, schreef ook Rein Gerritsen een boek over de Baybasin zaak. Gerritsen voorspelt dat zodra de Baybasin rechtszaak heropend zal worden, het OM en het NFI de deuren moeten sluiten. Hij voorspelt ook dat het kabinet Rutte zal vallen en er veel koppen zullen rollen. Hij meent namelijk dat het aantoonbaar is dat de Baybasinzaak geen incidentele justitiële dwaling is geweest, maar een duidelijk systematisch patroon van cover-ups en opzettelijke incompetentie door het justitieapparaat.

Dat die koppen op korte termijn gaan rollen betwijfel ik echter ten zeerste. De politieke kliek zit tot in hun nek in schimmige praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. De grootschalige betrokkenheid van bekende politici bij pedonetwerken zal voor velen een schok zijn, zodra deze zaken écht aan het licht komen. Tot die tijd zullen ze er alles aan doen om de deksel op de doofpot stevig dicht te houden. Dat die deksel hoogstwaarschijnlijk aan gruzelementen wordt geslagen met de heropening van de Baybasinzaak, is de reden dat zijn vrijlating steeds maar weer wordt getraineerd.

En als ervaren perceptie-managers hebben de NOS ondertussen Baybasin onterecht in een kwaad daglicht proberen te stellen. De rechter oordeelde dat de NOS in de gepubliceerde claims onzorgvuldig te werk is gegaan en dat Baybasin hier schade door heeft ondervonden. Het oordeel luidt dat “De bescherming van de eer en goede naam van Baybasin” hier zwaarder weegt dan het recht van de NOS de berichten te publiceren. De NOS moet een van de twee berichten helemaal verwijderen en het tweede gedeeltelijk. Volgens het vonnis heeft Baybasin eventueel recht op een schadevergoeding.

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff zegt het vonnis van de rechtbank uit te gaan voeren en het bericht rectificeren. Hij is wel verbaasd over de volgens hem buitenproportionele eis dat er twee weken lang een pop-up op nos.nl moet verschijnen met de vereiste rectificatie. De NOS beraadt zich om die reden of ze in hoger beroep gaan. Wellicht heeft men bij de NOS vertrouwen dat er nog wat ‘vriendjes’ bij Justitie zitten die het net als in de Baybasinzaak niet zo nauw nemen met ‘zorgvuldig handelen‘ en denken misschien daarom dat een hoger beroep voor hen tot een gunstiger vonnis kan leiden.

Maar wellicht is de recente uitspraak juist een teken dat het tij aan het keren is. Steeds meer lezers wenden zich tot de alternatieve media, nu ze ontdekken dat de staatsomroep een zeer actieve rol speelt in de beeldvorming om de elite te beschermen en dat hun berichtgeving verre van objectief is.

Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl

NOS moet berichten over Baybasin rectificeren
http://nos.nl/artikel/2100357-nos-moet-berichten-over-koerd-baybasin-rectificeren.html
Gesprek op Niveau - Jan Roos en Adèle van der Plas over Baybasin en Demmink
https://www.youtube.com/watch?v=nXYDrECscZc&sns=tw
Ton Derksen - Verknipt Bewijs
http://www.bol.com/nl/p/verknipt-bewijs/9200000023437137/
Rein Gerritsen - Huseyin Baybasin Turks-Nederlands overspel in de Koerdische kwestie
https://www.bol.com/nl/p/huseyin-baybasin/9200000037377249/?bltg=itm_event=click&mmt_id=3815ba856c0d580e&pg_nm=pdp&slt_id=prd_reco&slt_nm=product_recommendations&slt_pos=C1&slt_owner=ccs&itm_type=product&itm_lp=3&itm_id=9200000037377249&itm_role=in
De zaak-Baybaşin. Kruistocht van een advocate
https://www.vn.nl/de-zaak-baybasin-kruistocht-van-een-advocate

Share.

About Author

Comments are closed.